close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Голятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

код для вставкиСкачать
Школа має навчити жити –
пізнавати світ, працювати,
жити у суспільстві.
Презентація
Голятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
• Історія нашої школи починається з 1944 року,
повну середню освіту починають здобувати з 1
вересня 1956 року. Випускниками перших випусків
були юнаки та дівчата Новоселиці, Лісківця, Рекіт,
Торуна, В. Бистрого, Прислопа, Сеничова, Вишкова,
Майдана та інших сіл
• Нове приміщення школи здано й уведено в експлуатацію
26.12. 1989 року.
- Школа розрахована на 496 учнівських місць;
- Загальна площа всіх приміщень – 3110 кв.м;
- Кількість класних кімнат – 21, їх площа – 1227 кв.м;
- Посадкових місць у їдальні – 110;
- Спортивний зал – 1;
- Школа має дві філії: у присілку Обляська та Рудавець
- Гуртожиток на 80 місць (479,6 кв.м);
- Земельна ділянка, яка належить школі, має площу: 2.05 га – біля
школи; 0.58 га – навчально-дослідна ділянка; 0.42 га – гуртожиток;
0.20 га – біля філії в пр. Обляська; 0.25 га – біля філії в пр.
Рудавець.
Основні напрями роботи:
•
•
•
•
•
•
•
Мета школи - забезпечити учневі такі умови для навчання, коли дитина отримує
можливість уперше побачити себе та світ навколо себе, що є головною умовою для
досягнення кожним учнем успіху в житті.
Головними завданням педагогічного колективу школи є:
задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі
державного мінімуму у форматі загальноосвітнього навчального закладу;
виховання загальнолюдських цінностей особистості, доброти, милосердя;
формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою
громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до
професійного самовизначення;
створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту.
Важливим для школи є її імідж, традиції, історія.
Адміністрація школи
Дерич Микола Миколайович
Заступник директора школи з
навчально-виховної роботи
Попович Іван Миколайович
Директор школи
Дерич Марія Романівна
Заступник директора з
виховної роботи
Адміністрація школи у своїй діяльності керується Статутом школи,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про
загальносвітній навчальний заклад, посадовими обов’язками директора
школи, іншими нормативними документами , що регламентують
роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу
Кадрове забезпечення
Педагог – організатор – 1
Практичний психолог – 1
Бібліотекар – 1
Вихователі ГПД - 4
Педагогічні звання
Моральний,
духовно багатий
Креативний
майбутній
фахівець з
розвиненими
здібностями
і нахилами
Навчений
здобувати
інформацію
Патріот класу,
школи, села,
держави
Учень
Голятинської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Компетентний
Має активну
життєву
позицію
Здоровий,
Фізично
розвинений
Аналізує, прагне
до
самовдосконалення
з метою розширення
свого потенціалу
Інформація про продовження
навчання випускників 11 класу
Наші випускники серед кращих…
• Студентка геофаку отримуватиме президентську стипендію
• Великі перемоги починаються з маленьких здобутків. Головне –
поставити собі мету й іти до неї. У Вікторії Сегляник саме так і
виходить: її перші досягнення з’явилися в школі, в університеті ж,
на географічному факультеті (опановує землевпорядкування та
кадастр), після другого курсу дівчина отримуватиме президентську
стипендію за успіхи в навчанні. ...
Переможці олімпіад
Різноманітні конкурси
«Кенгуру»
В 2015 році Голятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
зайняла І-місце в конкурсі з «Лелекою в
серці» серед шкіл Закарпатської області
Участь у конкурсі імені Т.Г. Шевченка
Результативність учнів за
підсумками річного
оцінювання
Методична робота
Організація методичної роботи в школі спрямована на реалізацію законів
України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, положення про
загальноосвітній навчально-виховний заклад, виконання у повному
обсязі листів Міністерства освіти і науки та інших нормативних
документів, передбачених чинним законодавством .
З метою вирішення проблеми методичної діяльності Голятинська ЗОШ
“Забезпечення професійної
компетентності та творчого потенціалу
педагогічних працівників шляхом впровадження
інноваційних технологій навчання”
І-ІІІ ступенів працює над питанням
РАДА
ШКОЛИ
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
МЕТОДКАБІНЕТ ШКОЛИ
РАДА МЕТОДКАБІНЕТУ
КОЛЕКТИВНІ МАСОВІ
ФОРМИ РОБОТИ
УЧНІВСЬКІ ПРЕДМЕТНІ
ОЛІМПІАДИ
КУРСОВА
ПЕРЕПІДГОТОВКА
ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ
МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
КОЛЕКТИВНІ ГРУПОВІ
ФОРМИ РОБОТИ
РОБОТА ШКІЛЬНИХ М\О
М\О ВЧ. ПОЧАТКОВИХ КЛ.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
КОНСУЛЬТАТИВНІ ТИЖНІ
М\О ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
НАСТАВНИЦТВО
М\О ГУМАНІТАРНОГО
ЦИКЛУ
САМООСВІТА
М-О КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ
ППД
М\О ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ
НАРАДИ , ВЕБІНАРИ
ШКОЛА ПЕД.
МАЙСТЕРНОСТІ
МІСЯЧНИКИ, ДЕКАДИ,
ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ ТА ТИЖНІ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
СЕМІНАРИ
Методичні об’єднання
Школа молодого вчителя «Шанс»
Підвищення
психологопедагогічної
підготовки
молодих
вчителів
Напрямки роботи
Глибоке
вивчення
навчальних
програм
Вивчення і
впровадженн
я кращого
педагогічного
досвіду
Навчання
конструюван
ню уроку і
самоаналізу
Стимулюва
ння
педагогічно
ї творчості
й
новаторств
а
Основні форми
Семін
ари
Відвідува
ння та
аналіз
уроків
Круглі
столи
Дискусії
Консультації
Дозвілля
для
вчителів
"Молодий спеціаліст стає хорошим
учителем, перш за все, дякуючи
обстановці творчої праці педагогічного
колективу і учнівського«
В.О. Сухомлинський
Атестація педкадрів
• Основними принципами атестації є відкритість
та колегіальність, гуманне та доброзичливе
ставлення до педагогічного працівника,
повнота, об’єктивність та системність
оцінювання його педагогічної діяльності
Атестація педагогічних
працівників
•
•
Добрим учителем є той, хто
намагається не тільки
вважатися, а й бути таким.
Я. А. Коменський
Участь вчителів школи у педагогічних конкурсах
В школі проводяться предметні тижні
З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення
навчального середовища в Голятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, у приміщення,
закуплено нові, сучасні, інформаційні стенди
Мета шкільної організації:
• Сприяти формуванню чесних, трудолюбивих,
освічених, здорових і сміливих, люблячих свою
Батьківщину і традиції учнів-козаків.
• Виховувати милосердя, любов до природи та
історії свого краю, добру волю й товариськість.
• Сприяти організації дозвілля шкільної молоді,
допомагати створенню умов для розвитку
дитячої творчості, сили, умінь і навичок.
Основними завданнями учнівської громадської
організації „Паланка” є:
•зміцнення шкільного колективу;
•деполітизація дитинства;
•відродження та розвиток козацької справи на звичаєвих
засадах запорізького козацтва;
•патріотичне виховання підростаючого покоління;
•підготовка молоді до захисту Вітчизни;
•розвиток спорту;
•сприяння духовності учнівської молоді;
•покращення краєзнавчої роботи;
•збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини
українського народу.
„Паланка” має чотири секції, в яких учні поглиблюють свої
знання з історії українського козацтва, рідного краю,
організовують культурне та спортивне дозвілля.
Напрями виховання:
Пошуково-краєзнавча робота –
координатор Дерич М.М.
*Загальна фізична підготовка координатор Дерич С.М.
*Вивчення історії українського козацтва –
координатор Млавець В.М.
*Культурно-масова робота –
координатор Дерич М. Р.
Наша школа – світ із своїми цінностями, відносинами і традиціями.
Школа має свою багату історію, символіку та традиції, деякі з них
зовсім ще нові, інші застарівші. Головними літописцями і хранителями
історії і традицій школи являються самі учні і вчителі.
Посвята в молоді козаки
Щороку на Покрови Пресвятої Богородиці в нашій школі відбувається
незабутнє і чудове дійство-посвята дітей у молоді козаки. Діти
змагаються у різних конкурсах, як в інтелектуальних, так і з
випробуванням сили духу.
Зрештою, підходить найважливіший момент, коли хлопців приймають
в джури (молоді козаки),а дівчат - в берегині.
Етнографічний зразковий музей
3 березня 2003 року наш музей зареєстровано при Закарпатському обласному
Центрі туризму та краєзнавства, 15 листопада 2007 року музей зареєстрований
Управлінням освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації . Музей
нагороджено багатьма дипломами, а в 2008 році Міністерством освіти і науки
присвоєно звання „Зразковий музей”. В 2011 році Міністерство підтвердило
шкільному музею звання «Зразковий»
Учні школи беруть участь у спортивних змаганнях з
різних видів спорту та добиваються високих результатів
Школа щорічно захищає честь району на грі “Сокіл”Джура” виборюючи
призові місця, в 2009 році захищала честь області в м.Києві
У день святого Миколая
День Валентина
Свято Великодня
Патріотичному вихованню учнів в Голятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів
приділяється завжди велика увага, особливо зараз коли країна
знаходиться в стані війни. Нещодавно учні зустрілися із колишніми
випускниками школи, а зараз працівниками міліції які повернулися із
зони АТО. Головка Василь Васильович та Криванич Володимир
Федорович виконували завдання у місті Артемівськ (Донецької обл.), а
Хміль Петро Петрович у місті Щастя (Луганської обл.).
Ми постійно організовуємо різні
Акції Милосердя
Велика увага приділяється благоустрою території
Звичайно знаходимо час для відпочинку та подорожей
•
Більше інформації про нас ви зможете знайти на
нашій сторінці : Веб-адреса у Facebook
• www.facebook.com/goliatinzosh
• Сайті школи: http://holyatin.klasna.com/
Автор
goliatinzosh
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
91
Размер файла
7 393 Кб
Теги
зош, ііі, голятинська, ступенів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа