close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Цифрові диктанти

код для вставки
Цифровий диктант
на тему «Ґрунти України»
1В
2В
Чорноземи
2
1
Солоді
3
2
Сірі лісові
1
3
1. Які ґрунти поширені в лісостеповій і степовій зонах України?
2. У яких ґрунтах вміст гумусу становить 2,5-3,0%?
3. Які ґрунти мають погані агрономічні властивості?
4.
У яких ґрунтах найпотужніший гумусовий горизонт?
5.
Які ґрунти сформувались на лесових породах?
6.
Які ґрунти утворились у зниженнях – подах Причорномор’я?
7. Які ґрунти утворились на карбонатних лесових породах?
8. У яких ґрунтах є умови для періодичного промивання ґрунтів?
9.
У яких ґрунтах є Нітроген, Калій та Фосфор?
10.
Які ґрунти мають невисоку родючість?
11.Які ґрунти мають верхній(гумусовий) горизонт сірого кольору?
12.Для яких ґрунтів необхідне зрошення?
Відповіді: 1 варіант – 2132 – 1323 – 13 – 12
2 варіант – 1321 – 3212 – 32 - 31
Цифровий диктант на тему:
«Дослідження Новітнього часу»
В.Вернадський
П.Тутковський
В.Кубійович
Б.Срезневський
Г.Висоцький
С.Рудницький
М.Вавилов
П.Погребняк
1В
2В
1
5
8
3
2
4
7
6
6
2
3
1
8
3
5
7
Питання
1. Хто був першим президентом Академії наук України?
2. Хто розробив першу схему природно-географічного районування
України?
3. За ініціативою якого вченого було створено «Енциклопедію
українознавства»?
4. Який вчений розробив одну з перших схем кліматичного
районування України?
5. Хто є одним із основоположників ландшафтознавства в Україні?
6. Який вчений створив стаціонари для дослідження ландшафтів?
7. Кого вважають засновником фізичної географії України?
8. Хто довів можливість розведення лісів у степовій зоні України?
9. Хто бв президентом Всесоюзного географічного товариства у
1931-1940рр.?
10.Який вчений організував у Харкові Український науководослідний інститут географії у картографії?
Відповіді: 1 варіант – 1553 - 2642 – 74
2 варіант – 6242 - 8738 - 53
Автор
gymnaziy
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
30
Размер файла
15 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа