close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Картка комплексної оцінки професійної діяльності педагогічного працівника
в міжатестаційний період
Прізвище, ім'я та по батькові
Ковальова Оксана Миколаївна
Рік народження
20 березня 1973 р.
Освіта
вища
Який навчальний заклад закінчив
Бердянський державний університет, 1997 р.
Спеціальність
вчитель початкових класів
кваліфікація
спеціаліст
5. Педагогічний стаж
23 роки; з них за фахом 23 роки; керівної роботи_______;
6. Результати проходження попередньої атестації: підтверджена кваліфікаційна категорія
«Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший учитель», 2011 р.
7. Нагороди та звання:
- Диплом голови Запорізької облдержадміністрації від 18.11.2010 р. №379
- Диплом КЗ «ЗОІППО» ЗОР, наказ № 85 – Д від 05.04.2012 р.
8. Проблемна тема над якою працює педагогічний працівник. «Активізація навчальнопізнавальної діяльності молодших школярів шляхом використання в освітньому процесі
інформаційно-комунікаційних технологій»
9. Поширення власного педагогічного досвіду: виступи на засіданнях предметної комісії
початкових класів; виступи на засіданнях районного методичного об´єднання вчителів
початкових класів; участь у районному та обласному Всеукраїнському фаховому конкурсі
«Вчитель року»; участь в обласному конкурсі проектів Intel для вчителів початкових класів;
участь в конкурсі «Успішний проект – 2012» за програмою Іntel
«Навчання для
майбутнього»; участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Науковометодичний супровід інноваційної діяльності в умовах малого міста та сільської місцевості»;
участь у Всеукраїнської On-line конференції «Освітні інновації в умовах нестабільності:
філософія, психологія, педагогіка»; участь в обласній виставці «Освіта Запорізького краю –
2016»; участь в обласній творчій групі вчителів початкових класів «Розвиток соціальної
компетентності педагога і школяра»; розміщення матеріалів досвіду у візитці віртуального
методоб´єднання вчителів початкових класів Веселівського району на порталі ЗапоВікі;
розміщення матеріалів досвіду та методичних розробок на власному блозі, на Запорізькому
порталі ЗапоВікі, у фахових журналах «Відкритий урок», «Все для вчителя», в електронному
збірнику наукових праць ЗОІППО; на сайтах: видавництва «Шкільний світ», «Форум
«Відкритий урок», на порталі «Учительський журнал он-лайн», «Методичний портал».
10. Вміння створити умови для розвитку суб’єктної активності учнів під час НВП:
- Вивчення нового матеріалу з використанням проблемного навчання, діяльнісного методу
навчання, карт знань;
- Створення сприятливого емоційного фону, робочої атмосфери співпраці з учнями на
уроках;
- Широке залучення електронних та мультимедійних засобів навчання, цифрових освітніх
ресурсів.
11. Результати педагогічної діяльності
Навчальний
Успішність учнів ( %)
Якість знань учнів ( %)
рік
2011-2012
100%
79%
2012-2013
100%
83%
2013-2014
100%
86%
2014-2015
100%
90%
2015-2016
100%
93%
12. Підготовка учнів до участі в МАН, олімпіадах, конкурсах, конференціях, конкурсах
педагогічної майстерності
Рік
Назва заходу
ПІБ учня
Рейтинг
Рай.етап конкурсу 1м...П.Яцика
Долгополова В.
І місце
2012-2013
Обл.етап конкурсу 1м...П.Яцика
Долгополова В.
ІV місце
1.
2.
3.
4.
13. Участь в науково-методичній роботі кафедри, творчої групи, проведення майстер
класів, консультпункт…)
Форма участі
рік
Виступ на засіданні предметної комісії вчителів початкових класів з обміну
досвідом впровадження ІКТ та мультимедійних засобів у викладанні
предметів в початковій школі
Представлення матеріалів досвіду роботи на РМО вчителів початкових класів
Виступ на засіданні творчої групи «З досвіду впровадження ІКТ в освітній
процес»
Виступ на засіданні РМО вчителів початкових класів «З досвіду
впровадження ІКТ в освітній процес»
Виступ на засіданні предметної комісії вчителів початкових класів
«Представлення досвіду роботи з впровадження ІКТ та мультимедійних
засобів у викладанні в предметів в початковій школі як засобу комплексного
розвитку особистості учня»
Виступ на засіданні предметної комісії вчителів початкових класів «ІКТ – за і
проти»
2012
2013
2014
2015
2015
2016
14. Розробка методичних рекомендації, підручників, публікація статей, електронних засобів
навчання
ПІБ вчителя
Назва методичного
Мета
Термін
продукту
Ковальова О.М.
Ковальова О.М
Тези «Впровадження інформаційних
технологій в початковій школі як
засіб підвищення якості освіти»
Тези «Впровадження інформаційних
технологій в початковій школі як
засіб підвищення якості освіти»
Поширення досвіду роботи, обмін досвідом.
Участь у Всеукраїнської науково-практичної
конференції
«Науково-методичний супровід інноваційної
діяльності в умовах малого міста та сільської
місцевості»,
https://drive.google.com/file/d/0B3_Yn8ZzmpCu
N0pmeDVHdWlyWEE/view
Поширення досвіду роботи.
Електронний збірник наукових праць ЗОІППО
https://drive.google.com/file/d/0BxCUzqlHYekr
VzR0bmRLNkZUYTA/view
22-23 жовтня
2015 року
Запоріжжя Енергодар
Електронний
збірник
наукових праць
КЗ «ЗОІППО»
ЗОР
Випуск №4(22)
2015
Ковальова О.М.
Тези «Формування соціальної
компетентності молодших школярів
засобами волонтерського руху»
Поширення досвіду роботи, обмін досвідом
роботи.
Участь у Всеукраїнській он-лайн конференції
«Освітні інновації в умовах нестабільності:
філософія, психологія, педагогіка»
http://konfinnov.blogspot.com/p/3.html
https://drive.google.com/file/d/0BxfnN0BoSFkV3o5OG1iNzBlSlU/view
Ковальова О.М.
Тези «Формування соціальної
компетентності молодших школярів
засобами волонтерського руху»
Поширення досвіду роботи, обмін досвідом
роботи.
Електронний збірник наукових праць ЗОІППО
https://drive.google.com/file/d/0BxCUzqlHYekr
VXg1YmhGV1p0QXc/view
Ковальова О.М.
Навчальний проект «Нагодуй пташку
взимку»
Поширення досвіду роботи, участь в
обласному конкурсі навчальних проектів з
початкової освіти «Intel Навчання для
майбутнього» на порталі ЗапоВікі.
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%9D%D0%
B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_
%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B
4%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D1%82%D0%
B0%D1%88%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D0
%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83
16 – 26
листопада
2015 р.
на базі КЗ
«ЗОІППО»
ЗОР
Електронний
збірник
наукових праць
КЗ «ЗОІППО»
ЗОР
Випуск №4(22)
2015
Наказ
http://ru.scribd.c
om/doc/8811503
4/%D0%BF%D
1%80%D0%B8
%D0%BA%D0
%B0%D0%B785%D0%94
30.10.2012 р.
Ковальова О.М.
Ковальова О.М.
Прийом «Фішбоун». Як визначити
частини мови?
Поширення досвіду роботи на порталі
«Учительський журнал он-лайн».
http://teacherjournal.in.ua/shkilnipredmeti/mladshaya-shkola/3407-pryiomfishboun-yak-vyznachyty-chastyny-movy
13.01.2016 р.
Розробка уроку «Загальне поняття
про частини мови в 3 класі»
Поширення досвіду роботи.
(Журнал «Відкритий урок: розробки,
технології, досвід»)
http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/4
9435/
Ковальова О.М.
Мовний квест «Самостійні частини
мови»
Поширення досвіду роботи на Методичному
порталі
http://metodportal.com/node/42064
Ковальова О.М.
Мовний квест «Службові частини
мови»
Ковальова О.М.
Ковальова О.М.
Мовний квест «Прийменник»
08.02.2016 р.
Поширення досвіду роботи на Методичному
порталі
http://metodportal.com/node/42059
08.02.2016 р.
Поширення досвіду роботи на Методичному
порталі
http://metodportal.com/node/42065
Розробка уроку математики в 1 класі
«Додавання і віднімання
двоцифрових чисел без переходу
через десяток. Розв’язування задач»
Урок української мови в 2 класі
«Робота над словниковими словами»
Поширення досвіду роботи
(Друк у журналі «Все для вчителя»)
Ковальова О.М.
Опис досвіду роботи «Активізація
навчально-пізнавальної діяльності
молодших
школярів
шляхом
використання в освітньому процесі
інформаційно-комунікаційних
технологій»
Поширення досвіду роботи.
Навчальний проект «Нагодуй пташку
взимку»
08.02.2016 р.
Поширення досвіду роботи на порталі
«Учительський журнал он-лайн»
http://teacherjournal.in.ua/shkilnipredmeti/mladshaya-shkola/3410-rozrobkauroku-matematyky-v-1-klasi-dodavannia-ividnimannia-dvotsyfrovykh-chysel-bezperekhodu-cherez-desiatok-rozviazuvanniazadach
Ковальова О.М.
Ковальова О.М.
Січень –
березень
2016 р.
13.01.2016 р.
Березень –
квітень 2016 р.
Портал видавництва педагогічної преси та
навчально-методичної літератури
«Шкільний світ», розділ «Ваші публікації»
http://www.osvitaua.com/2016/02/20160264/
Лютий 2016 р.
Поширення досвіду роботи на порталі
«Учительський журнал он-лайн»
http://teacherjournal.in.ua/shkilnipredmeti/mladshaya-shkola/3405-navchalnyiproekt-nahodui-ptashku-vzymku
13.01.2016 р.
1. Участь в конкурсах «Учитель року» та інших фахових конкурсах на рівні області
(вказати назву, рік участі, підсумки):
- районний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Початкова школа»,
переможець ( 1 місце ), 2010 - 2011 р.
- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2010 – 2011», номінація «Початкова
школа», переможець ( 3 місце )
- обласний конкурс навчальних проектів для вчителів початкової школи, переможець
(ІІ місце), 2012 р.
2. Урок, як показник професійної компетентності педпрацівника (відкриті заняття)
Рік
Тема уроку (заняття)
Форма уроку (заняття)
Оцінка
результативності
2011
2011
2012
2012
«Дорогою добра»
Урок – проект
«Нагодуй пташку взимку»
«Допоможемо тваринам»
«Піклуймося про своє здоров’я»
Виховний захід, 3 клас
Урок узагальнення і систематизації
знань, 3 клас
Виховний захід, 4 клас
Урок формування вмінь і навичок,
Висока
Висока
Висока
Висока
2013
2013
2015
2015
2016
2016
«Ми – першачки»
«Природа навколо нас»
«Свято 8 Березня»
«Таблиця множення числа 6»
«Свято Святого Миколая»
«Загальне поняття про частини
мови»
4 клас
Виховний захід, 1 клас
Урок комбінованого типу, 1 клас
Виховний захід, 2 клас
Урок комбінованого типу, 2 клас
Виховний захід, 3 клас
Висока
Висока
Висока
Висока
Висока
Урок засвоєння нових знань, 3 клас
Висока
3. Урок як предмет самоаналізу (рівень вміння педпрацівника здійснювати самоаналіз
заняття)
високий
4. Рівень володіння сучасними інноваційними технологіями, формами та методами
організації НВП (високий, достатній, низький):
високий.
5. Рейтинг вчителя
Колеги
Високий
Учні
Високий
Батьки
Високий
6. Рівень підготовки та проведення творчого звіту педпрацівника
7. Загальний рівень методичної культури педпрацівника:
8. Заохочення педагогічного працівника
Вид
Підстави
Диплом
голови
Запорізької
облдержадміністрації від 18.11.2010
р. №379
Диплом КЗ «ЗОІППО» ЗОР
від 18.11.2010 р. №379
наказ № 85 – Д від 05.04.2012 р
високий
високий
Дата
18.11.2010 р.
05.04.2012 р.
Стягнення, які застосовані до педагогічного працівника (за останній поточний рік): немає
9. Професійно значущі якості особистості вчителя: дотримується професійної етики
спілкування, відповідальна, порядна, чесна, принципова, вимоглива.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
32
Размер файла
32 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа