close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пам'ятка "Як уникнути помилок у власному висловленні"

код для вставкиСкачать
Пам‘ятка «Як написати власне висловлення без помилок»
1. Додержуйся структури: теза – аргумент 1(теза
«тому що…») –
приклад 1 (автор, назва твору, герой, проблема: «що герой зробив?» і
«що з того вийшло?». Перевір, чи проілюстрував приклад
запропонований аргумент) – аргумент 2 – приклад 2 – висновок.
2. У творі повинно бути 6 абзаців.
3. У кінці речень став крапку.
4. Перевір правильність переносів слів (не можна переносити так: роби-ть,
Т.Г.- Шевченко, прод-зижчати, багатос-тупінчастий).
5. Пам‘ятай про у-в, і-й.
6. Використовуй мовні кліше, які структурують роботу (я вважаю, я
думаю, по-перше, по-друге, наприклад, отже, таким чином). Ці слова
відокремлюй комами.
7. Не виділяй комами слова: отож, адже, все-таки, навіть, принаймні,
насамперед, водночас, за традицією, тим часом, приблизно, між тим,
майже.
8. Не розпочинай речення сполучниками але, проте, щоб, бо, тому що.
9. Між підметом та присудком, вираженими іменниками, став тире.
10. Дієприкметникові, дієприслівникові звороти, підрядні частини СПР
відокремлюй комами з обох боків. Пам‘ятай про місце розташування
підрядної частини стосовно головної:
1.[ , (
), ].
2. [ ], ( ).
3. (
), [ ].
11. Запам‘ятай! Так як – оскільки, оточуюче середовище або оточуючі –
довкілля, навколишній світ / оточення,
вірний (друг, чоловік) –
правильне (рішення, твердження), я рахую – рахувати (гроші, хвилини) –
я вважаю, відноситися, відношення (до когось) – ставитися, ставлення, на
даний момент – на цей момент, прикласти до голови / фізичну силу –
докласти зусилля / рук, освічений (освіта) – освідчений (освідчитися в
коханні), трапляються перешкоди – зустрічаються люди, підводити
(брови) – підбивати підсумки, узагальнювати, приводить до позитивних
результатів – призводить до негативних наслідків, привести (друга) –
навести приклад, сторона (трикутника, потерпіла) – з одного боку (бути
на чиємусь боці), з одного боку…, з другого боку…, з третього боку… – з
одного боку…, з іншого боку…, результат роботи / діяльності – негативні
наслідки, наслідки повені / невпевненості.
12. Уникай тавтології: особисто на мою думку, свого власного успіху.
13. Не вживай найбільш спритніший – найбільш спритний, самий дорогий
– найдорожчий, їх помилка – їхня помилка.
14. Будуючи речення з дієприслівниковим зворотом, пам’ятай, що основну
і додаткову дію виконує одна і та особа чи предмет: «Читаючи
«Зачаровану Десну» Олександра Довженка, одразу з’являються сльози
радості». – Читаючи «Зачаровану Десну» Олександра Довженка, ми
одразу починаємо плакати (ми читаємо і ми плачемо).
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
18
Размер файла
23 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа