close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проэкт

код для вставки
НОВА ФІЗКУЛЬТУРА
ДЛЯ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ
Матеріали навчально-методичного проекту вчителя фізичної культури
ГОЛОБОРОДЬКО А.І.
Науковий керівник
проекту: Аксьонова
Олена Петрівна
.
ЗМІСТ
ПІБ .................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
Добрий день, Колего! ...................................................................................Error! Bookmark not defined.
ПЛАН ............................................................................................................................................................. 2
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ............................................................................................................................... 6
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ........................................................................... 6
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ......................................................................................... 6
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ................................ 6
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ)
......................................................................................................................................................................... 7
СИСТЕМА СТАНІСЛАВА ЖУКОВА «БІЛОЯР» .................................................................................... 7
ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА ОЛЕКСАНДРИ СТРЕЛЬНІКОВОЇ .......................................................... 8
ТЕХНОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО ...................................................................................... 9
ТЕХНОЛОГІЯ СЕРГІЯ РЕУТСЬКОГО ...................................................................................................... 9
«ГІМНАСТИКА МОЗКУ» ........................................................................................................................... 9
ПОКОЛІННЯ Z ........................................................................................................................................... 10
КОРИСНІ ТА НЕКОРИСНІ ВПРАВИ...................................................................................................... 10
НОВИЙ УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОКОЛІННЯ Z ............................................................. 11
ПЛАН-КОНСПЕКТ ............................................................................................................................................ 11
Задачі: ............................................................................................................................................................... 11
Хід уроку.......................................................................................................................................................... 11
Додатки ........................................................................................................................................................ 14
ВАРТО ПОЧИТАТИ ...........................................................................................Error! Bookmark not defined.
1
ПЛАН
№ Питання, зміст
№ роботи
1. Надати
характеристику
дидактичним
принципам:
2. Надати
характеристику
методам
навчання
3. Надати
характеристику
формам
організації
діяльності
учнів на уроках
фізичної
культури
4. Пояснити,
в
чому сутність
вимог
до
сучасного
уроку фізичної
культури, які
зазначені
в
пояснювальній
записці
навчальної
програми.
Ресурси
Вільного вибору
Високого ККД
Діяльності
https://docs.google.com/document/d/1k0ufWwgH5knlHKUAitfHRENeNHfTypmO
Nn2QTaHlQQ4/edit
або
http://www.trizway.com/art/book/42_2.html
Частково-пошуковий
Дослідницький
http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r422.htm
http://pidruchniki.com/13560615/pedagogika/klasifikatsiya_metodiv_navchannya_ti
pom_piznavalnoyi_diyalnosti_uchniv
Групова
Диференційовано-групова
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/konspekt/74.php
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_5.html
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/134986
9088/
5. Ознайомитися з http://www.e-reading.pw/book.php?book=1014028
системою
http://www.beloyar.ru/index.shtml
природнього
руху
Станіслава
2
Жукова
«БІЛОЯР»
6. Ознайомитися з http://fizrazvitie.ru/2010/08/blog-post_06.html
дихальною
гімнастикою
Олександри
Стрельнікової
7. Ознайомитися з http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/120
інноваційною
технологією
Володимира
Леонідовича
Висоцького
8. Ознайомитися з http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/217
інноваційною
3
технологією
Сергія
Володимирови
ча Реутського
9. Ознайомитися з
психотерапевти
чною
технологією
«Гімнастика
мозку» П. і Г.
Деннисон
http://stfsmtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=141
або
http://www.twirpx.com/file/308048/
10. Надати
характерні
ознаки
сучасному
поколінню
дітей і підлітків
«Z».
Увага:
стислі ознаки,
які в нагоді для
фізкультурної
діяльності.
http://www.slideshare.net/NataliaGrychko/ss-29530700
або
http://www.etwinning.com.ua/korisni-materiali/navchalni-ta-informaciynimateriali/21/
або
http://www.lookatme.ru/mag/live/interweb/205189-generation-z
або
http://www.vedomosti.ru/career/news/25417301/kakimi-oni-vyrosli-molodye-lyudipokoleniya-z
4
11. Визначитися,
які
вправи
некорисні для
опорнорухового
апарату. А які –
корисні?
http://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/10_uprazhneniy_kotorye_ubivayut_vashe_tel
o_v_trenazhernom_zale/
або
http://vashaspina.ru/vrednye-i-poleznye-uprazhneniya-dlya-pozvonochnika/
або
http://kfkis-zp.blogspot.com/p/blog-page_8426.html
12. Розробіть
Перейдіть до розділу (просто Ctrl + натисніть на гіперпосилання)
модель нового НОВИЙ УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОКОЛІННЯ Z
уроку фізичної
культури для
нового
покоління Z.
5
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ
ПРИНЦИП ВІЛЬНОГО ВИБОРУ- в будь якій навчальній чи управляючій дії, де тільки можливо,
надавати учневі право вибору, з однією важливою умовою – право вибору завжди врівноважується
свідомою відповідальністю за свій вибір.
ПРИНЦИП ККД - максимально використовувати можливості, знання, інтереси учнів з метою підвищення результативності і зменшення затрат в процесі освіти.
ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ - засвоєння учнями знань, умінь, навичок, змісту організовувати переважно
в формі діяльності.
ДЖЕРЕЛА
https://docs.google.com/document/d/1k0ufWwgH5knlHKUAitfHRENeNHfTypmONn2QTaHlQQ4/edit
або
http://www.trizway.com/art/book/42_2.html
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ - полягає в утворенні учителем проблемної
ситуації. Він сам створює проблемну ситуацію, формулює проблему і залучає школярів до її вирішення.
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ - передбачає творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку.
ДЖЕРЕЛА
http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r422.htm
http://pidruchniki.com/13560615/pedagogika/klasifikatsiya_metodiv_navchannya_tipom_piznavalnoyi_diyalno
sti_uchniv
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ГРУПОВА ФОРМА - розподіл класу на групи, які отримують або однакові, або диференційні завдання
та виконують його сумісно. При групових формах навчання вчитель керує пізнавальною діяльністю
груп учнів класу.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО-ГРУПОВА ФОРМА - має ту особливість, що як постійні,так і тимчасові
групи об*єднують учнів з однаковими навчальними можливостями та рівнем сформованості навчальних
умінь і навичок.
ДЖЕРЕЛА
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/konspekt/74.php
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_5.html
6
ВИМОГИ ДО
ПРОГРАМОЮ)
СУЧАСНОГО
УРОКУ
ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
(ЗА
НАВЧАЛЬНОЮ
Забезпечення диференційованного підходу до організації навчального процесу з
урахуванням стану здоров*я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі
учнів,урахування мотивів та інтересів учнів до занять фізичними вправами
Забезпеченя оптимізації НВП їз застосуванням елементів іноваційних методів навчання
та здійснення міжпредметних зв*язків
Забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та розвивальної спрямованості
навчального процесу
Формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами
Досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з
урахуванням стану здоров’я.
Використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів
навчання
Рисунок 1. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури
Сутність вимог до сучасного уроку полягає в комплексному плануванні і вирішенні завдань,щодо
формування знань і практичних навиків учнів. реалізацією навчальних, оздоровчих, виховних завдань,
формування стійкої мотивації до збереження свого здоров*я, фізичного розвитку та
підготовленості,гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей, використання
засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
ДЖЕРЕЛА
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
СИСТЕМА СТАНІСЛАВА ЖУКОВА «БІЛОЯР»
Розшифруйте назву системи?
Назва системи складається з двох слів, які самі по собі несуть колосальну смислове навантаження:
БЕЛ - біла енергія космосу, Божественна сила, сила сонця і т. д.
ЯР - затята енергія землі, ергрегоріальна енергія всього живого на землі.
Чому саме так?
Перекласти на сучасну мову буде важко, і переклад може здатися пишномовним, але це ПРАВДА, і
люди, які вивчають систему, відчули зміни, що відбуваються на собі.
Відновлюючи родову пам'ять, згадуючи закони світобудови, стаєш Людиною і, роздаючи знання на
землі, вдосконалюєш колективний Дух і Розум, наближаючи Людство до БОГУ.
Які принципи системи?
7
Засновані на найпростішому принципі, який знали наші предки і описували його в своїх сказаннях і
билинах: "Всякий рух закінчується думкою, і всяка думка закінчується рухом".
До кожного відділу хребта – по одній вправі!
ШИЙНИЙ
Вправа
«ЯБЛОЧКО»
ГРУДНИЙ
Вправа
«ЛОДОЧКА»
ПОЯСНИЧНИЙ
Вправа
«КАТОК»
Рисунок 2. Дидактична картка за системою «Білояр» (С.Жуков)
ДЖЕРЕЛА
http://www.e-reading.pw/book.php?book=1014028
http://www.beloyar.ru/index.shtml
ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА ОЛЕКСАНДРИ СТРЕЛЬНІКОВОЇ
Це ліки від усіх хвороб. Унікальний оздоровчий метод, створений кілька десятиліть тому. Не має
обмежень, можна займатися в будь-якому віці і при будь-якому стані здоров'я.
Дихальна гімнастика Стрельникової чинить на організм лікувальну дію.
1.Позитивно впливає на процеси обміну, які відіграють важливу роль в кровозабезпеченні, втому числі і
легеневої тканини.
2.Сприяє відновленню порушених в процесі хвороби нервових регуляцій з боку центральної нервової
системи.
3.Покращує дренажну функцію бронхів.
4.Відновлює порушене носове дихання.
5.Усуває деякі морфологічні зміни в бронхолегеневій системі.
6.Сприяє розсмоктуванню запалювальних утворень, розправлянню зморшених ділянок легеневої
тканини, відновленню нормального крово і лімфо забезпечення,усунення місцевих застійних появів.
7.Налагоджує порушені функції сердцево-судинної системи, зміцнює весь апарат кровообігу.
8. Виправляє розвинуті в процесі хвороби різноманітні деформації грудної клітки і хребта.
9.Підвищує загальну опірність організму, тонус, оздоровлює нервово-психічний стан хворих.
ДЖЕРЕЛА
http://fizrazvitie.ru/2010/08/blog-post_06.html
8
ТЕХНОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО
Оригінальна і ефективна система викладання фізичної культури спирається на комплексний розвиток
основних рухових якостей і на узгодження такої роботи зі становленням різних аспектів цілісної
особистості людини. «ФИЗКУЛЬТУРА. ПЕДАГОГИКА ОБЩЕГО УСПЕХА» в якій представлені
методи ведения занять, опираються на дитячу ініциативу и варіативність поведінки, яка дозволяє кожній
дитині відчути себе спритним, сильним, витривалим, здатним разом з друзями справлятися з самими
різнобічними навчальними і життєвими завданнями.
ДЖЕРЕЛА
http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/120
ТЕХНОЛОГІЯ СЕРГІЯ РЕУТСЬКОГО
Сергій Володимирович Реутський створив дуже просту, але хитру та умно організовану послідовність
освоєння дітьми фізичних вправ наростаючої складності від самих простих до здавалося б надзвичайно
ризикованих. В традиційній фізкультурі основна увага приділяється тренуванню виконавських
здібностей учня. Тут перевага надається творчому пошуку кожної дитини, а значить, його
відповідальності за прийнятий вибір того чи іншого шляху. Так нароблюється особистий досвід рухової
самоосвіти. Самоосвіти в непередбачуваному просторі та обставинах. Як через фізичну культуру
можливе відчуття себе і світу – така головна теорія С.В. Реутського. Цьому фізкультура повинна бути
присвячена. Вона не тільки поєднується з різнобічними сторонами загального розвитку людини, а й
повинна перетворюватися в один із способів розвитку наших здібностей до співпраці зі всіма
явищами,які є навколо нас.
ДЖЕРЕЛА
http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/217
«ГІМНАСТИКА МОЗКУ»
Метою розробки вправ гімнастики мозку було подолання труднощів навчання, які можуть виникати в
школі. Проте їх можна і рекомендується використовувати в процесі будь-якого навчання або
самонавчання, це прості та доставляючі насолоду рухи та вправи які використовуються учнями.
Основна ідея, на якій побудована гімнастика мозку - це зв'язок, взаємодія і вплив у процесі навчання
один на одного трьох елементів: мозку, тіла і емоцій.Справжнє навчання - це не тільки робота розуму,
це набагато більше ніж просто запам'ятовування інформації, у навчанні завжди бере участь наше тіло,
наші емоції. Ми починаємо вчитися з самого народження і ще до нього, з того моменту як починаємо
що-небудь відчувати. Наш мозок постійно отримує сигнали від різних рецепторів: кожен орган почуттів,
кожен м'яз, кожна точка нашого тіла постійно шле в мозок різні сигнали і під час руху і під час спокою.
Ці сигнали кожного разу утворюють химерні поєднання, активізуючи ті чи інші нейронні мережі та
зв'язку в нашому мозку. Кожне таке поєднання, що приводить до миттєвої нової реорганізації нейронних зв'язків - це процес навчання.
ДЖЕРЕЛА
http://stf-smtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=141
або
http://www.twirpx.com/file/308048/
9
ПОКОЛІННЯ
Z
ТВОРЧІСТЬ
КОНТАКТНІСТЬ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ*Я
КОМАНДНИЙ
ДУХ
НАЦІЛЕННІСТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ
Рисунок 3. Яскраві характерні ознаки нового покоління
ДЖЕРЕЛА
http://www.slideshare.net/NataliaGrychko/ss-29530700
http://www.etwinning.com.ua/korisni-materiali/navchalni-ta-informaciyni-materiali/21/
http://www.lookatme.ru/mag/live/interweb/205189-generation-z
http://www.vedomosti.ru/career/news/25417301/kakimi-oni-vyrosli-molodye-lyudi-pokoleniya-z
КОРИСНІ ТА НЕКОРИСНІ ВПРАВИ
Таблиця 1. Систематизація видів рухової діяльності, які некорисні та корисні для опорнорухового апарату людини
НЕКОРИСНІ ГРУПИ ВПРАВ
Небезпечно: скручування з руками за головою
Небезпечно: армійський жим за спину
Небезпечно: тяга до підборіддя
Небезпечно: жим ногами під кутом менше
90 градусів
Небезпечно: французький жим
Небезпечно : присідання в машині Сміта
Небезпечно: присідання в Гакк-машині
Небезпечно: повороты корпусу с грифом на
плечах
Небезпечно: ленивий кардіо
АЛЬТЕРНАТИВНА ГРУПА ВПРАВ
Безпечно: тяга до грудей
Безпечно: класичний армійський жим
Безпечно: розводки гантелей
Безпечно: класичні присіди зі штангою на
плечах
Безпечно: класичний жим ногами
Безпечно: кардіо без поручнів
Безпечно: скручування
Безпечно: жим лежачи узким хватом
Безпечно: скручування с руками на висках
Небезпечно: тяга вертикального блоку за спину
10
НОВИЙ УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПОКОЛІННЯ Z
ПЛАН-КОНСПЕКТ
Задачі:
−
Забезпечити розширення уявлення учасників про вплив фізичних вправ на особистість людини та
ії потенційні здібності.
−
Продовжувати розширення рухового досвіду учасників, вдосконалення навичок життєво
необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.
Інвентар і обладнання:
 м*ячі різні – класокомплект;
 обручі – 10 шт.;
 картки з завданням;
 магнітофон;
 мати гімнастичні – 4 шт.;
 скакалки – 4шт.;
 фішки – 16 шт.
 книга – 2 шт.;
 лінійка – 2 шт.;
Місце проведення: спортивна зала.
Клас учнів
5
Тематичний
модуль
Елементи спортивних ігор
Частина уроку
Назва структурного
компоненту уроку
Тривалість
Хід уроку
1. ОРГМОМЕНТ.
Додаток№1.
І. ВСТУПНА
3 хв.
Модель фізіологічної
кривої
сердцевосудинної
системи
учнів з різним станом
здоров*я на фізичні
навантаження під час
уроку.
Додаток№2
Дихальні вправи на
почаку урока
Орг.м.1 хв.
Д1+Д2
+Д32хв.
Error! Reference source not found.НАЗВА
ЗАВДАННЯ.
ОПИС ЗАВДАННЯ.
МЕТОД НАВЧАННЯ.
ПРИНЦИП НАВЧАННЯ.
ВИМОГА ДО УРОКУ.
ЧСС
для
ОМГ
(УД/ 15
СЕК.)
Учні сідають на гімнастичну лаву, .
Питання про самопочуття. Форма.
Повідомлення
завдань
уроку
Інструктаж з б/ж.
1ЗамІрювання ЧСС.Учні в положенні
сидячи
заміряють
ЧСС
за
1
хв.,отримані результати занотовують у 23
свої
щоденники
самоконтролю.
Розподілити учнів за лігами : основна,
підготовча,
спеціальна.
Метод
самоконтролю за рівнем здоров*я
2.Дихальні вправи Ознайомлення з
теорією та технікою поверхневого
дихання. Виконуються вправи під
11
ЧСС
для
СМГ
(УД./
15
СЕК.)
25
музику.
Контролювати
виконання вправи. Додаток 2
2. РОЗМИНКА З
ФАНТАЗІЄЮ
Рухова
задачка
4 хв
«Складіть
свої
рухові схеми»
ІІ.
ПІДГОТОВЧА
10 хв.
темп
Учні розподілені на дві-три групи(в
групі не більше 8 учнів). Стають в
коло, вчитель призначає учня, який
показує і пропонує виконати всім
учням власний варіант вправи. Так по
черзі учні демонструють свій обраний
варіант. Рахують самостійно голосно.
Інтерактивний прийом «навчаючи
учусь» Метод частково - пошуковий. 26
Принцип вільного вибору. Вимога
розвиток фізичних якостей (гнучкість,
спритність). Дотримуватися чіткості та
правильності
виконання
вправи.
Відмітити найкращих учнів.
Лунає
заспокійлива
музика.
Замірювання ЧСС за 15 сек.
29
Г.Р.-1 Гра –корекція «Крізь обруч»
Додаток№ 3. Виконується в групах.
Діти стоять в колі,тримаючись за руки.
Звертати увагу на роз*єднання рук при
виконанні. Групова форма. Принцип
діяльності.Частково – пошуковий
метод навчання.
Г.Р.-2 Гра «Знайди свою половинку».
3. ГРАЄМОСЯ – Г.Р.-1 - Додаток№ 3. Виконання завдання з
використанням карток.
РОЗВИВАЄМОСЯ! 3 хв.
Диференційовано-групова форма
Додаток№3
Г.Р.-2 – роботи учнів. Дослідницький метод
«ГРАЄМОСЯ
РОЗВИВАЄМОСЯ»
3 хв.
навчання.Принцип ККД. Вимога до
підготовчої частини уроку формувати
в учнів пізнавальний інтерес, бажання
навчатися, потребу в розширені та
отриманні знань, позитивні мотиви
навчальної діяльності.
39
32
4.
РУХОВИЙ Р.М.1 – Р.М.1. Інтерактивна гра
7хв.
«Фізкультурна мандрівка»
МАРАФОН
43
Учні
поєднані
в
групи
за
Додаток №4
«РУХОВИЙ
Р.М.2 – типологічними ознаками. Кожна група
36
ЗамІрювання ЧСС за 15 сек..
ІІІ. ОСНОВНА
25 хв.
12
МАРАФОН»
ІУ.
ЗАКЛЮЧНА
7 хв.
7 хв.
шикується в колону по одному.
Завдання розпочинають за сигналом
Р.М.2 – вчителя.
Принцип
вільного
11 хв.
вибору.Частково – пошуковий метод
навчання. Групова форма роботи.
Урізноманітнити спосіб
виконання
вправи, рухової дії, додаючи один
«штрих». Учні СМГ виконують вправи
в повільному темпі або кроком.
Р.М.2. Естафета з обручами.
Учні розподілені на дві команди,
шикуються
у
колону
по
одному.Звернути
увагу
на
пропорційність учнів СМГ в кожній
команді, дисципліну, уважність під час
гри. Учні СМГ проходять дистанцію
кроком. Принцип діяльності. Групова
форма роботи.
Р.М.3.Інтерактивна гра «Таксі»
Діти
поєднуються
в
пари
за
фізиологічними
ознаками.
Після
виконання вправ кожним учнем на
станції,переходять
на
іншу.
Спостерігати за роботою всіх станцій,
підбадьорувати учнів. Оцінювати
учнів на кожній станції (видача
смайликів). Перемагають учні які на
кінець
проходження
дистанції
(станцій)
виявилося
найбільше
смайликів.Принцип
ККД.
Дослідницький
метод
навчання.
Форма роботи учнів диференційовано
- групова. Вимога до основної частини
уроку формування в учнів рухових
умінь та навичок. сомостійності,
творчої активності та ініціативи,
творчо
вирішувати
завдання
Закріпляти вміння рухатися парами,
розвивати
спритність,
увагу,
швидкість реакції.
5. КОРЕКЦІЙНОРЕАБІЛІТАЦІЙНИ
Й ТРЕНІНГ
2 хв.
Вправи
на
релаксацію.Додато
к №5
6. ЗАМИНКА
«ЕФЕКТ
ОДНІЄЇ 3 хв.
ВПРАВИ»
Лунає заспокійлива музика учні
повторюють рухи за вчителем. Вправи
35
на розслабленя організму.
Замірювання ЧСС за 15 сек.
32
1. «Геометрія» В. п. - сидячи на г/лаві
або стоячи. Правою рукою виконувати 26
колові рухи, лівою рукою проводити
27
13
7. ОРГМОМЕНТ
2 хв.
РАЗОМ:
45 хв
вертикальну лінію. Те ж саме,міняючи
вправи для рук.
2. «Пиляємо-Рубаємо» В.п.-сидячи на
г/лаві або стоячи. Правою рукою
виконувати
рухи
як
під
час
пиляння,лівою рукою – як під час
рубання дров.
3. «Капакатиця» В.п. – стоячи
зігнувшись, хват за пальці ніг.
Пересуваня:
вперез-назад-праворучліворуч.
4
«Хлопи-топи-шльопи»Поєднання
оплесків в ладоні з ударами долонями
по різним частинам тулуба з
одночасним тупотінням ногами по
підлозі.
Проаналізувати індивідуальні успіхи
учнів на уроці, надати можливість
учням висловити свою думку відносно
виконаної
роботи.(Мікрофон)
Підведення
підсумків
уроку, 26
виставлення оцінок. Назвати команди
переможці.
Замірювання
ЧСС
Домашнє завдання: Придумати гру з
м*ячем та опанувати її правилами.
27
Додатки
ДОДАТКОВІ ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Додаток №1 Модель параметрів індивідуального портрету фізіологічної кривої сердцево-судинної
системи учнів з різним станом здоров*я на фізичні навантаження під час уроку
Назва структур- Оргмомент
ного
компоненту
уроку
Макс. Показники
23
ЧСС для учнів
ОМГ(УД/15СЕК)
Показник ЧСС
92
за 1хв.(ОМГ)
Макс. Показники
25
ЧСС для учнів
СМГ(УД/15СЕК)
Показник ЧСС
100
за 1хв.(СМГ)
Розминка з
фантазією
ГраємосяРуховий
розвиваємося марафон
Корекційно
Заминка
реабілітаційний Єфєкт
тренінг
однієї
вправи
25
38
43
34
26
100
152
172
136
104
29
34
37
31
27
116
136
148
124
108
14
Додаток № 2
ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ
Д.1 «Ладошки». И.П. встаньте прямо, согните руки в
локтях и «покажите ладони зрителю».Делайте
шумные,короткие вдохи носом и одновременно
сжимайте ладони в кулаки.
Помните! Вдох носом – активный, выдох через рот абсолютно пассивный, неслышный.
Упражнение «Ладошки» можно делать стоя, сидя и
лежа.
Д.2 «Погончики» . И.П. встаньте прямо, кисти рук
сожмите в кулаки и прижмите к животу, на уровне
пояса. В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз к
полу. Затем кисти рук возвращаются в и.п. Выше пояса
кисти не поднимать.
Упражнение «Погончики» можно делать стоя, сидя и
лежа.
Д.3 «Насос» («Накачивание шины"). И.П. встаньте прямо, ноги чуть уже
ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделайте легкий поклон (руками
тянуться к полу, но не касаться его) и одновременно шумный и короткий вдох носом (во второй половине
поклона). Вдох должен кончиться вместе с поклоном.
Слегка приподняться, но не выпрямляться, и снова
поклон и короткий, шумный вдох "с пола". Поклоны
делаются ритмично и легко, низко не кланяйтесь,
достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а не
прямая,
Голова опущена.
Помните! «Накачивать шину» надо в темпо ритме строевого шага.
Вправа «Насос» можно делать стоя и сидя.
Додаток № 3
15
Темп
виконаннясередній.Виконувати від 6
до 16 разів.Повторити дві
серії Пауза 3-5 сек.
Темп
виконанняшвидкий.Виконувати від 6
до 16 разів.
Повторити дві серії Пауза
3-5 сек.
На видих не акцентувати
увагу.
Лише – на гучний вдих
Темп
виконанняшвидкий.Виконувати від 6
до 16 разів.
Повторити дві серії Пауза
3-5 сек.
На видих не акцентувати
увагу.
Лише – на гучний вдих
«ГРАЄМОСЯ - РОЗВИВАЄМОСЯ»
Гра –корекція «Крізь обруч»
Г.Р.-1 Завдання
Виконується в групах. Учні розподілені на команди.
Кожна група утворює коло,тримаючись за руки.
На плечі одного з учнів кожної групи обруч.
Завдання кожної команди пропустити обруч крізь строй.
Увага:
Не розривати рук.
По мірі успішності виконання вправи вчитель ускладнює завдання видаючи другий,третій обруч.
Перемагає команда,яка першою виконала правильно завдання.
Інтерактивна гра«Знайди свою половинку»
Г.Р.-2 Завдання:
Учні отримують картки зі словами.
Знайти партнера за половинкою прислів*я.
Скласти з партнером половинки прислів*я одна до одної та віднести до певного тематичного модулю.
За жеребкуванням визначити,з яким предметом учням виконувати завдання предмет (книга,лінійка,)
За сигналом необхідно с предметом на голові:
- пройти по г.лаві;
- вложити в протокол по черезі половинки прислів*я;
- з предметом на голові повернутися назад.
Увага:
Не чіпати руками предмет на голові.
Під час виконання завдання предмет весь час на голові.
Перемагає команда,яка правильно склала прислів*я та утримала предмет на голові.
Додаток № 4
«РУХОВИЙ МАРАФОН»
Р.М.1 Інтерактивна гра «Фізкультурна мандрівка»
На майданчику вроздріб розташовані фішки. Учні поєднані в групи за типологічними ознаками.
Кожна група шикується в колону по одному. Завдання розпочинають виконувати перші номери
в кожній колоні (команді). Вони мають обрати певну фішку та підійти до неї певним способом
пересування. Одразу після того, як перший номер певної команди підійшов до визначеної фішки
та зупинився, починає роботу другий номер певної команди. Учні, які стоять другими в кожній
колоні, повинні пройти маршрут першого номера їхньої команди тим способом, який він (перший номер) демонстрував; продовжити рух до другої (довільно обраної) фішки другим (своїм)
способом пересування. Учні − треті номери в кожній команді – повторюють маршрут і спосіб
пересування перших номерів, других номерів, та обирають власний маршрут і спосіб пересування. Так далі, до останнього учасника в кожній команді. Наступний учасник розпочинає рух,
тоді, як останній в колоні перетне місце його зупинки.
16
Естафета з обручами.
Учні шикуються в шеренгу. Вчитель обирає двох капітанів,які в свою чергу по черзі вибирають
гравців в свої команди. Учні розподілені на дві команди,шикуються у колону по одному. Перед
кожною командою встановлюють по три(чотири) обручі на відстані 2 м. один від одного.
Учасник який стоїть першим у колоні,тримає в руках баскетбольний м*яч,а футбольний лежить
на відстані 10-12 метрів. За командою «Руш» учні біжать до обручів,почергово пролізають у
них,добігаючи до футбольного м*яча,що лежить в обручі на підлозі,змінють м*ячі
місцями,потім в такий самий спосіб повертаються назад,передаючи м*яч наступному своєму
партнеру. Перемагає команда,яка перша завершила естафету без штрафних балів.
«Таксі»
Р.М.3
Діти поєднуються в пари за фізиологічними ознаками.У кожної пари дітей – обруч. В середину
обруча стає один учень. Він пасажир. Другий – позаду ззовні – водій. Обидва утримують обруч
за обід. Кожна пара дітей починає рух по маршруту,добирається до певної станції, виконує
завдання та продовжує рух до наступної станції за вибором пасажира. При цьому учні
міняються функціями пасажира – водія. Можна поєднувати учнів в парах-трійкахчетвірках.Станції тематичні: (обумовлюємо виконання вправ кількістю разів для учнів
ОМГ,ПМГ,СМГ).
1 – баскетбольна (Ведення м*яча між стійками - кидки в кошик-передачі в парах через обруч)
ОМГ – Ведення – 2 спроби: кидки - 10разів: передачі – 10-12 передач.
СМГ - Ведення – 1 спроба: кидки – 8 разів: передачі – 6 - 8 передач.
2 – футбольна (Ведення м*яча між фішками- удари в ціль - жонглювання)
ОМГ – Ведення – 2 спроби: удари – 8 разів: жонглювання – 30 сек.
СМГ - Ведення – 1 спроба: удари – 6 разів: жонглювання – 20 сек. .
3 – гімнастична ( Кувирок вперед – вправи для пресу-віджимання Х- від підлоги;Д- від г/лави)
ОМГ – Кувирки – 4-6 спроб: прес – за 30 сек: віджимання – 3 X 10 разів.
СМГ – Кувирки – 2- 4 спроби: прес – за 15 сек: віджимання – 3 X 6 разів
4 – легкоатлетична (Стрибки на скакалці- присідання- стрибки з місця в довжину)
ОМГ – Стрибки – 30 сек. присідання – 2 X10 р. стрибки з місця – на результат
СМГ – Стрибки – 20 сек. присідання – 2 X 8 р. стрибки з місця – на результат
Р.М.2
Додаток №5
КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ
Некоторые советы по выполнению:
ДЫХАНИЕ ЖИВОТОМ
Прежде чем начать, обратите внимание или на то, насколько вы расслаблены в
целом, или на силу и качество вашего голоса.После упражнения сделайте то же
самое.Вдыхайте через нос, выдыхайте сначала через рот, затем старайтесь создавать
сопротивление выдоху, немного сжимая губы.Через некоторое время выдыхайте
также через нос.Ладонь поместите на нижнюю часть живота, пусть она свободно
движется вместе с ним во время дыхания.Вдыхайте на счёт «три», задержите
дыхание, снова сосчитав до трёх, выдохните на счёт «три» и после этого задержите
дыхание на такое же время, затем повторите то же самое в той же
последовательности.Можно поменять ритм, вдыхайте на счёт «два», выдыхайте – на
«четыре», задерживать дыхание при этом не надоВ идеале, ритмичное дыхание
должно стать автоматическим. Медленная ритмичная музыка может помочь
установить правильный ритм дыхания. Час виконання – 30 сек.
17
ВРАЩЕНИЕ ШЕЕЙ
Некоторые советы по выполнению:
Прежде чем начать, обратите внимание на то, как звучит ваш голос и насколько
расслаблены шея и плечи. Затем выполните упражнение и снова послушайте свой
голос и проверьте, осталось ли напряжение в мускулах верней части тела.
Вращая шеей, «рисуйте» только полуокружность перед собой. Мануальные
терапевты и хиропрактики не рекомендуют делать полный оборот головой, движение
назад может повредить шее.
Глубоко дышите, пусть ваша голова перекатывается медленно, как большой тяжёлый
мяч.
Подбородок должен останавливаться около ключицы, заводить его дальше не нужно.
Сначала вы должны «уронить» подбородок на грудь, опустить плечи и попытаться
расслабить шею. Когда вы начнёте двигать головой, представляйте, что она
«влетает» над плечами, а не падает на них.Сначала сделайте упражнение с
закрытыми глазами, потом с открытыми Час виконання – 30 сек.
Некоторые советы по выполнению:
Прежде чем начать, попробуйте медленно наклонить голову вправо и влево, отмечая,
насколько далеко она может отклониться, и насколько при этом расслаблены мышцы
шеи и плеч. После упражнения сделайте то же самое, обращая внимание на разницу.
Чтобы почувствовать, что щека действительно «приклеилась» к плечу, положите
между ними листок бумаги. Час виконання – 30 сек.
СЛОН
Некоторые советы по выполнению:
Стать удобно и начните маршировать так, чтобы противоположные рука и нога
пересекались в срединной линии, локоть и колено при этом должны
соприкасаться.Чтобы поработать над балансом, ребёнок может выполнять
упражнение с закрытыми глазами или представлять, что плывёт.Чтобы усилить
эффект от упражнения, опускайте каждую ногу более энергично, как бы вдавливая её
в пол, в тоже же время слегка направляйте голову и торс, когда касаетесь колена
локтем одной руки, в сторону противоположной.Попробуйте достичь максимальной
амплитуды этого движения. Час виконання – 30 сек.
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
КАРТКИ З ЗАВДАННЯМ
1 Легка атлетика – королева спорту
2 Футбол – гра №1 у світі
3 Баскетбол – гра для спритних
4 Гімнастика – ідеальна фігура
5 Волейбол – командна гра
18
ВАРТО ПОЧИТАТИ
1. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України, МОН України
від 20.07.2009 № 518/674 // Законодавство України : сайт. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09, вільний. – Назва з екрана. – (Дата звернення:
16.12.13).
2. Смертельна фізкультура: чому діти помирають на уроках [Електронний ресурс] // ТСН вражає :
[сайт]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/smerti-na-urokah-yak-yih-uniknuti-1.html – Назва з
екрану. – (Дата звернення: 16.12.13).
3. СМИ: лишь 1,1% украинских детей абсолютно здоровы [Электронный ресурс] // Ньюслайн :
[сайт]. – Режим доступа: http://www.newsline.com.ua/society/smi-lish-1-1-ukrainskih-deteyabsolyutno-zdorovy-16122013044500, свободный. – Назв. с экрана. – (Дата обращения: 16.12.13).
200
180
160
172
152
136
140
120
100
80
60
148
136
124
116
100
100
92
108
104
40
20
0
2
8
14
32
10.03.2016 13:26:18
19
40
44
Автор
Артур
Документ
Категория
Образование
Просмотров
112
Размер файла
3 550 Кб
Теги
проэкт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа