close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тренинг ЦЕННОСТИ В МОЕЙ ЖИЗНИ

код для вставки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
ТРЕНІНГ
«ЦІННОСТІ В МОЄМУ ЖИТТІ»
Підготував: практичний психолог
Гарькава В.В.
м. Мелітополь 2016
ЦІННОСТІ В МОЄМУ ЖИТТІ.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
Мета: Учити студентів розглядати життєвий феномен як процес, у
якому особистість творить сама себе і своє життя. Розвивати уміння
виявляти свої почуття й побажання; навчати посилено працювати для
досягнення декларованих цілей, не втрачаючи при цьому цінностей,
розрізняти поняття «цілі» й «цінності». Виховувати прагнення до дієвості,
активності, творчості в житті, бажання самому творити свою долю, уміння
поважати людей і бережно ставитися до власного життя.
Завдання: розкрити поняття цінність і джерела формування
цінностей; сприяти позитивній налаштованості на життя й усвідомлення
своєї внутрішньої сили; формувати самодостатність, бачення й усвідомлення
студентами особистих пріоритетних цінностей, які необхідні для
повноцінного життя; допомогти зрозуміти унікальність кожної людини та її
поведінкового потенціалу; розвивати здібності пізнавати себе й інших
людей, позитивну Я – концепцію, самосвідомість.
Учасники: студенти коледжу
Засоби: проектор, відеозаписи, паперові зірочки, малюнок дерева,
кольорові стікери у формі яблук та промінчиків, ватман, аркуші, ручки,
музичні записи.
Методи: тренінг складається з теоретичної інформаційної частини,
що подається в інтерактивному режимі, бесіда, обговорення, міні - лекція,
притчі у вигляді мультиплікаційних фільмів, робота в групах, рухова вправа,
тренінгові завдання.
Очікуванні результати: у навчальному тренінгу надана
інформація, яка допомагає студентам формувати та визначати цінності в
сучасному світі, дає можливість для всебічного розвитку особистості. Вона
сприяє соціалізації, яка може допомогти змінити їхнє світосприйняття та
життєві можливості.
Методика проведення тренінгу
Вступне слово (5 хв.)
Мета: мотивувати учасників тренінгу до заняття.
Психолог. Доброго дня, поважні студенти та гості! Вітаю вас на
нашому занятті – тренінгу, присвяченому цінності життя.
«Я сам організовую своє життя, рухаюсь вперед», – слова, які кожен із вас
хоча б один раз, але вже говорив собі чи оточенню. І це закономірно, адже ви
дорослішаєте, з'являється більше можливостей діяти, тому від вас і
вимагають більшої відповідальності за свої вчинки.
Чи буває так у вашому житті, що вам не подобається, коли за вас
вирішують що вам робити, куди ходити та як жити? Чи буває так, що ви не
знаєте, що робити, аби це було вам до снаги, і в той же час не хочете, щоб за
вас приймала рішення інша людина? Чи хотілось б вам самим планувати свій
час і бути господарем власного життя? Звісно, так.
Ви прагнете зробити щось неймовірне, героїчне, що вразить усіх.
Хочете, аби дорослі зрозуміли, що ви вже рівна їм особистість, та часто цього
не трапляється. Як цього досягти? Із чого почати? Потрібно бути мудрою
людиною, яка розуміє куди вона йде, що їй потрібно, як цього досягти. Ви
повинні знати як діяти, щоб самоствердитись і мати визнання й повагу
інших, дотримуючись при цьому власних цінностей.
Життєві цінності дуже важливі, тому що на їх основі формуються
людські відносини, обумовлюється поведінка, приймаються рішення й
розвиваються особистісні якості кожної людини.
Життєві цінності не виникають за один день. Вони – результат
людського досвіду. Життєві цінності – це фундамент, на якому базується
людське існування. Сьогодні про це і не тільки ми будемо говорити на
нашому тренінгу.
Знайомство. Вправа «Мій портрет» (5 хв.)
Мета; познайомити учасників; створити в групі доброзичливу
атмосферу.
Психолог роздає кожному учаснику аркуш у вигляді зірки і
пропонує створити свій портрет, на променях якої коротко написати:
 ім'я, яке подобається, коли вас ним називають;
 кредо або вислів, якого ти дотримуєшся у житті.
Прийняття правил. Вправа «Скарбничка правил роботи» (2 хв.)
Мета: визначити правила для продуктивної роботи під час заняття;
створити сприятливий психологічний клімат для активної роботи.
На дошці записані правила за якими можна працювати на занятті.
 Правило піднятої руки.
 «Тут і зараз».
 Відвертість.
 Слухати уважно, не перебивати.
 Висловлювати свою думку.
 Конфіденційність.
 Доброзичливість
 Активність.
Визначення очікувань. Вправа «Дерево очікувань» (5 хв.)
Мета: виявити сподівання учасників від роботи в групі; отримати
зворотній зв'язок.
Психолог роздає кожному учаснику стікери у формі яблук і
пропонує зафіксувати свої сподівання. «Мені б хотілось на цьому тренінгу...»
(Учасники висловлюють свої очікування, бажано вголос,
приклеюють спікери на дерево.)
Вправа – розминка «Горіхи» (10 хв.)
Мета: допомогти усвідомити цінність і унікальність кожного
об'єкта й живої істоти у світі, формувати вміння бачити й виявляти істинне
цінне й важливе в кожному з них.
Психолог. Перед вами лежить мішечок із горіхами. Я прошу
кожного з вас взяти по одному горіху, а потім протягом хвилини уважно
роздивитися й запам'ятати свій (помічати його не можна.) Через хвилину всі
горіхи будуть складені знову в мішок.
(Після того; як горіхи повертають у мішечок, психолог їх
перемішує, висипає в центрі кожного столу й просить кожного учасника
знайти свій.)
Обговорення. За якими ознаками вдалося знайти саме свій горіх,
чим він відрізняється від інших?
Висновок (за підсумками обговорення проводять аналог між
волоськими горіхами й людьми).
Всі в натовпі, на перший погляд виглядають однаково. А щоб
побачити особливості кожного, потрібен час, варто придивитися. Про
цінність горіха зазвичай судять із того, що знаходиться під його шкарлупою.
Можливо, зовні він дуже гарний, а всередині абсолютно пустий. І навпаки.
Так буває із людьми, тому не треба робити поспішних висновків, керуючись
лише зовнішніми ознаками. У горіха дуже тверде покриття, і воно потрібне
йому для того, щоб захищати ніжну серцевинку. Багато хто з людей теж
часто поміщає себе в оболонку, щоб почуватися в безпеці, і не відразу
відкривається іншим, для цього потрібен час.
Інформаційне повідомлення «Вартість життя людини» (2 хв.)
Психолог. Яка вартість життя людини?
Інакше оцінюють його люди, а інакше оцінює його Бог.
В організмі людини є стільки заліза, що з нього можна зробити 7
цвяхів.
Із вапна – побілити і стіну в кімнаті.
Із вуглецю – 65 олівців.
Із фосфору – і пачку сірників та кілька ложок солі.
У 1988 році три американські комісії так оцінили життя людини:
 комісія – від 1 до 2 млн.$.
 комісія – 7 млн.$.
 комісія – 132 млн. $.
Нині, стежачи за щоденними повідомленнями, людину можуть
оцінити ще дешевше: за погане слово, за пляшку горілки, за дозу наркотику,
за кілька копійок, а може, хтось когось не влаштовує...
Але варто запам'ятати одне, що людина здатна впоратися з будьякими перепонами. Треба тільки виявити бажання та наполегливість,
навчитися поважати і любити себе та інших людей, тоді і життя стане більш
гармонійним і щасливим. Ми варті любові до себе та життя. «Дорогу подолає
той, хто йде! Але щоб знати, куди йти, треба визначити свою мету у цьому
житті».
Мозковий штурм «Що таке цінності?» (5 хв)
Учасникам пропонують підібрати асоціацію до слова «цінності»
або пояснити його значення. Висловлюються всі охочі.
Робота в групах «Фантазери, психологи, мислителі, літератори»
(10 хв.)
(музичний супровід 1)
(Учасники об'єднуються в групи згідно з картками, на яких
зазначено їх назви, та виконують запропоновані завдання.)
Група «Фантазери». Дібрати прикметники до слова «життя».
(Щасливе, веселе, цікаве, творче, важке, безрадісне)
Група «Психологи». Розмістити слова за порядком їх важливості у
твоєму житті. (Великий будинок, гроші, любов, працьовитість, друзі,
упевненість у собі, освіта, здоров'я, дружна сім'я, гарна зовнішність.)
Група «Мислителі». Довести, які чинники і як впливають на життя
людей?
Група «Літератори». Скласти розрізані прислів'я і пояснити їх
зміст.
 Життя прожити – не поле перейти.
 Ужитті – як на довгій ниві
 Було б здоров'я, а все інше наживеш.
 Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
 Здоров'я – всьому голова.
(Учасники тренінгу разом із психологом роблять висновки.)
Перегляд філософського мультфільму про цінності (З хв.)
(Мультфільм можна знайти в їнтернеті за посиланням http://youtu.be/
OkmVHXG4vOo.)
Висновок. Те, про що ми думаємо, зумовлює те, у що ми віримо. Те,
у що ми віримо, впливає на те, що ми обираємо. Те, що ми обираємо,
зумовлює те, що ми маємо. (Джим Рон).
Психологічна
діагностика
«Капітан?
Рульовий?
Пасажир?». Висновки за діагностикою. (5 хв.)
(музичний супровід 2)
Психолог. Прочитайте уважно ствердження та дайте відповіді:
«Так», «Ні», «Не знаю».
1. Я завжди відчуваю відповідальність за все, що відбувається в
моєму житті.
2. У моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі люди
змінили ставлення до мене.
3. Я вважаю за краще діяти, а не розмірковувати над причинами
своїх невдач.
4. Іноді мені здається, що я народився (народилася) під
«нещасливою зіркою».
5. Я вважаю, що алкоголіки самі винні у своїй хворобі.
6. Іноді я думаю, що багато за що в моєму житті відповідають ті
люди, під впливом яких я стала (став) такою (таким), як я є.
7. Коли я застуджуюсь, вважаю за краще лікуватися самостійно, а не
звертатися по допомогу до лікаря.
8. Я вважаю, що у сварливості та агресивності, які так дратують,
найчастіше винні інші люди.
9. Вважаю, що будь-яку проблему можна вирішити, і не дуже
розумію тих, у кого завжди виникають якісь життєві труднощі.
10. Я люблю допомагати людям, тому що відчуваю вдячність за те,
що інші зробили для мене.
11. Коли відбувається конфлікт, то, розмірковуючи, хто в ньому
винний, я, звичайно, починаю із себе.
12. Якщо чорна кішка перейде мені дорогу, я переходжу на інший
бік вулиці.
13. Я вважаю, що кожна людина, незалежно від обставин, повинна
бути сильною і самостійною.
14. Я знаю свої недоліки, але хочу, щоб оточення ставилося до них
поблажливо.
15. Звичайно, я мирюся із ситуацією, вплинути на яку не здатна (не
здатен).
Обчислення результатів:
«Так»: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – 10 балів.
«Ні»: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 – 10 балів.
«Не знаю»: 5 балів.
100 – 150 балів. Ви – капітан власного життя. Ви відчуваєте
відповідальність за все, що з вами відбувається, багато берете на себе,
долаєте труднощі, не перебільшуючи їх і не зводячи до рангу життєвих
проблем. Ви бачите перед собою завдання й думаєте над ним, як його можете
розв'язати.
50 - 99 балів. Ви охоче буваєте рульовим, але можете, якщо
треба, передати штурвал у вірні руки. Під час оцінювання причин власних
труднощів ви цілком реалістичні. Гнучкість, розсудливість і чутливість
завжди бувають вашими союзниками. Іноді виникають ситуації, які ніяк вас
не стосуються, ви жодним чином за них не відповідаєте, і все ж таки, якщо
треба, берете відповідальність на себе. І ви, звичайно, знаєте, коли це треба
зробити. Ви вмієте жити в добрі та злагоді з іншими людьми, не порушуючи
внутрішньої злагоди із самим собою.
До 49 балів. Ви часто буваєте пасажиром у своєму житті, легко
підкоряєтесь зовнішнім силам, кажучи: так склалися обставини, доля тощо. У
своїх труднощах ви звинувачуєте кого завгодно, увесь білий світ, але тільки
не себе. Справжня незалежність видається для вас недосяжною і
неможливою. Усе ж таки ви вмієте мирно співіснувати з іншими, не роблячи
різниці між тим, які це люди і як вони ставляться до вас.
Вправа «Сонячні промінчики життя» (5 хв.)
Мета: визначити цінності життя кожного учасника тренінгу.
Психолог. Що треба людині, щоб життя стало найвищою цінністю?
(кожен учасник малює промінчик до сонечка з написом. )
Можливі варіанти відповідей:
Щастя, здоров'я, розум, терпіння, професія, самовдосконалення,
доброзичливість, упевненість, наполегливість, цікавість, справедливість,
принциповість, цілеспрямованість, дбайливість, товариськість, щирість,
рішучість, захопленість.
Висновок. Отже життя – дуже багатогранне. Це яскравий
світ, але в кожного він особливий.
Рухавка «Не все так просто» (5 хв.)
Мета: мобілізувати увагу, мотивувати до подолання труднощів;
тренувати координацію рухів.
Психолог. Правою рукою намалюйте у повітрі хрест. Це дуже
просто. Лівою рукою намалюйте коло. Це також у всіх вийшло. А тепер
спробуйте зробити це одночасно: правою рукою малювати хрест, а лівою –
коло. У кого це вийде, повідомляє переможним вигуком.
Вправа «Мої цінності» (5 хв.) (домашнє завдання)
Мета: виявляти ціннісні орієнтації, сприяти усвідомленню
моральних основ власної активності та мотивів поведінки, діяльності, рівня
цілеспрямованості. З'ясувати, які цінності є основними в житті, а які –
другорядними.
Інструкція:
Перед вами перелік, який становить основу ціннісних орієнтацій
особистості. Він відображає те, до чого люди можуть прагнути на різних
етапах свого життя. Прочитайте його уважно й спробуйте спочатку вибрати
десять, а потім п'ять цінностей і пронумеруйте їх на свій розсуд за ступенем
значущості. Озвучте найбільш значущі цінності для вас і проаргументуйте
свій вибір.
Після того як ви це зробите, ознайомте із своїми завданнями
партнера.
Перелік цінностей:
1. Хороша освіта.
2. Хороша робота й кар'єра.
3. Щаслива родина.
4. Слава
5. Гроші, багатство.
6. Дружба.
7. Досягнення в мистецтві, музиці, спорті.
8. Повага й замилування навколишніх.
9. Наука як пізнання нового.
10. Міцне здоров'я.
11. Впевненість у собі й самоповага.
12. Хороша їжа.
13. Гарний одяг, ювелірні прикраси.
14. Влада або статус.
15. Гарний будинок, квартира.
16. Збереження життя й природи на Землі.
17. Щастя близьких людей.
18. Благополуччя держави.
 Чому важливо в житті мати особисті цінності?
 Як ви вважаєте, під впливом чого формуються цінності?
 Чи змінюються з часом цінності?
 Яке значення має усвідомлення особистих цінностей для
життєвого самовизначення?
Інформаційне повідомлення Шиття-це дивна казка» (5хв.)
(музичний супровід 3)
Життя – це справді велике диво! І саме нам випало щастя жити на
дивовижній Землі. Тому треба цінувати кожну його хвилину. Що кожен із
нас повинен зробити? Я знаю одне, переконана в тому, що ми прийшли для
добра, бо ми - люди. Ми повинні творити добро, удосконалювати цей світ
розумом і чуйним серцем. Бо у кожного у серці є любов, співчуття, жалість,
ласка, доброта, чуйність та благородство. Для чого усе воно дано людині.
Може для того, щоб вона розкрила ці почуття у світі і зробила його кращим,
щоб у спільноті людей не було чвар, воєн, непорозумінь, щоб ми жили в
любові і злагоді. Дуже шкода, що ми не знаємо мети свого приходу в цей
світ. Ми б, напевно, були набагато кращими, ніж є зараз. Тому просто треба
вдосконалювати себе, намагатися бути кращими, творити добро, може, для
прийдешнього... Але жити треба сьогодні праведно і чесно, тому що все, що
б ти не робив, якимось чином у певний час повертається до нас: добро –
добром, а зло – ще більшим злом. Отже, роби добро, щоб тобі було добре.
Перегляд притчі «Рай та пекло в твоїй душі» (4 хв.)
(Притчу можна переглянути в Інтернеті за посиланням
http://youtube/IuXzgbT2dQ.)
Висновок. У кожної ЛЮДИНИ Є особиста позиція, яка ґрунтується
на її переконаннях. Лише усвідомивши вагомість власних цінностей, можна
зробити правильний вибір, прийняти правильне рішення.
Вправа «Особистий контракт – зобов'язання перед
собою» (10 хв.)
Якщо я маю намір змінитися, бо «повинен» змінитися, то я наперед
готую собі поразку, оскільки не враховує свого внутрішнього опору.
Однозначно я буду розвиватися, удосконалюватися, якщо буду більше брати
до уваги свої власні бажання. Запропонована вправа допоможе поставити
собі реальні зобов'язання, мету й усвідомити основний закон зміни
поведінки.
Інструкція: рекомендую вам укласти контракт із самим собою, де
буде зазначено ваші особисті зобов'язання щодо самовдосконалення.
Проект особистого контракту – зобов'язання
Я, –_____________________ усвідомлюю, що мені подобається моє
справжнє «Я» і особливо такі мої риси характеру: _______________________
__________________________________________________________________
Моїми девізами в житті є: ____________________________________
__________________________________________________________________
Як дівчина (юнак), сильна (сильний) у: _________________________
__________________________________________________________________
Я дуже хочу рости й розвиватися. Моїми досягненнями є: _________
__________________________________________________________________
Це дуже користі відкриття, тому я хочу йти далі до нової мети: ____
__________________________________________________________________
Для досягнення поставленої мети в мене є такі можливості: _______
__________________________________________________________________
На шляху до мети в мене можуть виникати труднощі, перешкоди,
які я успішно подолаю: ______________________________________________
Я люблю _________________ , близьку мені людину, і вважаю своїм
приємним обов'язком говорити їй зараз і в майбутньому про це.
Я люблю таких людей:_______________________________________
______________________________. Вони допомагають мені жити, і я готовий
повністю висловити вдячність за їхнє існування.
Я люблю такі справи: _______________________________________
__________________________________________________________________
Я програмую себе на те, що: життя - це мить, яку варто повністю й
гідно прожити; потрібно бути уважним і толерантним до оточення; дві
таємниці у світі - це зоряне небо й людська душа.
Я беру на себе зобов'язання зробити все, що мені під силу, щоб
досягти поставленої мети. Я залишаю за собою право вносити зміни й
доповнення на користь світлої мети - самовдосконалення. Робота над душею
– найскладніша!
Підбиття підсумків
Мета: сприяти усвідомленню учасниками набутого під час заняття
досвіду.
Психолог» Наше заняття завершується. Сьогодні ми шукали
відповіді на запитання про цінність людського життя, намагалися збагнути,
яка наша роль у житті людства.
(Учасники залежно від того, чи реалізувалися їхні сподівання та
очікування під час тренінгу, прикріплюють або не прикріплюють паперові
квіточки на земну кулю)
Психолог. Отже, ваші очікування певною мірою здійснилися.
Давайте прикрасимо земну кулю квітами і напишемо на паперових квітах
побажання собі і людям, враховуючи тему сьогоднішнього заняття, і
прикріпимо їх на земну кулю.
(Учасники по черзі прикріплюють квіточки на макет земної кулі.)
Рефлексія
(На екрані зображено напис.)
Жити – означає змінюватися, змінюватися –
означає дорослішати, а дорослішати – означає завжди
творити самого себе.
Анрі Бергсон, французький філософ
Використана література та інші інформаційні ресурси
1. Герелюк Л. Цілі і цінності /Психолог. 2012. – №20.
2. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Наук. – метод,
посіб. –К.: ІЗМН, 1998.
3. Леви В. Искусство быть собой. – М.: Знание, 1991.
4. О'Хара Д. В поисках надежды:: исследования психологии
человека. – К., 2004
5. Буранова О. Духовні цінності старшокласників// Психолог. –
2012. – №13-14
6. 100 притч для тих, хто вчить, і тих, хто вчиться / О. Літковська. –
К.: Шк. Світ, 2012.– с. 71-72
7. Прощенко О. Цінності в моєму житті // Психолог. 2013. – №23.
8. Робочий матеріал по програмі «Рівний - рівному». Руханки:
випуски 1 , 2 - X.: ХОНМІБО, 2005.
9. Тіунова О. В. Соціально-психологічний тренінг для
старшокласників. «Я – асертивний» Практична психологія і соціальна
робота. – 2007.
10.
http://youtu.be/ OkmVHXG4vOo.
11.
http://youtu.be/ IuXzgbT2dQ.
Автор
crisehacked
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
61
Размер файла
118 Кб
Теги
тренинг
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа