close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвиток культури в Україні

код для вставкиСкачать
Розвиток культури в Україні
Роботу виконала
учениця 10-А класу
Ткачук Ольга
У XIX - на початку XX ст. українська культура
досягла свого розквіту. Це був період,
позначений зростанням національної
самосвідомості. На цій хвилі розгортається
творчість цілої плеяди українських митців,
які збагатили вітчизняну духовну
скарбницю.
Значну роль у пропаганді української
літератури, досліджень з історії,
археології, етнографії відіграли
журнали "Киевская старина",
"Українська хата", "Літературнонауковий вісник". На Заході України
національно свідомі наукові сили
об'єдналися в Наукове товариство ім.
Т. Шевченка (1892, діє донині). На
Сході України (у Києві, Харкові, Одесі)
також існували наукові товариства,
що сприяли поширенню технічних
знань, вивченню та охороні пам'яток
старовини.
Наукове товариство ім. Тараса Григоровича Шевченка
Утворене 1873 року у Львові, як Літературне товариство імені Т. Шевченка,
у 1892 назву змінено на Наукове товариство ім. Т. Шевченка .
Особливого розквіту досягло в період головування Михайла Грушевського
У 1920-30-х роках зазнавало переслідувань від польської влади,
1939 - ліквідована радянською владою; відновлена 1947 року
в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки. З 1989 року організація знову
діє на території України
Бурхливим було мистецьке життя на початку
XX ст. У цей час працюють класики
української літератури - І. Франко, Леся
Українка, М. Коцюбинський, письменники
молодшої генерації - В. Винниченко, О.
Олесь, В. Стефаник;
М. Бойчук
Українська культура початку XX ст.
розвивалася у руслі загальносвітових
тенденцій, тяжіючи до авангарду. У
руслі авангарду розвивався
український живопис .Молоді
художники відмовлялися від
академічних традицій, намагалися в
нових естетичних формах вирішити
складні проблеми, що поставали
перед суспільством. Художники В.
Кричевський, Г. Нарбут, М. Бойчук.
В. Кричевський
Г. Нарбут
Центральна Рада проводила активну політику на ниві освіти. Було взято курс на
створення єдиної народної загальноосвітньої школи. Послідовно проводилася
українізація освіти, чому сприяв І Всеукраїнський педагогічний з'їзд (квітень 1917р.) та
Всеукраїнський учительський з'їзд (серпень 1917р.). На місцях створювалися бібліотеки
та готувалися передумови для початку викладання з 1 вересня 1917 р. у початкових
школах українською мовою. У гімназіях та середніх школах запроваджувалося
вивчення української мови, літератури та історії. У 1917р. у Україні почав виходити
педагогічний журнал "Вільна українська школа".
Відбувалася українізація вищої школи. У вузах запроваджувалася змішана мова
викладання, були створені українознавчі кафедри. За Центральної Ради в Україні
з'явилися нові вищі навчальні заклади: Київський український народний університет,
Київський юридичний інститут, Київський географічний інститут, Кам'янецьПодільський український народний університет, Херсонський педагогічний інститут. 5
грудня 1917 р. було засновано Українську Академію мистецтв, що давала вищу
художню освіту. Першим ректором Академії став Ф. Кричевський, професорами були
українські художники М. Бойчук, В. Кричевський, Г. Нарбут, О. Мурашко та інші.
Лесь Курбас
М.Старицький
Пожвавилась театральна діяльність. За
ініціативи Леся Курбаса у Києві було створено
Молодий театр, довкола якого об'єдналися
обдаровані актори молодшого покоління.
Керівництво Української Центральної Ради
усвідомлювало необхідність охорони
пам'яток старовини і мистецтва.
Продовжували існувати старі та відкривалися
нові краєзнавчі та історичні музеї, працювали
Київське товариство охорони пам'яток
старовини і мистецтва, Одеське товариство
історії і старожитностей. Корифеї українського
театру М. Кропивницький, М. Старицький, М.
Садовський.
М. Кропивницький
М.Садовський
Події громадянської війни в Україні не сприяли розвиткові культури,
спричинили до припинення функціонування багатьох культурно-освітніх
закладів.
Громадянська війна розкидала українську інтелігенцію по різних
угрупуваннях, примусивши спрямувати зусилля не стільки на національнокультурні відродження, скільки на боротьбу за власне виживання.
Після закінчення громадянської війни держава знову повертається до
проблем культури, розглядаючи її як невід'ємну складову частину партійної
роботи. Після встановлення радянської влади в Україні у сфері культури
починають здійснюватися перетворення, відомі як "культурна революція".
Набувають поширення ідеї Пролеткульту, що відкидали ідеї спадкоємності в
культурі, вважали, що культура панівних класів ворожа робітникам і селянам.
Проте така культурна політика не стала провідною.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
18
Размер файла
2 245 Кб
Теги
Розвиток культури в Україні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа