close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Презентація "Метод проектів"
Проектна
діяльність учнів –
як одна з форм
самостійної творчої
роботи
Підготувала Захаренко В.В.
LOGO
«Що найважливіше –
нагодувати дитину з ложки, чи
навчити її їсти?»
А.С. Виготський
Звернувся до монаха бідняк:
«Дай мені риби! Я голодний”.
Монах мовчки віддав йому
вудочку.
Одним із найперспективніших методів
навчання вважають метод проектів
сприяє розвитку
інтелектуальних
здібностей
створює умови для
творчої самореалізації
учнів
підвищує мотивацію
до навчання
учні набувають досвіду розв’язання проблем
майбутнього самостійного життя, які вони
проектують у навчанні
LOGO
LOGO
Навчальне проектування – це комплекс
пошукових,
дослідницьких,
розрахункових,
графічних та письмових видів робіт, що виконуються
учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з
метою практичного чи теоретичного вирішення
значущої проблеми.
Її розв’язання передбачає використання різних
методів і засобів навчання та інтегрованих знань з
різних галузей науки, техніки, творчості.
Результати проектної діяльності як творчоїLOGO
співпраці викладача й учнів
Викладач:
підвищення професійної майстерності;
зацікавлення учнів предметом;
посилення інтересу до навчання;
залучення учнів до пошуку,
дослідження;
відчутність реальних результатів своєї
праці;
задоволення в інтелектуальному
розвитку
Результати проектної діяльності як творчої
LOGO
співпраці викладача й учнів
Учень:
поглиблення знань;
розвиток навичок мислення високого
рівня;
розвиток творчих здібностей;
творче застосування знань;
свобода вибору;
уміння працювати в команді;
підготовка до олімпіад, конкурсів,
науково-дослідницької діяльності.
LOGO
Проект характеризується такими ознаками:
 розв’язується певна проблема;
 результати мають практичну, теоретичну
чи пізнавальну значущість для учнів;
 має місце самостійна діяльність учнів
(індивідуальна , парна, групова);
 учні займаються дослідницькою роботою;
 передбачена необхідність інтегрувати
знання та вміння з різних предметів.
Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не
може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну
сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи
іншу
проблему
шляхом
самостійних
дій
учнів
із
обов’язковим
представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути
матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом,
комп’ютерна газета, альманах тощо).
LOGO
Метод проектів не повинен
витісняти класно-урочну систему,
але він є важливим компонентом
освіти і використовується в різних
видах навчально-виховної
діяльності
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
1 372 Кб
Теги
метод проектів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа