close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПДР

код для вставки
Сумський національний аграрний університет
Роменський коледж
«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ»
для студентів спеціальності
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
ПОГОДЖЕНО:
ПОГОДЖЕНО:
Завідуючий відділення
«ЕРМО АПВ»
О. Г. Іллєнко ____________
«___» ___________20___р.
Методист коледжу
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник директора
з навчальної роботи
Л. М. Петрикова _______________ Ю. М. Харченко___________
«___» ___________20___р.
«____»____________20___р.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
«Правила дорожнього руху»
для студентів спеціальності: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва»
Викладач:
(Зварич І.І.)
Комплекс розглянуто і схвалено
предметною (цикловою) комісією
спецдисциплін №1
Протокол № _____від
«___»______________
Голова предметної (циклової) комісії
_______________ (_____________________)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
АНОТАЦІЯ
Дисципліна: «Правила дорожнього руху»
Автор робочої навчальної програми: Зварич Іван Іванович
Лектор: Зварич Іван Іванович
Загальна кількість: 135 годин;
з них:
- лекцій – 62,
- ЛПЗ – 28,
- СР- 45.
5. Форма контролю: модульний та атестаційний контроль, екзамен.
1.
2.
3.
4.
Навчально-методичний комплекс містить усі необхідні матеріали дисципліни
«Правила дорожнього руху»: робочу програму, доповнення до робочої програми,
тексти лекцій, методики виконання практичних занять, теми самостійних робіт,
бази даних для здійснення самоконтролю при вивченні курсу.
МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ
Навчально-методичний комплекс по дисципліні «Правила дорожнього руху»
розроблений на основі
«Державний стандарт професійно-технічної освіти
ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012 «Водій автотранспортних засобів категорії С»».
Перелік дисциплін, вивчення яких базується на знанні предмету
Таблиця 1
№
Назва дисципліни
1. Індивідуальне навчання на автомобілях
2. Індивідуальне навчання на тракторах
3. Здача кваліфікаційного іспиту в МРЕВ ДАІ
Перелік дисциплін, які забезпечують засвоєння предмету в межах програми
Таблиця 2
№
Назва дисципліни
1.
Математика
2.
Фізика
3.
БЖД
1. Мета дисципліни.
Основна мета дисципліни «Правила дорожнього руху» полягає в тому, щоб
навчити студентів Закону України про дорожній рух та правил дорожнього руху
України.
2. Задача дисципліни.
Задача дисципліни – сформувати в студентів необхідні знання, уміння і навики
з чіткого дотримання та виконання вимог запроваджених правилами дорожнього
руху.
3. Вимоги до студентів.
У результаті вивчення дисципліни «правила дорожнього руху» студенти
повинні:
Повинен знати:
Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила
дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних,
великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць,
механізмів і систем автотранспортних засобів категорії С та правила їх технічної
експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів;
основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньотранспортних пригод та способи їх запобігання; характер впливу кліматичних
умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що
виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх
виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила
безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного
обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості
користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та
інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в
гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньотранспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил
дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання
матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.Повинен уміти:
Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії С
за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил
перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан
автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на
цих автотранспортних засобах. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг.
Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та
після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання автотранспортного
засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і
охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного
обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб для
навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження,
розміщення та кріплення вантажів ( у тому числі – небезпечних, великовагових,
негабаритних) у кузові. Усуває технічні несправності, які виникають під час
роботи на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні
роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними
матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу
потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.
4. Розподіл робочого навантаження за видами занять.
Форми контролю
Курсовий
проект
контрольна
робота
залік
екзамен
5-6
62
28
45
-
+
+
-
62
28
45
навчальна
практика
самостійна
робота
Всього
лабораторнопрактичні
заняття
ІІІ
лекції
Денна
Семестр
Форма
навчання
Курс
Види занять
ВСЬОГО ГОДИН
Таблиця 3
135
135
5. Зміст курсу.
1 Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та
права учасників дорожнього руху
2 Дорожні знаки
3 Дорожня розмітка і дорожнє обладнання
4 Регулювання дорожнього руху
5 Порядок руху зупинки та стоянки транспортних засобів
6 Проїзд перехресть
7 Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів
загального користування та залізничних переїздів
Лабораторно-практичні роботи за темами 1-7
8 Особливі умови руху
9 Перевезення людей та вантажів
10 Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних
засобів
11 Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби,
позначення
Лабораторно-практична робота за темами 8-11
1. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
вивчення дисципліни «Правила дорожнього руху»
Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни
Математика
Фізика
БЖД
Наступні дисципліни, в яких використовуються
матеріали даної дисципліни
Індивідуальне
навчання на
автомобілях
Індивідуальне
навчання на
тракторах
здача
кваліфікаційного
іспиту в МРЕВ
ДАІ
2. Перелік тем лекцій.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Таблиця 4
Тема та зміст лекції
Загальні положення. Основні поняття та терміни . Обов'язки та права
учасників дорожнього руху.
Дорожні знаки. Попереджувальні знаки
Знаки пріоритету
Заборонні знаки
Наказові знаки
Інформаційно-вказівні знаки
Знаки сервісу
Таблички до дорожніх знаків
Дорожня розмітка та її характеристики. Горизонтальна розмітка
Вертикальна розмітка
Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора
Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів регулювальника
Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора та
регулювальника
Попереджувальні сигнали
Початок руху, зміна напрямку руху
Розташування транспортних засобів на проїзній частині
Швидкість руху, дистанція та інтервал
Обгін і зустрічний роз’їзд
Зупинка та стоянка транспортных засобів
Проїзд перехресть
Регульовані перехрестя
Нерегульовані перехрестя
Нерегульовані та регульовані перехрестя
Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів
Перевага маршрутних транспортних засобів
Рух через залізничний переїзд
Особливі умови руху. Рух по автомагістралі, дорогах автомобілів у
житловій зоні, гірськими дорогами і крутими спусками
Користування зовнішніми світловими приладами
Рух транспортних засобів у колонах
Буксирування транспортних засобів
Навчальна їзда
Перевезення людей
Перевезення вантажів
Перевезення людей та вантажів
Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів.
Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів
Обсяг
годин
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4
3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ
організації навчального процесу з дисципліни «Правила дорожнього руху»
Регулювання руху,
порядок руху зупинка
і стоянка ТЗ, проїзд
перехресть
Загнальні положення,
дорожні знаки та
розмітка
Проїзд пішоходних
переходів, зупинок
транспортних засобів
загального
користування та
залізничних переїздів
Правила
дорожнього
руху
Особливі у мови руху,
перевезення людей
та вантажів, вимоги
до технічного стану та
обладнання ТЗ
Номерні та
розпізнавальні знаки,
попереджувальні
засоби та
позначення, цикл
ЛПЗ
4. Перелік тем лабораторних-практичних робіт.
№
Тема роботи
п/п
1. Дорожні знаки
2. Дорожня розмітка
3. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора
Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів
4.
регулювальника
Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора
5.
та регулювальника
6. Попереджувальні сигнали
7. Порядок руху, зупинка та стоянка
8. Проїзд регульованих перехресть
9. Проїзд не регульованих перехресть
10. Проїзд регульованих та не регульованих перехресть
11. Рух через залізничні переїзди
12. Перевезення людей та вантажів
13. Особливі умови руху
14. Вимоги до технічного стану транспортних засобів
Таблиця 5
Обсяг
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5. Перелік тем для самостійної роботи.
Таблиця 6
Теми лекцій
Вступ
1. Загальні положення. Основні поняття та терміни . Обов'язки та права учасників
дорожнього руху.
2. Дорожні знаки. Попереджувальні знаки
3. Знаки пріоритету
4. Заборонні знаки
5. Наказові знаки
6. Інформаційно-вказівні знаки
7. Знаки сервісу
8. Таблички до дорожніх знаків
9. Дорожня розмітка та її характеристики. Горизонтальна розмітка
10. Вертикальна розмітка
11. Дорожнє обладнання та його характеристика
12. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора
13. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів регулювальника
14. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофора та регулювальника
15. Попереджувальні сигнали
16. Початок руху, зміна напрямку руху
17. Розташування транспортних засобів на проїзній частині
18. Швидкість руху, дистанція та інтервал
19. Обгін і зустрічний роз’їзд
20. Зупинка та стоянка транспортных засобів
21. Проїзд перехресть
22. Регульовані перехрестя
23. Нерегульовані перехрестя
24. Нерегульовані та регульовані перехрестя
25. Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування
та залізничних переїздів. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних
засобів
26. Рух через залізничний переїзд
27. Особливі умови руху. Рух по автомагістралі, дорогах автомобілів у житловій зоні,
гірськими дорогами і крутими спусками
28. Користування зовнішніми світловими приладами
29. Рух транспортних засобів у колонах
30. Буксирування транспортних засобів
31. Навчальна їзда
32. Перевезення людей
33. Перевезення людей та вантажів
34. Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів. Загальні вимоги до
технічного стану транспортних засобів
35. Попереджувальні засоби, позначення
36. Номерні та розпізнавальні знаки.
Вимоги Правил, що стосуються питань організації правил дорожнього руху, які вимагають
узгодження з державтоінспекцією
37. Загальні положення. Основні поняття та терміни . Обов'язки та права учасників
дорожнього руху.
За характером
завдання
6.
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота над окремими темами,
передбаченими робочою програмою
ІНДИВІДУАЛЬНЕ
Підготовка до поточного та підсумкового
контролю
Підготовка до лабораторно-практичних робіт
Написання та захист рефератів
Обміркування питань з дисципліни до
обговорення
Участь в предметних конкурсах
7.
7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з дисципліни «ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»
Таблиця 7
№
п/п
Тема
Лекції
ПЗ
Самос
тійні
2
2
1
1
6
2
1
1
2
2
2
10
6
2
6
2
4
6
26
2
2
4
2
2
2
2
4
12
4
2
6
2
18
1
1
1
3
2
8
2
2
20
2
2
2
2
2
10
4
8
12
44
2
1
6
6
15
8
4
12
71
-
2
6
8
6
6
-
6
2
8
2
2
4
-
8
8
4
4
2-й курс, 3 семестр
Модуль 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вступ
Основні відомості про оформлення креслень
Масштаб. Нанесення розмірів
Прийоми викреслювання контурів технічних деталей
Способи та методи зображення
Точка і пряма
Площина
Способи перетворення проекцій
Всього по модулю 1
Модуль 2
9.
10.
11.
12.
13.
Аксонометричні проекції
Поверхні геометричних тіл
Перетин поверхонь геометричних тіл площинами
Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл
Проекційне креслення
Всього по модулю 2
Модуль 3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Проекційне креслення
Прості фігури і геометричні тіла.
Моделі
Контрольна робота 1
Загальні положення
Загальні правила виконання креслень
Зображення і позначення різей
Всього по модулю 3
21.
22.
Креслення деталей. Ескізи
З’єднання і передачі
Всього по модулю 4
Всього за семестр
4
2-й курс, 4 семестр
Модуль 1
1.
2.
З’єднання і передачі
Креслення загального вигляду. Складальне креслення
Всього по модулю 1
Модуль 2
3.
4.
Креслення загального вигляду. Складальне креслення
Читання і деталювання загальних кр-нь
Всього по модулю 2
Модуль 3
5.
Читання і деталювання загальних кр-нь
Всього по модулю 3
Модуль 4
6.
7.
8.
Контрольна робота 2
Креслення і схеми
Елементи будівельного креслення
Всього по модулю 4
Всього за семестр
6. Навчально-методична література
№
п/п
1
2
3
4
-
2
2
4
8
32
4
3
7
21
Таблиця 9
Назва
Райковська Г.О. Основи нарисної геометрії та інженерна графіка. К.,-2003.
Хаскін А.М. Креслення. –К., 1985
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Основи
нарисної геометрії та інженерна графіка»
Методичні рекомендації для вивчення розділу «Технічне рисування»
7. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
Оцінка:
 «Відмінно» – ця оцінка ставиться тим студентам, які у цілковитій
відповідальності з програмою опанували весь навчальний матеріал, викладений на
лекціях, у підручниках і на екзаменах дають бездоганні і глибокі відповіді на всі
поставлені перед ними запитання.
 «Добре» – можливі деякі недоліки у відповідях на запитання, можливі упущення
у точності формувань, іноді потрібна при відповідях на запитання допомога
екзаменатора.
 «Задовільно» – передбачає наявність знань тільки в межах лекцій, повинен
уміти зв’язано і послідовно їх викладати, але часто потребує додаткових, навідних
запитань від екзаменатора.
 «Залік» – необхідно виконати і захистити всі лабораторно-практичні роботи,
мати звіти по лабораторним роботам та виконати всі самостійні роботи.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно
FX
незадовільно з
можливістю повторного
складання
F
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
Документ
Категория
Образование
Просмотров
52
Размер файла
135 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа