close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Філософські аспекти розвитку хімії

код для вставкиСкачать
Філософські аспекти в історії розвитку хімії
JHGJHG
lkj/ll/kjl
khkhk
Об’єктивному
науковому
знанню
передує
донаукове,
яке
базується
на
суб’єктивному сприйнятті дійсності. Так само розвитку хімічної науки, у тому вигляді, який
вона має зараз, передував історичний процес еволюції людського світогляду на світ та його
складові.
Перші відомості про застосування практичних знань з хімії відносяться до періоду
VII-VI тис. до.н.е (турецьке поселення Чатал-Хююк). Але особливий інтерес являє погляд на
першооснови світотворення давньогрецьких натурфілософів VI-III ст. до н.е, в якому
природні хімічні елементи відіграють роль субстанції - того, що є першоосновою світу.
Філософ Анаксимандр з Мілета
ввів поняття апейрон ("невизначене") - безмежне,
безформне, безякісна першоречовина, безмежна в просторі та часі. Важливо зрозуміти, що
апейрон не матеріальний - його не можна зіставляти ні з "світовим ефіром" фізиків кінця XIX
століття, ні з "елементарними" частками сучасної фізики, та проте легко можна знайти
схожість апейрона і Дао китайських філософів. Мабуть, Анаксимандр вперше використав
поняття "рух" і "протилежність" (спонукає сила розвитку) як філософські принципи, що
дозволяють побудувати весь світ з єдиної першооснови. Учень Анаксімандра Анаксімен
вважав першоосновою повітря, при згущенні якого виходили матеріальні об'єкти, а при
розрідженні - душа і вогонь. Геракліт припускав, що джерелом гармонії і протиріч у світі
може бути єдність і боротьба протилежностей. Він же визначив рушійну силу хімічних
перетворень: "Речі поєднуються за рахунок існуючих між ними відносин протилежностей".
Ідеї мілетської школи розвинув Емпедокл, який запропонував рушійні сили світового
розвитку з початкового стану абсолютного змішування – "сили Любові і Ворожнечі".
Саме Емпедокл, знавець ремесел і лікар-практик, створив першу відому
класифікацію матеріального світу. Він запропонував чотири первинних субстанції - вогонь,
повітря, вода, земля. Кожен з першоелементів він описував поєднанням чотирьох незмінних
якостей - сухості, вологості, тепла і холоду. Емпедокл вважав, що різноманітні речовини
утворюються в результаті поєднання дрібних осколків першоелементів. Він вперше
використав стосовно до речовини поняття "об'єднання" і "роз'єднання". Особливо важливим
першоелементом філософ вважав вогонь - як принцип, як "розчинену" в фізичному повітрі
"вогненну речовину". Ця "вогненна речовина" у більш пізніх працях арабських алхіміків
перетворилося в "сірку" (як філософський принцип, а не речовина), потім вона стала
"флогистоном" і до початку XIX століття використовувалося як "речовина тепла" "теплород".
1
Для подальшого розвитку науки про речовину особливо важливим є вчення
Арістотеля про зміну якостей. Він пояснив, що виникнення нових речовин - не просто
перемішування першоелементів: "Коли щось з'єднується одне з одним, весь вміст змішаного
стає єдиним. Але це відбувається не так, як ніби речі збирають у купу, а так, як утворюються
склади. Склад являє собою іншу якість, ніж його елементи - літери ...".
Особливе місце в глибинному осягненні людиною навколишнього світу займає
алхімія. Майже в кожному історичному введені в курс хімії про алхімію написано як про
якусь "недохімію", затуманену містичною свідомістю людей "темного" Середньовіччя. Ця
традиційна омана заснована на використанні при розгляді алхімії парадигм сучасної хімії.
Втім, недовіру до алхіміків в значній мірі можна пояснити величезною кількістю шарлатанів-златотворців, які з'явилися в пізній період її розвитку. Насправді ж, алхімія
існувала як в європейській науковій традиції, так і в китайській. Європейські алхіміки, чий
світогляд визначалося трьома авраамічними релігіями (іудаїзм, християнство, іслам)
розвивали
лише "зовнішню" алхімію, як
набір
магічних
прийомів приготування
філософського каменя (еліксиру безсмертя). У Китаї, де мирно співіснували три релігійні
вчення - даосизм, конфуціанство і буддизм, - зовнішня речова алхімія була відкинута як
помилкова, і розвинулася "алхімія дао" - цілісне вчення про досягнення довголіття та
безсмертя. Китайські алхімічні практики і сьогодні відомі в нашій країні - оздоровча система
"ци гун", гімнастика "тай цзи-цюань", бойові мистецтва. Глибинна філософія алхіміків
полягає в тому, що, перш ніж на підставі обмежених знань перетворювати світ, потрібно
очистити і перетворити себе, як частину Природи. Одна з найважливіших передумов
"Великого діяння" алхіміків (отримання "філософського каменю") - виховання в собі
"почуття речовини", того резонансу дослідника і предмета дослідження, при якому людина
відчуває речовину "зсередини". Вчений початку XXI століття зобов'язаний усвідомити, що
не можна змінювати і "покращувати" Природу, не зрозумівши її до кінця, не відчувши себе її
частиною. Для сучасних хіміків алхімічий підхід повинен стати не "темним минулим", а
найбільш перспективним майбутнім - інакше хімія так і залишиться для людства отруйним
опудалом. Важливо пам'ятати, що розгляд сучасної хімії і алхімії з позицій однієї і тієї ж
наукової парадигми глибоко помилковий. Сучасна хімія - наука про матеріальний світ,
конкретніше - про речовини та їх перетворення. Алхімія - це наука про взаємодію людської
душі і духу з матеріальним світом…
Швидкий прогрес реальної "технологічної" хімії в поєднанні з незліченними
викриттями шарлатанів-златоробів призвів до того, що до середини XIX століття алхімія
перестала бути масовою "епідемією". Настала епоха хімії-науки. І наука хімія робила такі
успіхи, що в 1887 р. Бертло написав: "У Всесвіті більше не залишилося таємниць".
2
Залишалося лише кілька років до відкриття радіоактивності, елементарних частин і
трансмутації хімічних елементів в ході радіоактивних перетворень. Давно вже помічено хіміки-професіонали відрізняються широтою своїх поглядів і відкритим ставленням до
всього що відбувається навколо.
Хімічне мислення - це химерна суміш самих абстрактних і зовсім наочних уявлень.
Хіміки знають про тонкі квантово-механічні закономірності, що визначають властивості
молекул, які, в свою чергу, відповідальні за все розмаїття навколишнього нас світу. Цей
взаємозв'язок мікро-і макросвіту залишається прихованим від вчених інших спеціальностей.
3
Автор
grancar
Документ
Категория
Культурология
Просмотров
12
Размер файла
34 Кб
Теги
філософські, розвитку, аспекты, хімії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа