close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

АПОСТОЛ ПРАВДИ І НАУКИ До 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ

код для вставки
Напередодні ювілейних дат педагогічна спадщина видатних вчених привертає особливу увагу. Святкування 160-ї річниці від дня народження Софії Федорівни Русової - видатного представника української культури, педагогіки, громадського та політичного діяч
АПОСТОЛ ПРАВДИ І НАУКИ
До 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ
“Я НЕ ПОЕТЕСА…
Я НЕ ВЧЕНА…
Я ГРОМАДЯНКА…”
Шановні читачі!
Напередодні ювілейних дат педагогічна спадщина видатних
вчених привертає особливу увагу. Святкування 160-ї річниці від
дня народження Софії Федорівни Русової - видатного
представника української культури, педагогіки, громадського та
політичного діяча, автора концепції національного виховання дає привід вкотре замислитися над геніальністю цієї жінки.
Праці Софії Русової - це не тільки історія педагогічної і психологічної думки,
а й цілком сучасний, із сьогоднішніх позицій, погляд на загальну проблему школи
й освіти, визначення її цілей, завдань, основних принципів побудови змісту, форм і
методів організації навчання та виховання.
Працівники соціокультурного центру ХДНБ ім. В. Г. Короленка підготували
виставку «Апостол правди і науки», де представлені публікації Софіїї Русової,
книги та статті про її життя та діяльність. Поданий матеріал систематизовано за
розділами. Бібліографічному опису документів передує шифр, за яким можна
замовити літературу в читальному залі або по МБА та ЕДД.
Виставка рекомендується широкому загалу
читачів.
Просвітницький вогонь Софії Русової
Софія Федорівна Русова народилася 18 лютого 1856 р. в
російській сім’ї. Мати – Ганна Жерве – походила з
аристократичного французького роду, а батько – Федір
Ліндфорс – мав шведських предків, але був палким російським
патріотом. Мати рано померла, залишивши чоловіка з трьома
дітьми.
Десятирічна Софія вступила до Фундуклеївської гімназії в
Києві, яку закінчила з золотою медаллю.
Сестри Марія та Софія
У 1871 р. помер батько, і діти мали самостійно визначитись
Ліндфорси,
70-ті
роки
у житті. Софія разом зі старшою сестрою Марією вирішили
ХІХ ст.
стати педагогами. Того ж року вони відкрили в Києві
перший дитсадок, який став осередком української культури.
В 1874 р. Олександр Русов і Софія Ліндфорс поїхали до
Петербурга. Там вони одружилися; з цієї нагоди М. В. Лисенко
подарував молодим рапсодію на пісню «Золоті ключі» –
єдиний, але чудовий весільний подарунок.
Молоде подружжя багато подорожувало по Україні.
Кінець 1880-х – початок 1890-х років сім’я Русових прожила в
Харкові. Тут Софію Федорівну захопила робота в
Харківському товаристві поширення в народі грамотності,
членами якого була значна частина місцевої інтелігенції.
О. О. Русов (чоловік
С. Ф. Русової)
31 грудня 1891 р. вона виступила на загальних зборах
товариства з ґрунтовною доповіддю про книжки для
народного читання. Допомогти самотужки здолати неуцтво,
стати на перешкоді втраті елементарної грамотності, а також
сприяти подальшому поповненню знань та розвитку мислення
випускників початкових училищ і покликані були дешеві
книжки, які за таких умов ставали важливим засобом
позашкільної освіти. У цьому зв’язку головною ідеєю виступу
Софії Федорівни на загальних зборах товариства була думка про те, що народний
читач конче потребує літератури, яка була б йому доступною і за формою викладу, й
за ціною. Позаяк дешеві видання за змістом здебільшого були низької якості, Софія
Русова закликала членів організації до написання та видання відповідних книжок.
Пропозиція Софії Федорівни зустріла цілковиту підтримку, й невдозі в
товаристві було створено спеціальний видавничий комітет, а вона сама стала
першим його секретарем. Необхідно зазначити, що діяльність офіційно дозволеного
й тому російськомовного Харківського товариства грамотності в колах свідомого
українства викликала досить неоднозначну реакцію, бо дехто вбачав у ній лише
один із засобів русифікації. На той час Софія Федорівна обстоювала іншу позицію.
Вона вважала, що і російською мовою можна друкувати літературу, яка сприяла б
освіченості українців. Тому серед 170 назв книжок, що побачили світ завдяки
заходам видавничого комітету товариства впродовж 20 років його існування, 6 були
написані російською мовою.
Це – «Жанна д’Арк», «Сестра Катерина: рассказ об одной доброй англичанке»,
«Странник Григорий Саввич Сковорода: биографический очерк», «Добрые люди
старого времени на Руси», «Братства в Юго-Западной Руси: исторический очерк»,
«Карл Великий». Усі вони підписані криптонімом С. Р.
Пізніше Софія Федорівна також співпрацювала з Київським товариством
грамотності та Петербурзьким Благодійним товариством для видання
загальнокорисних і дешевих книжок. Там були видрукувані її науково-популярна
праця «Днепр и Приднепровье» (1898) та україномовні брошури «Божа іскра.
Оповідання про Рафаеля» (1904), «Серед виноградарів південної Франції» (1905),
«Як люде живуть у Норвегії» (1906).
81189 Русова, С. Ф. Серед виноградарів
Південної Франції / С. Русова, Х. Вовк. – СПб. :
Тип. училища глухонемых. 1905. – 64 с.
81179 Русова, С. Ф. Як люди живуть у Норвегії /
С. Ф. Русова. – СПб. : Тип. училища глухонемых,
1906. – 48 с.
Намагаючись якнайширше залучити до Всеросійської спілки педагогів з
України, С. Ф. Русова освітлює її діяльність у національній пресі, зокрема у
часописах «Громадська думка» та «Украинский вестник».
Громадська думка: щоден. політ., екон., літ. газ. - Киев : [б. и.], 1906 - . Оправлена з газ. «Рада» за 1906. Див. «Громадська думка», 1906. Виходить щоденно.
1906: 1 (січ.)-190 (серп.)
М Украинский вестник: обществ., полит. и лит. журн. - СанктПетербург : [б. и.], 1906 - . - Основан в 1906. - Выходит
еженедельно
1906: 1(май)-14(сент.)
24 листопада 1905 р. Микола II затвердив Тимчасові правила друку, які
дозволяли видання періодичної літератури мовами народів Росії. З огляду на цей
документ сподівання діячів освіти на дозвіл створювати національні школи,
здавалося, мали під собою досить реальний грунт, громадськість лише чекала
відповідної офіційної санкції першої Державної Думи. За цих умов прогресивні
педагоги намагалися заздалегідь забезпечити майбутню національну школу
україномовними підручниками. Тому в 1906 р. поряд з навчальними посібниками
інших авторів у далекому Санкт-Петербурзі побачив світ «Український буквар»
С. Ф. Русової. У передмові вона зазначала, що в основі букваря лежить розробка
одного з найкращих українських філологів О. О. Потебні, який працював над
підручником недільних шкіл ще в 60-х роках XIX ст. Тоді книжка опублікована не
була, тому укладачка лише доопрацювала рукопис: збільшила матеріал для читання,
проілюструвала текст малюнками.
4883 Русова, С. Ф. Український буквар: по підручнику А. Потебні / С. Ф. Русова. – СПб.,
1906. – 36 с.
Незважаючи на те, що після подій 1905–1906 рр. з'явилася можливість вільніше
висвітлювати педагогічні проблеми на шпальтах уже наявної періодики, серед
українських освітян визріває думка започаткувати власний педагогічний орган.
Перший офіційний український педагогічний журнал «Світло» почав
друкуватися з вересня 1910 року у видавництві «Український учитель» та
проіснував протягом чотирьох років. У 1914 р. він перестав виходити внаслідок
заборони Миколою II україномовної періодичної преси у зв'язку з початком Першої
світової війни. Всього побачило світ 35 номерів, у яких можна знайти близько 100
публікацій С. Ф. Русової (частина з них підписана криптонімом С. Р.).
М Світло: укр. пед. журн. для сім'ї і школи. - Київ : [б. и.], 1911-1914
- . - Видавався з 1910 по 1914. – Виходить щомісяця.
1911: кн.1(верес.)-4(груд.)
1912: кн.5(січ.)-9(трав.)
1913: кн.1(верес.)-9(трав.)
1914: кн.5(січ.)
Саме тут статтями «Дитячий сад на національнім ґрунті» та «Націоналізація
дошкільного виховання» започатковується відомий цикл її фундаментальних праць
із дошкільної педагогіки. Саме тут уміщено статті «Ідейні підвалини школи» та
«Нова школа», в яких педагог почала розробляти свою концепцію шкільного
навчання.
М Русова С. Нова школа //
Світло. – 1914. – Кн. 7-8. –
С. 1 – 22.
М Русова С. Ідейні підвалини
школи // Світло. – 1913. – Кн. 8.
– С. 33 – 38.
М
Русова
С.
Націоналізація
дошкільного виховання // Світло. –
1913. – Кн. 5. – С. 15 – 22.
Аналіз публікацій Софії Федорівни у «Світлі» демонструє надзвичайно широке
коло її інтересів. Це й історія педагогіки (статті про М. П. Драгоманова, Ж.-Ж. Руссо,
П. Ф. Лесгафта, розвідки з історії просвітнього руху в Україні), і педагогічне життя за
кордоном, зокрема оповіді про початкові школи в Бельгії, дитячі колонії у Франції,
республіку молоді в Америці.
М Русова С. Лєсгафт і його
педагогічні ідеї // Світло. –
1912. – Кн. 9. – С. 16 – 25.
М Русова С. Французькі літні
колонії для школярів // Світло. –
1914. – Кн. 5. – С. 39– 44.
М Русова С. Республіка молоді в
Америці // Світло. – 1914. – Кн. 7 8. – С. 66– 73.
У кожному номері журналу знаходимо рубрику «Критика і бібліографія»,
однією з постійних ведучих якої була С. Ф. Русова. Завдяки її рецензіям, що
поєднували і стислий виклад позицій автора, й позицію рецензента, читачі часопису
мали уяву про значні фахові українські, російські, білоруські і навіть французькі
нові видання. Також завдяки регулярним повідомленням Софії Федорівни у рубриці
«Огляд часописів» передплатники ознайомлювалися з найцікавішими публікаціями
в журналах «Дошкольное воспитание», «Народное образование», «Педагогическое
обозрение», «Свободное воспитание», «Русская школа», «Семейное воспитание»,
газеті «Школа и жизнь» та ін.
Події Лютневої революції 1917 р. С. Ф. Русова зустріла в Києві, де знову
працювала викладачем педагогічних дисциплін у Фребелівському інституті та
французької мови - в Комерційному інституті.
Сама діячка відігравала найактивнішу роль у самовідданій праці будівництва
національної системи освіти в Україні. З утворенням Української Народної
Республіки Софія Русова входить до Центральної Ради і Секретаріату освіти, в якому
очолила дошкільний і позашкільний відділи. Вона рішуче втілює в життя гасло:
«Українізація народної освіти, всіх її організацій».
Як досвідчений педагог, відомий вчений, член Центральної Ради і Міністерства
освіти, голова Всеукраїнської учительської спілки, С. Русова виступає одним із
фундаторів та членів редакційної колегії часопису «Вільна українська школа» (1917–
1920 рр.).
М Вільна українська школа / Всеукр. вчит.
спілка. - Киев : [б. и.], 1917 –
1917: 1 (вер.)-4 (груд.)
1918/1919: 1 (серп.)-10 трав.)
1918: 5 (січ.)-10 (черв.)
1919/1920: 1-5
Цей часопис став віддзеркаленням визвольних змагань українського народу в
галузі освіти. На його сторінках висвітлювались шляхи реформування шкільної
системи в Україні, документи уряду та керівних освітніх установ, наукові підходи
та практичний досвід, здійснювався аналіз класичної педагогічної спадщини та
новітніх течій у сучасній зарубіжній педагогіці (педагогічні погляди Ж. Ж. Руссо,
А. Я. Коменського, Г. Кершенштейнера, Дж. Дьюї та ін.) та освітнє життя в
Російській Федерації (погляди П. П. Блонського, С. Т. Шацького).
У цей час почали з'являтися перші україномовні школи, в яких разом з іншими
національними підручниками широко використовувалися навчальні книги, автором
яких була С. Ф. Русова.
У грудні 1921 р. С. Ф. Русова разом із
онукою нелегально перейшла кордон між
радянською Україною і Польщею. Так для
неї розпочався новий, еміграційний період
життя. Після тривалого перебування в Бадені
та Подєбрадах Софія Федорівна в 1923 р.
переїхала до тогочасного центрального
осередку української еміграції – Праги, яка і
стала постійним місцем її проживання.
Смерть 5 лютого 1940 р. обірвала життя
501922 Русова, С. Ф. Методика
цієї невтомної діячки, що знайшла свій
початкової географії / С. Ф. Русова. –
вічний
спочинок
на
празькому
Київ : Укр. шк., 1918. – 31 с.
Ольшанському цвинтарі.
Хоча освітня діяльність та педагогічна спадщина С. Ф. Русової не залишилися
непоміченими як її сучасниками, так і дослідниками за межами Радянського Союзу у
міжвоєнний період та в другій половині XX ст., на теренах колишнього УРСР ім'я
діячки через тавро української буржуазної націоналістки практично було невідомим.
Його повноправне повернення на Батьківщину розпочалося на початку 90-х років
XX ст. До числа перших дослідників, хто зробив значний внесок у цей процес,
належать педагоги-науковці І. В. Зайченко, Є. І. Коваленко, О. В. Джус, О. М. Таран,
О. М. Паньковець.
Персоналія С. Ф. Русової зайняла своє почесне місце в курсах історії
педагогіки, надихаючи молоде покоління педагогів на творчий професійний пошук,
а науковців – на подальше дослідження її багатої спадщини.
Вшановуючи внесок С. Ф. Русової у розвиток
педагогічної науки та її роль у створенні національної
системи освіти, МОН України запровадило у 2005 р.
нагрудний знак «Софія Русова», яким нагороджуються
наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники за
значні особисті успіхи у галузі дошкільної і позашкільної
освіти.
За матеріалами : http://www.dnpb.gov.ua/id/1135/?PHPSESSID=5cf3f3153251cbc7fccbc650f291caba
Твори С. Ф. Русової
К2-65581 Русова, С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С. Ф. Русова. – Київ : Освіта, 1996. –
303 с.
К2-133681 Русова, С. Ф. Вибрані педагогічні твори: у 4 кн. / Софія Русова. – Чернігів :
Деснянська правда, 1997.–
Кн. 3. – 2008. – 239 с.
В1-18766 Русова, С. Ф. Єдина діяльна (трудова) школа: вступна лекція на кафедру
педагогіки. З дод.: «Практ. вказівки щодо переведення діяльного принципа». – Катеринослав;
Лейпціг; Кам’янець на Поділлі: Укр. вид-во в Катеринославі, 1923. – 54 с.
К2-111036 Русова, С. Ф. Мемуари. Щоденник / С. Ф. Русова. – Київ : Поліграф-книга,
2004. – 539 с.
501922 Русова, С. Ф. Методика початкової географії / С. Ф. Русова. – Київ : Укр. шк.,
1918. – 31 с.
К3-35685 Русова, С. Ф. Наші визначні жінки: літ. Характеристики-силуети /
С. Ф. Русова. – Вінніпег : Союз українок Канади, 1945. – 106 с.
81189 Русова, С. Ф. Серед виноградарів Південної Франції / С. Русова, Х. Вовк. – СПб. :
Тип. училища глухонемых. 1905. – 64 с.
К2-166631 Русова, С. Ф. Софія Русова. З маловідомого і невідомого : у 3 ч. / С. Русова. –
Івано-Франківськ : ПНУ, 2006. –
Ч. 3: «Я не поетеса ... я не вчена ... я громадянка» ... . – 2012. – 603 с.
4883 Русова, С. Ф. Український буквар: по підручнику А. Потебні / С. Ф. Русова. – СПб.,
1906. – 36 с.
501860 Русова, С. Ф. Що то є автономно-федеративний лад / С. Ф. Русова. – Київ : Стара
громада, 1917. – 40 с.
81179 Русова, С. Ф. Як люди живуть у Норвегії / С. Ф. Русова. –
СПб. : Тип. училища глухонемых, 1906. – 48 с.
Література про життя та діяльність С. Ф. Русової
Б Антонець, Н. Сторінки з книги життя Софії Русової / Н. Антонець // Перша вчителька.
– 2012. – № 2. – С. 58–61.
Пб 5427 Бєлкіна, Н. І. С. Русова про впровадження ідеї експериментальної педагогіки в
систему освіти України / Н. І. Бєлкіна // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя.
Психолог.-пед. науки. – 2011. – № 9. – С. 187–189.
К5-6874 Богатирьова, І. В. Психологічні ідеї в творчості С. Ф. Русової / І. В. Богатирьова
// Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Психолог. науки. – 2002. – Вип. 11. – С. 17–19.
К2-120763 Богуш, А. М. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному
дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2006. –
134 с.
Б Волинська, О. Художньо-освітня спадщина Софії Русової / О. Волинська // Обрії. –
2012. – № 1. – С. 117–120.
Б Гавриш, Н. В. Софія Русова як культурно-просвітницький і громадський діяч / Н. В.
Гавриш, Л. П. Нестеренко // Освіта Донбасу. – 2006. – № 2. – С. 92–96.
К5-19935 Ганаба, С. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних
педагогічних тенденцій // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Філософ. і психолог. науки. – 2012. – Вип. 16.
– С. 35–40.
Б Деменчук, Л. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової / Л. Деменчук, Л. Шишолік // Нова
пед. думка. – 2006. – № 1. – С. 118–120.
Б Джус, О. Образотворче мистецтво в концепції естетичного виховання Софії Русової //
Пед. і психологія проф. освіти. – 2001. – № 1. – С. 178–184.
Б Джус, О. В. Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних
націо-творчих процесів в Україні / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38–40.
Б Дзюбенко, Л. В. Концептуальні погляди С. Русової на національне виховання дітей //
Наука і освіта. – 2008. – № 8/9. – С. 138–141.
Б Дзюбенко, Л. В. Моральне виховання у працях С. Ф. Русової // Наука і освіта. – 2007. –
№ 6/7. – С. 66–68.
К2-121567 Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. /
І. В. Зайченко. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 263 с.
К2-94042 Замашкіна, О. С. Русова про навчання й розвиток дітей молодшого шкільного
віку / О. Замашкіна // Школа першого ступеня : теорія і практика : зб. наук. пр. – ПереяславХмельницький, 2001. – Вип. 1. – С. 190–198.
Б Качкан, В. Просвітницький вогонь Софії Русової / В. Качкан // Заклик. – 2002. – № 9–10.
– С. 7–13.
Б Коваленко, Є. Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений // Рідна шк.
– 2000. – № 8. – С. 35–38.
ПБ 5427 Коваленко, Є. І. Софія Русова як історик педагогіки // Наук. зап. Ніжин. держ.
ун-ту ім. М. Гоголя. Психол.-пед. науки. – 2008. – № 9. – С. 131–134.
Б Корж, Н. М. Втілення педагогічних ідей Софії Русової / Н. М. Корж // Упр. школою. –
2006. – № 2. – С. 20–23.
Б Котломанітова, Г. Питання релігійного виховання у педагогічній спадщині Софії
Русової // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 7. – С. 54–59.
Б Кузь, В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення / В. Кузь //
Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 2. – С. 44–47.
ПБ 5427 Лотиш, А. І. Ідея нової української школи і національного виховання в
еміграційному педагогічному доробку С. Русової / А. І. Лотиш // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту
ім. М. Гоголя. Психол.-пед. науки. – 2009. – № 5. – С. 161–164.
Б Люрина, Т. Народні традиції у педагогічній спадщині Софії Русової / Т. Люрина //
Світло. – 1998. – № 1. – С. 42–43.
М Мазур, Г. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової – в масову практику роботи національної
школи / Г. Мазур // Початкова шк. – 2001. – № 5. – С. 51–53.
К2-149326 Максимова, О. О. Софія Русова та проблема оптимізації процесу досягнення
успіху дітьми / О. О. Максимова // Наук. зап. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2008. –
Вип. 71. – С. 106–112.
К2-143985 Маленький українець: пед. ідеї Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп,
Н. Ковальчук. – Київ : Шкіл. світ, 2010. – 126 с.
К2-92216 Машкіна, Л. А. С. Ф. Русова – фундатор дошкільної освіти в Україні /
Л. А. Машкіна // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя: зб. наук. пр. –
Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 211–218.
М Маяцька, Н. О. Ідеал вихователя очима Софії Русової // Тавр. вісн. освіти. – 2011. –
№ 3. – С. 12–17.
К2-178923 Мельник, О. Є. Актуалізація освітньо-філософської спадщини С. Русової в
умовах реформування української освіти: монографія / Ольга Мельник. – Чернігів : Десна,
2013. – 131 с.
К2-159177 Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. О. Синекоп. – Київ :
Шкіл. світ, 2012. – 136 с.
К2-178880 Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової /
Н. П. Красовська, О. В. Люкишна, О. М. Лифенко та ін. – Київ : Ред. газ. з дошк. та почат.
освіти, 2014. – 126 с.
М Новгородський, Р. Г. Софія Русова про соціалізацію особистості в умовах нової
школи // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2006. – № 4. – С. 104–112.
К2-166783 Образотворча діяльність дітей : за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп.
– Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2013. – 111 с.
К5-11257 Паньковець, О. М. Взаємодія особи і суспільства як основа суспільноосвітнього процесу в філософсько-освітньому вченні С. Ф. Русової / О. М. Паньковець // Вісн.
Чернігів. держ. пед. ун-ту. – 2006. – Вип. 41, Т. 2. – С. 61–64.
Б Пасемко, І. Педагоги і гімназисти на сторожі заповітів Софії Русової / І. Пасемко //
Рідна шк. – 2010. – № 2. – С. 11–16.
М Слюсаренко, Н. В. Софія Русова про виховання підростаючого покоління /
Н. В. Слюсаренко, В. А. Крижній // Тавр. вісн. освіти. – 2006. – № 3. – С. 188–194.
Б Степанова, Т. М. Софія Русова як основоположник теорії змісту передшкільної освіти
// Пед. пошук. – 2009. – № 4. – С. 68–71.
Б Струбицький, В. Софія Русова про особистість педагога / В. Струбицький // Пед.
пошук. – 2003. – Вип. 2. – С. 65–66.
Б Сухомлинська, О. В. Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки //
Початкова шк. – 1996. – № 9. – С. 54–56.
ПБ 5427 Таран, О. М. Проблема формування громадянських якостей особистості в
педагогічній спадщині С. Русової / О. М. Таран // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя.
Психол.-пед. науки. – 2011. – № 9. – С. 203–206.
К2-132104 Фомін, В. В. Індивідуальний розвиток чуттєвої сфери дитини в педагогічній
спадщині Софії Русової / В. В. Фомін // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук.
пр. – Харків, 2008. – Вип. 20. – С. 145–150.
Б Фролова, В. Поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні
С. Русової / О. Фролова // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 122–126.
К2-118040 Фролова, О. Поняття освіти у філософсько-педагогічному вченні С. Русової /
О. Фролова // Філософські обрії. – Полтава, 2005. – Вип. 14. – С. 187–198.
К3-55989 Хрестоматія з української класичної педагогіки : К. Ушинський, С. Русова,
А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський / уклад. В. П. Кравець, О. І. Мешко. – Київ :
Грамота, 2008. – 767 с.
К2-114340 Шапошнікова, Л. Проблеми самоосвіти учнів у наукових працях Софії
Русової / Л. Шапошнікова // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту: зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 245 :
Педагогіка та психологія. – С. 190–196.
Автор
kharkivlibrary
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
233
Размер файла
2 631 Кб
Теги
русова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа