close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Якусик

код для вставки
Якусик Лесі Іванівни
викладача англійської мови
ДНЗ «ВПУ-34 м. Стрий»
Зміст
Про мене
Портфоліо – це
Мета портфоліо
Методична розробка
Фрагменти уроків
Роботи учнів
Матеріали до проведення відкритого уроку
Конспекти уроків
Виховний захід
Загальні відомості:
Освіта: повна вища
Вуз: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка,
Рік закінчення: 2011
Кваліфікація: вчитель французької і англійської мов та зарубіжної
літератури загальноосвітньої школи першого, другого та третього
ступенів
Посада: викладач англійської мови
Результати попередньої атестації: спеціаліст
Стаж роботи: 3р
Підвищення кваліфікації: Комунальний заклад Львівської обласної ради
«ЛОІППО», № 53209-15, 20.02.2015
Життєві принципи:
 «Учитель, який хоче мати високі результати навчання,
повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в
основу організації спільної діяльності педагога і учнів на
уроці»
 «Людина має відповідати за інших, діяти разом у
напрямку досягнення мети»
 « Немає нічого, що не долалось би працею»
Портфоліо – це…
П – педагогічні інновації
О – освітні маршрути
Р– робота над собою
Т – технології навчання
Ф – фіксуваннярезультатів
О – оцінкадосягнень
Л – любов до професії
І – імпульс до активності
О – обєктивнийпогляд на себе
Мета портфоліо
Систематизувати документи. Проаналізувати
свій досвід, рівень саморозвитку, самоосвіти.
Визначити перспективи розвитку і
самовдосконалення як викладача.
Педагогічне кредо:
Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому
самий корінь учительської справи… Вічно
винаходити, удосконалюватися – от єдиний
можливий курс сучасного вчителя»
Методична розробка
Застосування в педагогічній
діяльності рольової гри, яка сприяє
успішному засвоєнню всіма учнями
базових знань і вмінь
Гра – це величезне світле вікно, через яке у
духовний світ дитини вривається живильний потік
уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це
іскра, яка запалює вогник допитливості
Сухомлинський В.О.
Перш ніж дитина осмислить усю глибину
Тієї істини, що вона – громадянин своєї країни, і
це покладає на неї великі обов’язки, вона має
навчитись
платити добром за добро, творити своїми
силами
щастя і радість іншим людям
Сухомлинський В.О.
Види дидактичних ігор, які я
використовую на уроках
сюжетно-рольові
творчі
орфографічні
рухливі
ігри-загадки
лексичні ігри
граматичні ігри
ігри на автоматизацію навичок
ігри на розвиток аудіювання
скоромовки
ігри-тренінги
ігри-подорожі
Основні функції дидактичної гри
Розважальна - це основна функція гри - розважити, надихнути, викликати
інтерес;
- Комунікативна: освоєння діалектики спілкування;
- Самореалізаційна у грі
- Терапевтична: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах
життєдіяльності;
- Діагностична: виявлення відхилень від нормативної поведінки,
самопізнання в процесі гри;
- Корекційна: внесення позитивних змін у структуру особистісних
показників;
У документах Ради Європи, Європейської асоціації педагогічної освіти, Ради
культурного співробітництва стверджується, що цілеспрямоване навчання однієї, а у
перспективі й декількох іноземних мов має стати загальним пріоритетом як шкільної,
так і педагогічної освіти.
Проект Ради Європи «Сучасні мови» (Recommendation № (98)6ofthe Committeeof
Ministersto Member States Concerning Modern Languages ( Adaptedbyt he Committeeof the
Ministerson 17 March 1998, atthe 623rdmeetingofthe Ministers Deputies) передбачає
підвищення ефективності навчання іноземної мови за рахунок збільшення термінів
навчання, а саме – введення іноземної мови в початковій школі.
-
Навчання учнів іноземній мові має певні особливості, які пов´язані з психофізіологічним розвитком дітей.
Великого значення, зокрема для організації іншомовного спілкування учнів,
набувають: здібності та схильності дітей
до імітації, добре розвинута увага та
пов´язані з цим творчі здібності учнів.
Діти починаючи навчання в іншомовному класі мають уже сформовані інстинкти,
елементарні базові мовні навички, певний обсяг оперативної та вербальної пам´яті та
інші характеристики, які допоможуть їм опанувати англійську мову. Завдяки багатій
уяві, діти здебільшого навчаються мимовільно, можуть інтерпретувати значення
«послання» без необхідного розуміння окремих слів (guessingandpredicting)
Досвідчені вчителі ідентифікують дитячі здібності та спираються для них для
кращої організації навчально-виховного процесу.
Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як засіб
навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі потенційні
можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу
виявити розумові та творчі здібності дітей.
Видатні діячі епохи Відродження: Франсуа Рабле, Еразм Роттердамський та інші
приділяли велику увагу іграм саме під час вивчення іноземних мов. Неменшу увагу
приділяють ролі ігр і сучасні методисти: С.Ю. Ніколаєва, С.В. Роман, Т. Шкваріна, О.В.
Залигіна. Але, незважаючи на очевидну доцільність, ігри ще недостатньо
використовуються в практиці.
На уроці ми маємо справу з навчальними іграми, що на відміну від розважальних,
мають методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко собі уявляти, однак ні в
жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний підтекст. Він
повинен сміятися і радіти з учнями, підкреслюючи тим самим, що його цікавить
ігровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням свою мету, то гра
перетвориться у звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра-це перш за все
вправа.
виховна
розважальна
навчальна
комунікативна
Функції ігрової діяльності
релаксаційна
психологічна
розвиваюча
Фрагменти уроків
Фонетичні ігри
Гра « Спіймай звук»
Мета: формувати навички фонематичного слуху.
Вчитель по черзі називає слова, в яких є або немає звука [ r ] чи іншого звука,
артикуляція якого відпрацьовується. Якщо учні чують даний звук – плескають в долоні,
якщо ні – сидять тихо. Ця гра на увагу.
 Гра «Аукціон»
Мета: тренувати учнів у сприйманні звуків на слух.
Учитель готує картки з малюнками предметів, назви яких відомі учням і розкладає
усі ці картки малюнками догори. Учні сідають чи стають навколо столу. Учитель
вимовляє звук або звукосполучення, а учні повинні швидко відшукати на столі
малюнок предмета, назва якого починається з цього звука (звукосполучення). Той, хто
найшвидше візьме картку, вважається найспритнішим покупцем. Потім учитель
називає інший звук, і гра триває. Перемагає той, хто «купив» найбільшу кількість
речей.
Гра «Луна»
Мета: формувати навички фонематичного слуху і правильну артикуляцію звуків
англійської мови.
Відвернувшись вбік, учитель чітко вимовляє вивчені звуки та звукосполучення
пошепки. Діти, як луна, повторюють кожний звук (звукосполучення) за
вчителем.
Гра «Назви слово»
Мета: тренувати учнів у сприйманні звуків на слух.
Учні стають у коло. Один із гравців кидає м’яча іншому і вимовляє звук, наприклад, [e].
Гравець, який піймав м’яча, має назвати слово із цим звуком, наприклад, pet.
Продовжуючи гру, він називає інший звук і кидає м’яча сусідові.
Гра «Незвичайний телефон»
Мета: сприяти засвоєнню транскрипційних знаків англійських звуків.
На дошці на прикріпленому плакаті зображено великий телефон. На його диску замість
цифр – транскрипційні знаки різних звуків. Завдання учасників гри «набрати» за
певний час якомога більше слів з цими звуками та вимовити ці слова.
2) Скоромовки.
Скоромовки не тільки допомагають дітям здобути навички вимови на перший погляд
схожих одне на одного англійських слів, не тільки знайомлять дітей з новими словами,
але й виконують велику психологічну задачу: допомагають учням пересилити самих
себе у швидкій усвідомленій вимові довгих англійських речень.
Betty Botta had some butter,
"But," she said, "this butter's bitter.
If I bake this bitter butter,
it would make my batter bitter.
But a bit of better butter that will make my batter better."
*
A big black bug bit a big black bear,
made the big black bear bleed blood.
*
Black bug's blood.
*
Betty and Bob brought back
Blue balloons from the big bazaar.
*
Bobby Bippy bought a bat.
Bobby Bippy bought a ball.
With his bat Bob banged the ball
Banged it bump against the wall
But so boldly Bobby banged it
That he burst his rubber ball
"Boo!" cried Bobby
Bad luck ball
Bad luck Bobby, bad luck ball
Now to drown his many troubles
Bobby Bippy's blowing bubbles.
*
A box of biscuits, a batch of mixed biscuits
[s] – [ʃ]
*
She sells seashells by the seashore.
The shells she sells are surely seashells.
So if she sells shells on the seashore,
I'm sure she sells seashore shells.
*
Mrs. Smith's Fish Sauce Shop.
*
"Surely Sylvia swims!" shrieked Sammy, surprised.
"Someone should show Sylvia some strokes so she shall not sink."
*
Shy Shelly says she shall sew sheets.
*
Six short slow shepherds.
Лексичні ігри
Лексичні ігри можна використовувати як на етапі введення лексичного матеріалу,
так і на етапах його закріплення та активізації. Вони сприяють невимушеному
багаторазовому повторенню слів певної теми і, тим самим, запам’ятовуванню їх. Адже
просте повторення слів за вчителем є нудним та стомлюючим. Гра ж активізує процеси
пам’яті учнів, їх розумову та мовленнєву активність, спрямовану на засвоєння нових
лексичних одиниць, створює атмосферу суперництва та співпраці. Пропоную вашій
увазі зразки лексичних ігор, які можна використовувати на різних етапах засвоєння
лексики.
Гра «Скажи наступне слово»
Мета: засвоєння та повторення назв днів тижнів, місяців, дат, числівників.
Учитель називає день тижня, місяць, дату або числівник. Учні по черзі швидко
називають наступний день, місяць, дату або числівник. За кожне правильне слово учень
дістає очко.
Цю гру можна проводити на командну чи особисту першість.
Гра «Лексичне лото «Bingo!»
Мета:повторення лексики з будь – якої теми.
Учитель готує список слів з якої – небудь лексичної групи (назви тварин,
магазинів, меблів, шкільного приладдя тощо). Кожний учень креслить на аркуші
паперу квадрат, який ділить на 9 маленьких квадратів, у кожному з яких учні пишуть
по одному слову із заданої групи.
На виконання цього завдання учням дається 3-5 хвилин, після чого вчитель
голосно читає слова зі свого списку, викреслюючи прочитані. Учні викреслюють слова,
які є у їхніх квадратах. У кого виходить три закреслені слова по вертикалі, горизонталі
або діагоналі, той говорить: «Bingo!». Цьому учню надається перше місце. А вчитель
продовжує читати слова зі списку, щоб визначити друге і третє місце.
Гра «Кольори»
Мета:повторення назв кольорів.
Перед грою вчитель розучує з учнями вірш:
I see something yellow, yellow, yellow,
I see something yellow.
Guess what it can be!
Він пояснює, що замість слова «yellow» можна вжити будь-яке слово, що
означає колір. Учитель повторює з учнями назви вивчених кольорів і кладе на стіл
кілька малюнків, на яких зображено предмети різних кольорів. Учні по черзі підходять
до столу і повторюють вірш, замінюючи в ньому назву кольору і показуючи класу
малюнок, виконаний у цьому кольорі. Хто робить це правильно, дістає очко.
Гра «Веселе коло»
Мета: повторення назв кольорів.
Учні сідають чи стають у коло. Один з них кидає кому-небудь м’яч або м’яку
іграшку і називає колір. Учень, який спіймав м’яч, називає словосполучення: колір +
предмет (aredflower) і кидає м’яч іншому учневі, називаючи інший колір, і т. д. Учень,
який не може назвати словосполучення, вибуває з гри.
Гра «Не збийся з ритму»
Мета:повторення слів до певної теми.
Учні сідають колом або півколом. Учитель розучує з ними такі дії: двічі стукнути
долонями по столу, підняти руки і двічі плеснути в долоні, потім двічі ляснути
пальцями. Ця послідовність дій повторюється кілька разів у чіткому ритмі. Коли учні
засвоїли цю послідовність дій, учитель пояснює, що надалі вони виконуватимуть першу
і другу дію всі разом, а під час третьої перший учень повинен сказати яке-небудь слово
на задану тему. Зазначена послідовність дій виконується далі і вже другий учень має
сказати яке-небудь слово, ляскаючи пальцями. Хто при цьому збивається з ритму, не
може сказати або повторює вже сказане слово, вибуває з гри. В кінці гри у колі
залишається лише один учень, який і стане переможцем.
Гра «Земля, вода, повітря»
Мета: повторення назв речей, істот, розподіл їх за сферами існування.
Учні стають колом. Один із них кидає м’яч або м’яку іграшку іншому учневі і
говорить яке-небудь одне слово: «earth», «air», «water». Учень, який спіймав м’яч, має
швидко назвати річ або істоту, яка існує в цій сфері (наприклад: air – abird, earth –
ahouse, water – aship), і кинути м’яч іншому учневі, сказавши знову одне з цих трьох
слів.
Учень, який говорить неправильно, повторює сказане раніше слово або не може
назвати ніякої речі чи істоти, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишиться в грі до
кінця.
Орфографічні ігри
Учні, як правило, допускають значну кількість орфографічних помилок у
писемному мовленні. Це зумовлено, по-перше, розходженнями в графемно – фонемних
системах української та англійської мов та, по-друге, тим, що в англійській мові
переважає традиційний принцип написання слів.
На початковому етапі важливо враховувати особливості графемно-фонемних
відповідностей англійської мови. Серед труднощів насамперед виділяють
буквосполучення, що передають один звук ( sh, ch, th, ck, ph тощо), наявність так
званих «німих» букв ( «е» у словах з відкритим складом, у буквосполученнях wh, ghtі т.
д.), позначення однією буквою різних фонем ( буква «s» може позначати звуки [s],
[z], [ʃ ]) і, навпаки, один звук може позначатися різними графемами ( звук [3:] може
позначатися буквосполученнями ir, er, ur). Подані нижче орфографічні ігри допоможуть
учням початкових класів здолати ці труднощі.
Гра «Назви ці літери»
Мета: засвоєння орфографії слів, повторення літер.
Учитель заздалегідь готує список слів, важких для написання. Ці слова мають
бути відомими учням.
Клас ділиться на дві – три команди. Учитель говорить слово, і перший учень
першої команди повинен назвати літери цього слова. Далі учитель називає інше слово
першому учневі другої команди, потім – першому учневі третьої команди, далі –
другому учневі першої команди і т. д. За кожну правильну відповідь команда дістає
очко.
Гра «Які літери пропущено?»
Мета: розвиток орфографічних навичок, повторення алфавіту.
Учитель показує двом – трьом командам учнів по черзі картки з написаними на
них словами, в яких пропущено одну – дві літери (c _ t, pe _ _il, _il, h_us_). Учні
відповідної команди спочатку повинні назвати пропущені літери, а потім ціле слово. За
кожну правильну відповідь команді зараховується очко.
Гра «Ланцюжок із слів»
Мета: повторення орфографії слів, алфавіту.
Учні стають біля своїх парт. Перший учень лівого ряду говорить яке-небудь
слово і називає літери цього слова по порядку. Учень, який стоїть за ним, говорить
слово на ту літеру, якою закінчується попереднє слово, і також називає літери цього
слова і т. д. Учень, який не може сказати слово чи неправильно його називає, сідає за
парту, тобто вибуває з гри. Гра ведеться доти, доки не залишиться стояти один учень.
Він і стає переможцем.
Граматичні ігри
Кожнамовамає свою граматику. Граматики української і англійської мов мають
деякі схожі риси, але багато в чому відрізняються одна від одної. Подібне в граматиках
іноземної та рідної мов допомагає нам оволодівати іноземною мовою, а відмінності
створюють труднощі під час вивчення мови. Тому особливу увагу
слідприділититимособливостямграматикиіноземноїмови, яких ми не знаходимо в
рідніймові. Найважливіші труднощі в граматиці англійської мови такі: сталий порядок
слів в реченнях; наявність 16 граматичних часів замість трьох в українській мові;
вживання артиклів (означеного та неозначеного), фразових дієслів та прийменників;
можливість одного і того ж слова бути різними частинами мови тощо.
Саме ігрові види роботи дають змогу учням засвоювати граматику англійської
мови легше, швидше і веселіше. Можна використовувати такі ігри для оволодіння
граматичним матеріалом:
Гра «Що в шухляді?»
Мета: тренування у вживанні структури thereis/thereare …
Клас ділиться на дві команди. Учитель пише на дошці:
There is a (an) _____________ in a drawer.
Перший учень першої команди називає будь-яку літеру, наприклад «е». Перший
учень другої команди має закінчити речення, назвавши слово, що починається з цієї
літери, наприклад: Thereisaneraserinthedrawer.
За доречно вжите слово друга команда дістає очко. Якщо допущено помилку,
наприклад: Thereisanelephantinthedrawerабо учень другої команди не може пригадати
слово, то право заповнити пропуск надається першій команді, і за правильну відповідь
їй присуджується півочка. Потім літеру пропонує друга команда і гра триває. Учитель
стежить, щоб літери не повторювались.
Можливі варіанти речень, в які підставляють назви предметів:
There is a (an) _____________ in the kitchen (garden, classroom, street).
Тривалість гри може бути 10-15 хвилин. Перемагає команда з більшою кількістю
очок.
Гра «Лотерея»
Мета: активізація структури thereis/thereare … у загальних питаннях і відповідях.
Учитель приносить у клас коробку чи сумку, де є багато предметів, назви яких
відомі учням. Учні по черзі ставлять запитання: Istherea … inthebox (bag)? Учитель
дістає відгаданий предмет. До нього прив’язаний папірець з надписом, скільки очок
заробив учень. Часто вживані предмети (олівець, ручка, зошит, книжка) можуть
«коштувати» одне очко, предмети, наявність яких у класі є несподіванкою (квітка,
чашка, іграшковий собачка тощо), можуть оцінюватись більшою кількістю очок.
Виграє той, хто відгадає предметів на більшу кількість очок.
Мовленнєві ігри
Мовленнєві ігри дають можливість цілеспрямовано організовувати мовленнєву
практику учнів англійською мовою, тренування і активізацію в її рамках навичок
монологічного та діалогічного мовлення, різних типів взаємодій партнерів по
спілкуванню. Цілі мовленнєвих ігор:
навчити учнів розуміти зміст висловлювання, виділяти головне в потоці
інформації;
розвивати слухову реакцію, слухову пам'ять, мовленнєву реакцію в процесі
комунікації;
навчити учнів умінню висловлювати думки в їх логічній послідовності.
В залежності від цілей усі мовленнєві ігри можна поділити на такі групи:
1) ігри на розвиток навичок аудіювання;
2) ігри на розвиток навичок діалогічного мовлення;
3) ігри на розвиток навичок монологічного мовлення
Пропоную вашій увазі зразки мовленнєвих ігор.
Ігри на розвиток навичок аудіювання.
Гра «Зарядка»
Мета: аудіювання наказових речень.
Учитель подає команди, а учні виконують лише ті з них, у яких є слово “please”.
Наприклад:
Hands up, please! Hands down!
Hands to the sides, please! Bend left, please!
Touch your nose! Touch your head, please!
Учні, які виконують команди без слова “please”, виходять із гри. Перемагають ті,
хто залишається в грі до кінця.
Гра «Плесни в долоні»
Мета: розвиток навичок семантизації лексики на слух, розвиток пам’яті.
Учитель називає слова з певної вивченої теми. Учні плескають в долоні після
кожного слова, якщо воно належить до цієї теми. Якщо ж звучить слово з іншої теми –
діти сидять тихо. Наприклад:
Grandmother, grandfather, uncle, teacher, sister, brother…
Volleyball, basketball, hockey, tennis, grey bird, hide – and – seek…
Гра «Який малюнок?»
Мета: розвиток навичок аудіювання.
Учитель заздалегідь дає учням завдання намалювати на наступний урок
іграшки, які є у них вдома і де вони знаходяться. На наступному уроці 3 – 4 малюнки
прикріпляються до дошки. Учитель описує один із них. Діти слухають і визначають,
про який малюнок іде мова.
Роботи учнів
Матеріали до проведення відкритого уроку
Розділ: Професії: вимоги та обов’язки
Тема уроку: Робота яка тобі подобається
Мета уроку: ознайомити учнів з новими словами, навчити учнів застосовувати вивчену
лексику в мовленні, письмі та при сприйнятті на слух;
Розвивати навички аудіювання та письма, логічне мислення та запам’ятовування;
Виховувати повагу до представників різних професій, любов до обраної професії та
рідної мови.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: зошити, проектор, комп’ютер
Метод проведення: бесіда, спостереження за мовою, аудіювання, ігрові елементи
Забезпечення уроку: роздаткові картки із завданням, завдання до аудіювання,
підручники
Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Перевірка готовності учнів до уроку.
2. Бесіда з черговим.
ІІ. Оголошення теми та мети урокуOur topic for today is «A job which you like».
III. Мотивація навчальних знань учнівToday we’ll continue speaking about jobs and
professions. We’ll revise the vocabulary on the topic, do exercises. Besides you’ll listen to
the dialogue about choosing the career.
IV. Перевірка домашнього завдання
Translateinto
English
1. Чим займається його брат ?Він виконавчий директор великої корпорації.
2. Ким ти хотіла б стати?
- Я хотіла б стати стюардесою, а моя сестра - лікарем.
3. Ви відвідували семінар минулого тижня?
- На жаль, ні. Я був у відрядженні і повернувся тільки вчора ввечері.
4.О котрій годині ви повернулися учора з екскурсії?
- Ми повернулися близько дев’ятої вечора. Ввечері йшов сильний дощ і водій дуже
повільно вів автобус, тому ми повернулись так пізно.
5. Секретар вчора приготувала документи для наших партнерів?
- Так. Вона залишила їх на вашому столі.6. Майк уже продав свою машину?- Ще ні. Він
щойно пофарбував її.7. Мої батьки розмовляють з лікарем уже півгодини.
V. Активізація навчальних знань учнівМовна розминка / Warmup1)
Ihavesomequestionsforyou:
- Whichjobsaremorepopularthanothers?
- Whichjobsarewell- paid, creative?
- Which jobs are danger?
- There are a lot of professions for you, how do you think which job is the best for you?2)
Listen to the definitions and say which job each of them describes. ( На дошку
проектуються слова)- A person who drives a car ( a driver).
-A person who works in a school and teaches students ( a teacher).
- A person who flies an airplane ( a pilot).
- A person who works in a hospital and helps doctors ( a nurse).- A woman who plays a role
in a movie ( an actress).
- A person who knows laws and rules ( a lawyer).
- A person who reports news on TV ( a journalist).
VI. Вивчення нової теми
1) Презентація нових ЛО теми.
( Викладач на слайдах показує професії, які є в навчальному закладі. Учні мають
вгадати.
Після чого на наступному слайді написані професії англійською та
українською мовами.
2) Ввести вивчені слова в речення
liketo prepare the dishes.
For example: Iwanttobea cookin future because I
3) Аудіювання / Listening(You listen to the dialogue and after that we must do the task in
your copies).
Учні слухають два
рази діалог, який одночасно супроводжується картинками та виконують завдання
подане на карточках.VII. Підведення підсумків уроку. We have done a lot of things at
this lesson today, haven’t we ? You’ve been very active and great today . I hope you’ve
learnt some new and interesting information about job. And I want to wish you to study
goodand to be fond of your profession.
VIII. Оцінювання знань учнів.Your marks are…
IX. Домашнє завданняYour task is to write a short essay on the future profession.
Конспекти уроків
Тема: «Свята в Україні. Традиції України. Контрастування часів.»
Мета:
освітня: ознайомити студентів з новою лексикою, святами та традиціями України,
правилами вживання видо-часових форм дієслів;
навчальна: практикувати у читанні нових слів, тексту; навчити правильно вживати
видо-часові форми дієслів; формувати навички аудіювання
розвиваюча: розвивати мовні здібності, творче мислення, здібності логічно
висловлюватись
виховна: виховувати уважність, працьовитість; формувати зацікавленість у
вивченні англійської мови
Учні повинні:
знати: лексику з теми, утворення та вживання видо-часових форм дієслів, свята та
традиції України
вміти: утворити та правильно вжити видо-часові форми дієслів, назвати державні
та релігійні свята, традиції України
Обладнання: магнітофон, запис тексту, макет церкви, таблиці видо-часових форм
дієслів, святкові листівки та плакати.
Хід роботи:
1 Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
1.1 Привітання..(Greeting)
Teacher: Dear students! I'm glad to see you here at the English lesson. I hope you are ready
to work hard to master your English. Today is the 14th of April. It is Tuesday. Let’s call out
the register. Are all present today? Who is absent?
Student: Magomedova is absent.
Teacher: What’s the matter with her?
Student: She is ill.
1.2 Повідомлення теми та мети заняття. (Aim)
Teacher: Today you'll revise the rules of formation and usage verbs in different tenses; you'll
read and translate the new words and text; you’ll listen to some interesting information and
answer my questions; you’ll do many grammar and lexical exercises. Besides you'll try to
make up your short stories about Ukrainian holidays.
2 Основна частина заняття.
2.1 Перевірка домашнього завдання. (Check on the Home Task)
Teacher: But first of all let’s check your home task. Tell me, please, what your home task
was.
Student: Our home task was to answer the question about political system of Ukraine.
Teacher: So, let’s begin. Imagine, you are Ukrainian students in one of English-speaking
countries. English-speaking students want you to tell them some words about political system
in Ukraine.
( До дошки викликаються один або два студенти, решта задають питання про політичну
систему в Україні )
Student 1: Is Ukraine an independent state? (Ukraine is an independent state.)
Student 2: When was the declaration of Ukrainian Independence proclaimed? (The
declaration of Ukrainian Independence was proclaimed on the 24-th of August in1991)
Student 3: What has the Ukrainian political system? ( The Ukrainian political system has a
popularly elected President, a 450-person single-chamber national Parliament – the
Verkhovna Rada. The yellow and blue flag is hoisted over it.)
Student 4: Who was the first President of Ukraine?( The first president of the Ukraine
became Leonid Kravchuk)
Student 5: Whom did the Ukrainian people elect as a President in 1994? (Ukrainian people
elected Leonid Kuchma as a President in 1994.)
Student 6: Who is the President of the country nowadays? (Victor Yuschenko is the President
of the country nowadays.)
Student 7: What is a legislative body of state power? (Verkhovna Rada – the Parliament is a
legislative body of state power.)
Student 8: Who is the speaker of Verkhovna Rada nowadays? (Volodymyr Lytvyn is the
speaker of Verkhovna Rada nowadays.)
Student 9: What is an executive body of state power? (The Cabinet of Ministers – the
Government is an executive body of state power.)
Student 10: Who is the Prime Minister of Ukraine nowadays? (Yuliya Timoshenko is the
Prime Minister of Ukraine nowadays.)
Student 11: What can you say about voting in Ukraine? (Voting in Ukraine is not
compulsory, by secret ballot and from the age of 18.)
Student 12: When do you celebrate Independence Day and Constitution Day? (We celebrate
Independence Day on the 24th of August and Constitution Day on the 28th of June.)
Teacher: How are the Parliaments of some European countries called? (The Russian
Parliament is called Duma. The Polish Parliament is called Sejm. The Swedish Parliament is
called Rikstag.
Additional Information: Riksdag is the direct Swedish equivalent of the German Reichstag.
In the Swedish constitution, the word is written with a lower-case r, thus marking that it is
actually not a name of the parliament, it is just the parliament. A precise English translation
of this German-Nordic word does not actually exist, but "Meeting of the Realm" may serve as
a literal translation, though perhaps "Diet of the Realm" would be more accurate (dag literally
means "day", and is thus cognate to the use of German tag for a Diet, which comes from Latin
dies with the same meaning). The word is also used by Swedish speakers for the parliaments
of Finland (it is the official term used by the Swedish-speaking minority there) and Estonia,
and for the old Reichstag of Germany as well as the parliament building in Berlin
(reciprocally, "Reichstag" is the standard German translation of "riksdag"). In Sweden riksdag
is today also frequently used to refer to the contemporary parliament of Germany per se, and
sometimes for national parliaments of other countries as well. The word is also used by
Norwegian speakers with the same spelling; in Danish it is spelled rigsdag.The German
parliament is called Bundestag.)
2.2 Уведення в іншомовну атмосферу. (Warm-up)
Teacher: When do we celebrate Independence Day?
Student: We celebrate Independence Day on the 24th of August.
Teacher: When do we celebrate Constitution Day?
Student: We celebrate Constitution Day on the 28th of June.
Teacher: Do you like holidays?
Do you like days-off?
What holidays do you know?
What are your favourite holidays?
Now you’ll listen to the text about Ukrainian holidays and before let’s read and memorize the
words from the text.
2.3 Memorize the following words and word combinations and listen to the text.
(Викладач опрацьовує разом із студентами лексику, яка зустрінеться у пропонованому
для прослухання тексту)
“holy day”
religious festival
свята
custom
widely
as well as
Christmas
- святий день
to glorify
- релігійні Easter
- звичай
- широко
- також як
- Різдво
- прославляти
- Пасха
honour
- честь
memorable [ ‘memorobol] - пам’ятний
invader
- загарбник
greet
- вітати
origin
- походження war veterans
- ветерани війни
2.4 Listen to the text. (Викладач вмикає магнітофон із записом тексту, який студенти
слухають, а потім виконують вправи.)
As for me I like holidays more than days-off. The word “holiday” comes from the words
“holy day”. That is because all the holidays were first religious festivals.
As we live in Ukraine we have our own customs, traditions and holidays. Each holiday is
interesting in its way. I would like to tell you about some Ukrainian holidays.
I think that the most important of national holidays is Independence Day. It is celebrated all
over Ukraine on the 24th of August. It is the greatest national holiday. On that day, in 1991
Ukraine proclaimed its independence.
The New Year’s Day is widely celebrated in Ukraine as well as over the world. It is
celebrated with New Year’s parties, New Year’s trees, greetings and presents.
Christmas is a holiday of religious origin. Most people go to the church on this day and have
Holy Supper with traditional twelve dishes. All the customs glorify Christ’s birthday.
Another great national holiday is Easter, celebrating Christ’s rising from the dead. The Easter
egg is the most popular emblem of this religious holiday.
On the 8th of March we celebrate Women’s Day, honouring our mothers, grandmothers,
sisters and girl-friends. It is a nice spring holiday full of flowers, presents and the best wishes.
The 9th of May is Victory Day, the holiday of victory over fascist invaders. People put flowers
to the war memorials and greet war veterans.
We also celebrate Day of Knowledge, May Day, Constitution Day, St. Valentine’s Day and
others.
There are dates and events in the life of our country that are memorable to every Ukrainian
citizen.
2.5 Answer my questions: (Викладач задає питання студентам з приводу прослуханого
тексту та намагається з’ясувати чи зрозуміли вони почуте.)
Teacher: What memorable dates in the history of Ukraine are known to you?
Student: Memorable dates in the history of Ukraine are Independence Day, Constitution Day,
the New Year’s Day, Christmas, Easter, Women’s Day, Victory Day, May Day, Day of
Knowledge.
Teacher: How is New Year’s Day celebrated in Ukraine and over the world?
Student: The New Year’s Day is celebrated in Ukraine as well as over the world with New
Year’s parties, New Year’s trees, greetings and presents.
Teacher: How do people celebrate the Christmas?
Student: People go to the church on this day and have Holy Supper with traditional twelve
dishes.
Teacher: What is the most popular emblem of Easter?
Student: The Easter egg is the most popular emblem of this religious holiday.
Teacher: Whom do we greet on the 8th of March?
Student: We greet our mothers, grandmothers, sisters and girl-friends.
Teacher: Whom do people greet on the 9th of May?
Student: People greet war veterans on the 9th of May.
Teacher: Are there any holidays of religious origin?
Student: Christmas and Easter are holidays of religious origin
Teacher: What other holidays are celebrated in Ukraine?
Student: Day of Knowledge, May Day, Constitution Day, St. Valentine’s Day and others are
celebrated in Ukraine
Additional Information:
Holidays in Ukraine
January 1. New Year. This is everybody's favorite holiday. Decorating the Christmas tree, going to
New Year's parties, getting presents, - we love all this and impatiently wait for New Year's eve to
come.
January 7. Orthodox Christmas. A great deal of old Ukrainian customs that go back to centuries ago
are connected with Christmas. They are fortune telling, singing Christmas carols, cooking traditional
Ukrainian Christmas dishes, going to church.
January 22. Day of Unity. The symbol of territorial and spiritual unity of Ukraine, national harmony.
Historically goes back to the date, when Eastern and Western Ukraine were united. On that day in
1919 the unity of all Ukrainian lands which formerly belonged to Russian Empire (UNR) and AustroHungarian Empire (ZUNR, an independent republic, which appeared in Galicia) in one sovereign state
was solemnly proclaimed on Sofijivska Square in Kyiv.
February 14. St. Valentine's Day. The Day of lovers, when we give presents and flowers to our
sweethearts. - not official
March 8. International Women's Day. This day is hugely popular among women in Ukraine as they
receive flowers and chocolates from the men they know. They should not do any housework on this
day.
Easter Day comes according to the lunar calendar. It could fall on any Sunday in April or May and is
full of lovely traditions. Eggs are boiled and then painted brightly in different colors. Very special
sweet Easter bread is baked, full of raisins. Often people will take food like the eggs and bread to the
church to be blessed by a priest on Easter night.
1, 2 May - Labor Day. A traditional Soviet era holiday that is celebrated even now. In old times it was
celebrated by numerous demonstrations of working people on the central streets of biggest cities.
Nowadays it's just a good occasion to have another to have some rest. Some people visit public
performances and concerts; the others prefer to have a picnic in the forest.
9 May - Victory Day. This is the day when people of Ukraine and other former Soviet Union republics
celebrate the victory over the fascist Germany in 1945 and venerate the memory of more than 20
million Soviet people who put their lives on the altar of peace. That took life of nearly every 6th
Ukrainian citizen. Because of its tragic content, the holiday is of lesser entertaining kind but instead it
is celebrated with due in such cases respect. Celebration includes military parade and salutes.
Trinity Day - another great Orthodox holiday, which is celebrated on the 50-th day after Orthodox
Easter.
28 June - Constitution Day. This holiday commemorates the adoption of Ukrainian constitution in
1996.
June 30 - Day of Youth - On this day all young people celebrate their holiday. There are usually many
interesting entertaining programs, concerts and performances organized by local authorities for this
day.
24 Aug - Independence Day. This holiday is dedicated to the proclamation of Ukrainian independence
from the USSR in 1991. Large public performances, concerts and festivals, competitions, and military
parades are held this day.
NOTE:
If any of the above official holidays fall on Saturday or Sunday, it is customary for the following
Monday to be an official public holiday. The Cabinet of Ministers of Ukraine may also transfer
Monday or Friday working days on a preceding or following Saturday if any of the above holidays fall
on correspondingly Tuesday and Thursday.
2.6 Choose the necessary words and put them in the sentences (Студенти виконують
завдання письмово )
(memorable, main holiday, Mother’s Day, eggs, New Year’s trees, Christmas)
1 The most … date is Victory Day. 2 The Women’s Day on the 8th of March, is like … in
Great Britain. 3 In Ukraine … is celebrated on the 7th of January. 4 Children like this holiday
for traditional brightly painted … and special Easter cakes. 5 People decorate … with toys
and lights and believe that a miracle (диво) is a must (необхідність) on this day. 6 One of the
… of Ukraine is the Independence Day.
2.7 Do you know when these holidays are celebrated? Use the model. (Студенти
виконують завдання письмово. Вони повинні правильно вибрати дату свята, яка подана
у лівій колонці. )
Model: We celebrate New Year’s Day on the 1st of January.
the May Day
on the 28th of June
the Victory Day
on the 7th of January
the Constitution Day
on the 1st of May
the Independence Day
on the 8th of March
The Christmas
on the 9th of May
the Women’s Day
according to the lunar calendar
St. Valentine’s Day
on the 1st of September
Easter
on the 24th of August
Day of Knowledge
on the 14th of February
2.8 Memorize the words and word combinations from the text. (Перед тим як
ознайомити студентів з текстом, викладач пропонує прочитати слова, які зустрічаються
в ньому та скласти з ними речення. Студенти повинні записати слова в зошит з
транскрипцією. Викладач читає слова вголос, студенти повторюють їх за ним. Потім
складають речення.)
Palm Sunday
- вербна неділя
community
- громада
pussy-willow
- верба
sound of bells
- звуки дзвонів
branch
- гілка
matins
- утреня
to bless
- освячувати
high mass
- урочиста меса
to tap
- стукати
lard
- сало
earth
- земля
roast suckling pigs
- смажене молочне
порося
to drive
- гнати худобу
napkin
- серветка
cattle
- велика рогата
poppy seeds
- макове зерно
худоба
pasture
- пасовище
millet
- просо
to thrust
- встромляти
horseradish
- хрін
pure
- чистий
to observe
- дотримуватися
звичаю
to forbid
- забороняти
commemoration of
- поминки
the dead
passion
- пристрасть
to gather
- збиратися
shroud
- плащаниця
cemetery
- цвинтар
appropriate
- відповідний
to consume
- з’їдати
veneration.
- шанування
leaving the rest
- лишаючи решту
solemnly
- урочисто
grave
- могила
to lay out
- стелити
2.9 Make up sentences: (Студенти складають якомога більше речень із пропонованими
словами)
Palm Sunday is the last Sunday before Easter.
Pussy-willow is a tree.
Branch is a part of the any tree.
God bless you!
I’m tapping forehead. [forid]
The Earth goes round the Sun.
He started to drive his horses at a gallop.
Cows and oxen are the cattle.
To thrust a stick into the ground.
“Walking on the grass is forbidden.”
A solemn ceremony [‘serimoni]
Choose the appropriate moment
I hold my teacher in veneration.
Ukrainians like to eat lard, roast suckling pigs, smoked meat and sausage.
2.10 Read and translate the text “Easter in Ukraine”. (Студенти читають текст
ланцюжком вголос)
Easter is the feast of Christ’s rising from the dead. In Ukraine, Easter is called Velykden (The
Great Day). It has been celebrated over a long period of history and has had many rich folk
traditions.
The last Sunday before Easter (Palm Sunday) is called Willow Sunday (Verbna nedilya). On
this day pussy-willow branches are blessed in the church. The people tap one another with
these branches, repeating the wishes: “Be as tall as the willow, as healthy as the water, and as
rich as the earth”. They also use the branches to drive the cattle to pasture for the first time,
and then the father or the eldest son thrusts his branch into the earth for luck.
The week before Easter, the Great Week (Holy Week), is called the White or Pure Week.
During this time people try to finish all field and home work before Thursday, since from
Thursday on work is forbidden.
On Passion (Strasna) Friday – Good Friday – no work is
done. In some villages and towns, the Holy Shroud
(plashchanytsya) is carried solemnly three times around the
church and, after appropriate services, laid out for public
veneration.
Easter is a feast of joy that unites the community in
celebration. For three days the community celebrates to the
sound of bells and to the singing of spring songs –
vesnyanky. Easter begins with the Easter matins and high
mass, during which the pasky (traditional Easter bread) and
pysanky and krashanky (decorated or coloured Easter eggs)
are blessed in the church. Butter, lard, cheese, roast
suckling pigs, sausage, smoked meat, and little napkins
containing poppy seeds, millet, salt, pepper, and
horseradish are also blessed. After the matins all the people exchange Easter greetings, give
each other krashanky, and then hurry home with their baskets of blessed food (svyachene).
During the Easter season in Ukraine the cult of the dead is observed. The dead are
remembered during whole week after Easter. For the commemoration of the dead (provody)
the people gather in the cemetery by the church, bringing with them a dish containing some
food and wine, which they consume, leaving the rest at the graves.
2.11 Answer my questions: (Викладач ставить питання перед студентами з метою
з’ясування чи зрозуміли вони текст)
Teacher: What is Easter?
Student 1: Easter is the feast of Christ’s rising from the dead.
Teacher: How is Easter called in Ukraine?
Student 2: In Ukraine, Easter is called Velykden (The Great Day).
Teacher: What is the last Sunday before Easter called? Did you go to the church on the
Willow Sunday?
Student 3: The last Sunday before Easter (Palm Sunday) is called Willow Sunday (Verbna
nedilya).
I went (didn’t go) to the church on the Willow Sunday.
Teacher: Do people try to finish all field and home work before Thursday?
Student 4: People try to finish all field and home work before Thursday
Teacher: How is Thursday called on Great Week? Did you clean your flats and houses?
Student 5: Thursday on Great Week is called Pure Thursday.
Teacher: What does Easter begin with?
Student 6: Easter begins with the Easter matins and high mass.
Teacher: What is paska? (What is krashanka? What is pysanka?)
Student 7: The paska is a traditional Easter bread. The pysanky are decorated Easter eggs.
The krashanky are coloured Easter eggs.
Teacher: Where are pasky, krashanky and pysanky blessed?
Student 8: The pasky, krashanky and pysanky are blessed in the church.
Teacher: What else are blessed in the church?
Student 9: Butter, lard, cheese, roast suckling pigs, sausage, smoked meat, poppy seeds,
millet, salt, pepper, and horseradish are also blessed.
Teacher: What do people do after the matins?
Student 10: After the matins all the people exchange Easter greetings, give each other
krashanky, and then hurry home with their baskets of blessed food (svyachene).
Teacher: When is the cult of dead observed?
Student 11: The cult of the dead is observed during the Easter season.
Teacher: What do people do in the cemetery?
Student 12: The people gather in the cemetery by the church, bringing with them a dish
containing some food and wine, which they consume, leaving the rest at the graves.
2.12 Ask questions each other: (Завдання виконується в режимі T → S1 → S2 )
Teacher: Kulikova ask Moleshtyan what holiday Easter is.
Kulikova: What is Easter?
Teacher: Moleshtyan ask Kulikova how Easter is called in Ukraine.
Moleshtyan: How is Easter called in Ukraine?
Teacher: S3 ask S4 what the last Sunday before Easter is called.
Student: The last Sunday before Easter (Palm Sunday) is called Willow Sunday (Verbna
nedilya).
Etc.
2.13 Replace the infinitives in brackets by the Present Indefinite Tense,the Past
Indefinite Tense, the Future Indefinite Tense, the Present Continuous Tense and the
Present Perfect Tense. (Студенти виконують завдання письмово)
1 My grandmother usually (to take) food like the eggs and bread to the church to be blessed
by a priest on Easter night. 2 Next year people of Ukraine and other former Soviet Union
republics (to celebrate) the 65th anniversary of victory over the fascist Germany in 1945. 3
Last year the students of our technical school solemnly (to venerate) the memory of more
than 20 million Soviet people who put their lives on the altar of peace. 4 Today is a Christmas
Day and we (to cook) traditional Ukrainian Christmas dishes now. 5 They already (to finish)
all field and home work.
3.1 Підсумки заняття. Summarizing.
Teacher: Our lesson is over. We’ve done a lot. We’ve learned a lot. Thanks for your work at
the lesson. I enjoyed it. Thank you for being active at the lesson. Your marks for the lesson
are following (викладач оцінює роботу студентів на занятті).
3.2 Домашнє завдання. Home Tasks.
Teacher: Now, please write down your home task.
Good-bye! See you on next Tuesday.
Виховний захід
Тема: «Україна – єдина країна»
Мета: ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення
незалежної України, основними засадами демократичного та суспільного ладу України,
її досягненнями за останні роки; виховувати громадянина-патріота України; формувати
його особисту відповідальність за долю своєї держави та українського народу.
Обладнання: панно «Державні символи України», політична карта світу, Конституція
України, репродукції краєвидів України, вишитий рушник, букет із гілок червоної
калини та пшеничних колосків, презентація відео-фрагментів сучасних подій в Україні.
Очікувані результати: формування індивідуальних, соціальних та загальнолюдських
цінностей; усвідомлення своєї ролі в колективі, державі, світі; почуття гордості за свою
державу, любов до неї; вміння робити аналіз подій, фактів, історичних явищ;
формування навичок відповідальної поведінки, розвиток критичного мислення.
Епіграф (записаний на дошці):
Виростай, дитино, й пам'ятай:
Батьківщина - то найкращий край
Д. Павличко.
Хід уроку
Класний керівник:
Тема нашого першого уроку «Україна – єдина країна».
Що ви можете розповісти про сьогодення України? (Відповіді учнів).
Перегляд відеофрагментів про сучасні події в Україні.
Класний керівник:
Щасливі ми, що народилися на чудовій, багатій, мальовничій землі – на нашій
славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду
українського.
Ми, українці, повинні пишатися тим, що наша Україна ніколи не поневолювала
інші народи, не вела загарбницькі війни, а лише захищала себе від ласих на чуже добро
близьких і далеких сусідів.
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині рай
Їм красить все їх рідний край
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.
М. Чернявський
Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе. Кожен
пишається своєю рідною землею. Завжди хоче сказати про неї найкраще. У нашого
народу глибоке й тисячолітнє коріння. Українці, як і інші народи, пройшли довгий
шлях розвитку, що позначилося на усіх сферах їх життя - культурі, побуті, мові. Ми
можемо пишатися своєю древньою величною історією. На уроках географії ви вивчали
географічне розташування України, її природу і природні багатства тощо.
- Що ви знаєте про Україну, як державу на карті світу? (демонструється на карті)
Учень: Сучасна Україна - незалежна держава. Розташована у центрі Східної
Європи і займає таку частку землі, що аби перетнути Україну пішки із заходу на схід,
треба йти 90 днів, долаючи щодня 30 км. Має кордони із Білоруссю, Росією, Польщею,
Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. На півдні омивається водами
Чорного та азовського морів.(Туреччина, Болгарія, Грузія та інші). Україна – єдина
країна Європи, яка має стільки близьких сусідів. На території України, а саме, поблизу
с. Ділове Рахівського р-ну, що на Закарпатті, знаходиться географічний центр Європи.
Площа країни - 604 кн. км., населення - близько 47 млн. чол. Столиця України - м. Київ.
Україна поділяється на 24 області, 2 міста Всеукраїнського значення і АР Крим.
Незважаючи на події сьогодення, я вважаю що Крим є частиною України і ми
обов’язково визволимо свій край. Форма правління - парламентсько-президентська
республіка. Глава держави - Президент, глава уряду - Прем'єр-міністр. Вищим
законодавчим органом є Верховна Рада.
Учениця: Фактично Україна стала буферною державою між країнами
ЗахідноїЄвропи і Російською Федерацією на сході. Сучасне геополітичне
положенняУкраїни в Європі визначає її винятково важливу роль у розв’язанні
ключових економічних і політичних проблем усього континенту. Україна володіє
найбільшою транзитною енергетичною мережею в Європі – через територію нашої
держави проходять три з дев’яти транспортних кордонів. 40% її національного
експорту спрямовано до європейських держав.
Учень: Україна - індустріально-аграрна держава. Має такі природні багатства:
кам'яне вугілля, нафта, газ тощо. Розвинена в ній і металургія. Україна має могутній
науковий і творчий потенціал. Академія наук України включає 6 регіональних центрів,
університети, інститути, лабораторії. У більше як 200 її державних вузах навчаються не
тільки українці, а й студенти з більш як 100 країн світу, європейських в тому числі.
Класний керівник: З уроків історії ви знаєте, який довгий і тернистий шлях
пройшла Україна до своєї незалежності.
Учениця: (зачитує).
Четвертий Універсал Української Центральної Ради 22 січня 1918р.
Народе України!
Твоєю силою, волею, словом утворилась на Українській Землі вільна Українська
Народна Республіка. Здійснилася мрія твоїх батьків. Борців за волю й право робочого
люду!
Віднині Українська Народна республіка стає самостійною, від нікого
незалежною. Вільною, суверенною Державою Українського Народу.
З усіма сусідніми державами, а саме: Росією, Польщею, Австрією, Румунією,
Туреччиною й іншими ми бажаємо жити в злагоді й приязні. Але ніяка з них не може
вмішуватися в життя самостійної Української Республіки. Власть в ній буде належати
тільки народу України.
Всіх громадян самостійної Української Народної республіки зазиваємо стояти
непохитно на сторожі добутої свободи й прав нашого народу й усіма силами боронити
свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої Української республіки.
У Києві, 9 (22) січня 1918 р. Українська Центральна Рада.
Класний керівник: Майже століття сплинуло з моменту першого зачитання цього
документу, але ці слова є актуальними і сьогодні. В день інавгурації у своєму виступі
президент України визначив перспективний шлях нашої держави: «Наш шлях у
майбутнє – це шлях, яким іде Об’єднана Європа. Ми з її народами належимо до однієї
цивілізації. Поділяємо одні цінності. Історія, економічні перспективи, інтереси людей
дають чітку відповідь на запитання – де нам шукати свою долю. Наше місце – в
Європейському союзі. Наша мета – Україна в Об’єднаній Європі». А зараз давайте
згадаємо історію утвердження власної державності.
Учень (розповідь)
У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної
державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події.
Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за соборність
своїх земель. Так уже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та землі
України були розрізнені, належали до інших держав: Російської імперії, Польщі,
Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об’єднання розрізнених
частин України в межах однієї держави.
Щороку 22 січня весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які
боролися за об’єднання усіх національно-демократичних сил українства, хто словом i
багнетом намагався відродити незалежну Соборну Українську державу. Ідея
всеукраїнської єдності формувалася ще з часів Київської Русі, Галицько-Волинської
держави, визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, Гетьманщини.
Реалізувалась ця мрія внаслідок української революції 1917- 1920 років, під час
якої з великою силою розкрилися свободолюбство i національний дух українського
народу, утворилися дві демократичні держави - Українська Народна Республіка (УНР)
та Західноукраїнська Республіка (ЗУНР). На жаль, дві роз’єднані держави не могли
існувати як єдиний політичний, економічний організм, цьому заважав ряд причин.
Незважаючи на перешкоди, народ України не полишав прагнення до соборизацiї всіх
українських земель у власній державі.
1 грудня 1918 року представники державного Секретаріату ЗУНР - Левицький,
Цегельський, члени Директорії — Винниченко, Петлюра, Андрiєвський,
Швецьпідписали у Фастові Предвступний договір про майбутнє об’єднання двох
республік. Цей договір став першим i основним актом соборності, викликав схвалення
українського загалу.
3 січня 1919 року на першому засіданні Української Народної ради було
одностайно прийнято Ухвалу про злуку ЗУНР i УНР. Часописи підкреслювали, що тим
самим зроблено перший крок на шляху до соборності українських земель.
Директорія i Рада Народних Мiнiстрiв призначила святкування об’єднання УНР
i ЗУНР на 22 січня. Мабуть, ця дата не була випадковою, адже вказаний день збігався з
річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР
проголошувалася самостійною, незалежною державою, отже він мав стати днем
подвійного всенародного свята — Незалежності i Соборності.
22 січня 1919 року на Софіївській площі, біля пам’ятника гетьману Богдану
Хмельницькому, у присутності десятків тисяч киян лідери УНР і повноважна делегація
ЗУНР заявили про свій непохитний намір збудувати єдину соборну Українську
державу.
З раннього ранку місто набуло святкового вигляду. На будинках державних
установ майорiли нацiональнi синьо-жовті прапори, Софiївський майдан прикрашала
тріумфальна арка зі старовинними гербами України і Галичини.
В Акті злуки проголошувалося: «Однині воєдино вливаються століттями
відiрванi одна від одної частини Єдиної України, Західноукраїнська Народна
Республіка (Галичина, БуковинаУгорська Русь) i Наддніпрянська Велика Україна.
Здійснилися вiковiчн iмрії, якими жили, i за які вмирали кращі сини України. Однині є
єдина, незалежнаУкраїнськаРеспубліка».
Класний керівник: 2 4 серпня 2014 року український народ відзначав 23-тю річницю
НезалежностіУкраїни — головне державне свято на честь прийняття Верховною Радою
УРСР Акту проголошення незалежності України, підтверджену всенародним
референдумом 1 грудня 1991 року, що прийнято вважати датою утворення держави
Україна в її сучасному вигляді.
Проголошення Акту незалежності України відкрило нову сторінку в історії України.
На всіх етапах становлення український народ демонстрував національний дух і
прагнення жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді з іншими народами. І з
проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних
відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи
зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет
України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої
політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Як свідчить історія, із тисяч народів і народностей світу лише близько 200 виросли в
нації — створили свої держави й домоглися визнання світової спільноти, серед них —
Україна.
У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди
входять у його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових
цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що засвідчили
прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя. А рік той —
тисяча дев'ятсот дев'яносто перший.
Сьогодні день Незалежності України — результат тисячолітньої боротьби
українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати
запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства.
Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того,
чи зуміємо ми об'єктивно проаналізувати власний історичний досвід, зокрема
усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея. Процес
зародження й розвитку цієї ідеї виявився довготривалим, складним, а на деяких етапах
й вельми суперечливим. Це великою мірою зумовленно надзвичайно непростою
історичною долею українського народу, численними перешкодами на шляху
становлення його етичної самосвідомості, жорстокими переслідуваннями тих, хто
намагався підняти національне питання в умовах чужоземного поневолення.
Так склалося, що ми, звертаю чи погляд на свою історію, знаходили переважно події
сумні. Пам'ять наша міцно зафіксувала такі сторінки, як зруйнування золотоглавого
Києва, битву під Берестечком, драматизм Полтавського бою, нищення Січової
Запорозької республіки тощо.
Згадуючи важкі сторінки нашої історії, ми зовсім не хочемо закреслити те велике і
світле, яке підносить наш народ до вершин цивілізації, визначає його заслуги перед
людством. Адже на нашому славному історичному шляху були і могутня Київська
держава Володимира Великого, Ярослава Мудрого, і одна з перших християнських
республік в Європі — Запорозька Січ, і започаткування власної державності в
Українській Народній Республіці.
Незалежність нашої держави стала реальністю. Україна має свій герб, прапор, гімн і
державну мову.
Мозковий штурм поняття “Україна”
Ви отримали багато інформації щодо становлення України як держави. То ж давайте
підсумуємо почуте і разом заповнимо наступну схему: (учні називають свої варіанти,
вчитель записує на дошці)
Мозковий штурм поняття “народ”
Що означає поняття « народ»?
Класний керівник. Якщо врахувати, що в Україні 47 мільйонів Я, ми можемо вивести
формулу українського народу: Я х 47 млн. = український народ (Україна). А Україна це її історія, народ, територія, звичаї, традиції, закони.
Отже, поняття Я, Ми, Народ не існують окремо, вони взаємопов’язані і існують
у ланцюгу
Я
МИ
НАРОД
СВІТ
Класний керівник.
Отже, про Україну як державу можна говорити до
безкінечності і шукати все нові і нові її ознаки. Проте боротьба за національну
культуру, за українську мову, а відтак і за державу, зважаючи на події сьогодення, ще
попереду. Базовими рисами майбутнього мають стати висока професійність, творчість,
комунікативна духовність, які формуватимуть у різних верств і груп населення
виважені духовні та моральні орієнтири, життєві цінності, закладатимуть підвалини
відповідної соціальної поведінки.
Сьогодні кожному громадянинові нашої держави зрозуміло, що Україну чекає
тернистий, важкий і довгий шлях входження у світовий простір. Шлях України — це
шлях побудови самостійної демократичної незалежної правової держави, а не держави
тільки етнічної. У цьому — джерело нашої внутрішньої стабільності і міжнаціональної
злагоди.
Підведення підсумків.
К л а с н и й к е р і в н и к . Ви — майбутнє України. Яке стоїть перед вами завдання
сьогодні?
(Своїми знаннями, працею, здобутками підносити
культуру України, своїми
досягненнями славити її. Бути гідними своїх предків, любити рідну землю так, як
заповідав великий Тарас, берегти волю і незалежність України, поважати свій народ і
його мелодійну мову. Шанувати себе і свою гідність.)
Учень:
Я українець вірою і кров'ю,
Моє коріння тут, у цій землі.
Вона моєю живиться любов'ю,
А я страждаю болями її.
Учениця:
Я українець, син народу того,
Що відвикає нині від ярма.
Я не корюся, я молюся Богу
І вірю в те, що все це не дарма.
Учень:
Я українець, смутком оповите
Моє кохання, як гірке вино.
Моя рідня розкидана по світу,
Як буйним вітром золоте зерно.
Учениця:
Я українець! - цього не відняти,
В моїй душі співають солов'ї,
Були такими мої мама й тато,
Й такими будуть правнуки мої!
К л а с н и й к е р і в н и к . Любі мої! Пам'ятаймо: патріотизм — звичайний стан
повсякденного життя людини, який виявляється не тільки в надзвичайних ситуаціях.
Вірмо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних
борців, навіки залишатиметься непорушною. А ми маємо бути свідомі того, що лише в
єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й
духовно багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.
Учениця.
Не ділімо цю землю,
Не ділімо це небо,
Не ділімо хатини
Й сім'ї не ділімо!
Бо ми - браття, єдині
В українському слові,
В українськім коріння,
В українській любові!
Звучить пісня Т. Петриненка «Господи, помилуй нас»
Автор
galinkagos
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
4 891 Кб
Теги
якусик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа