close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ип бак договор

код для вставкиСкачать
Еңбек шарты
«1» ақпан 2016ж
Аққыстау селосы
Біздер, бірінші жағынан: «БАК» ЖК 2013 жылғы 4 қазанда берілген
мемлекеттік тіркеу куәлік номері 0000059 сериясы 1505 атынан, ЖК
басшысы жағынан: Султашева Жибек Байденовна бұдан былай «жұмыс
беруші»,екінші жағынан: Байденова Бибигул Галымовна 12.12.1977ж туған.
Жеке куәлік № 012970818
МЮ РК
10.09.2003ж берілген
ЖСН 771212401039
АЖК
бұдан былай
«Орындаушы» болып төмендегідей мазмұнда жеке еңбек шартына отырдық.
1.Жеке еңбек шартының мазмұны.
«БАК» ЖК
жеке еңбек шартымен 2016 жылдың 1 наурызынан бастап
сатушы кызметі ретінде жұмысқа қабылданды.
2. Жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері:
2.1. «Қазақстан Республикасының еңбек Кодексінде» берілген тартіппен
Орындаушымен жеке еңбек шартын жасауға, өзгертуге және бұзуға;
2.2. Жұмысқа қабылдау кезінде Орындаушыдан кызметті атқаруға
мүмкіндігін
растайтын
кұжаттар
беруді
талап
етуге;
2.3. «Орындаушыға» жұмыс регламентін белгілеуге және оның сақталуын
қадағалауға;
2.4. Келген мүлікті бекітіп беруге, сатуға, жауапты етіп тағайындауға;
2.5.Жалақыны ынғайға қарай уақытылы төлеуге;
2.6.Жұмыс уақыты 6 күн сағат 9:30 -12:30 ; 14:30 -19:30 .
2.9.Еңбек жіне жеке тәртіптің сақталуын қадағалауға;
3.Орындаушының міндеттері мен құқықтары:
3.1. Жұмыс регламентін қатаң сақтауға;
3.2. «Жұмыс берушінің» тапсырмасын орындауға;
3.3.Бутиктегі заттарға мұқият болуға уақытылы есебін беруге және берілген
тапсырманы орындауға;
3.4.Қарызға клиентке берген жағдайда қарызды уақытылы жинап алуға;
3.5.Жұмысты қабылдау кезінде «Жұмыс берушіге» қызметті атқаруға
мүмкіндігін растайтын құжаттарды тапсыруға;
3.6. Тұратын жерін таза ұстауға және жуып шайуға;
3.7.Бекітіліп берілген мүлікті қабылдап алуға, ұқыпты, сатуға әрі күтіп
ұстауға;
3.8.Өз жұмысының есебін нақтылап, ай-сайын қаржы есебін беріп отыруға;
3.9.Еңбек және жеке тәртіпті қатаң сақтауға; Жалақыны ынғайға қарай
уақытылы төлеуге;
Ерекше жағдайлар: Егер ауырып жұмысқа шықпай қалған жағдайда или т.с.с
жағдайларда жұмыстан себепсіз қалған жағдайда жалақысынан ұстап
қалатындығы ескертіледі.
4.Ескерту ережелері
4.1. Жұмыс беруші «Орындаушыға» жоғарыда көрсетілген жұмыстарды
атқарғаны үшін ай-сайын бюджеттік төлемдерді, міндетті зейнетақы қоры
аударылымын қоса есептегенде 20 (жиырма мың) тенге жалақы төлейді.
5.Келісім шарттың мерзімі
5.1. Келісім шарттың мерзімі тараптардың келсімімен 31 желтоқсан 2016
жылға дейін есептелінеді.
5.2. Жасасқан еңбек шарты тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
5.3. Жұмыс берушімен Орындаушының жазбаша келісуі, еңбек шартын
келісім бойынша бұзудың, өзгертудің негізі болып табылады.
5.4.Жеке еңбек шарты тараптардың бірінің бастамасымен, екінші тарапқа
шартта көзделген мерзімде жазбаша ескертпей бұзылуы мүмкін.
5.5.Бір тараптан екінші тарапқа ескерту мерзімі жеке еңбек шарты бұзылған
кезге дейін 10 күннен кем болмауы тиіс.
5.6.Жеке еңбек шартына отыру,бұзу және тоқтату жұмыс берушінің
рұқсатымен рәсімделеді.
6.Дауларды шешу
6.1. Тараптар еңбек шартының тараптарын дұрыс әрі адал атқаруға тиіс,егер
де ортада түсініспеушілік туындайтын болса, екі жақтың тікелей келісімімен
шешілуі қажет.
6.2.Тараптар келісімге келе алмаған ретте сотқа жүгінуге құқылы.
7.Басқа да ережелер
7.1.Жазбаша түрде жасалып, екі жақтың да уәкілдерінің қолдары қойылған
жағдайда ғана осы келісім шартқа жасалған өзгерістер мен толықтырулар
«енгізілді» деп табылады.
7.2.Келісім шарт 2 (екі) дана жасалады, тараптардың қолдары қойылған
күннен бастап күшіне енеді.
«Жұмыс беруші»:
ЖК «БАК»
Аққыстау селосы,Е.Қазақстан 16.
ЖСН 821005402083
Есеп шоты ИИК KZ856010002107095361
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»
Директоры
____________ ЖК «БАК»
«Орындаушы»:
Байденова Бибигул
Галымовна
туған жылы:12.12.1977ж
ЖСН 771212401039
Жеке куәлік 012970818
Сатушы____________ Байденова Б.Г
Автор
zhanka.zhanka.82
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
18 Кб
Теги
бак, договор
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа