close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
Данні логопедичного обстеження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( учня (ці) кл., П.І.Б. число, місяць, рік народження, адреса проживання)
ЗОШ №, (ДНЗ №) ______ м. Слов’янська.
Особливості контакту:
- наявність інтересу до співпраці (без особливостей, якісні порушення
соціального розвитку або взаємодії однобічність, незвичність або
відсутність взаємного соціального спілкування, стереотипні, обмежені по
діапазону реакції, ігнорування дитиною завдань та інструкцій, тощо).
Стан емоційно-вольової сфери:
- відсутність емоційного відгуку, спокійний, підвищений, знижений,
ейфоричний, депресивний, виражена тривожність, страхи контактувати з
оточуючими, нестійкість настрою, конфліктність, емоційна збудливість і
нестабільність, прояви агресії , самоагресії (б’є, кусає, падає на підлогу
тощо);
- гіпомімія скудність міміки в наслідок парезів та розладів.
Ознаки психічного напруження і невротичних тенденцій:
- гризе нігті, смокче палець, нервує, червоніє, блідне, плаксивий, відсутній
апетит;
- бувають припадки злості, тривожність, нетримання сечі;
- здатність до вольових зусиль;
- реакції на успіх, похвалу (адекватність, неадекватність, вмотивованість,
очікування, бажання бути оціненим);
- продуктивність;
- критичність ( вміння оцінювати ситуацію, адекватність поведінки при
цьому);
Особливості співпраці:
- ігнорує ініціативу до співпраці, короткотривала, вибіркова то що.
Дання про хід мовного розвинення:
• мовленнєвий розвиток за віком;
• без особливостей;
• домовленнєвий розвиток з затримкою;
• раннє психомоторний розвиток протікав з затримкою;
• у ранньому віці переніс пневмонію, діатез;
• пізно почав говорити;
• до школи проводилася корекція звуковимови в умовах поліклініки,
дитячого садка;
• раніше психомоторне розвинення з затримкою;
• фразове мовлення – з 3 років.
Стан та рухливість мовного апарату:
• Анатомічна будова без аномалій;
• не утримує позу закритого рота;
• може тривалий час утримувати артикуляторне положення;
• мовленнєві рухи уповільнені, з труднощами;
• основні рухи язиком, губами виконує;
• губи товсті, малорухомі;
• спостерігається заміна рухів і синкенезиї;
• мовлення мляве, масивний язик, обсяг рухів неповний;
• переключення рухів порушене;
• тонус нормальний, активність рухів достатня;
• кінчик язика малоактивний;
• при артикуляційних вправах м'язова напруга збільшується;
• прикус – прогения;
• зазначається підвищена соливация;
• тверде піднебіння – високе, має готичну форму;
• точність виконання рухів збережена;
• зуби дрібні, великі, рідкі, часті, є наявність зайвих зубів, порушення
зубного ряду;
• м'яке піднебіння рухливе, нерухоме, довге, коротке, ущелина або
післяопераційні рубці.
Стан дрібної моторики:
• Рухи рук неточні;
• проби Хеда виконує вибірково;
• насилу опановує навички самообслуговування (застібання гудзиків,
зав'язування шарфа і т. д)
• навичками самообслуговування не володіє;
• недостатньо розвинена моторика дрібних м'язів рук;
• довільна моторика не сформована;
• провідна рука - права;
• воліє навичками роботи лівою рукою;
• всі рухи виконує правильно;
•м’язовий тонус підвищений;
• неправильно тримає олівець;
• моторна незручність при роботі з пластиліном;
• відчуває труднощі при оволодінні графічними навичками;
• спостерігається уповільнений темп письма.
Стан загальної моторики:
• Рухи незграбні, повільний;
• обмежений обсяг активних рухів;
• відстає в темпі, ритмі, переключення рухів;
• відчуває труднощі при імітації рухів "як йде солдат, летить птах, як ріжуть
хліб" і т. д.;
• м'язи швидко втомлюється при функціональних навантаженнях;
• відзначаються труднощі при виконанні вправ на динамічну організацію
рухів;
• замін рухів і синкенезій не спостерігається.
Розуміння мовлення:
• Мовлення оточуючих розуміє в межах рівня інтелекту;
• розуміння мови утруднено;
• виконує завдання за словесною інструкцією;
• потребує неодноразового повторення завдання;
• з запізненням реагує на звернення вчителя;
• доручення оточуючих виконує вибірково, з недоліками;
• розуміння мовлення пов'язано з незнанням української або російської мови.
Звуковимова:
• Є недоліки вимови;
• порушено вимова звуків ...;
• дефектно вимовляє опозиційні звуки;
• недоліки вимови дзвінких приголосних (оглушення);
• ізольовано всі звуки вимовляє правильно, але при збільшенні мовленнєвого
навантаження спостерігається загальна розмитість мовлення;
• відсутність, заміна, перекручення, змішання звуків;
• поліморфне порушення звуковимови характеру стертої форми дизартрії.
Фонематичні процеси:
• Фонематичний слух недостатньо сформований;
• фонематичний синтез сформований, правильно будує слова з послідовно
названих звуків;
• фонематичні уявлення сформовані, правильно придумує слова на задані
звуки, відбирає картинки;
• може придумати слово на заданий звук;
• слабо диференціює опозиційні фонеми;
• неправильно диференціює слова: бочка – нирка, малина – Марина;
• фонематичні сприйняття, фонематичний аналіз та синтез в основному
сформовані.
Володіння звуко-буквенним аналізом і синтезом:
• Навички звуко-буквеного аналізу ісинтезу недостатньо сформовані;
• допускає помилки при визначенні кількості звуків у слові;
• має труднощі у визначенні кількості і послідовності звуків;
• визначення місця звуку в слові сформовано;
• місце звуку стосовно іншим звуках визначає не завжди вірно;
• є труднощі при визначенні кількості і послідовності звуків на складнішому
мовному матеріалі.
Відтворення слів складної звукової будови:
• Не утримує повну складову структуру складних слів, особливо зі збігом
приголосних;
• кількість складів у багатоскладових словах визначає неправильно;
• переставляє склади місцями;
• слова складного звукового складу відтворює правильно.
Темп, чіткість мовлення, характеристика голосу та дихання:
• темп висловлювань уповільнений;
• мова нерозбірлива, маловиразна, невиразна, малозрозуміла для оточуючих;
• звуки вимовляються нечітко;
• голос сильний, дзвінкий, глухий, здавлений, хрипкий;
• дихання вільне, утруднене, поверхневе, неглибоке, нерівне);
• темп і ритм мовлення в межах норми;
• словесне наголос вживає правильно;
• інтонаційне мова недостатньо виразна.
Прояв заїкуватостї:
• не заїкається;
• іноді повторює перший склад у словах, складних за структурою або
семантиці;
• наявність судом (дихальних, голосових, артикуляційних).
Словниковий запас:
• словник бідний, неточний, обмежений побутовою тематикою;
• не завжди точно використовує слова;
• відчуває труднощі при підборі антонімів, синонімів, спільнокореневих слів;
• у мовленні частіше застосовує іменники, дієслова, займенники, рідше –
прикметники, прислівники;
• не розуміє значення багатьох слів і допускає численні помилки у їх
вживанні;
• часто використовує слова не за призначенням;
• допускає змішання слів за змістом і по акустичному подібності;
• страждає розуміння і вживання узагальнюючих понять.
Граматична будова:
• недостатньо сформований для даного віку;
• у промові відсутні складні синтаксичні конструкції;
• допускає численні помилки в пропозиціях простих синтаксичних
конструкцій;
• є неузгодженість слів у фразі, аграматизми;
• неправильно вживає прийменники, відмінки;
• є помилки при перетворенні імен іменників у множину;
• у спонтанній промові аграматизми не виявлено;
• допускає помилки у вживанні складних прийменників;
• є помилки в узгодженні прикметника і іменника в непрямих відмінках (сім
карандашов, на зеленими дерев);
• допускає помилки в узгодженні прикметника та іменника середнього роду в
називному відмінку, а також у непрямих відмінках;
• є аграматизми при утворенні прикметників від іменників (вершкове
варення, волчачий хвіст).
Зв’язне мовлення:
• спостерігається недостатній розвиток зв'язного мовлення;
• в переказах спостерігаються пропуски і спотворення смислових ланок,
порушення послідовності подій;
• нечітко вимовляє слова;
• при відповідях користується фразою нескладної конструкції;
• спостерігається високий рівень мовного розвитку;
• досвід мовного спілкування бідний;
• самостійно може висловитися;
• усна форма мовлення недостатньо сформована.
• грубе недорозвинення зв'язного мовлення (1-2 речення замість розповіді).
Письмо:
• є численні помилки різного характеру;
• відчуває труднощі при оволодінні письмом та читанням (т. к. є велика
кількість специфічних – дисграфічних помилок на тлі великої кількості
різноманітних інших);
• при списуванні спостерігаються поодинокі помилки;
• при письмі під диктовку допускає велику кількість помилок (заміни д-т, б-п,
ж-ш и др., пропуски, додавання, пропуски прийменників, написання разом
слів).
Читання:
• спосіб читання буквено-складове ;
• читання уповільнене, поскладове, словами;
• розуміння прочитаного з недоліками;
• читання поскладове прості слова читає цілісно;
• робить запинки при читанні багатоскладових слів;
• читання з великою кількістю помилок (пропуск літер, складів, усічення
слова, нарощування, вгадування закінчень, змішання оптично схожих літер,
аграматизми та ін.);
• не відповідає на запитання за текстом;
• при читанні слова вимовляє нечітко.
Координація та просторова орієнтація:
• нечітка координація рухів;
• може визначити праву, ліву сторону;
• зорово - просторові уявлення недостатньо сформовані;
• причинно – наслідкові зв'язки (відносини) вибудовує тільки за допомогою
дорослого;
• неправильно розпорядженні написане на аркуші паперу;
• схема тіла не сформована;
• правильно визначає частини тіла.
Додаткові відомості:
• помилки часто обумовлені неуважністю, імпульсивністю;
• охоче приймається за виконання завдань не дослухавши пояснення;
• легко зацікавлюється, але швидко байдужіє до роботи;
• має стійку неуспішність з основних предметів;
• відчуває труднощі при засвоєнні матеріалу з рідної мови;
• увага нестійка, часто відволікається;
• значно знижений обсяг короткочасної і довгострокової пам'яті;
• насилу опановує необхідним обсягом знань;
• запас знань і уявлень про навколишньої дійсності значно знижений;
• інструкції з виконання завдання потрібно повторювати неодноразово.
Результати корекційної роботи:
• динаміка мовленнєвого розвитку незначна;
при позитивній динаміці розвитку випущений з групи;
• рекомендовано продовжити заняття з логопедом;
• динаміки розвитку не спостерігається;
• логопедичні заняття відвідував нерегулярно, матеріал засвоєний вибірково,
динаміка розвитку дитини незначна.
Логопедичний висновок:
• показань для занять з логопедом немає;
• фонематичний недорозвиток мовлення;
• загальне недорозвинення мовлення;
• нерізко виражене загальне недорозвинення мовлення;
• порушення читання та письма, обумовлене ЗНМ;
• недорозвинення фонематичного слуху і фонематичного сприйняття;
• лексико-граматичне недорозвинення;
• поліморфний порушення звуковимови, дислексія і дисграфія; складна
форма дисграфії (акустична дисграфія, дисграфія на грунті порушення
мовного аналізу та синтезу);
• нерізко виражена дисграфія;
• аграматична дислексія і дисграфія;
• фонематическая дислексія, дисграфія на грунті порушення мовного аналізу
та синтезу.
____________
(число,місяц,рік)
Педагог
______________
_____________________
(П.І.Б. педагога повністю)
(підпис)
Директор ЗОШ № (завідувач ДНЗ №)
м.п.
_____________
(підпис)
_______________________
(П.І.Б. повністю)
Документ
Категория
Образование
Просмотров
12
Размер файла
29 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа