close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок 1 Знайомство з середовищем програмування

код для вставки
Знайомство
з середовищем
програмування
Урок 1
Історія розвитку Delphi
•Мова Pascal була запропонована Н. Віртом в кінці
70 - х років як добре структурована мова,
призначена для навчання майбутніх програмістів.
•Перша версія Delphi, що в якості основи
використовує мову Object Pascal, була випущена
корпорацією Borland у 1995 році. Назва Delphi була
вибрана на основі давньогрецького прислів'я:
«Хочеш поговорити з оракулом - йди в Дельфи».
•Oracle (оракул) - назва відомої компанії-виробника
серверів баз даних.
Своє ім'я нова система отримала в честь
давньогрецького міста Дельфи, в якому знаходився
храм бога мудрості і покровителя мистецтв Аполлона.
Його жриці - сивіли звіщали пророцтва бажаючим
дізнатися свою долю.
Інтегроване середовище програмування Delphi
7– це набір меню, панелей і вікон, які допомагають
вирішувати різні завдання програмування.
До складу ІСП входять:
•середовище візуальної побудови додатків,
•бібліотека візуальных компонентів,
•текстовий редактор для введення та редагування
тексту програми,
•компілятор Object Pascal,
• налагоджувач програми тощо
На цьому уроці ми познайомимося
з робочим вікном Delphі – 7 , деякими
його часто використовуваними
компонентами (об'єктами)
та їхніми властивостями
Запуск Delphi 7
Пуск - Програми - Borland
Delphi 7 – Delphi 7
Головне вікно Delphi
Палітра компонентів
Вікно форми
Редактор коду
Інспектор об’єктів
Головне вікно ІСП Delphi 7
Рядок заголовка
Панель інструментів
Меню
Палітра компонентів
Компоненти Delphi
Бібліотека візуальних компонентів
(Vіsual Component Lіbrary - VCL) Delphі
містить множину визначених типів
компонентів, з яких користувач може
будувати свою прикладну програму.
Палітра компонентів розташована праворуч
у смузі інструментальних панелей
інтегрованого середовища розробки Delphі
(Form 1)
Вікно форми –
заготовка вікна
майбутньої програми
Форма –
це головний компонент
програми, контейнер
для всіх інших
компонентів програми
компонентів,–
що
ObjectПерелік
TreeView
розміщені на формі, виводиться
у вікні Object
TreeView.
вікно дерева
об’єктів
Щоб вибрати компонент, потрібно
клацнути по ньому або вибрати
його назву в Object TreeView.
Вибір назви компонента в цьому
вікні активізує відповідний
компонент у вікні форми
й відображає властивості цього
компонента у вікні Інспектора
об'єктів
(Unit 1. Pas)
• Редактор коду –
вікно для запису
програмного коду
• Вікно редактора коду можна
побачити, відсунувши убік
вікно форми або
натиснувши клавішу F12. На
початку роботи над новим
проектом вікно редактора
коду містить сформований
Delphі шаблон програми.
Інспектор об’єктів – вікно, в якому
задають властивості компонентів
Вкладка "Властивості"
(Propertіes). Служить для
зміни властивостей об'єктів.
Список властивостей
визначається по візуальних
характеристиках об'єкта
Вкладка "Події" (Events).
Містить список подій, що
можуть відбутися з даним
компонентом. Програміст
може запрограмувати реакцію
програми на цю подію
Поняття проекту
• Проект – набір всіх
файлів, необхідних для
створення програми
Основні файли проекту:
.dpr – головний файл
проекту
.dfm – файли опису форм
.pas – файли програмних
модулів
Компонент Label (вкладка Standard)
На формі елемент має ім‘я Label1.
Застосовується для виведення заголовків, підписів
інших елементів керування тощо. Текст напису не
можна редагувати в ході виконання програми
На
вкладці
Standard
На формі
Основні властивості компонента Label :
Властивість
Що визначає
AutoSize
Property AutoSize: Boolean; Якщо true – то розмір області напису
визначається розміром текста
Aligment
Управління горизонтальним вирівнюванням текста
Caption
Property Caption: TCaption; Рядок текста, що відображається в
полі напису
Color
Font
Layout
WordWrap
Left, Top
Visible
Width, Height
Property Color: TColor; Колір фону напису
Property Font: TFont; Параметри шрифта
Property Layout: Ttext Layout; Визначає вирівнювання текста в
полі напису по вертикалі
Property WordWrap: Boolean; Можливість переносу тексту на
новий рядок, якщо він перевищує ширину напису
Координати Х, Y лівого верхнього кута компонента в контейнері
Видимість компонента (Boolean)
Ширина, висота компонента
Компіляція проекту
Компілятор - це програма, яка перетворює вихідний
текст програми, написаний на мові програмування
високого рівня, в програму на машинній мові, «зрозумілу»
комп'ютеру
Компілятор
Програмний
код
синтаксичний
аналіз
Генерація
машинного коду
Повідомлення про помилку
Виконуваний
файл
Компіляція і виконання
проекту
Ctrl+F9
Збереження проекту
•Виберіть команду меню File/Save All (або відповідну кнопку
головного вікна )
• У діалоговому вікні Save Unit1 As при першому збереженні створіть
нову папку для проекту
•Збережіть у цю папку файл форми (Unit1.pas) і файл проекту
(Project1.dpr)
Які файли збереглись?
При збереженні файлів проекту ми підтвердили
збереження 2 рази, але у папці збереглось 6
файлів
Головний файл
проекта
Файл форми
з описом її
властивостей
Файл модуля
з розширенням *.pas
– містить
програмний код
Додаткові файли
ресурсів, які
Delphi створює
автоматично
ПІДСУМКИ УРОКА:
Ми ознайомились:
-
з системою програмування Delphi 7,
основними вікнами ІСП Delphi 7,
компонентами та їх властивостями.
Ми навчилися: зберігати й компілювати проект
В наступному уроці:
Ви ознайомитесь зі структурою програмного коду
Ви навчитесь:
використовувати послуги середовища програмування для створення та
налагодження програм,
задавати значення властивостей елемента управління в програмний спосіб
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
39
Размер файла
1 809 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа