close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 14 от 9 апреля 2016 г.

код для вставкиСкачать
Сельский труженик № 14 от 9 апреля 2016 г.
сельский
труженик
9 апреля
2016 года
СУББОТА
№ 14 (7498)
Газета основана в декабре 1942 года
Мемлекеттік иделогия деген сөздің ауқымы əлдеқайда кең, мазмұны терең. Бұл идеологияның
басты мұраты – Тəуелсізідігімізді баянды ету, мына шырғалаңы мол дағдарыс кезеңінен елді аманесен алып өту, осыған дейінгі ғасырлар бойы жасалып келген рухани байлықтарымыздың
қайнарларын бұзбай, оны өрісі кең əлемдік өркениетке ұластыру болса, аса маңызды идеологиялық
міндет – қазақстандық Отансүйгіштікке тəрбиелеу, əрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін
қалыптастыру.
(Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев)
Отбасының бірлігі Отанның бірлігі
Отан қорғау – азаматтық парыз
Мен Монғолияда туып – өстім. 1991 жылдан
отбасыммен тарихи Отанымызға оралғанымыз Тəуелсіздіктің 25 жылдығына тұспа – тұс келіп
тұр. Осы жылдары тұрмысқа шығып, балалы –
шағалы болып, абыройлы қызмет етіп келемін.
Тұла бойы тұңғыш ұлым – Базарбекұлы Ақжол
2015 жылдың желтоқсан айында Ұлттық Ұлан
əскери қатарына шақырылып, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Ақмола облысының
Жарқайың ауданына қарасты Державинск
қаласының № 6636 əскери бөлімшесінде
азаматтық парызын өтеп жатыр.
Елбасының «5 институттық реформасын
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт
жоспарын орындаудың практикалық кезеңі бойынша Ұлттық Ұланның 24 жыл толу қарсаңында
Аса қамқор,
ерекше мейірімді
Алланың атымен бастаймын!
Құрметті Осакаров
ауданының
тұрғындары!
«Кімде кім мешіт салса, Алла
ол адамға сарай салады» деген қанатты сөз бар. Алланың
үйі Осакаровка мешітіне көп
жылдан
бері
жөндеу
жұмыстары жүргізілмеген болатын. Ынтымағы мен бірлігі
күшті, иманы бекем болашақ
ұрпақ тəрбиесі үшін діни-рухани
орталықтың
алатын
орны
зор.Біз
əрдайым
мешіттеріміздің ғибадат орны
ғана емес, сондай-ақ діни-рухани орталыққа да айналуын
мұрат
етеміз.
Құдайға
құлшылық ету үйінің ағымдағы
жөнделуіне демеушілік жасаған
үлкен жүректі, игі тілекті абзал
азаматтар мен олардың отбасыларына алдын ала алғыс білдіреміз. Жаратқанның нұры
жауғай,
өздеріне
зор
денсаулық, жасап жатқан ісамалдарына Алла тағаланың
береке-бірлігі болсын деп дұға
жасап отырамыз.
Алла
жолына
жұмсаған
садақаңыз - қоғамдық қорға
үлесіңіз Алладан қайтсын:
ОФ «Фонд развития социальных проектов Осакаровского
района»
БИН 120440022663
Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Счет
KZ
386010371000175887
Назначение: Для проведение
текущего
ремонта
мечети
п.Осакаровка
Осакаровка мешітінің
тілекшілері
10 қаңтар күні əскери ант қабылдау рəсіміне
қатыстым.Ант қабылдау салтанатында көзбен
көрген- білгенімді жазуға ой – түрткі
болды.Əскери бөлімшеге келген ата – аналарды
жатын орынмен қамтамасыз етті, онда бөлімше
тарихымен, жас Отан қорғаушылардың жатын
орны, асханасы, бос уақытты өткізетін демалыс
орны, спортпен шұғылданатын бөлмелерімен таныстырды. Аталмыш əскери бөлімше 1961 жылы
20 қаңтарда құрылған екен.Бөлімшеде толық
жағдай жасалған, жатын орындары жеке – жеке,
асханасы тап – таза, заманауи жаңа құрал –
жабдықтармен жабдықталған екен.Мұнда түрлі
ұлт өкілдері тату – тəтті, азаматтық борыштарын
абыроймен атқаруға тырысуда. Еліміздің басты
байлығы- бірлік пен татулықтың айғағы Отан
қорғаушылардың тірлігінен нақты байқалып
тұрды.
Ж.ӨНЕРХАН,
Осакаровка кентінің тұрғыны
На сессии районного маслихата
На прошедшей неделе в зале заседаний районного акимата состоялась
первая
организационная
сессия депутатов Осакаровского
районного маслихата VI созыва, в
которой приняли участие аким района Кайрат Шайжанов, заместители
акима района, руководители государственных учреждений, начальники отделов районного акимата,
члены районной избирательной комиссии и представители средств
массовой информации.
Согласно действующему законодательству, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики
Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» до
избрания нового секретаря маслихата сессию открыла и вела председатель районной избирательной
комиссии Д. К. Мулдагалиева, которая поздравила победивших в ходе
избирательной кампании и ставших
депутатами нового состава Осакаровского районного маслихата К. К.
Саккулакова, В. К. Эммериха, Н. С.
Кобжанова, П. В. Луцук, Р. Т. Экзекова, Н. В. Ревякину, Б. К. Сыздыкову, В. В. Ямкового, А. В. Цебера, К.
С. Каймакову, Ж. К. Хасенова, В. В.
Бережного, С. Е. Кенжибаева, пожелала им крепкого здоровья, благополучия и успехов в депутатской
деятельности.
Дана Мулдагалиева также проинформировала присутствующих об
итогах голосования в районе. Так, в
списки избирателей было включено
22 229 человек, из них приняли участие в голосовании 19 424 или
87,38% избирателей. В целом по 13
избирательным округам районного
маслихата выдвинулись 43 кандидата, из них зарегистрировалось 42,
снято было с регистрации 3 и 39
человек приняли уже непосредственное участие в выборной кампании.
По результатам голосования Осакаровский районный маслихат, как и
прежде, остался однопартийным –
13 депутатов представляют партию
«Нұр Отан». Изменилась гендерн
а
я
составляющая –
три
представительницы
прекрасного
пола
заняли депутатские кресла в районном маслихате.
Также
отмечалось, что выборы
были организованы на высоком
уровне и нарушений не зафиксировано.
Согласно
сообщению районной избирательной
комиссии на сессии были признаны
полномочия депутатов Осакаровского районного маслихата, избранных 20 марта 2016 года по 13
избирательным округам.
Следует отметить, что перед проведением сессии сотоялось заседание депутатской фракции партии
«Нұр Отан», где председателем избрали Б. К. Сыздыкову. На заседании Бюро Политсовета партии «Нұр
Отан» и на собрании представителей депутатов была обсуждена кандидатура на должность секретаря
районного маслихата. Предложенная кандидатура Саккулакова Каната Келгеновича – депутата от
Вольского избирательного округа №
9 (на снимке), была единогласно
поддержана на сессии депутатами.
Такое высокое доверие было оказано неспроста: Канат Келгенович
владеет организаторскими способностями и имеет большой практический опыт работы в депутатском
корпусе, так как избирался депутатом 3, 4, 5 созывов, а в 4 и 5 созыве
работал секретарем районного маслихата. В свою очередь, Канат Саккулаков выразил благодарность за
оказанное доверие и заверил присутствующих, что приложит все
силы, знания и опыт для дальнейшего совершенствования деятельности районного маслихата, после
чего занял место в президиуме и
приступил к работе сессии.
На собрании представители депутатов в предварительном порядке
обсудили составы рабочих комиссий и избрали секретариат, счетную
и редакционную комиссии.
На первой сессии VI созыва также
были избраны председатели и
члены трех постоянных комиссий.
Комиссию по бюджету и социальноэкономическому развитию района
возглавила депутат Б. К. Сыздыкова, комиссию по законности и правам граждан – депутат Р. Т. Экзеков,
по социальной политике – депутат
Н. С. Кобжанов. Зарегистрирована
была депутатская фракция партии
«Нұр Отан».
Аким района Кайрат Шайжанов
поздравил с избранием депутатов,
пожелал с честью выполнять все наказы избирателей и добросовестно
работать на благо нашего района и
его граждан и в торжественной обстановке вручил депутатам мандаты
и нагрудные значки.
Депутатами также была рассмотрена и утверждена повестка дня II
сессии районного маслихата, председателем которой избрана депутат
от Гагаринского избирательного
округа № 1 Н. В. Ревякина.
Соб. инф.
«Əрбір отбасы-шағын мемлекет» деп
айтып жүрміз. «Отан отбасынан басталады» деген де ұлағатты сөз - Отбасының
Отан алдындағы жауапкершілігін күшейтіп,
жігерін жанитыны сөзсіз. Өйткені, əркімге
өз отбасы ыстық, өз ошағы қымбат.
Шаңырақ берекесін тасытып, мерейін
өсіру үшін ел ішіндегі ең бір құрметті,
ардақты, берекелі əулеттерге деген
қызығушылығымыз
арта
бермек.
Қазақстан халқының бейбітшілік пен келісімді сақтауында
елімізде Қазақстан
халқы Ассамблеясының рөлі зор. Ассамблея Елбасының көздеген «Мəңгілік Ел»
бағдарламасы бойынша мақсаттарына
жетудің нақты істері мен жетістіктерін түрлі
этностар арасында талмай насихаттап келеді.Мерейлі отбасының əр жылғы
жеңімпаздарының қатарында интернационал əулеттер де бар. Ол да болса
қаймағы
бұзылмастай
берік
татулығымыздың арқасында.
Өнегелі отбасы-елдің тұтқасы! Жарасымды жанұя мен ізгілікті қасиеттерге
толы əулет қашан да көпке үлгі болуы тиіс.
Осы мақсатта, татулықты дəріптейтін 2013
жылы Елбасының арнайы Жарлығымен,
Президент Жанындағы Əйелдер істері
жəне отбасылық демографиялық саясат
жөніндегі
ұлттық
комиссияның
ұйымдастыруымен
еліміздің
барлық
аймағын қамтыған «Мерейлі Отбасы»
ұлттық байқауы бастау алған болатын.
Бақытты балалық шақ пен алаңсыз
қарттың, əрбір шаңырақтың шаттығы –
«Қазақстан-2050» Стратегиясының ең
басты мақсаттарының бірі. Бұл орайда,
байқаудың мəні мен мағынасы, берері
тереңде. Біріншіден, жердегі өркениеттің
бүкіл хронологиясы –кез-келген қоғамның
негізі ретіндегі адамзат отбасының ұлы тарихы.
Екіншіден,
отбасы-өте
ұлы
құндылық.
Мыңжылдықтар
мен
ғасырлардан бері отбасы əрбір қоғамның
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан моральдық
салттардың
ұлттық
дəстүрлердің
сақтаушысы болып табылады. Биыл да
дəстүрге сай жалғасын тауып отырған бұл
байқау, бірліктің қайнар көзіндей берекесі
жарасқан тағы бір отбасын анықтайтын болады. (байқау жайлы барлық мағлұматтар
газетіміздің
алдыңғы
санында
жарияланған) Мерейі мен татулығы
жарасқан кез келген отбасы үлгі болуға
лайық. Əр отбасы құрып жатқан бейбітшілік пен келісімнің үлкен де берік үйі.
Ағайынның
татулығы-Атамекеннің
тұтастығы. Ал шаңырақтың шаттығы мен
ұлттық
тəрбиені
ұлықтайтын
бұл
байқаудың берері ұшан-теңіз. Ендеше
əрбір жанұя мерейлі, мəртебесі биік болса,
қазақ елінің де абыройы асқақ болары
анық.
Г. ШОРАЕВА
ФотоФакт
Благодаря жителям села Озерное образовалась вот такая стихийная
свалка строительного мусора.
2 стр.
«Жас қанат-2016» күміс жүлдегері
2016 жылдың 30 наурыз 1сəуір аралығында Қарағанды
облысының
Мəдениет,
мұрағаттар жəне құжаттама
б а с қ а р м а с ы н ы ң
ұйымдастыруымен Кеншілер
Мəдениет
сарайында
Қазақстан
Республикасы
Тəуелсіздігінің 25 жылдығына
арналған жас орындаушылар
мен шоу-бағдарламаларды
жүргізушілердің «Жас қанат –
2016» ХХ облыстық конкурсы
өткізілген
болатын.
Осы
жүлделі
жарысқа
ауданымыздың атағын қорғап,
Азат Игенов, Давид Индира
жəне əріптесіміз Гүлжайнар
Шораева
өнерлерін дүйім
жұртқа паш еткен болатын.
Мектеп
қабырғасында
жүріп-ақ көптеген іс-шаралардың
жүргізушісі ғана емес, сондай-ақ əн
байқауларында, актерлік шеберлікті
ортаға салатын өнер сайыстарында
бақ сынап келген,
Жоғарғы оқу
орнын Қарағанды Болашақ Университетінде
жақсы
көрсеткішпен
тəмəмдап, бүгінгі таңда «Сельский
труженик» аудандық газетінде» тілші
қызметін атқарып жүрген жас маман
сонымен қатар
аудан еңбек
ұжымдары күшімен «Бір түп алма
ағашы» қойылымында басты рөлді
сомдап, аудан əкімінің Құрмет грамотасымен марапатталған. Қай салада
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
болмасын өзін тек жақсы қырынан
көрсете білетін, кез-келген шараның
белсенді қатысушысы. Диктор болуды арман еткен соң Қазақстан Республикасы
Тəуелсіздігінің
25
жылдығына арналған жас орындаушылар мен шоу бағдарламаларды
жүргізушілердің «Жас дəурен 2016»
аудандық конкурсында бақ сынауға
шешім қабылдап жəне бас жүлдені
иемденіп, облысқа жолдама алған
болатын. Конкурсқа оралсақ.
Солардың арасынан топ жарып, суырылып алға шыққан ауданымыздың
мақтанышы Гүлжайнар Шораева
«Жас
орындаушылар,
шоу-
бағдарламаларды жүргізуші номинациясы» бойынша үздік
өнер көрсетіп ІІ дəрежелі дипломмен марапатталып, күміс
жүлдені қанжығаға байлап
қайтты. Талантпен өрбіген
əңгіме барысында конкурстағы
əсерлі сəттерін,
қызықты
оқиғаларын тебрене жеткізіп,
алғысын да айтпай кетпеді.
-«Өзімнің
бұл жетістікке
жетуімнің бірден-бір себебі,
маған артылған сенім мен
үміттің арқасы. Үлкен септігін
тигізген шығармашыл ортаға,
өнерімді қанаттандырып келе
жатқан,
аудан жастарына
ерекше сеніммен қарайтын
аудан əкімдігіне , Мəдениет
жəне тілдерді дамыту бөліміне,
еңбек ұжымыма, өнерге бейжай
қарамайтын
аудан
кəсіпкерлеріне
шын
жүректен
алғысымды
айтамын»-деді
Гүлжайнар.
Тəуелсіз еліміздің атағын əлемге
паш етіп қана қоймай, лайықты азаматшасы болуды өзінің басты
мақсатына айналдырған жас дарын
талай белестерді бағындырарына
кəміл сенеміз! Шығармашылықтың
биік
щыңын
тілеп,
асқақ
армандарының орындала беруіне
шын жүректен тілектеспіз! Қанатың
талмасын!
Газет ұжымы
Семинар для предпринимателей
В актовом зале ЦДОШ состоялся
семинар-совещание с индивидуальными предпринимателями района по
вопросу соблюдения законодательства в области санэпид. благополучия, Закона «О защите прав
потребителей», «Предпринимательского Кодекса РК», внедрения санитарно-эпидемиологического аудита и
производственного контроля на объектах малого и среднего бизнеса,
принципов ХАССП, заключения договоров на проведение дератизации,
дезинсекции, гигиенического обучения. Рассмотрены были и ряд других
вопросов.
Семинар был организован Управлением по защите прав потребителей
Осакаровского района и районным отделением Национального центра экспертизы на праве хозяйственного
ведения по Осакаровскому району. В
работе семинара приняли участие индивидуальные предприниматели всех
форм собственности. Целью проведения данного совещания являлось
информирование предпринимательства Осакаровского района о проводимой работе Управления по защите
прав потребителей в рамках мониторинга за безопасностью продукции,
соблюдения требований Технических
регламентов, изменений, произошедших в санитарном законодательстве.
С. МАКСИМОВА
Выступили успешно
Глава государства Н. А. Назарбаев
особое внимание уделяет формированию здорового образа жизни казахстанцев.
З. Астемировой, А. Приваловой, В.
Деренько, К. Михейлис, А. Шагировой,
В. Галаган, А. Ермолаевой, А. Жигулиной, А. Садировой.
Решить задачи по вовлечению
детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом стремится и СШ №12 п.
Осакаровка, учащиеся – спортсмены
которой активное участие принимают
в районных и областных спортивных
мероприятиях, добиваясь весомых
успехов.
Так, с 28 по 30 марта в г. Караганде проводились областные соревнования по баскетболу среди
школьников, в которых активное участие приняла и команда девушек из
9 -11 классов нашей школы в составе
Наши баскетболистки успешно выступили, продемонстрировав быстроту, ловкость и мастерство в
играх, завоевали второе призовое
место, став обладателями кубка, медалей и грамот.
Хочется от всей души поздравить
девчонок с достигнутыми весомыми
результатами. Так и дальше держать
планку мастерства, устремляясь к
новым победам и вершинам.
К. ПОПАНДОПУЛО,
учитель физкультуры СШ № 12
п. Осакаровка
Открытие «Марша Парков- 2016»
22 марта 2016 года на территории РГУ «ГНПП «Буйратау»
стартует
природоохранная
акция «Марш Парков - 2016»,
которая проводится ежегодно в
поддержку особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Акция «Марш Парков - 2016»
предоставляет каждому человеку уникальную возможность
своими действиями внести
личный вклад в развитие национальных государственных
парков.
В период акции будут проводиться в РГУ «ГНПП «Буйратау»
культурно-массовые
мероприятия с целью сохранения окружающей среды, различные
конкурсы среди
учащихся средних школ, лекции и показ видеороликов
среди студентов ВУЗов.
В рамках природоохранной
акции «Марш Парков - 2016»
на территории РГУ «ГНПП
«Буйратау» будут проводиться
экскурсии, экодесанты по
очистке территории, очистке
родников с целью поддержания
санитарного состояния парка.
Для того, чтобы люди вспомнили свою неразрывную связь
с природой, посмотрели вокруг
себя и оценили свой вклад в ее
охрану и проводится ежегодная
природоохранная акция «Марш
Парков».
Приглашаем принять участие всех желающих и неравнодушных
в
вопросе
сохранения и бережного отношения к природе в проведении
природоохранной
акции
«Марш Парков -2016».
Л. КОНЫСОВА,
экскурсовод РГУ «ГНПП
«Буйратау».
ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
Сегодня одной из актуальных тем
являются так называемые родительские взносы или «поборы».
Ведь фактически в школе или детском саду одна из причин, почему родители не любят ходить на собрания
– это поборы. Как правило, все собрания состоят из двух пунктов – это,
так сказать «разбор полетов» по неуспеваемости или поведению, а вторая - это сбор средств на нужды
садика или школы.
Если раньше зачастую имели
место факты поборов в школах, то на
сегодня администрация школ в некоторой степени с этим вопросом стала
поосторожнее. Тогда как, в садиках
(яслях) наоборот участились случаи
родительских взносов, так называемая материальная помощь.
Родителей убеждают, что государственного финансирования не
хватает и данный сбор денег является вполне нормальной схемой
работы.
Естественно, родители раскошелятся на все что угодно, лишь бы их
ребенок учился или воспитывался в
лучших условиях. Но по сути это и
есть так называемые поборы, с которыми нужно бороться.
Увы, не все родители понимают,
что поборами их просто обирают и
далеко не всегда это приносит пользу
их ребенку. Большинству родителей
не нравятся данные поборы, уверен,
что и классным руководителям или
воспитателям групп также не по душе
просить о помощи родителей, но что
делать и куда деваться от этого? Психологический аспект в этом вопросе
очень велик. Ведь если не сдать
денег, это будет означать в глазах
других родителей, что вы отказываетесь дать своему ребенку лучшие
условия для образования или воспитания, и самое главное, не только
своему. Естественно, вам будут стараться доказать, что без нового
«супер» учебника, который вы отказались покупать, ваш ребенок теперь
не сможет усвоить материалы так,
как это смогут другие, имеющие
такие учебники. А воспитатель детского сада будет уверять, что купленные или подаренные игрушки группе
помогут полноценному развитию ребенка.
Многие родители жалуются и на
проблему со школьной формой. К
примеру, приобретать школьную
форму родители обязаны самостоятельно, при этом школа не может
обязать их покупать форму в определенном магазине. Школа может регламентировать только вид школьной
формы. Что касается учебников, то
учебными пособиями школа обеспечивается за счет средств бюджета
по количеству учеников. Соответственно, дополнительные учебники
могут приобретаться только с согласия родителей (обычно такие вопросы обсуждаются на родительском
собрании). При этом, как на любом
собрании для положительного решения вопроса нужно большинство голосов, а в случае, если имеются
разногласия, то каждый родитель
вправе самостоятельно для себя решить эту проблему.
Вопрос: « Как же бороться родителям с непонятными поборами (нуждами) для школы или детского
сада?»
Начнем с того, что статьей 30 Конституции РК, гражданам гарантируется
бесплатное
среднее
образование в государственных
учебных заведениях. Такой же постулат закреплен статьей 8 Закона РК
«Об образовании», при этом в этой
же статье отражено и бесплатное
предшкольное образование, включая
государственные детские сады.
Если глубже вникнуть в Закон РК
«Об образовании» то в нем достаточно информации касательно и родительских прав, платных услуг и
многое другое.
К примеру, статьей 49 данного закона расписаны права и обязанности
родителей и иных законных представителей, при этом нигде не указано,
что родители обязаны собирать
деньги на мел, учительский журнал
или лампочки для освещения класса,
поскольку все эти расходы должны
быть заложены бюджетом.
Более того, статьей 63 Закона «Об
образовании» категорически запре-
щено государственным учреждениям
образования взимать деньги не
только с учащихся, но и с педагогических работников. В этой статье есть
дополнительная оговорка о возможном оказании платных услуг, таких
как организация летнего отдыха, дополнительные факультативы, пользование услугами Интернет связи,
организация и проведение различного рода соревнований и мероприятий, но при этом все это должно быть
согласовано с родителями и с их добровольного согласия. При этом такого рода взаимоотношения должны
регулироваться письменным договором.
К примеру, мне одним из родителей был представлен
договор
между дошкольной организацией
(детским садом) и родителями ребенка. Изучив его, я нигде не увидел,
что родитель обязан оказывать материальную помощь, включая покупку
посуды для детей, моющих средств
или иного инвентаря.
Оплата по договору производится
только за содержание ребенка в
яслях-саде до установленного договором срока.
Если, все же родители решили помочь школе или детсаду, то для контроля над целевым расходованием
денежных средств создается специальная структура - попечительский
совет. Если в школе нет попечительского совета, то часто «денежными»
вопросами заведует родительский
комитет с включением в него коголибо из администрации школы, допустим, завуча.
Родители могут попросить членов
попечительского совета или родительского комитета запросить у
школьной бухгалтерии или того же
заведующего детским садом копию
документа о зачислении внесенных
ими взносов на банковский счет
школы, а также смету расходов добровольных пожертвований родителей учащихся.
Нелишним будет для вас ознакомиться и с внутренним Уставом и положением
общеобразовательной
организации, где прописано все об
учебном и воспитательном процессе,
деятельности самой организации,
разрешение споров и многое другое.
Если поборы в школе или детском
саду достигли своего апогея, то в
проблемных ситуациях следует обращаться в прокуратуру и районный
отдел образования.
В завершении хотелось бы отметить, что идя на поводу у нечестных
педагогов или руководства дошкольного образования, родители сами
участвуют в схемах коррупционных
отношений. Дети это видят, они перенимают этот опыт взрослых, так как
родители таким поведением, безразличием дают им возможность
учиться на своем примере.
Е. ОСПАНОВ
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
Көрменiң басты
насихаттаушысы
Е л б а с ы
Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ астан
а
с
ы
Вашингтонда
даңқты жерлесіміз, кəсіби боксшы,
Қазақстан
Республикасының
еңбек сіңірген спорт шебері Геннадий
Головкинді «ЭКСПО-2017 елшісі»
мəртебесіне
ие
болуымен
құттықтады.
Спортшыға жаңа табыстар мен рекордтар тіледі. Өз кезегінде Г. Головкин Нұрсұлтан Назарбаевқа бокс пен
спорттың дамуына қосқан аса зор
үлесі жəне жеке көңіл бөлгені үшін
алғыс айтты.
Игі шараны саммит қарсаңында
«Астана ЭКСПО-2017» ҰҚ» АҚ
басқармасының төрағасы Ахметжан
Есімов Қазақстанның АҚШ-тағы ел-
шілігі үйінде Геннадий Головкинге
«Астана ЭКСПО-2017» елшісі атағын
тапсырумен
бастаған
болатын.
Əлемге насихатталған елшілер
институтының басты идеялары мен
құндылықтары, сондай-ақ, «болашақ
энергиясы» тақырыбын ілгерілетуге
мүмкіндік берері анық.
- Біздің чемпионымыз, Қазақстанның мақтанышы Геннадий Головкин
əлемдік
аренада
ЭКСПО-2017
көрмесін абыроймен ілгерілетіп, ал
оның спорт пен қоғамдық өмірдегі табыстары
көрмеге
деген
қызығушылықты арттырады деген сенімдемін», - деп атап өтті өз сөзінде
Ахметжан Есімов.
Геннадий Головкин көрменің
басты идеясын дүние жүзінде паш
ете отырып, ЭКСПО- 2017 жобасын
танымал етуге бар күш-жігерлерін
салуға жастарды шақырды.
Karaganda Invest 2016
Қарағанды облысының əкімдігі мен «Сары-Арқа» Əлеуметтік- кəсіпкерлік
корпорациясы ұйымдастыруымен «Karaganda Invest 2016» IV Халықаралық
Инвестициялық Форумы өтеді. Форумда Қазақстанның инвестициялық келешегі мен инновациялық болашағы, Қарағанды облысының ауқымды жобаларын ұсыну үшін құрылған бизнес пен мемлекеттің диалогы аясында
агроөнеркəсіптік кешен, жер қойнауын пайдалану, мемлекеттік-жеке серіктестік, құрылыс индустриясы мен туризмге инвестициялық жобаларды өткізу
жоспарлануда. Сондай-ақ, облыстың қолданыстағы үздік жобалары мен жекешелендіруге шығарылған өңірлік компаниялары мен кəсіпорындары тікелей
шетелдік инвестицияланбақ.
«Karaganda Invest 2016» қатысушылары өздерінің инвестициялық жобасын
əлеуетті инвесторларға ұсыну үшін өздерін қызықтырып жүрген мəселелер бойынша Қарағанды облысының басшылығына сұрақ қоюдың бірегей
мүмкіндігіне ие болады.
Форум аясында «Қарағанды облысында жасалды» инвестициялық
жобаларының көрмелерін, толық мəжілісті, «Жер қойнауын пайдалану жəне
энергетика: Дəстүрлі салаларға жаңа көзқарас», «Қарағанды облысының
агроөнеркəсіптік əлеуетін жүзеге асыру» жəне «Қарағанды облысы –
инвестициялардың жаңа көкжиектері» атты үш панельді секцияларды өткізу
жəне Меморандумдарға, Келісімдерге қол қою мен «Шетел инвесторларының
кеңесінің» мəжілісі жоспарлануда.
Форум 2016 жылдың 27 сəуірінде Қарағанды қ, Əлиханов көш-сі 4, «Нұр
Отан» ҚОФ ғимаратында өтеді.
Қатысушыларды тіркеу форумның karagandainvest.kz сайтында жүргізілетін
болады
5 сұрақ
5 вопросов
1. Шартты-жинақтаушы бөлшек дегеніміз не? Оның
зейнетақыға əсері қандай?
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өзгерістер енгізіледі,
яғни шартты-жинақтаушы бөлшек немесе жұмыс
берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) енгізіледі.
Бұл үшін БЖЗҚ-да əрбір қызметкерге шартты
зейнетақы шоты ашылады, оның атына жұмыс беруші
өз қаражаты есебінен қызметкердің ай сайынғы
кірісінің 5 % мөлшерінде ЖМЗЖ аударатын болады.
Жаңа ЖМЗЖ-ның басты артықшылығы жұмыс беруші
сол үшін аталған жарналарды жүзеге асырған зейнеткер тіпті оның шартты зейнетақы шотындағы қаражаты
біткен жағдайда да, зейнетақысын осы бөлшектен
өмір бойы алатын болады (ЖМЗЖ-ны жиынтығында
кемінде 60 күнтізбелік айда аударған кезде).
1. Что такое условно-накопительный компонент? Как он
будет влиять на пенсию?
С 1 января 2018 года вносятся изменения в действующую
накопительную пенсионную систему – вводится условно-накопительный компонент или обязательные пенсионные
взносы работодателя (ОПВР).
Для этого в ЕНПФ будут открыты условные пенсионные
счета на каждого работника, на имя которого работодатель
за счет собственных средств будет перечислять ОПВР в
размере 5 % от ежемесячного дохода работника. Главным
преимуществом новых ОПВР является то, что пенсионер,
за которого работодатель осуществлял эти взносы, будет
получать пенсию из этого компонента пожизненно, даже
если средства на его условном пенсионном счете будут исчерпаны (при условии перечисления ОПВР в совокупности
не менее 60 календарных месяцев).
Справочную информацию можно получить в Call-центр
фонда по номеру 8 800 080 11 77 или в едином контактцентре по телефону 1414. Звонок по Казахстану бесплатный.
К о р р у п ц и он н ы е пре сту пле н и я
Под коррупцией понимается не предусмотренное
законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами,
приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, либо иное использование ими своих
полномочий, для получения имущественной выгоды,
а равно подкуп данных лиц путем противоправного
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.
Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2
июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», а также
иными законами деяния, сопряженные с коррупцией
или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций,
и лица, приравненные к ним.
В соответствии с Уголовным Кодексом Республики
Казахстан, к коррупционным преступлениям отно-
Қасиетті үш ай бар
Қасиетті үш айдың бірі Режеп айы 8-ші сəуірде басталады. Ережеп мағфирет айы, күнəлар кешірілетін ай.
Орны бөлек. Өйткені ол Ислам дініндегі қатар келетін
қасиетті үш айдың алғашқысы. Қалған екеуі Шағбан мен
Рамазан деп аталады. Бұл айлар Жаратушы иенің пенделеріне ерекше рақымдылықпен қарауымен, аса
мейірбандық танытуымен ерекшеленеді. Сондықтан əлем
мұсылмандары бұл айларға аса құрметпен қарап,
құлшылықтарына ден қояды. Режеп, Шағбан, Рамазан
айларының қасиеттілігі Құранда анықталған.
Алла Тағала үшін сүйікті ай. Бұл айда ұрыс-жанжал,
қантөгіс тоқтатылған. Бұл айда пайғамбарлардың
тəубелері қабыл болып, əулиелер дұшпандарынан
қорғалған. Бір кісі Ережеп айын оразамен өткізсе, Алла
тағаланың мынадай үш жақсылығына ие болады: 1. Өткен
күнəларын кешіреді; 2. Қалған өмірінде түрлі теріс
қылықтардан сақтайды; 3. Қиямет күні Алла тағала оның
шөлін қандырады». Əнас ибн Мəліктен (р.а.) риуаят етілген осы хадистің жалғасы былай өрбиді: Осы мезет бір
қарт кісі орнынан түрегеліп, өзінің Ережеп айында
түгелдей ораза ұстауға шамасы келмейтіндігін мұңая жет-
3 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Руханият
кізгенде: «Ережеп айының басында, ортасында жəне
соңында ауыз бекітсең, бұл айды түгелдей оразамен
өткізгендей сауапқа кенелесің», – деген жауап естіп
қуанады. Тақуалыққа бір табан жақындау мақсатында бұл
айда нəпіл ораза ұстау турасында мынандай деректер
де кездеседі: «Кімде-кім Ережеп айында біреудің
мұқтаждығын өтесе, қиямет күні Алла Тағала оған Фирдаус жəннатынан көз жетер жеріне дейінгі арақашықтықта
сарай тұрғызады. Қаперде ұстаңыздар, бұл айда Алла
Тағаланың сый-құрметіне лайық болуды қаласаңыз, өзгеге
сый-құрмет жасаңыздар» (Абдуллаһ ибн Зүбəйірден
(р.а.)). «Жəннатта бір өзен бар. Ол өзеннің аты – Ережеп.
Сүттен ақ, балдан тəтті. Кімде-кім Ережеп айында бір күн
ораза тұтса, Алла Тағала ол кісіге сол өзеннен сусындауды нəсіп етеді» (Əнас ибн Мəліктен Мұса ибн Имран
жеткізген).
Алла тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін.
Арақ шараптан, күнəлі істерден аулақ болуға тырысайық!
Б. ШОШИЙҰЛЫ,
Қарағайлы ауылдық мешітінің имамы
сятся злоупотребление должностными полномочиями,
превышение власти или должностных полномочий,
присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности,
воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, служебный подлог, бездействие по службе, халатность.
Уголовные ответственность и наказание за коррупционные преступления предусматриваются Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах
своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел,
налоговой, таможенной и пограничной службы, финансовой и военной полиции.
Одним из направлений Стратегии «Казахстан-2050»
является проведение масштабной и целенаправленной работы по противодействию коррупции, в первую
очередь, путем профилактики и предупреждения этого
явления.
ëÔÓÚ
Победа досталась
сильнейшим
В прошедшую субботу, 2
апреля, многолюдно было в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Осакаровка, где девять
мужских и шесть женских волейбольных команд состязались в
районных соревнованиях по во-
Новые успехи борцов
Конец марта и начало апреля для воспитанников
ДЮСШ п. Молодежный были достаточно напряженными,
но увенчались солидными успехами.
На чемпионате Республики Казахстан по қазақ күресі
среди юношй 1999-2000 годов рождения, который проходил в городе Кокшетау с 24 по 27 марта 2016 г., в весовой
категории +81 кг воспитанник ДЮСШ п. Молодежный
Аманжол Адилет 2000 г. р. занял третье место. Адилет –
учащийся 10 класса средней школы № 23 п. Молодежный,
уже не впервые становится призером республиканских
соревнований. Тренеры-преподаватели Аменкин Ж. С. и
Омеркулов Н. С. возлагают на него большие надежды.
С 31 марта по 2 апреля на традиционном Республиканском турнире по греко-римской борьбе среди юношей
2003-2004, 2005 годов рождения и младше на призы ТОО
«Спортивная школа им. Уалиева Т. А.», который ежегодно
проходит в поселке Жаксы, Акмолинской области, выступили воспитанники ДЮСШ п. Молодежный. Самый младший из них Магазов Арлан в весовой категории 23 кг занял
также третье место. Арлан, 2008 года рождения, является
учащимся средней школы № 26, тренеры-преподаватели
Беков С. М. и Алимбаев С. К. К слову сказать, в данных
соревнованиях участвовали не только казахстанские
борцы, но и борцы из России. Так что успех Арлана можно
считать еще более весомым.
А. ИВАНОВА.
С. КАЛИНИНА.
лейболу, посвященных 25-летию
Независимости Республики Казахстан.
Волейболисты
стремились
вложить в игру все свое умение,
мастерство, проявить командную
слаженность, чтобы завоевать
победу и звание лучшей волейбольной команды района. Но
удача улыбнулась не всем.
Среди мужских волейбольных
команд победу одержали спортсмены из с. Сункар, вторую ступеньку пьедестала завоевали
волейболисты с. Уызбай и обладателями третьего призового
места стали спортсмены из п. Осакаровка.
Увлекательно и с
азартом состязались спортсменкиволейболистки и,
как всегда, одной
из лучших команд
здесь зарекомендовала себя женская волейбольная
команда п. Осакаровка, завоевавшая
по
праву
первое призовое
место, спортсменки
из п. Молодежного
стали
обладателями второго призового места, а
женская
волейбольная команда
«Юность» из п.
Осакаровка заняла
третье место.
Команды-победители были отмечены кубками и грамотами. 7
мая состоятся отборочные соревнования по волейболу для
участия в областной сельской
спартакиаде «Сары-Арка 2016» в
г. Караганде.
С. МАКСИМОВА
4 стр.
Ментальды арифметика
– бұл сіздің балаңыздың
болашағының сенімді
инвестициясы
Ментальная арифметика
– это надежные
инвестиции в будущее
вашего ребенка!
6 ЖАСТАН 12 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР
ЖАЗЫЛАДЫ
МЕНТАЛЬДЫ АРИФМЕТИКА- ауызша
есептеу
жүйесі
негізінде
баланың
интеллектуалдық қабілетін дамытудың ең
оңтайлы əдісі.
БІЗ БАЛАНЫҢ:
ЛОГИКАСЫН
ФОТОГРАФИЯЛЫҚ ЕСТЕ САҚТАУЫН
ҚИЯЛЫН
НАЗАР АУДАРУ
БАЙҚАУ, БАҚЫЛАУ
ОЙЛАУ, ОЙМЕН ТАЛДАУ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУ
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН
ӨЗІНЕ ДЕГЕН СЕНІМІН ДАМЫТАМЫЗ.
САБАҚТЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 САҒАТ – АПТАСЫНА 1 РЕТ
БАҒАСЫ: 12 000 ТЕҢГЕ – 4 САБАҚ
БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАРЫМЫЗ:
Осакаровка к. № 9 гимназиясы 87051090112, 87073433975;
МОЛОДЕЖНЫЙ
К.
№23
ОМ
–
87771098109;
ОСАКАРОВКА К. №1 ОМ – 87784763152;
ОСАКАРОВКА К. №12 ОМ - 87784763082
ПРОВОДИТСЯ ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО
12 ЛЕТ
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА – уникальная методика развития интеллектуальных
способностей детей, основанная на системе устного счета.
МЫ РАЗВИВАЕМ:
ЛОГИКУ
ФОТОГРАФИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
ВООБРАЖЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
УСИДЧИВОСТЬ
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 2 ЧАСА – 1
РАЗ В НЕДЕЛЮ
СТОИМОСТЬ: 12000 ТЕНГЕ – 4 ЗАНЯТИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ГИМНАЗИЯ № 9 П. ОСАКАРОВКА 87051090112, 87073433975;
СШ № 23 П. МОЛОДЕЖНЫЙ –
87771098109;
СШ № 1 П. ОСАКАРОВКА –
87784763152;
СШ № 12 П. ОСАКАРОВКА 87784763082
Каковы требования карантинного
фитосанитарного контроля и надзора
на посевной и посадочный материал
на объектах внутренней торговли
Зимний период завершился и начались хлопоты весенней поры для
сельчан
сельхозпредприятий,
крестьянских, фермерских хозяйств,
приусадебных и дачных участков.
Подготовка к весенне-полевым работам начинается с закупа, а затем и
ввоза закупленного посевного и посадочного материала, который согласно
ст.12 Закона РК «О карантине растений» является объектом государственного
карантинного
фитосанитарного контроля и надзора
«№1».
Что именно должны
знать в этом случае потенциальные
покупатели семенного и посадочного
материала или же любой другой подкарантинной продукции прежде, чем
как
ввозить
её.
Согласно ст. 13 Закона РК «О карантине растений», раздела 2 параграфа
1 Правил по охране территории РК от
карантинных объектов и чужеродных
видов при заключении договоров
(или же устных договоренностей (для
частных лиц) на поставку подкарантинной продукции или ее транзит поставщик
обязан
получить
в
уполномоченном органе или же его
территориальном подразделении - в
данном случае в Осакаровской районной территориальной инспекции
КГИ в АПК МСХ РК, необходимую информацию о карантинных фитосанитарных требованиях, карантинных
мерах по предупреждению ввоза карантинных объектов и обеспечивают
выполнение условий ввоза, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства РК от 30 января
2015 года №4-4/66 «Об утверждении
фитосанитарных требований, предъявляемых к ввозимой подкарантинной
продукции».
Ввозимая на территорию Республики
Казахстан подкарантинная продукция, транспорт, на котором перемещается семенной и посадочный
материал или любая другая продукция растительного происхождения
подлежит государственному надзору
в области карантина растений и при
необходимости,- карантинному досмотру в фитосанитарных контрольных постах, а также карантинному
досмотру по месту назначения подкарантинной продукции с оформлением
актов карантинного фитосанитарного
контроля
(надзора).
На фитосанитарных контрольных постах проводится первичный карантинный фитосанитарный контроль и
надзор за ввозимой, вывозимой и
транзитной подкарантинной продук-
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
цией.
В пунктах назначения подкарантинной продукции
проводится вторичный карантинный
фитосанитарный контроль и надзор.
Это обычно железнодорожный тупик
со складом на промбазе, территория
складских помещений хозяйств или
же объекты внутренней торговли и
т.д. По прибытии и перед выгрузкой
подкарантинной продукции, ее владелец уведомляет Осакаровскую районную территориальную инспекцию
КГИ в АПК МСХ РК, которая находится по адресу: п.Осакаровка, ул.
Шетке булак, 1, по телефону
8(72149)41271,41265 или же любым
другим доступным способом о прибытии подкарантинной продукции и
предъявляет для осуществления карантинного фитосанитарного контроля и надзора в местах назначения
доставки не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем прибытия.
Без предъявления фитосанитарного
сертификата национальных карантинных служб стран-экспортеров не
допускается ввоз подкарантинной
продукции в страну. Межобластные
перевозки подкарантинной продукции
осуществляются при наличии карантинных сертификатов. Эти требования обязан знать каждый, кто решил
ввозить в страну или же перевозить
внутри страны подкарантиннную продукцию.
В соответствии с п.п.36 п.1 ст.7 Закона РК «О карантине растений» в
2015 году Комитетом государственной инспекции в агропромышленном
комплексе были утверждены Правила проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора на
объектах внутренней торговли, согласно которым государственный инспектор организует свою работу в
тесном взаимодействии с администрацией объекта внутренней торговли,
правоохранительными
органами и государственными органами, общественными организациями, представителями средств
массовой информации и организации
по защите прав потребителей.
За нарушение Закона РК «О карантине растений» и правил по охране
территории Республики Казахстан от
карантинных объектов при производстве, заготовке, хранении, перевозке
и реализации подкарантинной продукции, физические и юридические
лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
К. ШАЙКЕНОВ
Сельскохозяйственным производителям и местным исполнительным органам по сжиганию стерни и пожнивных остатков
В связи с началом весенне-летнего сезона начинается бесконтрольный пал сухой травы и мусора, в результате чего сгорают строения,
уничтожается техника, имущество, наносится
значительный материальный ущерб.
В связи с чем, будет проводиться круглосуточный космический мониторинг отслеживания очагов возгорания и пожаров над всей территорией
Карагандинской области.
В преддверии подготовки полей к посевной
кампании (сжигание стерни и пожнивных остатков), во избежания ложных выездов на пожары,
все сельскохозяйственные производители в обязательном порядке должны за сутки информировать местные исполнительные органы (акиматы)
об отжиге на своих владениях стерни и пожнивных остатков в письменном виде, при этом указывать точное время и места проведения
отжигов. В свою очередь, местные исполнительные органы о предстоящем отжиге информируют
подразделения противопожарной службы №
37,38 ГУ «СП и АСР» в письменном виде по
тел/факс 41-2-58 п. Осакаровка, 21-2-01 п. Молодежный или 101 и ОЧС Осакаровского района
тел/факс 42-3-12.
Отжиг должен производиться на специально
подготовленной территории под постоянным
контролем людей, к месту отжига для страховки
необходимо подвести емкость с водой и мотопомпой, противопожарный инвентарь (не менее
2-х огнетушителей ОП-10, резиновые хлопушки,
лопаты, вилы).
Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района предупреждает!
За сжигание мусора или бытовых отходов –
ШТРАФ!
Разведение костров, сжигание отходов и тары
должно осуществляться на расстоянии не менее
50 м от сгораемых зданий и сооружений.
Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться
под
контролем
обслуживающего
персонала.
В густо застроенных местах населенных пунктов, где противопожарные расстояния для разведения костров и сжигания бытовых отходов ни
при каких условиях не могут быть более 50 м от
сгораемых зданий и сооружений, мусор и бытовые отходы должны вывозиться за пределы населенных пунктов, на специально отведенные
под эти нужды территории (свалки).
За нарушение противопожарных требований
при сжигании мусора и бытовых отходов, рядовым гражданам влечет штраф в размере трех
минимальных расчетных показателей (МРП), на
должностных лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на
субъектов среднего предпринимательства – в
размере семидесяти, на субъектов крупного
предпринимательства – в размере ста двадцати
месячных расчетных показателей (1 МРП = 2121
тенге).
Граждане Осакаровского района! Соблюдайте
правила пожарной безопасности! И вы убережете себя, своих близких, своих соседей и свою
страну от чрезвычайной ситуации!
Отдел по ЧС Осакаровского района
Осакаров ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ хабарлайды!
Құрметті коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж жəне есепте тұрған аудан тұрғындары! Сіздерге Молодежный кентінде есепте тұрған халықтың əлеуметтiк жағынан əлсіз топтар санаты бойынша түгендеу жүргеннен кейінгі жаңа тізімді ұсынамыз
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог и жилищной инспекции Осакаровского района» сообщает
Уважаемые жители района, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда
или в жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде! Предоставляем вам
обновленный список после проведения инвентаризации списков очередности граждан по категории социально уязвимых слоев населения п. Молодежный.
1
Клоос
Наталья
Николаевна
29.12.1979 ж.т.
2
01.06.2012 ж
2
Сулейменова
3
Янковец
Рымтай
Хамитовна
05.05.1932 ж.т.
1
04.06.2012 ж
Оксана
Викторовна
07.02.1979 ж.т.
2
30.07.2012 ж
4
Мурсалимова
5
6
Молдабаев
Даулетбекова
Гульнара
Канатовна
29.10.1977 ж.т.
3
09.04.2013 ж
Саят
Майраш
Муратович
Елеутаевна
23.05.1977 ж.т.
20.09.1963 ж.т
1
1
09.04.2013 ж
30.04.2013 ж
7
Жумабеков
Рахметулла
27.01.1954 ж.т.
2
03.05.2013 ж
8
Кулдошев
нурсултон
9
Шакенов
Тавтай
09.11.1990 ж.т.
1
20.06.2013 ж
03.10.1939 ж.т.
2
11.07.2013 ж
10
11
Дель
Войташенко
Виолетта
Олег
Викторовна
Владимирович
27.09.1979 ж.т.
29.07.1968 ж.т.
2
1
24.07.2013 ж
25.07.2013 ж
12
Хамзина
13
Бегеева
Камажай
Сериковна
12.02.1991 ж.т.
2
03.09.2013 ж
Вероника
Викторовна
16.06.1989 ж.т.
2
30.09.2013 ж
14
15
16
Жаныспаева
Лукпанов
Исламгулова
кымбат
Бауржан
Куаныш
Омиртаевна
Серикович
Шаимовна
05.07.1987 ж.т.
14.12.1991 ж.т.
15.10.1940 ж.т.
2
1
1
10.10.2013 ж
19.11.2013ж
26.11.2013 ж
17
Шевченко
18
Ибрагимова
Екатерина
Ануфриевна
02.01.1937 ж.т.
1
20.12.2013 ж
Кымбат
Муслимовна
03.12.1993 ж.т.
1
19
08.01.2014 ж
Ухман
Людмила
Михайловна
23.01.1951 ж.т.
2
11.02.2014 ж
20
Ахметова
Фарида
Муллануровна
04.02.1974 ж.т.
2
03.04.2014 ж
Рахимберди угли
21
Джумабаев
Жанат
Кобдрашевич
05.09.1969 ж.т.
1
29.04.2014 ж
22
Турсунбекова
Галина
Абдикаримовна
29.07.1988 ж.т.
2
15.05.2014 ж
23
24
25
Лукашкова
Комарова
Кербедь
Елена
Шынар
Анастасия
Сергеевна
Жумабаевна
Юрьевна
08.02.1993 ж.т.
12.02.1987 ж.т.
11.07.1991 ж.т.
3
2
2
07.10.2014 ж
15.10.2014 ж
24.12.2014 ж
26
Даулетбаева
Динара
Мажитовна
19.05.1981 ж.т.
2
24.12.2014 ж
Аристановна
09.12.1956 ж.т.
2
27.01.2015 ж
01.01.1956 ж.т.
6
10.02.2015 ж
27
Кашенова
Рита
28
Есенбекова
Райхан
29
Борисенко
Анастасия
Валериевна
18.06.1985 ж.т.
2
12.02.2015 ж
30
Комарова
Наталья
Викторовна
20.05.1978 ж.т.
3
16.02.2015 ж
31
32
Катренова
Цильке
Маржан
Екатерина
Руслановна
Владимировна
29.06.1990 ж.т.
04.04.1985 ж.т.
2
3
19.02.2015 ж
24.02.2015 ж
33
Званкова
Валентина
Леонидовна
13.11.1964 ж.т.
3
17.03.2015 ж
34
35
Званкова
Григорчук
Галина
Ирина
Владимировна
Валериевна
03.03.1983 ж.т.
05.07.1989 ж.т.
2
2
17.03.2015 ж
01.04.2015 ж
36
Садыкова
Анария
Маратовна
19.02.1977 ж.т.
3
08.05.2015 ж
37
Маликова
Оксана
Николаевна
28.07.1988 ж.т.
2
12.05.2015 ж
38
Кожахметова
Рысты
07.08.1954 ж.т.
2
21.05.2015 ж
39
40
Олжабеков
Рахматуллина
Иса
Надежда
Олжабекович
Анатольевна
09.05.1935 ж.т.
28.09.1989 ж.т.
1
2
28.05.2015 ж
30.07.2015 ж
41
Мендыбаева
Айман
Танжариковна
27.10. 1946 ж.т.
1
24.08.2015 ж
42
Эплер
Валентина
Викторовна
13.07.1993 ж.т.
3
9.10.2015 ж
43
44
Генслер
Стрельчук
Владимир
Ольга
Никлаевич
Ивановна
06.07.1980 ж.т.
17.10.1989 ж.т.
4
2
17.09.2015 ж
03.12.2015 ж
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Простой и не трудоемкий способ
вырастить рассаду
Есть оригинальный способ выращивания рассады. Нет
ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое
время).
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно
прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8
слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо
намочить, но чтобы воды не было (перевернули, лишняя
вода стечет, а бумага никуда не денется).
Сверху укладываете семена, как будто сажаете. Ложечкой слегка прижали, чтобы плотно соприкасалось.
Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый
пакет и завязываете на конце. У вас должен получится
своеобразный парничок. И все.
В таком виде они могут и две и три недели находиться
(сколько вам надо). Только два листика отрастут и все,
но корень будет усиленно развиваться. Поливать не
надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать семена петунии, земляники, которые сложно вырастить. Такой способ подходит для выращивания любой рассады, в том
числе и капусты, которая при обычном способе вытягивается.
Рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что
сажается обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А
обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а
потом все остальное.
Необычный способ
выращивания рассады
С помощью ножниц можно получить из пакетиков для
чая замену торфяным таблеткам. В каждый пакетик надо
только немного добавить сухой землицы (спитый чай
снизу пусть остается, он, как и сам пакетик, вторично
будет приносить пользу).
Подготовку пакетиков можно делать в любое время. В
каждый пакетик можно сразу вложить семечко (или их парочку, потом более слабое удалить) выращиваемой культуры. Подготовленные таким способом пакетики, надо
установить в какую-либо емкость с невысокими бортиками. В промежутки между пакетиками тоже надо присыпать землю, чтобы в будущем влага из пакетиков
испарялась меньше (вследствие уменьшения площади
испарения).
Потом остается только смочить пакетики водой, уста-
новить коробку в теплое место – и процесс пошел. Через
некоторое время появятся всходы, корневая система
растений будет развиваться в пределах чайного пакетика, при высадке в почву не повредится. Впоследствии,
когда растение набирает силу, пакетик легко разрывается
корнями.
Отходы для огорода,
повышаем урожай
Картофельные очистки
В межсезонье стоит собирать картофельные очистки,
чтобы весной их можно было закомпостировать или просто высушить.
Нежелательно очистки раскладывать по поверхности
почвы — так они привлекают мышей, лучше их закопать
в почву или заложить в компост. Хотя в некоторых случаях очистки овощей раскладывают именно по поверхности почвы как приманки — в очистки забираются ночью
проволочники и слизни, а вредителей затем утром собирают и уничтожают.
А еще прикопать вокруг кустов смородины. Ведь смородина очень любит крахмал.
По весне высыпать их в бочку и залить водой. Когда
сухие очистки размокнут, все перемешать. При высадке
огурцов или капусты, полученную кашу разложить под
каждую рассадину: на дно вырытой лунки опустить лепешку из каши, потом слой земли, потом опять кашу из
картошки, присыпать землей, и туда высадить рассаду.
Растет замечательно. В огородной грядке смешанное с
почвой «картофельное пюре» придется по вкусу миллиардам почвенных бактерий, червям, полезнейшим нашим
помощникам.
Настой очистков можно использовать и как подкормку.
Перемешать в воде, поливать из лейки без ситечка
(чтобы не засорялось) или ковшиком под корень и результат не заставит себя ждать. Так, оказалось, что очистки картофеля заменяют органические удобрения для
огурцов, кабачков, тыкв и патиссонов.
Только помидоры, перцы, баклажаны и другие растения семейства пасленовых не следует подкармливать
очистками от клубней: у них по природе немало общих
болезней. А вот тыквенным, капустным и даже луковым
культурам все на пользу.
В связи с тем, что на картофельных очистках могут сохраняться возбудители фитофтороза, черной парши и некоторых других болезней, их перед использованием
обязательно сначала надо ошпарить кипятком.
Чтобы избавиться от колорадского жука можно также
использовать картофельные очистки. Их следует разложить кучками в разных концах вашего огорода. Когда на
них соберется большое количество жуков, эту приманку
обливают керосином и сжигают.
Луковая шелуха
Настой шелухи лука и его отходов применяют для промывания комнатных растений, очищая их от опасного
5 стр.
вредителя — паутинного клеща.
Готовится настой так. В литровую стеклянную банку с
водой положить 20 г луковой шелухи и настаивать в течение суток. Затем жидкость процедить и тщательно промыть ею растение, особенно нижнюю сторону листьев.
Через сутки растение необходимо хорошо обмыть чистой
водой.
Попробуйте поливать настоем луковой шелухи комнатные растения и вы увидите, что они “повеселеют” буквально на глазах.
Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно
использовать не один раз. После приготовления отвара,
настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не
только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.
Использованную шелуху можно пустить в компост.
Из народного опыта известно также, что для борьбы с
колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля,
рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки
не выносят ее запаха. Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи лука. Это помогает от нашествия проволочника, медведки.
Настоем луковой шелухи полезно опрыскивать огурцы,
когда у них начинают желтеть листья. Взять на ведро теплой воды (примерно 30°С) две большие пригоршни шелухи, довести воду до кипения и оставить запаривать под
крышкой. Когда настой остыл, слить. На ведро воды (+2022°С) долить по 2л настоя и полить по листьям огурцы.
Часто с землей (если ее не пропарить) можно занести
грибок, от которого растения заболевают “черной ножкой”. “Черную ножку” можно вывести, если обрабатывать
почву и растения настоем луковой шелухи (20г чешуи
лука заливают 1л воды, настаивают сутки, процеживают
и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней).
Чистая луковая шелуха в сухом месте может храниться
годами, не теряя своего лечебного действия. Одно, очень
существенное замечание: шелуху берем снятую с абсолютно здоровых луковиц.
Чай и кофе
Вот несколько советов как их использовать:
Перед началом посевного сезона спитой чай сушат, а
при высадке рассады (особенно хорошо реагируют на
чай огурцы и томаты) добавляют в лунки.
При посадке гороха и фасоли положите несколько использованных чайных пакетиков на дно лунки. Пакетики
будут удерживать влагу, и отдавать питательные вещества почве.
Для подкормки рассады возьмите на 3-литровую банку
стакан спитого чая, залейте горячей водой, дайте настояться 4-5 дней, не забывая раствор помешивать. Процедите и используйте в качестве подкормки.
Чтобы ускорить разложение и улучшить компост, вылейте несколько чашек крепко заваренного чая на кучу.
Чай стимулирует разложение содержимого компостной
кучи и привлекает бактерии, производящие кислоту, образуя богатый кислотой компост.
Спитый кофе (кофейную гущу) можно использовать
для удобрения почвы, мульчирования.
Специалисты подтверждают, что кофейная гуща является отличным продуктом для органической подпитки
растения.
Кофейная гуща часто используется при посеве моркови. Она получается чистая, без черных дыр.
Кофе не любят муравьи и улитки, он улучшает структуру почвы.
Кофейная гуща прекрасно подходит для удобрения
растений, она богата азотом и экологически чистая.
Сохраняйте гущу для удобрения розовых кустов, азалий, рододендронов, вечнозеленых растений и камелий.
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Н А
Д О С У Г Е
АНЕКДОТЫ
Кстати, о равноправии полов: ни у одного клуба
или кафе или ресторана, где вход мужчинам 200р,
женщинам 100р, я не видел бастующих феминисток, требующих равенства.
***
Ходила к стоматологу, надо было поставить коронки. Все знают, насколько неприятная процедура, когда обтачивают зубы. Я ему в шутку и
сказала: "Да вы садист! Так людей пытают - напильником по зубам". Врач пожал плечами - "Нет,
это вы мазохистка! Вы ж сами мне за это заплатили!"
***
Хорошо быть бабушкой, потеряла носок - связала новый.
***
Чему нас учит роман «Мастер и Маргарита»?
Двое могут быть вечно счастливы вместе только
в случае:
— Одновременной смерти
— Поддержки Сатаны
***
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
Если "football" - игра, где бьют ногой по мячу, что
за игра такая "facebook"?
***
Я финансово независим.
Нет финансов — нет зависимости.
***
Я надеюсь, шутки про новый айфон будут тоньше
предыдущих.
***
Жизнь может дать прикурить даже тем, кто не
курит.
***
Когда смотришь, как люди загадили землю, начинаешь понимать, за что их на самом деле выгнали
из рая.
***
Не плачь, если упал и разбил подбородок.
Помни, у тебя есть второй.
***
Где жить на свете хорошо? Вопрос, со временем, ушел,
Теперь вопрос стоит поуже Как не попасть туда, где хуже?
Àñòðîïðîãí îç
ñ 9 ïî 15 àïðåëÿ
Овен Вы сейчас легки на подъем, решительны, энергичны, и эти ваши качества
станут залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного. Однако не стремитесь к новизне. Используйте проверенные методы для достижения
ваших целей. Вторник - благоприятный день для подписания договоров и заключения контрактов. В четверг благополучно уладятся профессиональные дела.
Телец Эта неделя - время для укрепления вашего внутреннего стержня.
Вы почувствуете некую силу, которая позволит вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в любой ситуации.
В среду вы сможете случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную для
вас информацию, которую можно и нужно использовать в своих целях. В пятницу
вы можете обрести долгожданный ответ на давно волнующий вас вопрос, причем
все окажется значительно проще, чем вам казалось.
Близнецы Позаботьтесь о своем будущем на этой неделе, хотя бы спланируйте свой отпуск. Чем больше усилий вы приложите, тем больше денег заработаете и сможете порадовать себя и своих близких. В понедельник и вторник
лучше уклониться от праздных разговоров с коллегами. Достичь желаемого в деловой и личной сферах вам удастся в четверг и в пятницу.
Рак Начиная с понедельника, вы ощутите прилив сил, и почувствуете себя в
прекрасной форме, однако обольщаться не стоит. Горы свернуть вам пока не
удастся. Доверьте часть дел надежным партнерам, за собой же оставьте самое
главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В среду поступит интересная информация, которая вам весьма пригодится в ближайшее время.
В пятницу будут успешны поездки за город и начало путешествий.
Лев Понедельник - день соревнований, это занятие может поглотить все ваши
мысли, постарайтесь вовремя остановиться, только тогда у вас появятся все
шансы на успех. Во вторник вас могут ожидать новые приятные знакомства, которые впоследствии перерастут в настоящую дружбу или любовь. В среду вы можете
реализовать свои замыслы, но для этого потребуется много терпения, работоспособности и выдержки.
Дева Уверенность в своих силах откроет вам многие двери и обеспечит успех.
Улучшатся отношения с коллегами и начальством, что весьма положительно скажется на вашем карьерном росте, хотя и может несколько удлинить продолжительность рабочего дня. Постарайтесь не слишком критиковать оппонентов в споре,
доказывая свою правоту, если не хотите получить удар в спину. Друзья и близкие
люди поддержат вас в творческих начинаниях. Отбросьте все ненужные мелочи,
сосредоточьтесь на самом главном, и все у вас непременно получится.
Весы Неделя сулит успех в начинаниях, связанных с карьерным ростом. Чтобы
не упустить столь приятный и долгожданный момент, вам нельзя терять времени
даром, проявите максимум трудолюбия и работоспособности. Вы будете пользоваться всеобщим вниманием, будучи при этом защищены от любых сплетен и неприятностей. Среда удачна для поездок и путешествий. В четверг возможна
ситуация, когда вам придется защищать свои интересы.
Скорпион Необходимы решительные действия, а также позитивный настрой. Тогда вы легко добьетесь любой цели. Период испытаний заканчивается,
начинается время побед. Меньше занимайтесь рутинной работой и больше внимания уделяйте творчеству, ведь импровизации может оказаться гораздо полезнее,
чем точный расчет. Понедельник порадует крупной суммой денег или интересным
и выгодным деловым предложением. В четверг и в пятницу можете рассчитывать
на поддержку друзей и общение с талантливыми людьми. Отдых планировать не
только можно, но и нужно, и тогда мечты о дальней поездке вскоре станут реальностью.
Стрелец Будьте предусмотрительны, следите за своей речью. Даже одно
неосторожное слово может обернуться против вас. Вторник и суббота обещают
быть наполнены разнообразными и чрезвычайно интересными событиями. Только
не забывайте, что при принятии каких бы то ни было решений, весьма полезно их
сначала тщательно обдумывать. Не рассчитывайте на быстрое решение ваших
проблем. Даже если у вас полно помощников, постарайтесь, чтобы стратегия действий была разработана лично вами.
Козерог Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения попадают прямо в
цель. Правда, свое мнение иногда лучше оставить при себе, если не хотите испортить отношения. На работе покажите себя спокойным и уравновешенным человеком, который не раздражается по пустякам, но и не позволяет садиться себе на
шею. Ваше трудолюбие будет отмечено и вознаграждено.
Водолей Чтобы благополучно реализовать все намеченное на эту неделю,
вам необходимо проявить уважение к законам, правилам и ограничениям. Таким
образом, вы вдвойне сократите свои проблемы, сэкономив время и нервы на объяснениях. Постепенно возрастет ваш авторитет и заработок, поэтому за эту сферу
переживать не стоит. Вторник может принести встречи с полезными и интересными
людьми, в этот день не стоит отказывать тем, кто обратиться к вам с просьбами. В
четверг и в пятницу старайтесь находиться в центре событий, это обеспечит вам
не только гарантию от скуки, но и возможность завести полезные знакомства.
Рыбы Больше здравомыслия и решимости! И у вас появятся хорошие возможности для изменения и улучшения своих личных качеств. Жизнь будет бить
ключом, хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть и изменить. Постарайтесь не бросать слов на ветер, подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. В среду лучше не отстаивать свои идеи и замыслы перед
начальством, пока не время. Не поддавайтесь унынию и отчаянию. Дети могут занять все ваше свободное время.
Прогноз погоды
с 9 по 15 апреля
ŒÚ‚ÂÚ˚ ̇ Ò͇̂Ó‰, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ № 12 Á‡ 26 χÚ‡:
œÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: √Û·Ó¯ÎÂÔ. œ‡ˆËÙËÒÚ. “Ó‰ÂÒ. ŒÙ҇ȉ. ÓÏËÎÓ. »ÌÙ‡ÌÚ. –„ÛÌ. Çı‡˜Í‡Î‡.
ƒ˛Ì‡. ¿͇. ¿ı‡Ì„ÂÎ. …ÂÚË. À‡Û‡. –Í‚Ó. “˛ˇ. ¬ÓˇÍ‡. ƒ‚‡. »ÍÓÚ‡. flÍÛÚÒÍ. ÕËÍ. ÿÓÚ‡. ›Ú̇. –͇Ρ.
œÓ ‚ÂÚË͇ÎË: ”Ô‡‰ÓÍ. ŒÎË‚Â. ÀÛËÒ. œ‡ÚÂÙÓÌ. ƒÓ΄. –ÏÂ̇. ŒÎË„‡ı. ¿·‡Í‡. ƒÂÚ‚‡. –Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ”χ. ’‡¸ÍÓ‚. ◊͇ÎÓ‚. ÀÂÂ. Õ‡Ú˛ÏÓÚ. √ÛΡ. À‡Ï‡. ŒÎÛ¯‡. ÓÒÚˇ. ƒ‡Ì‡. ¿ˇÍÒ. “ÓÎ. ‡.
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
7 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Мемлекеттік қызмет алу барысында əкімшілік кедергілер
орын алса, атап айтқанда:
- Стандартпен бекітілген құжаттардан басқа да артық құжаттар
талап етілсе;
- Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің Стандартпен бекітілген
мерзімі бұзылса;
- Мемлекеттік қызмет көрсетуден негізсіз бас тартылса жəне
т.б.
Сіз Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері
министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Департаментіне хабарласа аласыз.
Қарағанды қаласы, Шахтерлер даңғылы, 64. Тел. 8 7212 25 04
50, 8 7212 108 16 88, 8 7212 288 77 78.
В случае возникновения административных барьеров в
ходе получения государственных услуг, в том числе:
- Истребование документов не предусмотренных Стандартом
государственной услуги;
- Нарушения срока оказания государственной услуги, утвержденного Стандартом;
- Необоснованного отказа в оказании государственной услуги
и т.д.
Вы можете обратиться в Департамент министерства по делам
государственной службы Республики Казахстан по Карагандинской области.
Город Караганда, проспект Шахтеров, 64. Тел. 8 7212 25 04 50,
8 7212 108 16 88, 8 7212 288 77 78.
ПРОДАЮТСЯ
*магазин «Накаш» с оборудованием и товаром. Обращаться: п. Осакаровка, тел.
44077, 44113, 87022753989.
*дом сухой, теплый, с ремонтом и мебелью (баня, санузел,
хозпостр.),
ул.
Сельхозснабская, 38, тел.
44077, 87022753989.
*благ. дом с действующ.
магазином. Идеальный вариант для тех, кто хочет работать, не выходя из дома. Тел.
43077, 87012602708, п. Осакаровка, ул. Полевая.
*квартира для небольшой
семьи по ул. Спортивная (санузел, вода круглый год, сарай,
огород под овощи и картофель, малина, смородина,
терн, черемуха, цветы, удобный выгон в стадо, водоем).
Тел. 87018356016,
41626
после 18.00.
*квартира в 2-кв. доме со
всеми удобствами, частично с
мебелью. п. Осакаровка, ул.
Придорожная,
10/1,
тел.
41717, 87773549570.
*срочно
больш.
благ.
шпальн. дом (пласт. окна, вода
гор., хозпостр., гараж) п. Осакаровка, ул. Дальняя, 38, тел.
87026371173.
*3-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Пионерская, 9, кв.
8, на 2 этаже. Тел. 42703,
87023217593.
*МЕНЯЮ автомобиль Toyota Camry, 2007 г. в. в хор. сост.
на дом в п. Осакаровка. Тел.
87712888933.
*3-комн. квартира по ул.
Целинной. Обращаться по
тел. 87758538879.
*4-комн. квартира в 2-кв.
доме (сайдинг), со всеми удобствами. п. Осакаровка, ул. Северная, 20/2, тел. 42310
(после 18.00), 87016826365,
42613 (в любое время).
*комбайн «Енисей» - 1 шт.,
комбайн «Нива» - 2 шт., лущильник ЛД-15 – 1 шт., сцепка
СП-15 – 1 шт. – 15 бороны,
плуг ПН-5-35 – 2 шт., КПШ-5 –
2 шт., косилка 2-бруска – 1 шт.,
грабли – 1 шт., двигатель АО1
– 1 шт. – 1 комп., двигатель на
ЗИЛ – 1 комп., БИГ-3 – 2 шт.,
сеялки СЗС-2 – 2 шт. Тел.
51386, 87052521288.
*срочно дом, 4 комнаты, в
п. Осакаровка. Обращаться по
тел.
87053325092,
87476878557.
*земельный участок 6
соток; дом (баня, ванна, санузел, сарай, сеновал, сад, огород);
саженцы
(вишня,
малина, клубника, смородина,
ирга, ежевика, крыжовник).
Обращаться: п. Осакаровка,
ул. Шахматная, 63.
*а/м Хёндай лантра, 1995 г.
в., V-1,5, сигнализ., центр.
замок, электростеклопакет.
Обращаться
по
тел.
87011442568, 36203, с. Крещеновка.
*коттедж, п. Осакаровка,
ул. Литвиновская, 190, кв. 2,
дом-особняк, 1998 г. постр.,
112 кв. м и дом в 2-кв. доме, 72
кв. м по ул. Кузнечной, молоковоз ГАЗ-53, насос для полива полей – 150 мм. Тел.
87787888457, 87059833689,
87059833684.
*запчасти на КамАЗ б/у –
кабина со спальником, двигатель, коробка передач, делитель,
мосты,
редукторы,
радиатор, кардан, ступица,
буксы и мн. др.; дом со всеми
удобствами, гаражом в п. Осакаровка, ул. Южная, 3. Обращаться по тел. 41668 веч.
*снегоход «Динго» в хор.
сост. (почти новый), подогрев
руля, погрузчик, трактор Т-40
или варианты обмена на скот.
Тел. 87778800854.
*а/м Ауди-100 С4, 1991 г. в.,
V-2,3 (800 тыс. тг, торг), охотничье ружье, сейф, охотничьи
принадлежности (80 тыс. тг).
Тел.
87026883259,
87051088426.
*бывшее здание дезинфекции с гаражами в п. Осакаровка, ул. Литвинская, 144;
дом с хозпостр., гараж, сад,
огород по ул. Литвинской. Тел.
87011603779.
*откормленные лошади в п.
Осакаровка.
Тел.
87787290815.
*благ. дом с хозпостр.; а/м
УАЗ-469, 1993 г. в. Обращаться: ст. Шокай, тел.
87053323305, 8 (72149) 50009,
8 (72149) 50514.
*дом в п. Осакаровка, ул.
Надречная, 19 (сарай, зем.
участок). Обращаться по тел.
+77754817434.
*телята, соления. Обращаться
по
тел.
41867,
87053218084.
*дом и магазин в с. Батпак,
дом по ул. Степная, маг. по ул.
Механизаторская.
Обращаться по тел. 87784603320,
87718017906.
*ноутбуки НР – 2 шт., 50000
тг и 70000 тг, в хор. сост., из
Германии. Тел. 87028364424.
*а/м ВАЗ-2109, 2001 г. в. на
запчасти. Цена договорная.
Тел. 87778938891.
*бараны с ягнятами, откормленный тай, две жеребых
кобылы. Тел. 87712065967,
87053247533.
*срочно 2-этажн. пятикомн. коттедж в п. Молодежном с мебелью, посудой, быт.
техн., большой зем. уч., сарай,
сеновал, погреб, баня, 2 гаража. А также эл. дробилка,
свар. ап-т, циркулярка, свар.
кабель, железо – уголок, швеллер № 12, арматура. Цена договорн.
Обращаться:
ул.
Дорожников, д. 18, кв. 2, тел. 8
(72148) 22835.
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д РА В Л Я Е М !
Уважаемую
Анну Юрьевну КНУРЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть!
Только лучшего и доброго,
Что на свете только есть!
Счастье пусть не покидает
Дом Ваш светлый никогда!
И успех сопровождает,
И удача пусть – всегда!
Коллектив редакции.
* * *
Татьяне БАРКОВСКОЙ
с наилучшими пожеланиями в день рождения!
Заваренный чайник, немного печенья
И в маленьком блюдце немного варенья,
Давно мы с тобой просто так не сидели,
Заботы, заботы – и дни пролетели.
Но мы что-то вдруг отдалились немного,
Дежурный привет, «Как дела?» ненадолго,
И редкие встречи – все реже и реже,
А хочется просто собраться, как прежде,
Откинуться в кресле и вспомнить былое –
«Ты помнишь, как мы…»
Все, что наше, родное.
Но все суета, быт,
Все давит так часто,
А время уходит, а время уходит,
Согласна?
С днем рожденья, дорогая!
Подруга.
Уважаемые жители села Есиль,
села Озёрное и села Ералы! Выражаю вам огромную признательность
и благодарность за оказанное доверие представлять интересы народа
в депутатском корпусе районного
маслихата.
Так же хочется поблагодарить тех
людей, которые поддержали и выдвинули мою кандидатуру в депутаты
Осакаровского районного маслихата
по Литвинскому избирательному
округу № 4. Спасибо сотрудникам аппарата акима сельского округа Есиль,
Озёрного сельского округа, членам
окружной и избирательных комиссий
за активное участие в предвыборной
кампании и в день проведения выборов.
Желаю всем радости, добра, крепкого здоровья, пусть каждый лучик
весеннего солнца приносит в ваши
дома счастье, благополучие и достаток.
Депутат VI созыва
Ямковой Виталий Васильевич
ДОМОСТРОЙ
Ашық есіктер күні
Аудандық əкімдікте əр аптаның бейсенбі күні,сағат 09-00-ден 13-00 ге дейін,
ашық есік күні өткізіледі. Аталған іс-шараға жылжымайтын мүлікті жария ету
бойынша сұрақтары бар азаматтарды шақырамыз.
Ашық есік күндерінің өткізілетін орны: Осакаровка к., Достық көшесі, 33,
аудандық əкімдік ғимараты, 1 қабат, № 107 кабинет.
«Қарағанды қаласындағы үш
тілде білім беретін Н. Нұрмақов
мектебіне,
5-сыныпқа
оқушылар құжатын қабылдау
10 сəуір мен 5 мамыр
аралығында жүзеге асады. Тел.
8 (7212) 567232.
Вниманию классных
руководителей, родителей
и учащихся
КГУ
«Детско-юношеская
спортивная школа» п. Осакаровка с 5 по 15 апреля 2016
года объявляет набор учащихся 10-12 лет для занятий в
секции по боксу на бесплатной
основе (тренер-преподаватель
Аманжол Б.).
Документы,
необходимые
для зачисления: заявление от
родителей на имя руководителя, справка о допуске к занятиям спорта, две фотографии
3х4, копия свидетельства о
рождении.
Пластиковые окна, двери,
перегородки, веранды, балконы. Пластиковые откосы.
Высокое качество, лучшие
цены.
Скидки.
Тел.
87021530653, 87773210519.
Благодарю
за доверие
Магазин «Строитель»
РЕАЛИЗУЕТ большое поступление семян, земли для рассады, ящиков, а также профлист,
лес, доска обрезная и необрезная, профильная труба, сетка рабица и мн. др. Тел. 87014051350.
ŒÚÍ˚ÎÒˇ ÌÓ‚˚È Ï·ÂθÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ ´Àfi¡»Ã¤…
ƒŒÃª, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ÓÁÎÂ
˚Ì͇ Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇. ¬ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËϲÚÒˇ: Ïˇ„͇ˇ Ë
ÍÓÔÛÒ̇ˇ Ï·Âθ, ·˚ÚÓ‚‡ˇ
ÚÂıÌË͇ ‚ ̇΢ËË Ë Ì‡ Á‡Í‡Á.
“‡ÍÊ ‡ÒÒχÚË‚‡˛ÚÒˇ —¿––—Œ◊ ¿ Ë ÓÙÓÏÎÂÌË ˜ÂÂÁ
´ ‡ÒÔËÈ ·‡Ìͪ. —ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚:
Ò 9 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚ ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı.
“ÂÎ. 87786797273.
Уважаемые жители п. Осакаровка и Осакаровского района!
Мебельный магазин “Фортуна”
предлагает большой выбор мягкой и корпусной мебели в кредит
через “Хоум кредит Банк”. Наш
адрес: ул. Литвиновская, д. 87,
тел. 87214941097, 87011388875.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на
новый трактор МТЗ. Тел. 8
(72149) 42475, 87013272826,
87779676560.
Установка пластиковых окон,
откосов, натяжных потолков, железных дверей, евровагонки, кованые изделия, заборы, кровля,
сайдинг, корпусная мебель: кухни,
спальни, прихожие. Электрик –
все виды работ. Низкие цены, короткие сроки. Тел. 87765735050,
87765735252.
ÒÀÊÑÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 42760,
87023585750.
œ—»Õ»Ã¿≈à Á‡Í‡Á˚ ̇ ÔÓÓ‰ËÒÚ˚ı „ÛÒˇÚ Ë ÛÚˇÚ ËÁ ¡‡¯ÍËËË
(5
ÔÓÓ‰)
ËÁ
Ì ‡ Û ˜ Ì Ó - Ô  Ó Ë Á ‚ Ó ‰ Ò Ú ‚ Â Ì Ì Ó „Ó
ˆÂÌÚ‡. –ÓÍË ‚˚‚Ó‰Ó‚: Ò 20
‡ÔÂΡ ÔÓ 10 Ë˛Ìˇ. “ÂÎ.
87057656433, 87778948475.
РЕАЛИЗУЮТСЯ
цыплята, утята, гусята, корм,
лен, ракушка, доски, OSB, брус,
трубы, уголок, профлист, котлы
отопления, радиаторы, арматура,
цемент и т. д. ул. Сельхозснабская,
65, тел. 87055869878, 44084,
50828, 87022759122.
РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ по сниженным ценам до 16%. Шубаркуль
крупный – 10000 тг/т, жалынский
орешек – 10200 тг, борлинский –
4200 тг, майкубинский орешек –
7000 тг, ерментау орешек – 5500 тг,
куучек орешек – 5500 тг, кузнецкий
– 7000 тг, уголь в мешках. Отсев 2000 тг/т, балласт - 2500 тг/т, песок
- 2500 тг/т. Доставка свыше 2 тонн
бесплатно. Пенсионерам и инвалидам бесплатно. п. Осакаровка,
ул. Нефтебазовская, 13, тел. 8
(72149) 51975, 87029658891.
ВНИМАНИЮ жителей пос. Осакаровка
ГРАФИК проведения сходов граждан по пастьбе скота частного сектора
№ п/п
дата
время
Место проведения схода
1
Элеватор
12.04.2016 г.
18-30 час.
Туннель
2
ул. Северная, ул. Колхозная
13.04.2016 г.
18-30 час.
Конец ул. Кузнечная
3
ул. Мирная
14.04.2016 г.
18-30 час.
Район метеостанции
4
ЦДОШ
15.04.2016 г.
18-30 час.
5
ДЭУ
16.04.2016 г.
18-30 час.
Район ЦДОШ
В районе водоема ул. Литвиновская
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
№ 14 (7498) 9 апреля 2016 года
Вниманию населения, руководителей предприятий и организаций и предпринимателей!
На основании письма заместителя акима Карагандинской области № 2066
от 31.03.2016 с 11 апреля по 28 мая текущего года объявлен весенний двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных
пунктов с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций
всех форм собственности.
1.Объявлены общеобластные субботники 23 апреля, 14 мая, 3 районных
субботника 16 апреля, 30 апреля, 21 мая по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению населенных пунктов.
2. В рамках проведения двухмесячника во всех поселках и сельских округах
проводить еженедельно санитарные дни «Чистый четверг».
Убедительно просим вас особое внимание уделить благоустройству, озеленению прилегающих территорий. Мусор вывозить только на свалку, не организовывать несанкционированных свалок.
Благоустройство и саночистка - дело общее!
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Осакаровского района
Нотариус Сулейменова Б. О. (государственная лицензия № 12011579 от
14.09.2012 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Ушковой Раисы Михайловны, умершей 26.06.2015 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. Пристанционная, 12, здание ЦОНа (72149) 43330.
Нотариус Сулейменова Б. О. (государственная лицензия № 12011579 от
14.09.2012 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Амрина Тукеша, умерший 17.06.2007 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. Пристанционная, 12, здание ЦОНа (72149) 43330.
Нотариус Сулейменова Б. О. (государственная лицензия № 12011579 от
14.09.2012 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Кулеева Михаила Ивановича, умершего 03.11.2015 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. Пристанционная, 12, здание ЦОНа (72149) 43330.
Нотариус Аяузгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Бондарчук Зинаиды Ивановны, умершей 02.10.2015 г. Заинтересованным
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8 (72148)
30309.
Нотариус Аяузгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Баратова Серика Рахимжановича, умершего 22.02.2016 г. Заинтересованным
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8 (72148)
30309.
*Утерянный аттестат об общем среднем образовании ОА-II № 0048299, выданный СШ № 2 с. Есиль в 1996 г. на имя Кучева Василия Ивановича, считать
недействительным.
От всей души!
Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, коллегам,
всем тем, кто поддержал нас в трудную минуту, помог морально и материально в организации похорон нашего дорогого отца и мужа Ветрова Владимира Дмитриевича.
Дай Бог вам всем здоровья и семейного благополучия.
Жена и дети.
ШАЛАБАЕВА Бахыт Жукеновна
Еще вчера с тобою мы болтали,
Еще вчера смеялись, веселясь.
Вчера еще мы что-то обсуждали,
Но твоей жизни нить оборвалась…
От нас ушла Шалабаева Бахыт Жукеновна наша коллега, друг, отзывчивый человек. Как
так? Как может уйти навсегда тот, кто был всем:
и солнцем в мрачный день, и теплом в стужу,
тем крепким плечом в трудные дни, большим огромным сердцем для всех нас!
Баха с нами проработала бок о бок с 2000
года и именно в системе соцзащиты она нашла
себя, потому что в ней было столько любви и
добра, что хватило бы на весь свет!
Сколько ею оказано помощи нашим землякам, сколько одинокопроживающим пенсионерам было отдано тепла и участия.
Баха могла обогреть добрым словом, поддержать в трудные минуты.
Ее трудолюбие и энергия зажигала всех, кто был рядом. Ее идеи и юмор
бодрили любую компанию. Она была любима всеми, кто ее знал за ее
прямой характер, за ее порядочность, честность.
Про таких широких душой людей говорят: «Как много нашего ушло с
тобой! Как много твоего осталось с нами». Для всех нас Баха остается
примером жизнелюбия. Низкий поклон родителям, мы скорбим вместе с
ними. Покойся с миром, дорогая Баха. Мы будем помнить тебя вечно и
молиться за тебя!
Коллектив отдела занятости и соцпрограмм.
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района», отделение дневного ухода на дому выражают искренние соболезнования
семье Шалабаевых по поводу трагической смерти
ШАЛАБАЕВОЙ Бахыт Жукеновны
и ТУГУМБАЕВА Сабита Кордабаевича.
Отдел образования Осакаровского района и руководители организаций
образования выражают искренние соболезнования директору основной
школы села Иртышское Хасенову Габдрашиту Батталовичу в связи со
смертью матери.
Администрация и коллектив СШ № 15 с. Трудовое выражают глубокие соболезнования Каминскому Николаю Викторовичу и Лейман Д. по поводу
смерти жены и дочери.
Газета печатается
в ТОО “ Типография Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097, Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 14 Тираж 6715
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
e-mail: serzhan.24@mail.ru
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа