close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

portf chklo

код для вставкиСкачать
Візитка
школи1
 Пункт
Навчально-матеріальна
база
 Пункт 2
Навчально-методичний
модуль
 Пункт 3
 Пункт
4
Виховний
модуль
 Пункт 5
Якісно-результативний модуль
Громадське управління школою
Повна назва ………… Середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів селища міського типу Шкло
Рік заснування…………1972 рік
Юридична адреса закладу:
81050 смт. Шкло
вул. Шевченка, 1
Яворівського району
Львівської області
Тел./факс 0-259-5-05-32
Ідентифікаційний код ………….22398538
Електронна адреса: Shkolashklo@gmail.com
Школа працює за п'ятиденним
робочим тижнем
Початок занять о 8 30
Початок факультативних
занять о 15 00
Загальна площа всіх навчальних приміщень – 17 435 кв. м
Кількість робочих місць у майстерні - 24
Кількість робочих місць у комп’ютерному класі – 22
Кількість навчальних кабінетів (паспортизовано) - 15
Забезпеченість підручниками – 95%
Кількість класів - 30
Загальна кількість учнів школи - 703
Кількість учнів 1-4 класів - 278 (12 класів)
Кількість учнів 5-9 класів – 341 (14 класів)
Кількість 10-11 класів - 84 (4 класи)
Кількість комп’ютерних класів - 2
Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць - 22
Мультимедійний проектор - 1
Загальна кількість програмних педагогічних засобів
прикладного призначення - 7
Директор школи
Марія Олексіївна Пирч
учитель української мови
та літератури,
"старший учитель",
"спеціаліст вищої категорії".
В даній школі працює
з 1967 року.
Лариса Володимирівна Дацко
Заступник директора з навчально-виховної роботи
учитель математики, "старший учитель",
"спеціаліст вищої категорії".
В даній школі працює з 1988 року.
Катерина Олексіївна Турко
Заступник директора з навчально-виховної роботи
учитель фізики, "старший учитель",
"спеціаліст вищої категорії". В даній школі працює з 1979 року.
Мирослава Степанівна Палій
Заступник директора з виховної роботи
учитель образотворчого мистецтва
"спеціаліст вищої категорії".
В даній школі працює з 1991 року
У школі працює 73
педагогічні працівники.
Серед них:
 учитель-методист - 3
 старший учитель – 27;
 вища категорія – 43;
 І категорія– 9;
 ІІ категорія – 8;
 спеціаліст – 12;
“Розвиток інтелектуальнопізнавальних здібностей учнів
через особистісно-орієнтоване
навчання. Патріотичне та
громадянське виховання.”
ПЕДАГОГІЧНА
РАДА
АДМІНІСТРАЦІЯ
НАРАДИ ПРИ
ДИРЕКТОРОВІ
Колективні, групові
форми роботи
Методична робота
школи
Наради при
заступниках
Школа обміну
педагогічним
досвідом
Методичні
оперативки
Семінарпрактикум
Школа для
батьків
Школа
професійної
адаптації
Групові
консультації
Педагогічний
консиліум
Прблемний
семінар
Психологопедагогічний
семінар
Робота окружних
методичних
комісій
Предметні тижні
Індивідуальні
консультації
Факультативи та гуртки
Школа
олімпійського
резерву
Конкурси та
фестивалі
Предметні
олімпіади
Педагогічні
читання
Методоб’єднання
класних керівників
Тижні
педагогічної
майстерності
Індивідуальні форми
роботи
Робота з обдарованими
дітьми
Стажування
Самоосвіта
вчителів
Атестація
педагогічних
кадрів
Робота з
молодими
вчителями
Творчі звіти
вчителів
Наставництво
Педагогічні
виставки
Індивідуальна робота з
учителями
Місячник
методичної
роботи
ТРАДИЦІЙНІ
МАСОВІ
ГРУПОВІ
НЕТРАДИЦІЙНІ
ІНДИВІДУАЛЬНІ
Конкурс "Вчитель
року"
Творчі проекти
Методичні
семінари,
практикуми
Традиційні
педагогічні ради
Засіданнятренінги
ОКРУЖНІ МЕТОДИЧНІ
КОМІСІЇ
Методичні
об’єднання
НАСТАВНИЦТВО
Панорама
педагогічних ідей
САМООСВІТА
Творчі лабораторії
Школа
педмайстерності
Методична рада
Школа молодого
вчителя
КОНСУЛЬТУВАННЯ
Урок панорама
Презентація
Проблемний семінар
Портрет творчого
вчителя
Роки
Конкурс
Місце
ІІ тур
Місце
ІІІ тур
Прізвище вчителя
Предмет
1997-1998
Вчитель року
І
учасник
Мацвейко У. Є.
Трудове навчання
1997-1998
Вчитель року
ІІ
Вальчук Л. П.
Вчитель початкових класів
1998-1999
Вчитель року
І
учасник
Чікель Г. С.
Інформатика
1998-1999
Вчитель року
І
учасник
Лаган О. В.
Українська мова і
література
2000-2001
Вчитель року
І
учасник
Чікель С. О.
Фізична культура
2001-2002
Вчитель року
І
ІІ
Пирч І. М.
Вчитель початковиз класів
2001-2002
Вчитель року
учасник
Козак М. І.
Українська мова і
література
2003-2004
Вчитель року
І
Литвин Н. В.
Вчитель початкових класів
2003-2004
Вчитель року
ІІІ
Кохман О. Р.
Зарубіжна література
2004-2005
Вчитель року
І
учасник
Іваха О. М.
Музичне мистецтво
2005-2006
Вчитель року
І
учасник
Литвин Н. В.
Вчитель початкових класів
2005-2006
Класний керівник
року
2006-2007
Вчитель року
І
2007-2008
Вчитель року
учасник
учасник
учасник
Нижанківська М. Р.
учасник
Сенюта Я. І.
Правознавство
Савчак О. М.
Вчитель початкових класів
Роки
Конкурс
Місце
ІІ тур
2008-2009
Вчитель року
ІІ
2008-2009
Вчитель року
І
2009-2012
Вчитель року
2009-2010
2010-2011
Місце
ІІІ тур
Прізвище вчителя
Предмет
Козак М. І.
Українська мова і
література
Чікель Г. С.
Інформатика
ІІ
Бодневич І. І.
Математика
Вчитель року
ІІ
Лещик В. Р.
Трудове навчання
Вчитель року
ІІІ
Софінська О. Б.
Вчитель початкових
класів
учасник
2010-2011
н.р.
учасник Никиль Б. М.
Християнська етика
І місце серед вчителів християнської етики - Никиль Б. М.
2010-2011 Вчитель року
ІІ
Цікалишин Л. М
Історія
ІІ м серед вчителів історії – Глова М. М.
2010-2011
Вчитель вчителів
року
ІІ
Глова–М.
М.
ІІІ м серед
початкових
класів
Софінська
О.Історія
Б.
2011-2012 Вчитель року
І 2011-2012
учасник н.р.
Чернецька В. О.
Англійська мова
І місце
середроку
вчителів англійської
мови
В.
О.
2011-2012
Вчитель
ІІ
Палій –
М.Чернецька
С.
Образотворче
мистецтво
ІІ місце серед вчителів образотворчого мистецтва – Палій
М. С.
2010-2011
Вчитель року
І
2011-2012
Класний керівник року
учасник
Софінська О.Б.
2011-2012
Класний керівник року
учасник
Нижанківська М. Р.
2011-2012
Класний керівник року
учасник
Труба В. Г.
2012-2013
Класний керівник року
учасник
Савчак О. М.
ІІІ м – Фітель Н. І. 2012-2013 рр.
Проектування власного професійного розвитку - Портфоліо вчителя
Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів школи
Узагальнення власного досвіду в персональних папках-порфоліо
Участь в роботі міжшкільних предметних комісій та шкільних методичних
заходах
Проектна діяльність
Наставництво, участь в роботі творчих обєднань
Інформаційно-пошукова діяльність
Проведення відкритих уроків а заходів
Видавнича діяльність
Атестація
Участь у фахових конкурсах
“Виховуємо громадянина-патріота
через пізнання себе, рідного
краю та світу; Формуємо духовно
багату, інтелектуально розвинену
творчу особистість, яка займає
чітку громадянську позицію”
Виховуємо громадян, патріотів через пізнання себе, рідного
краю, світу
Демократизм, гуманізм, послідовність і наступність, індивідуальний підхід, єдність
національних, християнських і загальнолюдських норм, гармонізація
міжособистісних відносин
Виховні технології
Предметні
виховні
Особистісно
зорієнтовані
Культурологічні
Дитиноцентричні
Соціо
орієнтаційні
Навчальновиховний
процес
Робота з
батьками та
громадськими
організаціями
ШЛЯХИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Робота
органів
шкільного
самоврядування
Позаурочна
та
позакласна
діяльність
Сім’я
Учнівське
самоврядуван
ня
Позашкільна освіта
ДЖЕРЕЛА
ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
Громадськість
Педагогічний колектив
Учнівський
колектив
СУБ’ЄКТИ ВИХОВНОЇ
СИСТЕМИ ШКОЛИ
Класні
керівники
Адміністрація
Психологосоціальна
служба
Педагогорганізатор
Бібліотекар
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНИХ
КЕРІВНИКІВ
Керівництво
виховною
діяльністю
учителів
Розробки плану
виховної роботи,
заходів, методичних
посібників
Апробація
іноваційних
технологій
Видавнича
діяльність
РАДА
“ДОЗВІЛЛЯ”
РАДА
РАДА
РАДА
“ПРЕС-ЦЕНТР”
“КОНТРОЛЬ”
“ДОБРЕ СЕРЦЕ”
РАДА
“ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
”
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
Предмет
Укр.мова і література
Укр.мова і література
Укр.мова і література
Українська література
Конкурс ім. П. Яцика
Конкур ім. Т.Шевченка
Англійська мова
Історія
Історія
Християнська етика
Християнська етика
Правознавство
Правознавство
Правознавство
Правознавство
Прізвище учня
Клас
Кохман Олена
Марків Василина
Литвин Марія
Гусак Ірина
Кохман Олена
Марків Василина
Сьома Юрій
Чеснокова Вероніка
Грет Сергій
Литвин Олена
Стецик Христина
Балушко Ірина
Зозуля Роман
Сьома Юрій
Бондаренко Лілія
11-Б
9-В
7-В
10-Б
11-Б
9-В
10-А
8-А
9-В
9-В
8-А
9-А
9-А
10-А
11-Б
Місце Місце ІІІ
тур
ІІ тур
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
І
І
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Вчитель
учасник Брода І.Г.
Козак М.І.
Зозуля Г.М.
Брода І.Г.
учасник Брода І.Г.
Козак М.І.
Дубик О.В.
Глова М.М.
Глова М.М.
Никиль Б.М.
учасник Никиль Б.М.
Сенюта Я.І.
II
Сенюта Я.І.
III
Сенюта Я.І.
Сенюта Я.І.
№
п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Предмет
Географія
Географія
Географія
Біологія
Фізика
Екологія
Екологія
Основи економіки
Математика
Програмування
Інформ. технології
Трудове навчання
Трудове навчання
Трудове навчання
Трудове навчання
Прізвище учня
Боровий Ярослав
Дубик Юрій
Ханас Ольга
Зозуля Роман
Литвин Марія
Гусак Ірина
Була Марта
Пастернак Богдан
Боровий Ярослав
Боровий Ярослав
Боровий Ярослав
Кривко Марія
Цюпка Марія
Балацький Назар
Рубай Ігор
Клас
11-А
10-А
9-А
9-А
7-В
10-Б
11-Б
9-Б
11-А
11-А
11-А
9-В
11-Б
9-Б
11-Б
Місце
ІІ тур
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
Місце
ІІІ тур
IV
ІІ
ІІ
Вчитель
Пастернак Д.І.
Пастернак Д.І.
Пастернак Д.І.
Лаба Г.І.
Турко К.О.
Лаба Г.І.
Лаба Г.І.
Пастернак Д.І.
Чікель Г.С.
Чікель Г.С.
Чікель Г.С.
Никиль У.Є.
Никиль У.Є.
Лещик В.Р.
Лещик В.Р.
Шаргородська Світлана Володимирівна
Випускниця 2005-2006 рр. – неодноразова призерка предметних
олімпіад, конкурсів, аспірант університету ім. Марії Кюрі
Скадовської м. Люблін
Палюх Роман Богданович
Випускник 2010-2011 рр. Неодноразовий призер предметних
олімпіад, призер всеукраїнської олімпіади з історії, золотий
призер малої академії наук України, президентський
стипендіат, студент Києво-Могилянської академії
Федик Володимир Олегович
Випускник 2010-2011 рр. переможець предметних олімпіад,
золотий призер малої академії наук України , студент ЛНУ ім.
І.Франка
"Левеня"
Сертифікат учасника
"Кенгуру"
2013
2012
2011
2012
2011
2013
2012
2011
2010
2013
2012
2011
140
120
100
80
60
40
20
0
"Колосок" "Бобер"
Срібний сертифікат
Золотий сертифікат
Конкурс
Місце
ІІ тур
Конкурс
Місце
ІІ тур
ІІІ тур
І
Дипломанти
“Сурми звитяг” Номінація вокальні
ансамблі
І
Учасники
“Сурми звитяг” Номінація солістивокалісти (Конєва Н.)
ІІ
“Різдвяні канікули”
Номінація вокальні ансамблі
І
Учасники
І
Дипломанти
І, ІІ
Дипломанти
“Сурми звитяг” Номінація вокальні ансамблі
І
Дипломанти
“Сурми звитяг” Номінація солісти-вокалісти
(Іванишин Ю., Курчик О)
ІІ, ІІІ
“Сурми звитяг”
Номінація декоративні композиції (Палій С.)
ІІ
ІІІ тур
2009-2010
2011-2012
Туристичний зліт
ІІІ
“Різдвяні канікули”
Номінація вокальні ансамблі
“Сурми звитяг”
І
ІІІ
“Що? Де? Коли?”
ІІІ
ІІІ
2010-2011
Учасники
2012-2013
“Сурми звитяг” Номінація вокальні ансамблі
I
Районний конкурс учнівських видань
ІІ
“Різдвяні зорі”
Номінація вокальні ансамблі
“Сурми звитяг”
Номінація художня графіка (Кривко Марія)
ІІІ
“Слово і пісне, матусю, тобі”, Номінація
солісти-вокалісти ( Іванишин Ю, Курчик О.)
“Що? Де? Коли?”
І
“Таланти твої Україно..”, номінація
декоративні композиції (Саган Юрій)
ІІ
Учасники
2011-2012
“Сурми звитяг”
Номінація художня графіка (Палій С., Кривко М)
І
Учасники
2013-2014
РАДА ШКОЛИ
ПІКЛУВАЛЬНА РАДА
БАТЬКІВСЬКА РАДА
РАДА ПРОФІЛАКТИКИ
Автор
kutran.livenez
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
7 932 Кб
Теги
chklo, porta
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа