close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Алгоритми хімічні властивості неорганічних сполук Microsoft PowerPoint

код для вставкиСкачать
АЛГОРИТМИ НАЙПОШИРЕНІШИХ
ЗАДАЧ З ХІМІЇ З ДОПОМОГОЮ
ПРОГРАМИ POWER POINT
8 клас
2 частина
«Властивості неорганічних речовин»
Савчук О.М. вчитель школи №151
Хімічні властивості оксидів
Хімічні властивості кислот
Хімічні властивості основ
Хімічні властивості солей
Хімічні властивості амфотерних сполук
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Савчук О.М. вчитель школи №151
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ
 Кислотний оксид + вода → оксигеновмісна кислота (крім
SiO2)
SO2+H2O= H2SO3; P2O5+3H2O=2H3PO4
 Основний оксид + вода → луг (для металів IA і IIA груп, крім
Bе)
Na2O+H2O=2NaOH ; CaO+H2O=Ca(OH)2
 Основний оксид + кислота →сіль + вода
MgO+H2SO4 =Mg SO4 +H2O
 Кислотний оксид + луг → сіль + вода
6NaOH+ P2O5 =2Na3PO4+3H2O
 Кислотний оксид +основний оксид = сіль
CaO+ SO2 =CaSO3
1
Савчук О.М. вчитель школи №151
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ
 Кислота + метал =сіль + водень (крім НNO3 та метал
ліворуч від Н2) 1
Mg+H2SO4 =Mg SO4 +H2
 Зміна забарвлення індикаторів у розчинах кислот
2
 Кислота + основа =сіль +вода
Mg(OН) 2+H2SO4 =Mg SO4 +2H2O
 Кислота + оксид металу = сіль + вода (валентність I – III)
MgO+H2SO4 =Mg SO4 +H2O
 Кислота +сіль =нова сіль + нова кислота (сіль має бути
утворена слабшою кислотою або більш леткою. Нова
кислота летка або нестійка)
3
4
MgСO3 +H2SO4 = Mg SO4 + СO2 +H2O
1
Савчук О.М. вчитель школи №151
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ
Хімічні властивості лугів
 Луг +кислота =сіль + вода
2NaOH+ Н2SO4 =Na2SO4+2H2O
5
 Луг + кислотний оксид = сіль + вода
6NaOH+ P2O5 =2Na3PO4+3H2O
 Луг + розчинна сіль = основа + нова сіль(нерозчинна основа
+нова сіль)
2NaOH+ CuSO4 =Na2SO4+Cu(OH) 2

Луги змінюють забарвлення індикаторів
Хімічні властивості нерозчинних основ
 Нерозчинна основа +кислота =сіль + вода
Н2SO4+Cu(OH)2 = CuSO4 +2H2O
t
 Нерозчинна основа →оксид металу + вода
t
Cu(OH) 2 →CuO +H2O
1
Савчук О.М. вчитель школи №151
5а
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМФОТЕРНИХ
ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ
 Амфотерний гідроксид(оксид) + кислота = сіль + вода
Al(OH)3+3HNO3=Al(NO3)3+3H2O
Al2O3+6HNO3=2Al(NO3)3+3H2O
 Амфотерний гідроксид (оксид)+ луг = сіль + вода
Al(OH)3 +3NaOH=Na3 AlO3 +3H2O
Al2O3+ 6NaOH =2Na3 AlO3 +3H2O
t
 Амфотерний гідроксид →амфотерний оксид +вода
t
Al(OH)3 → Al2O3+ H2O
1
Савчук О.М. вчитель школи №151
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ
 Сіль + метал =нова сіль + новий метал (метал реагент має
бути більш активний ніж метал у складі солі)
Fe+ CuSO4 = FeSO4+Cu
6
 Сіль + кислота =нова сіль +нова кислота (сіль утворена
слабшою або більш леткою кислотою утворена кислота
литка або нестійка)
7
MgСO3 +H2SO4 = Mg SO4 + СO2 +H2O
7а
Сіль реагує з лугом або іншою сіллю в тому випадку, якщо
утворюється нерозчинна речовина:
 Розчинна сіль + луг= основа + нова сіль (основа або сіль
нерозчинні)
8
2NaOH+ CuSO4 = Na2SO4+Cu(OH)2 ↓
 Розчинна сіль + інша розчинна сіль =дві нові солі (одна або
обидві солі нерозчинні)
Ba(NO3)2+K2SO4 = BaSO4↓+KNO3
Савчук О.М. вчитель школи №151
1
9
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Савчук О.М. вчитель школи №151
Автор
sch
sch83   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
12
Размер файла
5 246 Кб
Теги
powerpoint
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа