close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтелект Малиновська О.В.

код для вставки
Розвиток
емоційного інтелекту
на уроках
української мови та
літератури
1
"Учитель не той, хто
вчить, а той, у кого
вчаться"
Шейко Олександр
2
ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ
ПРАВИЛА:
• дитині, як і дорослому потрібна свобода
думок;
• розвивайте в учня допитливість, творчу
фантазію;
• допомагайте знайти істину в ході дискусії;
• підтримайте і допоможіть тому, хто цього
потребує;
• умійте зацікавити;
• переймайте цікаве з досвіду інших;
• любіть дітей і вони віддячать тобі тим же.
3
Життя доводить, що в складних умовах,
які постійно змінюються, найкраще
орієнтується, приймає рішення, працює людина
інтелектуальна, творча, гнучка, креативна,
здатна до генерування і використання нових
ідей, задумів, підходів та рішень. Це людина,
яка володіє певним переліком якостей, а
саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на
досягнутому, сміливістю мислення.
4
Власні інтелектуально-творчі
роботи
Епізодичні
тематичні,
ілюстративні
диференційовані
матеріали (ребуси,
блок-схеми,
індивідуальні
картки)
Дидактичні
матеріали
(таблиці, завдання
творчого
характеру)
Креативні методи
Когнітивні методи
(Бліц-турнір,
(Метод емпатії,
«Вільне письмо»,
клоуз-тест,
Гра «Далі...»,
метод помилок.
Скарбниця слова )
Редагування)
5
Епізодичні тематичні, ілюстративні,
диференційовані матеріали
Запоріжжя
Вінниця
Відвага
Набіг
6
Фонетика. 5 клас
7
Українська література. 7 клас
Порівняльна таблиця
Оповідання
Невеликий прозовий
твір
Новела
Невеликий прозовий твір
Один або кілька
персонажів
Один або кілька
епізодів із життя
Змальовані типові
життєві події
Фінал часто
прогнозований
Мінімальна кількість
персонажів
Незвичайна життєва подія
Напружена, яскраво
змальована
Несподіваний фінал
8
Українська мова. 5 клас.
Порівняльна таблиця
Пряма мова
Непряма мова
Андрій сказав: “Я бачив Андрій сказав, що він
таких людей багато”.
бачив таких людей
багато.
Ми спитали: “Коли буде Ми спитали, коли буде
потяг до Києва?”
потяг до Києва?
Мати попрохала: “Ви не Мати попрохала, щоб
запізнюйтеся, будь
ми не запізнювались.
ласка”.
9
М
Е
Т
А
Ф
П
О
Д
А
Н
О
Е
П
І
Я
Н
Р
Н
О
В
Л
О
А
С
Українська література
Є. Гуцало «Лось». 7 клас
Дидактичні матеріали
Ц
І
Я
С
Ь
О
А
К
І
Ф
І
Н
Е
П
І
Т
Е
Т
Угорський
кросворд
М
Е
Т
А
Ф
П
О
Д
А
Н
О
Е
П
І
Я
Н
Р
Н
О
В
Л
О
А
С
Ц
І
Я
С
Ь
О
А
К
І
Ф
І
Н
Е
П
І
Т
Е
Т
1. Невеликий прозовий твір, у якому зображено переважно один епізод із життя
персонажів (оповідання).
2. Перенесення назви з одних предметів чи явищ, дій, ознак на інші на основі
подібності між ними (метафора).
3. Оповідання Є. Гуцала (“Лось”)
4. Художній засіб, який полягає в “оживленні” предмета або явища (персоніфікація).
10
5. 5. Художнє означення (епітет).
Українська література. В. Симоненко
“Ти знаеш, що ти – людина?” 7 клас.
“Шифрувальник”
Розшифруйте ключові слова уроку
Н
Л
Д
А
Ю И
Т
І
Т
К
Д
Р
И
В
Я
Відповідь: людина
Відповідь: відкриття
Т
І
У
Х
О Н
В С
Д Ь
Відповідь: духовність
11
Українська література.
“Анкета” ліричного твору
Тема твору
розповідь…
Ідея твору
возвеличення (засудження)…
Жанр
Художні
засоби
Версифікація
(Віршований
розмір)
12
Українська література 7 клас
“Дешифрувальник”
А
СОЛОВЕЙ
Ю
РУЧКА
Р
ЗИМА
Щ
ДУБ
Відповідь: “Лось”
Н
ШПАК
И
ОЛІВЕЦЬ
С
СІЧЕНЬ
Б
ТОПОЛЯ
Л
КІТ
П
ФЛОМАСТЕР
Ж
ВЕСНА
Ь
ЯЛИНА
І
ГОРОБЕЦЬ
О
ЗОШИТ
Я
ЛІТО
М
КЛЕН
13
Українська література
Дослідження-відновлення
Установіть назву твору та героя
Назва твору
1.Шпичак
2. Василь Чепіжний
3. Недороль Десятий
4. Ярема Вишневецький
5. Чорнобог
6. Хо-Суковик
7. Капітан Макака
8. Змій
9. Т. Шевченко
10. Олесь
Персонаж
А. “В бур’янах”
Б. “Микита Кожум’яка”
В. “Цар Плаксій і Лоскотон”
Г. “Незвичайні пригоди Алі в країні
Недоладії”
Д. “Ой Морозе, Морозенку”
Е. “Сіроманець”
Є. “Дивак”
Ж. “Берегиня”
З. “Хуха-Моховинка”
І. “Лось”
Відповіді: 1 – І, 2 – Е, 3 – Г, 4 – Д, 5 – Ж, 6 – З, 7 – В, 8- Б, 9 – А, 10 – Є.
14
Українська література.7 клас.
Повість Г. Тютюнника “Климко”
1. Те, що в степу пік
Кросворд
хлопчик.
5. Х
1. К
А
Р
Т
О
П
Л
А
2.Г
А
Л
Е
Т
И
3. В
Ч
И
Т
Е
Л
Ь
К
4.М
А
Р
И
Н
А
У
С
Т
К
А
6. М
О
Л
О
К
О
Я
2. Те, чим пригостив
Климка чеський
солдат.
3. 3. Її на базарі зустрів
Климко і Зульфат.
4. Ім’я тітки, яка
прихистила голосного
героя, коли він
захворів.
5. Яскрава річ, яку
тримала на базарі
дівчина.
6. Те, що ніс для
маленької Олі
Климко.
15
Українська література. 9 клас
Літературний диктант
«Твори княжої Руси-України»
• Засновники Києво-Печерського монастиря. (Антоній і Феодосій)
• Один з авторів «Києво-Печерського патерика». (Полікарп)
• Мова, з якої «патерик» перекладається як «батько». (Грецька)
• Час закінчення формування збірника «Києво-Печерський патерик». (ХV
ст.)
• Перші біографічні твори Нестора. («Чтеніє про Бориса і Гліба», «Житіє
Феодосія»)
• Питання, на яке передусім дає розгорнуту відповідь «Повість минулих
літ». («Походження руської держави»)
• З чим Нестор у літописному творі порівнював книжки? (Ріками)
• Дата, коли православна церква вшановує пам’ять великого літописця
як святого угодника. (9 листопада 1121 р.
• Хреститель Русі. (Володимир Великий)
• Подія, з якої розпочинається історія Русі в «Повісті...». (Розселення
слов’ян)
• Хто ввів до свого твору державні акти Русі — тексти договорів князів
Олега, Ігоря й Святослава з Візантією? (Нестор Літописець)
• Перша спроба перекладу українською мовою літопису Нестора
належить... (Віктору Близницю)
16
Українська мова. 9 клас.
Складнопідрядні речення з кількома
підрядними
Схеми-моделі
1. [… земля (яка…) (яка) і (яка) … ].
2. […](бо (якщо…) …то …).
3. […] (так що (поки …)…).
17
Українська мова. 5 клас
Словосполучення
Лексичні
Фразеологічні
Нова книга
Новий рік
Ловити рибу
Ловити ґав
Білий папір
Біле море
Легке завдання
Легка промисловість
На сьомому поверсі
На сьомому небі
18
Когнітивні методи
Метод емпатії
На уроках мови створюю всі необхідні
умови для формування емпатійної
здатності, для подолання емоційної
«глухоти». Вчу дітей з довірою і
співчуттям ставитись до незнайомих
емоційних станів, які відкриваються їм у
текстах. Діти стають емоційно і духовно
багатшими.
19
Українська мова. 7 клас
«Прислівник»
Клоуз-тест
Проводж у швидкому темпі. Учні дають чітку
змістовну відповідь.
Прислівник – це ______________________________
У реченні найчастіше буває ____________________
Відповідає на запитання _______________________
Має морфологічні ознаки ______________________
Прислівник, поєднуючись з дієсловом, вказує на
Прислівник, поєднуючись з іменником, вказує на
________________________________________________
7.
Прислівник, поєднуючись з прикметником, іншим
прислівником, вказує на ___________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20
Метод помилок. Редагування
Метод помилок використовую для закріплення матеріалу, контролю знань. Це
може бути виявлення орфографічних, пунктуаційних, граматичних та
лексичних помилок у тексті.
Визначте види помилок, відредагуйте і запишіть виправлені речення.
Так було
У салоні стало ще більш
просторніше й
затишніше.
Ми дуже близько
наблизились до
автомобіля.
Звістку жінка сприйняла
рівнодушно.
Роман обратно забув
принести дискету.
Треба так
салоні стало більш
просторо і затишно.
Ми дуже близько
підійшли до
автомобіля.
Звістку жінка
сприйняла байдуже.
Роман знову забув 21
принести дискету.
Креативні методи
«Вільне письмо»
Ця стратегія допомагає зібрати докупи свої
думки через їх записування без
зупинки. Стратегію «Вільне письмо» варто
використовувати на етапі усвідомлення
матеріалу.
Наприклад, написати етюд «Зимовий ранок»,
використовуючи прислівники, що пишуться
разом, окремо, через дефіс.
22
Гра «Далі...»
Суть завдання полягає в тому, що учні, почувши словосполучення з
прислівником, повинні швидко поставити до нього питання і вказати його
розряд за значенням.
І команда
1.Почули тут (ДЕ? – місця
2.Сказав спересердя (ЧОМУ? –
причин)
3. Розказував цікаво (ЯК? – якісноозн.)
4.Сказав для сміху (ДЛЯ ЧОГО? –
мети)
5.Зустрілися вчора (КОЛИ? – часу)
6.Їдемо верхи (ЯК? – способу дії)
7.Відвідує щодня (КОЛИ? – часу)
ІІ команда
1.Зустрів учора (КОЛИ? – часу)
2.Виглядав гарно (ЯК?– як.-означ.)
3.Дуже добрий (В ЯКІЙ МІРІ?)
4.Спеціально чекав (ЯК?-спос. дії)
5.Не знайшов ніде (ДЕ? – місця)
6.Гляньте вниз (КУДИ? – місця)
7.Розрізав навпіл (ЯК? – спос. дії)
23
Скарбниця слова
Скарбниця слова – різновид творчої роботи, що сприяє
розвиткові комунікативних та креативних здібностей
учнів.
Пропоную учням стати авторами афоризмів й продовжити
думку. Цей прийом допомагає долати стереотипи,
правильніше висловлюватися щодо запропонованих тем,
по суті й переконливо, порівнювати з іншими судженнями.
Наприклад:
• Дружити …
• Посмішка…
• Життя…
24
Підготовка до ЗНО
25
26
27
Висновок
Отже, переконана, що рівень емоційного
інтелекту є важливим засобом успішної
Самореалізації особистості. Тому намагаюся
Створювати ситуації, які б сприяли розвитку
позитивних емоцій учнів. Перефразувавши
відоме мудре висловлювання, можна
зазначити: «Учні забудуть, що ви говорили, учні
забудуть, що ви зробили, але вони ніколи не
забудуть, які почуття ви в них викликали».
28
Дякую за увагу!
29
Автор
sch
sch83   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
35
Размер файла
3 984 Кб
Теги
інтелект
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа