close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тест 3

код для вставки
Варіант – 3
[3] Яке з наведених продовжень речення є правильним? Ефект тренування це ...
а) Прискорений розвиток організму людини, наслідком якого є прискорене біологічне дозрівання.
б) Дивовижна здатність організму не тільки не зношуватись внаслідок фізичної діяльності, але й
удосконалюватись: накопичувати речовину (збільшувати масу), змінювати структуру (наприклад, у
систематично працюючому органі значно густіша сітка найдрібніших кровоносних судин капілярів), підсилювати функції (підвищувати рівень працездатності).
в) Прискорений розвиток організму людини, наслідком якого є прискорене старіння.
[6] Яку з перерахованих цілей неможливо досягти з допомогою цілеспрямованого процесу
фізичного тренування?
а) Досконало оволодіти тою, чи іншою руховою дією;
б) Досягти певного рівня розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, гнучкості тощо);
в) Удосконалити тілобудову;
г) Підвищити рівень фізичної працездатності;
д) Збільшити кількість внутрішніх органів;
[9] Відмітьте правильне твердження.
а) Хвилинний обсяг крові збільшується в міру підвищення рівня тренованості людини.
б) Хвилинний обсяг крові залишається незмінним протягом життя людини.
в) Хвилинний обсяг крові не залежить від рівня тренованості людини.
[12] Відмітьте, яке визначення поняття "фізичного навантаження" використовується у
методиці фізичного виховання.
а) Фізичне навантаження це навантаження, яке людина переборює з допомогою фізичної сили.
б) Фізичне навантаження це додаткова, у порівнянні із станом спокою функціональна активність
організму, необхідна для виконання фізичної вправи.
в) Фізичне навантаження це величина обтяження, яке піднімає людина.
[15] Відмітьте твердження, яке точніше відображає значення рухової активності.
а) Рухова активність є необхідною умовою нормального розвитку й функціонування організму.
б) Рухова активність при певних умовах може бути корисною для організму людини.
в) Рухова активність корисна лише для людей молодого віку.
[18] Відмітьте правильне твердження.
а) Кількість капілярів в організмі людини не залежить від способу її життя.
б) Кількість капілярів в організмі людини збільшується внаслідок систематичних занять фізичними
вправами.
[21] Які з названих показників не характеризують внутрішнє фізичне навантаження?
а) Частота серцевих скорочень.
б) Артеріальний тиск крові.
в) Швидкість подолання дистанції.
г) Хвилинний обсяг крові.
[24] Яка величина опору оптимальна для розвитку сили?
а) Якщо в одному підході можна виконати 4-10 повторень
б) Якщо в одному підході можна виконати не більше 2-х повторень
в) Якщо в одному підході можна виконати 13-15 повторень
[27] Яка частота серцевих скорочень відповідає фізичному навантаженню середньої
інтенсивності?
а) 160-180 скорочень за 1 хв.
б) 140-160 скорочень за 1 хв.
в) 110-130 скорочень за 1 хв.
[30] На протязі якого часу можна підтримувати фізичне навантаження середньої інтенсивності
під час самостійних занять?
а) Приблизно протягом 15 хвилин
б) Протягом 45 хв.
в) Протягом 45-60 хвилин.
[33] Відмітьте правильне твердження.
а) Внаслідок систематичних занять фізичними вправами частота серцевих скорочень у спокої
поступово підвищується.
б) Внаслідок систематичних занять фізичними вправами частота серцевих скорочень у спокої не
змінюється.
в) Внаслідок систематичних занять фізичними вправами частота серцевих скорочень у спокої
поступово знижується.
[36] Зниження частоти серцевих скорочень внаслідок систематичних занять фізичними
вправами свідчить...
а) Про підвищення працездатності серцево-судинної системи.
б) Про втому серцево-судинної системи.
в) Про необхідність зниження фізичних навантажень.
[39] При якому рівні фізичної працездатності більше значення має точне дозування фізичних
навантажень?
а) Високому.
б) Низькому.
в) Середньому.
[42] Скільки разів на тиждень потрібно проводити тренувальні заняття, щоб досягти
підвищення загального рівня фізичної працездатності?
а) Не менше трьох разів на тиждень.
б) Не більше трьох разів на тиждень.
в) Один-два рази на тиждень.
[45] Відмітьте правильне твердження.
а) Суть функціональних тестів полягає в тому, що людина відповідає на запитання під час рухової
діяльності.
б) Суть функціональних тестів полягає у виявленні реакції серцево-судинної системи на стандартне
фізичне навантаження і визначенні, на основі цього, за спеціальними шкалами рівня фізичної
працездатності (здоров'я).
[48] Відмітьте правильне твердження.
а) Фізичне навантаження повинне бути максимальним протягом усього заняття.
б) Максимальне фізичне навантаження повинне бути в основній частині заняття.
в) Максимальне фізичне навантаження не можна допускати у шкільному віці.
[51] Через 10 хвилин після тренувального заняття частота серцевих скорочень повернулась до
вихідного рівня. Що можна сказати про фізичне навантаження на занятті?
а) Навантаження було недостатнім.
б) Навантаження було оптимальним.
[54] Відмітьте правильне твердження.
а) Кількість капілярів в організмі людини не залежить від способу її життя.
б) Кількість капілярів в організмі людини зменшується внаслідок пасивного способу життя.
[57] Відмітьте правильне твердження.
а) Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження можна визначити вимірявши
співвідношення зросту та маси тіла.
б) Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження можна визначити вимірявши
артеріальний тиск крові.
в) Реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження можна визначити вимірявши
життєвий обсяг легенів.
[60] Що з перерахованого не відноситься до основних форм прояву фізичної якості
“швидкості”?
а) Латентний (прихований) час рухової реакції.
б) Амплітуда рухів.
в) Швидкість поодинокого необтяженого руху.
г) Частота (темп) необтяжених рухів
Автор
Артур
Документ
Категория
Образование
Просмотров
25
Размер файла
32 Кб
Теги
тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа