close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІКТ

код для вставки
Із досвіду роботи
вчителя початкових
класів КГ№91
Галич О.І.
Під час
повторе
ння
вивченого на
попере
дніх
уроках
матеріа
лу
• Під час
мотива
ції як
постан
овка
пробле
ми
перед
вивчен
ням
нового
Під час
пояснення
нового
матеріа
лу як
ілюст
рації
Під час
закріпл
ення й
узагаль
нення
знань
Для
кон
т
рол
ю
зна
нь
• Мультимедіа - презентації
• Навчальні фільми
• Відео демонстрації
• Гра «Плутанина»
• День, діти, дню, був,
раділи, тихий, літньому,
і, сонячний.
• Сонячний • Діти раділи
літньому
день був
дню.
тихий.
Слайд 1Слайд 1Слайд 1
коза … ий
україн… ий
пра …ий
слов’ян … ий
учитель … ий
чума … ий
риба … ий
Вiд поданих прислiвникiв утвори iменники,
прикметники, дієслова за зразком
•
•
•
•
•
•
.
Сумно - сум, сумний, сумувати.
Радісно –
Міцно –
Солоно –
Синьо –
Смішно –
Дібрати прислівник - антонім.
Спереду - ... .
а) попереду;
б) ззаду;
в) ліворуч.
С п е р е д у
з а д у .
–
з
Дібрати прислівники - синоніми.
Весело - ... .
а) зажурено;
б) радісно;
в) бадьоро.
В е с е л о – р а
д і с н о , б а д ь
о р о .
Ґрунтовно аналізувати навчальну
інформацію, творчо підходити до
засвоєння навчального матеріалу
моделювати і розв'язувати пізнавальні,
життєві та соціальні ситуації, таким
чином збагачуючи власний
пізнавальний і соціальний досвід;
Навчитися слухати іншу людину,
поважати альтернативну думку;
учитися будувати конструктивні
відносини в групі.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
19 592 Кб
Теги
семінар
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа