close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Географ і краєзнавець Кость Дубняк у працях С. М. Шевчука

код для вставкиСкачать
Географ і краєзнавець Кость Дубняк у працях С. М. Шевчука [Електронний ресурс] : [бібліогр. список] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХДНБ, 2010. - Назва з титул. екрана. -
Географ і краєзнавець Кость Дубняк
у працях С. М. Шевчука
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Шевчук С. М. Розвиток методології суспільної географії в Україні у першій половині ХХ
століття // Економічна та соціальна географія : наук. зб. / ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та
ін. – К., 2005. – Вип. 56. – С. 27–37.
Шевчук С. М. Федір Матвієнко-Гарнага – видатний український економіко-географ і
економіст // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2006.
– Вип. 13. – С. 30–33.
Шевчук С. М. Професор Кость Дубняк: внесок у розвиток досліджень продуктивних сил
України (на прикладі Полтавщини) // Географічні проблеми розвитку продуктивних сил
України : матеріали ІV Всеукр. наук. конф. (16–17 трав. 2007р., м. Київ). – С. 16–17.
Шевчук С. М. Суспільно-географічні дослідження Полтавщини у першій чверті ХХ
століття // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2007. –
Вип. 15. – С. 45–50.
Шевчук С. М. Краєзнавчий напрямок у розвитку методологічних основ української
економічної географії в 20-х рр. ХХ століття // Регіональні проблеми України:
географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали Другої Всеукр. конф. (10–12
жовт. 2007 р., м. Херсон). – Херсон, 2007.
Шевчук С. М. Формування теоретичних основ українського економіко-географічного
краєзнавства // Гуманітарний вісник : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2008. –
Спец. вип. – С. 273–275.
Шевчук С. М. Професор Михайло Самбікін – основоположник української
агрометеорологічної науки та організатор географічної освіти на Полтавщині // Історія
української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19.
Шевчук С. М. Кость Дубняк – перший географ Полтавщини // Краєзнавство. Географія.
Туризм. – 2009. – № 13 (594). – С. 23–24.
Шевчук С. М. Формування теоретичних засад українського географічного краєзнавства в
20-х рр. ХХ століття // Історія та географія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім.
Г. С. Сковороди. – Х., 2009. – Вип. 34. – С. 26–28.
Шевчук С. М. Видатні постаті землезнавчої науки Полтавщини першої половини ХХ
століття : (професори Кость Дубняк та Михайло Самбікін) // Наукові пошуки географічної
громадськості: вчора, сьогодні, завтра / відп. ред. Ю. О. Кисельов. – Луганськ, 2009. –
С. 207–209.
Олійник Я. Б. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у XX столітті :
навч. посіб. для ВНЗ / Я. Б. Олійник, С. М. Шевчук. – К. : ВГЛ «Обрії», 2011. – 168 с.
Шевчук С. М. Професор Кость Дубняк – теоретик української географічного краєзнавства
та викладач економічної географії Полтавського ІНО / С. М. Шевчук, С. С. Козіка // Історія
Полтавського національного педагогічного університету в особах. – Полтава, 2011.
Шевчук С. М. Професор Кость Дубняк (1890 – 1948): повернення в українську географію //
Історія української географії. – Тернопіль, 2012.
Шевчук С. М. Професор Кость Дубняк – теоретик української географії та викладач
економічної географії Полтавського інституту народної освіти // Історична пам'ять. –
Полтава, 2012.
Автор
468   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Гуманитарная литература
Просмотров
46
Размер файла
46 Кб
Теги
Дубняк К. В., краєзнавці, географи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа