close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

____________________________________

код для вставки
Факультативний курс
№ заняття
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Методи розв’язування задач з математики
10 КЛАС (універсальний профіль) (35год)
Теми занять
Дата про- Приміт
ведення
ки
І. Методи розв'язування рівнянь
Метод заміни змінних (введення
допоміжного невідомого).
Заміна змінних за
«напівявними» ознаками .
Спеціальні заміни .
Взаємно обернені величини в
ірраціональних і показникових
рівняннях.
Тригонометричні підстановки в
показникових рівняннях .
Метод повного квадрату
для цілих та дробовораціональних рівнянь;
Метод повного квадрату
особливості для ірраціональних
рівнянь
Метод розкладу на множники:
застосування формул
скороченого множення;
теорема Безу та її наслідки
Метод невизначених
коефіцієнтів: умова тотожності
многочленів;
Рівняння з цілими
коефіцієнтами
Метод відносних коефіцієнтів
(розв'язування рівнянь відносно
коефіцієнтів)
10. Метод похідних пропорцій:
застосування похідної
пропорцій
9.
ав
ав

сд
сд
, с  д, а  в
11. Методи розв'язування
логарифмічних рівнянь:
потенціювання;
логарифмування;
12. Застосування основної
логарифмічної тотожності
13. Метод границі (застосування
теореми Вейєрштрасса про
границю монотонно обмеженої
послідовності)
14. Графічний метод
15. Розв'язавання вправ
16. Однорідні рівняння:рівняння,
що зводяться до однорідних;
17. Ідея «однорідності» в
ірраціональних рівняннях
18. Зворотно-симетричні рівняння
19. Рівняння, ліва і права частини
яких є взаємно оберненими
функціями
20. Рівняння з параметрами 1-го та
2-го степеня
21. Розв'язавання вправ
22. Розв'язавання вправ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Рівняння з цілою і дробовою
частинами
Розв'язавання вправ
II. Методи розв'язування систем
Метод заміни і підстановки
Розв'язавання вправ
Метод визначників
Розв'язавання вправ
Метод порівняння
Розв'язавання вправ
Застосування теореми,
оберненої до теореми Вієта для
квадратного рівняння.
Застосування теореми,
оберненої до теореми Вієта для
кубічного рівняння
Спеціальні системи . Кругові
або циклічні системи
Системи рівнянь, ліві частини
яких однорідні
Симетричні системи
Открыть диск
Документ
Категория
Образование
Просмотров
25
Размер файла
51 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа