close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інформаційні списки нових надходжень вчителям-предметникам. Жовтень 2015 рік

код для вставки
ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ»
61002 Харків, вул. Артема, 43 тел. 700–42–19; 700-26-51
IНФОРМАЦIЯ ПРО НОВI НАДХОДЖЕННЯ
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ
Інформаційно-бібліографічний список
жовтень 2015 р.
Зміст
Педагогіка ........................................................................................................................................... 2
Директору. Методична робота у школі ........................................................................................... 2
Методика виховання та навчання ..................................................................................................... 2
Класному керівнику. Позакласні заходи ......................................................................................... 2
Національно-патріотичне виховання ............................................................................................... 3
Сценарії ........................................................................................................................................ 3
Екологія ............................................................................................................................................... 3
Математика. Алгебра ......................................................................................................................... 3
Геометрія............................................................................................................................................. 3
Біологія ................................................................................................................................................ 3
Географія............................................................................................................................................. 4
Інформатика ........................................................................................................................................ 4
Основи здоров’я ................................................................................................................................. 4
Безпека життєдіяльності .................................................................................................................... 4
Історія .................................................................................................................................................. 4
Харківщинознавство .......................................................................................................................... 5
Народознавство. Етнографія ............................................................................................................. 5
Правознавство .................................................................................................................................... 5
Фізична культура ............................................................................................................................... 5
Методика викладання мов та літератури ......................................................................................... 5
Українська мова .............................................................................................................................. 5
Сценарії ........................................................................................................................................ 5
Літературознавство ............................................................................................................................ 6
Всесвітня література ....................................................................................................................... 6
Сценарії ........................................................................................................................................ 7
Українська література .................................................................................................................... 7
Сценарії ........................................................................................................................................ 8
Російська література ....................................................................................................................... 8
Декоративно-прикладне, декоративно-ужиткове мистецтво ..................................................... 8
Образотворче мистецтво ................................................................................................................ 9
Музика ........................................................................................................................................... 10
Релігієзнавство ................................................................................................................................. 10
Етика.................................................................................................................................................. 10
Сценарії ...................................................................................................................................... 10
Психологія ........................................................................................................................................ 11
Корекційна педагогіка. Спеціальні школи .................................................................................... 11
Педагогіка
Іващенко Віра. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. Іващенко // Вісник
Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 34–38. – Бібліогр. в кінці ст.
Роздуми та поради великих педагогів: від Плутарха до Роберта Зейделя : Плутарх
"Про спартанське виховання". Платон "...про виховання дітей в Афінах". Аристотель "Про
виховання". Марк Фабій Квінтіліан "Про виховання оратора" / Плутарх [и др.] // Все для
вчителя. – 2015. – № 10. – вкл.
Третякова Н. Ф. Свято вчительства – трошки історії, географії / Н. Ф. Третякова //
Педагогічна майстерня. – 2015. – № 10. – С. 5 – 8.
Директору. Методична робота у школі
Борсук Валентина. Формування інформаційної та комунікативної компетентностей
учнів в умовах оновлення змісту освіти : бібліографічний список / В. Борсук // Бібліотечна
робота. – 2015. – № 10. – С. 25. ; Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. –
№ 10. – С. 92.
Ковбасенко Юрій. Українська освіта: анамнез, діагноз, ліки / Ю. Ковбасенко //
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці ст.
Химера Н. В. Організаційно-методичне забезпечення діяльності методиста /
Н. В. Химера // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 2–7. – Бібліогр. в
кінці ст.
Методика виховання та навчання
Гладун М. Комплект Formula Flowcode Buggy як засіб підвещення інтересу до
навчання / М. Гладун // Інформатика та інформаційні технології. – 2015. – № 4. – С. 11 – 16.
Ковалик К. В. Проектна діяльність як важливий аспект виховної роботи /
К. В. Ковалик // Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 2 – 5.
Леонова Людмила. Монiторинговi дослiдження рiвня навчальних досягнень учнiв –
шлях до якісної освіти / Л. Леонова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. –
№ 10. – С. 55–56.
Турищева Л. В. Долаємо бар'єри труднощів : типові помилки в роботі вчителя /
Л. В. Турищева // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 10. – С. 27 – 31.
Шахненко О. Ф. Формування життєво компетентної особистості / О. Ф. Шахненко //
Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 13 – 21.
Шевчик, Тетяна. Тестовий контроль як форма оцінювання й перевірки рівня
засвоєння та сформованності знань / Т. Шевчик // Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр. – 2015. – № 10. – С. 50.
Класному керівнику. Позакласні заходи
Долгополова С. Ф. Сценарій до Дня Святого Миколая / С. Ф. Долгополова //
Позашкільна освіта. – 2015. – № 10. – С. 39 – 42.
Набока І. Є. Оздоровчі вправи на заняттях гуртків позакласного закладу / І. Є. Набока
// Позашкільна освіта. – 2015. – № 10. – С. 11 – 12.
Шевченко О. О. Кожен із нас унікальний : майстер-клас для класних керівників :
[розвиток особистості дитини, формування комунікативних умінь] / О. О. Шевченко //
Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 23 – 29.
Національно-патріотичне виховання
Бабіч Н. В. "Я люблю Україну" : інтелектуальна гра / Н. В. Бабіч // Шкільний
бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 36 – 38.
Осташко Л. В. "Небесна Сотня – герої нашого часу" : вечір-реквієм для учнів 9–11-х
класів : [презентація] / Л. В. Осташко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 29 – 35.
Павлюк Л. П. Громадянсько-патріотичний проект шкільного співуправління "Хай у
серці кожної людини живе любов до України" / Л. П. Павлюк // Виховна робота в школі. –
2015. – № 10. – С. 6 – 7.
Черкашина Т. С. Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного
виховання учнів / Т. С. Черкашина, Т. М. Золотухіна // Історія та правознавство. – 2015. –
№ 10. – С. 2 – 4.
Сценарії
Гетьман О.П. Ураїно моя, ти одна, як життя : [патріотичне виховання] /
О. П. Гетьман // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 5 – 12.
Я – громадянин України // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 26 – 27.
Екологія
Стецюк Л. В. Тиждень екології в системі виховання екологічної культури учнів /
Л. В. Стецюк // Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 8 – 12.
Математика. Алгебра
Заслонкіна Людмила. Квадратні рівняння : інформаційний паспорт навчальної теми :
алгебра, 8-й кл. / Л. Заслонкіна // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10
Майзель Руслана. Звичайні дроби : інформаційний паспорт навчальної теми :
математика, 6-й кл. / Р. Майзель // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. –
№ 10. – С. 25–32.
Руденко Н. Застосування інтерактивних технологій з використанням ІКТ на заняттях
з дисциплін математичного циклу / Н. Руденко, О. Головчанська // Інформатика та
інформаційні технології. – 2015. – № 4. – С. 41 – 47.
Геометрія
Табаченко Л. Комп’ютер – розумний помічник у навчанні: використання ресурсів
Інтернету на уроках геометрії : опис досвіду / Л. Табаченко // Шкільний бібліотечноінформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 47.
Біологія
Петухова О. Иван Павлов: рефлекс цели : [физиолог Иван Петрович Павлов] /
О. Петухова // Личности. – 2015. – № 10. – С. 58 – 77.
Шаповаленко О. Мислення і свідомість : інформаційний паспорт навчальної теми :
біологія, 9–й кл. / О. Шаповаленко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. –
№ 10. – С. 19–24.
Географія
Криштопа Т. Д. Заповідна Україна : бібліотечне краєзнавство : [сценарій заходу] /
Т. Д. Криштопа, О. П. Мозгова // Шк. бібліотека. – 2015. – № 11. – С. 48–49.
Інформатика
Морзе Н. Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на
уроках інформатики / Н. Морзе, В. Вембер, О. Барна, О. Кузьмінська // Інформатика та
інформаційні технології. – 2015. – № 4. – С. 17 – 27.
Скрипка Г. Створення електронної книги до уроку інформатики для мобільних
пристроїв засобами ресурсу UnderPage / Г. Скрипка // Інформатика та інформаційні
технології. – 2015. – № 4. – С. 28 – 32.
Основи здоров’я
Габелюк А. Я. Репродуктивне здоров'я молоді. Фактори впливу і ризику. 9 кл. :
[конспект уроку] / А. Я. Габелюк // Основи здоров’я. – 2015. – № 10. – С. 5 – 8.
Ковба І. О. Здорові звички – здоровий спосіб життя. 9 класс. Виховна година /
І. О. Ковба // Основи здоров’я. – 2015. – № 10. – С. 23 – 28.
Безпека життєдіяльності
Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : аналітична доповідь /
Ю. М. Скалецький та ін. ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2012. - 51 с 200 экз.

Правила дорожнього руху // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 16 – 17.
Історія
Берташ Т. С. Мітинг-реквієм, присвячений пам'яті жерт Голодомору / Т. С. Берташ //
Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 35 – 38.
Бужак Л. В. Україна пам'ятає. Світ визнає : [сценарій заходу до Дня пам'яті
Голодоморів] / Л. В. Бужак // Все для вчителя. – 2015. – № 10. – С. 7 – 8.
Журенко О. М. Волосся. Заплутана історія / О. М. Журенко // Історія та
правознавство. – 2015. – № 10. – С. 36 – 38.
Замфіракі М. П. Урок-реквієм "Три голодомори в Україні" / М. П. Замфіракі // Історія
та правознавство. – 2015. – № 10. – С. 30 – 35.
Івакін О. О. Смотрицькі: між унією та православ'ям / О. О. Івакін // Історія та
правознавство. – 2015. – № 10. – С. 24 – 29.
Корень Л.О. Великий голод – вічний гріх : [голодомор] / Л. О. Корень // Позакласний
час. – 2015. – № 10. – С. 30 – 31.
Морозова Н. М. Квест-тест "Козацькі повстання ХVI – XVII ст." / Н. М. Морозова //
Історія та правознавство. – 2015. – № 10. – С. 19 – 23.
Фіщенко-Савицька Н. В. Маруся Чурай – символ нездоланної України : до 385-річчя
від дня народження Марусі Чурай : [сценарій заходу] / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для
вчителя. – 2015. – № 10. – С. 29 – 31.
Харківщинознавство
80 років від дня народження Олександра Сергійовича Барсегяна // Календар
знаменних і пам'ятних дат Харківщини на 2009 рік. – 2008. – С. 36–39. – рекомендаційний
бібліографічний покажчик.
Буряковская Т. Харьковский автомобильно-дорожный: 85 лет в пути к вершинам
знаний. / Т. Буряковская // Время. – 2015. – № 114. – С. 4.
Передсмертний лист Л. Бикова // Українське
С. Д. Безклубенко. – К. : Альтерпрес, 2004. – С. 182–187.
кино
:
начерк
iсторiї
/
Народознавство. Етнографія
Коломійченко Л.М. Тематичне свято «Свята Покрова – світле свято українського
народу». / Л. М. Коломійченко // Мистецтво в школі. – 2015. – № 9. – С. 44 – 47.
Титенко О.М. Ти завжди на покуті, хлібе, у нас : [сценарій про хліб] / О. М. Титенко
// Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 37 – 40.
Правознавство
Машика В. Т. Олімпіадні завдання з правознавства. 9 кл. / В. Т. Машика // Історія та
правознавство. – 2015. – № 10. – С. 6 – 18.
Фізична культура
Лущик І.В. Легка атлетика (багатоборство) : [історія] / І. В. Лущик // Фізичне
виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 20 – 22
Методика викладання мов та літератури
Вірченко Т. Підготовка вчителя до організації учнівських досліджень / Т. Вірченко //
Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 14 – 23.
Українська мова
Білоус, Наталя. Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення, його
будова і засоби зв’язку в ньому : інформаційний паспорт навчальної теми : українська мова,
9-й кл. / Н. Білоус // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 39–44.
Дільна О. Типові анормативи у мовленні сучасного школяра / О. Дільна //
Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 31 – 36.
Корицька Г. Сучасний урок української мови в умовах розвитку хмаро орієнтованих
технологій / Г. Корицька // Інформатика та інформаційні технології. – 2015. – № 4. – С. 33 – 40.
Корнійчук О. С. З історії виникнення української писемності та мови /
О. С. Корнійчук, О. А. Мельник, О. С. Курманчук , Т. В. Мазуркевич // Все для вчителя. –
2015. – № 10. – С. 11 – 12.
Сценарії
Гуреш І. Променій, рідна мово! : [сценарій] / І. Гуреш // Позакласний час. – 2015. –
№ 10. – С. 44 – 45.
Поговоримо про рідну мову : [конкурсна програма] // Позакласний час. – 2015. –
№ 10. – С. 48 – 52.
Свято мови : [сценарій до Дня мови] // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 28 – 29.
Літературознавство
Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика / О. Баган //
Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 55 – 61.
Богосвятська А. І. Інноваційні форми поширення професійного досвіду вчителя /
А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 22–28. –
Бібліогр. в кінці ст.
Бойко Н. Формування системи знань на уроках літератури – запорука успішної
підготовки до ЗНО / Н. Бойко // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 2 – 5.
Всесвітня література
Бєлова О. М. Тренінг особистісного зростання «Формула хорошого настрою» (за
мотивами роману Елеанор Портер «Полліанна») / О. М. Бєлова // Зарубіжна література в
школах України. – 2015. – № 10. – С. 8–12.
Байка у світовій літературі : [підсумковий урок, 6 клас] // Всесвітня література в
сучасній школі. – 2015. – № 10. – С. 30 – 32.
Батченко Л. Історія трагічного кохання мадемуазель де Сент-Ів і Гуронця : [за
повістю Вольтера "Простак"] / Л. Батченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. –
№ 10. – С. 35 –38.
Демяненко С. Оноре де Бальзак. "Людська комедія" : [життєвий і творчий шлях
письменника. Бальзак і Україна.] / С. Демяненко // Всесвітня література в сучасній школі. –
2015. – № 10. – С. 10 – 17.
Дорошенко Т. З. Вірш Ліни Костенко «Учора в дощ зайшов до мене Блок» та поезія
Анни Ахматової «Я пришла к поэту в гости» / Т. З. Дорошенко // Зарубіжна література в
школах України. – 2015. – № 10. – С. 46–47.
Затонский Д. Бальзак / Д. Затонский // Всесвітня література в сучасній школі. –
2015. – № 10. – С. 47 – 49.
Кожукало Н. В. «Коронація» мистецтва Відродження / Н. В. Кожукало // Зарубіжна
література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 42–45.
Кривова Г. В. Варто чи не варто видавати себе за когось іншого? : урок за індійською
народною казкою «Фарбований шакал» : конспект уроку / Г. В. Кривова // Зарубіжна
література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 16–21. – Бібліогр. в кінці ст.
Меркунова Н. О. Особливості зображення світу дітей в повісті-казці Януша Корчака
«Король Матіуш Перший» : позакласне читання / Н. О. Меркунова // Зарубіжна література в
школах України. – 2015. – № 10. – С. 7 -10.
Ніколенко О. Літературна балада : [методичні рекомендації і коментарі до уроків
7 кл.] / О. Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 10. – С. 3 – 9.
Повість Оноре де Бальзака "Гобсек" // Всесвітня література в сучасній школі. –
2015. – № 10. – С. 18 – 24.
Рак Ганна. Вивчення світової літератури у зв’язку з іншими видами мистецтв / Г. Рак
// Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 48–49.
Тіхоненко С. 7-й клас – на відмінно! : Орієнтовне поурочне планування для 7 класу /
С. Тіхоненко, Н. Рябуха // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – C. 10 – 12.
Хто не знає Марка Твена? // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 24.
Черняєва Н. В. "Я хочу небо на руки взяти..." : поезія і доля Зельми МеербаумАйзінґер – німецькомовної поетеси Буковини / Н. В. Черняєва // Всесвітня л-ра та культура в
навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 15–18.
Шевченко Л. Андре Жід. Між класикою та модерном : [французький письменник,
лауреат Нобелівської премії з літератури (1947)] / Л. Шевченко // Дніпро. – 2015. – № 4. –
С. 134 – 139.
Сценарії
Гуцол В. П. "Зірка на ім’я Ліндгрен" : [сценарій заходу] / В. П. Гуцол // Всесвітня л-ра
та культура в навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 27–31.
Дець Н. С. Агата Крісті – всесвітньо відома "королева детективу" : літературна
вітальня до 125-річчя від дня народження письменниці / Н. С. Дець // Всесвітня л-ра та
культура в навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 32–35.
Завгородня Л. І. У казковому світі Джані Родарі : літературна вітальня до 95–річчя
від дня народження письменника : сценарій / Л. І. Завгородня // Всесвітня л-ра та культура в
навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 36–40.
Хроменко, Ірина. Марк Твен – письменник-гуманіст, неперевершений майстер
сміху : сценарій літературної вітальні, присвяченої 180-річчю від дня народження Марка
Твена / I. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 48–53
Українська література
Біла А. Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аналіз
/ А. Біла // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 56 – 61.
Білоус Н. Українська література 1920–1930 рр. Вступ : інформаційний паспорт
навчальної теми : українська література, 11-й кл. / Н. Білоус // Шкільний бібліотечноінформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 33–38.
Боярська Л. П. Пересопницьке Євангеліє – пам'ятка духовної культури українського
народу : усний журнал, 9 кл. / Л. П. Боярська, М. М. Онищук // Виховна робота в школі. –
2015. – № 10. – С. 39 – 47.
Вертій О. У річищі ідейних протиборств : Тарас Шевченко в національній свідомості
українців ХХ – ХХІ століть / О. Вертій // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 13 – 22.
Галович А. М. "На крилах року" : творчість Лесі Пронь : [презентація] /
А. М. Галович // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 15 – 19.
Грущак А. Євген Титикайло: серце для добра відкрите : [поет, прозаїк, публіцист] /
А. Грущак // Дзвін. – 2015. – № 7. – С. 156 – 158.
Діапазон – епоха. Борис Олійник. : [письменник Б.І. Олійник] // Українська
літературна газета. – 2015. – № 20. – С. 3.
"За честь і лицарські права" : [інтерв'ю з письменником Борисом Олійником] // Голос
України. – 2015. – № 195. – С. 4 – 5.
Мацик В. В. Поема "Гайдамаки". Героїчний характер твору. Композиція твору.
Оцінка твору критикої : [конспект уроку] / В. В. Мацик // Все для вчителя. – 2015. – № 10. –
С. 15 – 17.
Мельників Р. Югурта, мурашиний король : з нагоди ювілею Майка Йогансена :
[український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження] / Р. Мельників // Дивослово. –
2015. – № 10. – С. 40 – 46.
Науменко Н. "Осіння лірика" в аспекті злуки мистецтв / Н. Науменко // Дивослово. –
2015. – № 10. – С. 50 – 54.
Ніколенко О. М. Микола Зеров – поет і перекладач / О. М. Ніколенко // Всесвітня лра та культура в навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 2–9.
Ніколенко Ольга. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш /
О. Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 57–64.
Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу
краси до ідеалу соціальної справедливості / Л. Тарнашинська // Дивослово. – 2015. – № 10. –
С. 46 – 49.
Токмань Г. Формування активного читача української художньої книги як завдання
вчителя-філолога / Г. Токмань // Бібліотечна робота. – 2015. – № 10. – С. 26–34. ; Шкільний
бібліотечно-інформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 93–101. – Бібліогр. в кінці ст.
Чепурко Б. Олег Лишега на тлі сімдесятих : український поет, драматург і перекладач
/ Б. Чепурко // Дзвін. – 2015. – № 7. – С. 139 – 145.
Сценарії
Ковальська Т. Г. Казки під голубим небом : сценарій за творчістю
В. О. Сухомлинського / Т. Г. Ковальська // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 10. – С. 34 – 40.
Кожукало Н. В. "Я України син, України..." : мистецький вечір-портрет, присвячений
120-річчю від дня народження Олександра Петровича Довженка : сценарій / Н. В. Кожукало,
А. В. Нікітіна // Всесвітня л-ра та культура в навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 23–26.
Тур С. Тарас Шевченко – геніальний художник : літературно-мистецька конференція /
С. Тур // Всесвітня л-ра та культура в навч. закл. України. – 2015. – № 10. – С. 19–22.
Рецензії
Барабаш М. Блукаючи лабіринтом міста днів / М. Барабаш // Дзвін. – 2015. – № 7. –
С. 153 – 156.
Рец. на кн. Шевчук В. Місто Днів : поезії / В. Шевчук. – К. : Либідь, 2015. – 528 с.
Російська література
Блудный сын Сергей Есенин // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. –
№ 10. – С. 50 – 54.
Ткач І. "... И творчество, и чудотворство" : до 125–річниці від дня народження поета
Бориса Пастернака / І. Ткач // Всесвітня л-ра та культура в навч. закл. України. – 2015. –
№ 10. – С. 10–14.
Декоративно-прикладне, декоративно-ужиткове мистецтво
Дубова Л. Д. Технологія виготовлення ляльок з паперу у форматі 3D / Л. Д. Дубова //
Позашкільна освіта. – 2015. – № 10. – С. 32 – 38.
Осадчук М. В. Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва. Рослинні
мотиви у витинанках : [конспект уроку, 7 кл.] / М. В. Осадчук // Мистецтво в школі. – 2015. –
№ 10. – С. 11 – 13.
Скотаренко О. В. Розвиток творчих здібностей гуртківців засобами декоративноужиткового мистецтва : методичні рекомендації / О. В. Скотаренко // Позашкільна освіта. –
2015. – № 10. – С. 23 – 29.
Хіміна Л.Ф. Декоративно-ужиткове мистецтво : [художня культура, 9 кл.] /
Л. Ф. Хіміна // Мистецтво в школі. – 2015. – № 9. – С. 30 – 37.
Образотворче мистецтво
Александрович В. Останній дар від Ромуальда Біскупського : один із найбільш
відомих вчених-дослідників давнього українського іконопису / В. Александрович // Дзвін. –
2015. – № 7. – С. 115 – 118.
Вощинська К. "Геній-одинак" Олег Животков / К. Вощинська // Образотворче
мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 20 – 23.
Горицвіт, Т. Знамениті "НЕ" абстрактного малярства / Т. Горицвіт // Образотворче
мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 52 – 55.
Гуз Ю. Графіті / Ю. Гуз // Дніпро. – 2015. – № 4. – С. 142 – 149.
Дмитренко М. "Джаз. Об'єкти. Графіка. Спільний простір" : творчість Сергія
Козаченка / М. Дмитренко // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 138 – 141.
Дмитренко О. Київська обласна організація НСХУ : [Костянтин Лавро, Микола
Юхта, Олександр Дмитерко, Анатолій Криволап] / О. Дмитренко // Образотворче
мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 130 – 133.
Козаченко В. Скромний цвіт творчості Івана Міщенка в українському мистецтві /
В. Козаченко // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 134 – 135.
Козинкевич О. "Святий Себастьян" Бартоломео Манфреді:
О. Козинкевич // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 156 – 159.
Атрибуція
/
Козирод І. Михайло Івановия Жук / І. Козирод, Г. Мироненко // Образотворче
мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 100 – 103.
Нємцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915–1991) : [художник і педагог,
професор Харківського художнього інститу] / В. Нємцова, Л. Пономарьова // Образотворче
мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 118 – 119.
Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібріса / П. Нестеренко // Слово і
час. – 2015. – № 9. – С. 29 – 38.
Орлова Є.Г. Жанровий живопис. Михайло Петрович Клодт / Є. Г. Орлова //
Мистецтво в школі. – 2015. – № 9. – С. 25 – 28.
Петрашик В. Вдумливий мрійник з "Білого світу" : художник Анаталоій Фурлет /
В. Петрашик // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 48 – 51.
Росинська О. Лінія довжиною в життя : художниця Ірина Михайлівна Беклемішева /
О. Росинська, І. Хілько // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 108 – 111.
Сидор О. Залишатися собою... : [художник Віктор Маринюк] / О. Сидор //
Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 62 – 65.
Сторчай, О. "Хвалю Бога, що дав змогу жити на Вкраїні мені такому" : роздуми про
мистецтво Федора Коновалюка / О. Сторчай // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. –
С. 96 – 99.
Стрельцова М. "ХарБарБонд". Маріупольський подих свободи : творча група /
М. Стрельцова // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 12 – 15.
Федорук О. Пріоритети українського мистецтва / А. Логов // Образотворче
мистецтво. – 2015. – № 1. – С. 2 – 5.
Чикаленко Р. В. Ілюстрації до твору : [ілюстрації та робота художниківілюстраторів, конспект уроку, 5 кл.] / Р. В. Чикаленко // Мистецтво в школі. – 2015. – № 10. –
С. 6 – 10.
Чарівні дерева : [образотворче мистецтво, 5 кл.] // Мистецтво в школі. – 2015. –
№ 9. – С. 3 – 7.
Музика
Микола Дацик: композитор, педагог, диригент / ред.-уклад. Б. Столярчук. – Рівне :
Зень О., 2014. - 256 с. : фот.
Рожок В. І. Музика і сучасність : монографічні дослідження. Науково-популярні,
критичні та публіцистичні твори / В. І. Рожок. – К. : Книга Пам'яті України, 2003. – 219 с.

Дубинянская Я. Имре Кальман: оперетты с женскими именами : [угорський
композитор] / Я. Дубинянская // Личности. – 2015. – № 10. – С. 25 – 41.
Єльникова М. П. Світ дитинства в музиці П. І. Чайковського : [урок-концерт] /
М. П. Єльникова // Мистецтво в школі. – 2015. – № 10. – С. 36 – 40.
Кураксіна О. І. Давні українські зимові обряди : [конспект уроку "Музичне
мистецтво", 5 кл.] / О. І. Кураксіна // Мистецтво в школі. – 2015. – № 10. – С. 14 – 17.
Кураксіна О. І. Хорова музика : [історія розвитку хорової музики. Урок, 6 кл.] /
О. І. Кураксіна // Мистецтво в школі. – 2015. – № 10. – С. 18 – 22.
Пантюх О.І. Як розповідає музика : [музичне мистецтво, 5 кл.] / О. І. Пантюх //
Мистецтво в школі. – 2015. – № 9. – С. 12 – 15.
Шкалаберда О.О. Музичні кросворди / О. О. Шкалаберда // Мистецтво в школі. –
2015. – № 9. – С. 42 – 43.
Шкалоберда О.О. Творчість французьких шансоньє : [музичне мистецтво, 8 клас] /
О. О. Шкалоберда // Мистецтво в школі. – 2015. – № 9. – С. 21 – 24.
Релігієзнавство
Лысенко Т. Митрополит Владимир: путь пастыря / Т. Лысенко // Личности. – 2015. –
№ 10. С. 16 – 21.
Етика
Кондратенко Д.А. Принцип толерантності / Д. А. Кондратенко // Позакласний час. –
2015. – № 10. – С. 32 –33.
Ліхута В. В. На те ми й люди, щоб добро творити : година спілкування / В. В. Ліхута
// Педагогічна майстерня. – 2015. – № 10. – С. 41 – 47.
Логвіненко В. В. Толерантність врятує світ : година спілкування, 10–11 кл. /
В. В. Логвіненко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 30 – 34.
Сузік В. М. Виховуємо тактовність і ввічливість : [урок. 10 кл.] / В. М. Сузік //
Основи здоров’я. – 2015. – № 10. – С. 29 – 31.
Сценарії
Свято ввічливості // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 34 –35.
Психологія
Дубовик С. В. Програма занять з підготовки здібних учнів до участі в предметних
олімпіадах : [психологічні вправи] / С. В. Дубовик // Педагогічна майстерня. – 2015. –
№ 10. – С. 14 – 22.
Кельнер С. С. Мислення, увага, пам'ять, сприйняття... інтегруємо елементи
психологічних понять у навчальні дисципліни : [конспекти уроків] / С. С. Кельнер // Основи
здоров’я. – 2015. – № 10. – С. 32 – 47.
Палчей М. В. Агресія – перший крок до насильства. Заняття з елементами тренінгу /
М. В. Палчей // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 13–16.
Щаслива сім'я. Яка вона? : [сімейні відносини] // Позакласний час. – 2015. – № 10. –
С. 18 – 19.
Корекційна педагогіка. Спеціальні школи
Бандура Н. І. Програма конструктивного розв'язання конфліктів : для учнів старших
класів з інтелектуальною недостатністю / Н. І. Бандура // Дитина з особливими потребами. –
2015. – № 10, № 11. – С. 26 – 31, 28 – 31.
Домбровська Л. О. Орієнтовна програма факультативу "Етика і психологія сімейного
життя". Для дітей зі зниженим слухом / Л. О. Домбровська // Дитина з особливими
потребами. – 2015. – № 10. – С. 9 – 14.
Полударова, Алла. Робота соціального педагога з учнями з особливими освітніми
потребами : методичні рекомендації / А. Полударова, В. Щорс // Шкільний бібліотечноінформаційний центр. – 2015. – № 10. – С. 57–59.
Матеріал підготувала:
Редактор:
Відповідальна за випуск:
Кірнос С. А.
Загревська С.М.
Трохименко Г.В.
ХОБД, 2015
Бібліомістечко. Регіональний сайт дитячих бібліотек http://www.bibliomiste4ko.kharkiv.ua
Сайт Харківської обласної бібліотеки для дітей http://www.bibl.kharkiv.ua/
Ми у соціальних мережах
Контакте http://vk.com/club29560830
Odnoklassniki http://ok.ru/profile/518143391558
Facebook https://www.facebook.com/pages/Харьковская–областная–библиотека–
для–детей/267618123248645
Twitter https://twitter.com/yakoxayutebe
https://www.youtube.com/user/Bibliomistechko
Автор
hobd
hobd90   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
23
Размер файла
274 Кб
Теги
педгогіка, предметников, конспекти уроків
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа