close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тест 1

код для вставки
Варіант – 2
[2] Відмітьте правильне твердження.
а) Фізична культура - штучно створена в 20 ст. система вправ для боротьби з гіподинамією.
б) Фізична культура виникла тоді, коли людина усвідомила ефект вправляння й стала імітувати
необхідні їй в трудовій діяльності рухи (наприклад, кидати спис у зображення тварини).
в) Фізична культура виникла одночасно з виникненням Олімпійських ігор в Древній Греції.
[5] Відмітьте правильне твердження.
а) Фізичні вправи - це тільки ті види рухових дій людини, які спрямовані на фізичне удосконалення.
б) Фізичні вправи - це будь-які рухові дії людини.
[8] Ударний обсяг крові це...
а) Кількість крові, що виштовхується серцем під час удару суперника.
б) Кількість крові, яку перекачує серце в ударному режимі роботи.
в) Кількість крові, що виштовхується за одне скорочення серця.
[11] Відмітьте правильне твердження.
а) Чим більший хвилинний обсяг крові, тим більше кисню постачається в клітини.
б) Постачання кисню в клітини не залежить від величини хвилинного обсягу крові.
[14] Яка мінімальна потреба людини в руховій активності?
а) Дві години на добу.
б) Три години на тиждень.
в) П'ять годин на тиждень.
[17] Заняття фізичними вправами чи спортом за будь-яких умов сприяють зміцненню здоров'я.
а) Так.
б) Ні.
[20] Які з названих показників не характеризують зовнішнє фізичне навантаження?
а) Довжина дистанції.
б) Швидкість подолання дистанції.
в) Частота серцевих скорочень.
г) Час виконання фізичних вправ.
[23] Відмітьте правильне твердження.
а) Реакція організму різних людей на однакове, за "зовнішніми" показниками, фізичне навантаження
є різною залежно від рівня їх фізичної працездатності.
б) Реакція організму різних людей на однакове, за "зовнішніми" показниками, фізичне навантаження
як правило однакова.
[26] Що означає термін "Внутрішнє фізичне навантаження"?
а) Це кількість та інтенсивність виконаних на уроці фізичних вправ.
б) Це реакція організму на виконувану фізичну роботу.
в) Це рухова щільність уроку фізичної культури.
г) Це фізичне навантаження, яке учень отримав саме в школі.
[29] На протязі якого часу можна підтримувати фізичне навантаження високої інтенсивності
під час самостійних занять?
а) Чим довше, тим краще.
б) На протязі 8-10 хвилин.
в) На протязі 10-15 хвилин.
г) Не більше двох-трьох разів по 1-2 хвилини.
[32] Відмітьте правильне твердження.
а) Мінливі умови зовнішнього середовища за певних обставин можуть сприяти зміцненню здоров'я.
б) Мінливі умови зовнішнього середовища завжди негативно позначаються на здоров'ї людей.
[35] Відмітьте правильне твердження.
а) Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження можна визначити вимірявши
життєвий обсяг легенів.
б) Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження можна визначити вимірявши
співвідношення зросту та маси тіла.
в) Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження можна визначити вимірявши частоту
серцевих скорочень.
[38] Від яких чинників (крім фізичного навантаження) не залежить частота серцевих скорочень
під час виконання фізичних вправ?
а) Самопочуття.
б) Температури повітря.
в) Наповненості шлунка.
г) Наявності детального плану занять.
д) Одягу.
[41] Які принципи, з числа перерахованих, не мають значення в процесі планування та
проведення самостійних занять фізичними вправами?
а) Принцип достатності.
б) Принцип неперервності.
в) Принцип наочності.
г) Принцип систематичності.
д) Принцип поступового нарощування фізичних навантажень.
ж) Принцип відповідності фізичних навантажень індивідуальним особливостям організму.
[44] Який вид рухової діяльності, з числа перерахованих, дає можливість точніше дозувати
фізичне навантаження?
а) Футбол.
б) Біг.
в) Гімнастика.
г) Рухливі ігри.
[47] Відмітьте правильне твердження.
а) Фізичне навантаження потрібно поступово підвищувати на початку заняття та поступово
знижувати в кінці заняття.
б) Фізичне навантаження має бути рівномірним протягом усього заняття.
[50] Відмітьте правильне твердження.
а) Тривалість тренувального заняття не може бути більшою однієї години.
б) Оптимальна тривалість тренувального заняття залежить від багатьох чинників і знаходиться в
межах від 30 до 90 хвилин.
[53] Частота серцевих скорочень до заняття становила 80 скорочень за хвилину. Під час
заняття - 160. Через 10 хвилин після заняття - 90. Що можна сказати про фізичне навантаження
на занятті?
а) Навантаження було недостатнім.
б) Навантаження було оптимальним.
в) Навантаження було завеликим.
[56] Відмітьте правильне твердження.
а) Шкідливі чинники справляють менший негативний влив на людей з високим рівнем фізичної
працездатності.
б) Шкідливі чинники не справляють негативного впливу на здорових людей.
в) Шкідливі чинники справляють однаковий негативний вплив на всіх людей, що піддаються їх
впливу.
[59] Принцип неперервності в теорії тренування означає...
а) Що в ході заняття не слід допускати зниження частоти серцевих скорочень до рівня, що був перед
початком занять у стані спокою.
б) Що в ході заняття не слід допускати періодів відпочинку між окремими вправами.
в) Що під час бігу не можна переходити на ходьбу.
Автор
Артур
Документ
Категория
Образование
Просмотров
22
Размер файла
30 Кб
Теги
тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа