close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Досвід роботи Масленко С.П.

код для вставки
Презентація
досвіду
роботи
вчителя математики вищої категорії
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130
Масленко Світлани Петрівни
Використання технологій
продуктивного навчання на
уроках математики
Продуктивне навчання
 Продуктивне навчання – це процес освіти, метою якого є
розвиток особистості в співтоваристві, також удосконалення
самого товариства.
 Продуктивне навчання – це процес створення учнем певного
продукту, процес набуття життєвих навичок, які
забезпечують особистісний розвиток кожного учня.
 Продуктивне навчання – це навчання, що забезпечує
реальний зв’язок освіти з життям, відкриває перспективу
молодим людям за допомогою своїх знань і вмінь знайти
роботу, домогтися успіху у житті.
 Продуктивне навчання – орієнтація педагогічної діяльності
на одержання навчального і предметного продукту в
самостійній діяльності.
Цілі продуктивного навчання :
 створення умов для розумової діяльності дитини;
 створення комплексу оптимальних умов для розвитку
особистості учня;
 максимальне пристосування освіти до потреб людини;
 створення в навчально–виховному процесі цілісної
системи знань, умінь, навичок;
 можливості випробування нових знань на практиці.
Мета продуктивного навчання
передбачає:
 збільшення важливості кожного учасника у формуванні,
реалізації та оцінюванні її (його ) навчальної ініціативи у
співпраці з іншими учасниками;
 Тісні зв’язки «шкільного заходу», «шкільного
співтовариства», у яких можна простежити відкриту й
гнучку систему продуктивного навчання;
 зміну ролі педагога, який стає наставником –
співробітником;
 створення відповідного освітнього середовища, зокрема
доступу до нових інформаційних технологій.
Система продуктивного навчання у
шкільній практиці:
 Вчитель – носій
інформації, що
транслює культуру.
 Вчитель контролює
навчальний процес у
приміщенні класу.
 Консультант, який ініціює,
розвиває, супроводжує,
допомагає кожному учневі
самостійно формувати
особисті способи навчання.
 Ведучий, керівник групи,
який забезпечує об’єднання
теми, учня і групи.
Основні позиції вчителя на уроках
продуктивного навчання :










наставник;
співробітник;
помічник;
тренер;
особистий радник, вчитель життя;
науковий керівник індивідуального проекту;
партнер у плануванні, аналізі й оцінці навчання;
співрозмовник;
організатор навчання, організатор учіння;
посередник між дитиною, учнівським колективом загалом та
засобами інформації;
 координатор.
Риси характеру вчителя
 мудрість,
 компетентність,
 врівноваженість,
 рішучість,
 точність,
 методичність,
 ентузіазм,
 працелюбність,
 акуратність,
 самостійність.
Портрет вчителя у
продуктивному навчанні:








Носій досить високої культури. Ця культура насамперед
наукова, інформаційна та просвітницько-виховна.
Потім вона виявляє себе в мові, поведінці, спілкуванні.
Потім у писанні та естетичному смаку.
Не з лякливих, дуже чуйний і справедливий.
Уважно спостерігаючий, легко вміє переключати увагу з
одного учня на іншого.
До життя ставиться оптимістично, з цікавістю.
Щасливий від того, що учні веселі, задоволені, привітні і
вдячні.
У ставленні до учнів - доброзичливий, дружній, намагається
спочатку зрозуміти, а потім оцінити.
Ознаки продуктивного уроку :
Компетентісний підхід
Моніторинг навчального процесу
Особистісно-орієнтовані технології
Інформаційно-комунікаційні
технології
Інтерактивні методи навчання
Учитель - фасилітатор
Спрямованість на соціалізацію учнів
Умови продуктивного навчання :
 мотивація до навчання;
 сприятливе комфортне середовище;
 застосування методів, що відповідають різним
стилям і способам навчання;
 використання суб’єктивного досвіду;
 створення ситуації успіху;
 наявність контролю над процесом навчання;
 можливості випробування нових знань на практиці;
 достатній час на засвоєння нових знань і вмінь.
Правила для учнів з організації
роботи:
 До роботи повинні бути залучені
різною мірою всі учні.
 Кожен учень має бути почутим.
 Різноманітно стимулюю учнів за активну участь у
роботі.
 Уроки мають пробуджувати інтерес та мотивацію,
навчити самостійному мисленню та діяльності.
Поєднання інтерактивного та традиційного
навчання дало змогу застосувати ці правила
на уроках математики.
У 5-6 класах організовую уроки так, щоб вони
базувались на інтересі учнів. Мотивація завжди має
активний, емоційно забарвлений характер
(вікторини для усного рахунку, змагання “хто
швидше”, нестандартне формулювання завдань)
Застосовую інтерактивні
технології:





Робота в парах.
Робота в малих групах. (5-6 учнів)
Робота в мікрогрупах (3-4 учні)
«Незакінчене речення»
Математичний експрес
У 7-8 класах зменшую репродуктивний і збільшую
проблемно-пошуковий метод навчання. Діяльність
організовую так, щоб збуджувати їх розум,
логічне мислення. Збільшую самостійну роботу
учнів на уроках.
Застосовую інтерактивні
технології :
 Мозговий штурм.
 Практика через дію.
 Монолог.
 Ротаційні трійки.
 Навчаючи вчусь.
У старших класах уроки проводжу як проблемні заняття.
Вивчення нового матеріалу відбувається в процесі
активного обговорення, яке учні проводять спільними
зусиллями, під керівництвом вчителя. Проблемнопошуковий характер активізує мислення. Щоб закріпити,
проводжу уроки практикуми у груповій формі.
Я застосовую такі технології :
 Математичний бокс
 Карусель
 Найрозумніший
Мала ідею
Щоб мати право вчити дітей,
треба постійно вчитись самому.
Спробувала
Зробила
корекцію
Практикую
Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо
життя - це процес, тому потрібно завжди
рухатися вперед.
Мої педагогічні ідеї :
 По-перше – це урок неймовірної працьовитості та
працелюбності.
 Думати тільки позитивно.
 Глибока порядність та людяність.
 Головні умови спілкування – тактовність, витримка,
терпіння, повага до дітей.
 Робити висновки з успіхів та невдач.
 Постійність, безперервність праці.
 Головні умови досягнення мети – воля, бажання,
майстерність.
Дякую за увагу !
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
14
Размер файла
3 438 Кб
Теги
робота
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа