close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів школярів

код для вставкиСкачать
Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів школярів
* Презентація з теми
«Сучасні підходи до розвитку
читацьких інтересів школярів»
Підготувала
вчитель початкових класів
Уманської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Гончарук І.П.
*
«Без високої культури читання немає
ні школи,ні справжньої розумової праці,
читання – це найважливіший інструмент
навчання та джерело багатого духовного
життя»
Василь Сухомлинський
* Причини спаду інтересу до читання:
*• зниження економічного та морально-
культурного рівня життя нашого суспільства;
*• засилля мас-медійної культури;
*• захоплення сучасної молоді комп’ютерними
технологіями та Інтернетом;
*• перевантаження навчальних програм, а звідси
брак в учнів вільного часу для читання;
*• відсутність комплексної програми розвитку
читацької культури особистості.
* Для сучасного читання дітей характерне:
*• поступове зниження інтересу до друкованого
слова, спад престижу читання;
*•зменшення числа тих, хто віддає перевагу
читанню у вільний час;
*•зростання кількості дітей, які обмежуються
читанням літератури, пропонованої шкільною
програмою.
*«Читання – це
віконце,через яке діти
пізнають світ та самих
себе»
* В.О.Сухомлинський
* Що таке «читацький інтерес»?
*Читацький інтерес – форма вияву
пізнавальної потреби, що спрямовує особистість
на усвідомлення цілей читання ( як одного з
видів мовленнєвої діяльності), а це, у свою
чергу, сприяє ознайомленню з новими для учня
художніми чи науковими книгами, спонукає до
свідомої діяльності з книжковою продукцією.
* Аспекти формування
стійкого інтересу
до процесу читання:
* •читацькі інтереси учнів проявляються, насамперед, у
позитивному ставленні їх до читання, у прагненні
ознайомитися зі змістом твору як джерелом нових знань і
переживань;
* •у читацькому інтересі виявляються пізнавальні, емоційні й
вольові властивості особистості;
* •читацькі інтереси можуть мати епізодичний і стійкий
характер;
* віковий підхід до формування інтересу до читання передбачає
не лише врахування тих особливостей, які яскраво
проявляються на даному етапі вікового розвитку, але й опору
на ті особливості, які ще не повністю виявилися на даній стадії
розвитку, але яким належить майбутнє.
* Умови благотворного впливу книги на
учня:
*• читач силою уяви спроможний
у процесі
читання «оживляти» персонажів і ставитися до
них як до реально існуючих осіб;
*•книга викликає душевний відгук і співчуття до
долі героїв;
*• учень через читання отримує можливість
усвідомити свої власні переживання;
*•книга допомагає побачити різні моделі
поведінки людей;
*• під час читання в дитини відбувається зміна
егоїстичних установок і відкриття цінності інших.
* Форми учнівського читання:
*•
індивідуальне;
• «ланцюжком»;
*•
хорове;
• вибіркове;
*
• в особах.
* Залученню дітей до читання
сприяють:
*•уроки позакласного читання;
*•відвідування бібліотеки;
*•сімейне читання.
* Сучасна методика позакласного
читання дає систему спеціальних
занять:
*• уроки – ранки (на підготовчому і початковому
етапі);
*• уроки – звіти
(на основному етапі);
*•усний журнал (на заключному етапі).
* Форми роботи
із залучення дітей до
книги:
* •конкурси кращих читців;
* •тематичні виставки книг та огляд літератури;
* •групові та індивідуальні бесіди за прочитаними книгами;
* •конкурси ілюстрацій до прочитаних книг;
* •створення «відеофільму»до прочитаних книг;
* •бібліотечні уроки;
* •презентації книг;
* •ляльковий театр;
* •літературні ігри;
* •усні журнали;
* •літературні вечори;
* •зустрічі з письменниками.
* Сімейне читання:
*• процес читання
дорослими дитині;
*•читання батьками педагогічної та медичної
літератури для здійснення виховання та
догляду за дитиною;
*•діяльність дорослих щодо організації
самостійного читання дитини (рекомендації
книг, їх придбання, одержання з бібліотеки,
бесіди про прочитане).
* «Читайте! І нехай у вашому житті не
буде жодного дня, коли б ви не
прочитали жодного рядка з нової
книги.»
*Костянтин Георгійович Паустовський
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Образование
Просмотров
72
Размер файла
369 Кб
Теги
Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів школярів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа