close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

---- 1464589927

код для вставки
Питання-відповіді
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
Пам’ятка для співробітників відділень та операторів Контакт-Центру
1. Дата початку запровадження тимчасової адміністрації в
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»?
Тимчасову адміністрацію в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» запроваджено з
23.05.16 р. строком на один місяць.
2. Звідки можна дізнатись про початок виплат гарантованої
суми відшкодування за коштами, які я розмістив(ла) на
строковий/поточний
вклад
в
ПАТ
«БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»?
Про початок виплат за вкладами можна дізнатись через офіційні засоби
масової інформації: за номерами «Гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108, або
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 0 800 30-40-40 (дзвінок по Україні
безкоштовний), (044) 594-94-24; на сайті Фонду: www.fg.gov.ua, на офіційній
сторінці Фонду в мережі Фейсбук https://www.facebook.com/fg.gov.ua або на сайті
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за адресою www.mbank.kiev.ua; газета
«Голос України».
3. Коли розпочнуться виплати вкладникам в ПАТ
«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», розміщеними на
строкових/поточних рахунках?
Відповідно до абзацу 10 частини 6 статті 36 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», з метою виконання зобов'язань банку з
виплати коштів за договорами, строк яких закінчився та за договорами
банківського рахунку (поточні та карткові), Фонд має право надати банку цільову
позику. Відповідно, виплати за такими зобов'язаннями мають розпочатися не
пізніше 30 робочих днів з дня початку ТА, у разі якщо база даних банку про
вкладників містить інформацію про понад 500 тис.рахунків.
Інформація про початок виплат з'явиться на сайті Фонду: www.fg.gov.ua,
на офіційній сторінці Фонду в мережі Фейсбук ttps://www.facebook.com/fg.gov.ua
та на сайті в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» www.mbank.kiev.ua.
4. Чи потрібно подавати заяву для того, щоб отримати
відшкодування в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ?
Звертаємо Вашу увагу, що
подавати до ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
або до Фонду заяви на виплату коштів за
договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу
(депозиту), строк дії яких закінчився до введення та під час ТА, не
потрібно. За такими договорами виплата коштів здійснюватиметься за
списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду. Про час та
порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлено
додатково на офіційному сайті Фонду — http://www.fg.gov.ua, на сайті
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» — www.mbank.kiev.ua, у відділеннях
даного банку: за номером «Гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 або ПАТ
«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - 0 800 30-40-40 (дзвінок по Україні
безкоштовний), (044) 594-94-24.
5. Де саме можна отримати гарантовану суму відшкодування
за вкладом, розміщеним в ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»?
Виплата гарантованих сум відшкодування буде здійснюватись через
банки-партнери Фонду. Про час та порядок проведення виплат
вкладникам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» буде повідомлено додатково
на офіційному сайті Фонду - www.fg.gov.ua, на сайті ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»- www.mbank.kiev.ua та у відділеннях даного банку.
6. Скільки становить розмір гарантованої суми
відшкодування за вкладом/вкладами, розміщеними в ПАТ
«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»?
7. У якій валюті здійснюється відшкодування коштів за
вкладами в іноземній валюті (долари США, євро і тд)?
Гарантована сума відшкодування за усіма вкладами, розміщеними
одним вкладником в одному банку складає
200 тис. грн.,
включаючи відсотки нараховані на день прийняття рішення НБУ
про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Відповідно до частини 5 статті 26 Закону, відшкодування коштів за вкладом в
іноземній валюті відбувається в національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
встановленим Національним банком України на день прийняття рішення
Національним банком України про віднесення банку до категорії
неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку
та здійснення тимчасової адміністрації.
8. Як отримати відшкодування в ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ» у разі якщо кошти були залучені у
вигляді банківських металів?
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 частини 4 статті 26 Закону «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд не відшкодовує кошти,
зокрема, в банківських металах. Для отримання вкладу, що не гарантується
Фондом, вкладникам необхідно буде заявити про свої кредиторські вимоги
до банку на ім’я уповноваженої особи Фонду протягом 30 днів з дня
публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку в газеті «Голос України».
9. Як отримати відшкодування у разі якщо сума вкладу
перевищувала гарантовану суму 200 тис. грн.?
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та
якщо сума вкладу перевищує гарантовану, вкладник має право подати
кредиторську вимогу у довільній формі на ім’я уповноваженої особи на
ліквідацію з проханням включити його кредиторські вимоги до реєстру
акцептованих вимог кредиторів. Задоволення вимог кредиторів, у тому числі
щодо повернення частини вкладу, що перевищує 200 тис. грн.,
здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та
реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою
статті 52 Закону. Згідно з частиною 2 статті 45 Закону, вимоги кредиторів
прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос
України» відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку
та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.
10. Яким чином юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть
отримати кошти, що розміщені на їхніх рахунках в ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»?
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»,
юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право подати
кредиторську вимогу у довільній формі на ім’я уповноваженої особи на
ліквідацію з проханням включити їхні кредиторські вимоги до реєстру
акцептованих вимог кредиторів. Вимоги кредиторів прийматимуться протягом
30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» відомостей про
відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Задоволення таких вимог
кредиторів банку здійснюється у черговості, визначеній статтею 52 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок
коштів, одержаних в результаті ліквідації і продажу майна банку .
11. Як отримати кошти, залучені у формі ощадного
депозитного сертифікату?
12. Контакти уповноваженої особи Фонду в ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
13. Як отримати виплату гарантованого відшкодування за
вкладом у разі заміни паспорту?
14. Як отримати гарантовану суму відшкодування через банкагент, якщо вклад належить малолітній/ неповнолітній особі?
Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, які залучені банкомучасником Фонду тільки у формі випуску іменних депозитних
сертифікатів. Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 26 Закону, Фонд не
відшкодовує кошти за вкладом, підтвердженим ощадним депозитним
сертифікатом на пред’явника.
Уповноваженою особою Фонду на здійснення ТА у ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ» призначено Ірклієнко Юрія Петровича,
місцезнаходження якого є: м. Київ, пл. Спортивна, 1, м. Київ, 01001.
Довідкова
інформація
за
телефонами
ПАТ
«БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»: 0 800 30-40-40 (дзвінок по Україні безкоштовний),
(044) 594-94-24.
З метою внесення відповідних змін до списку вкладників, під час дії
тимчасової адміністрації вкладнику, що замінив паспорт, необхідно
надіслати до уповноваженої особи Фонду копії дійсного паспорта та
документа, який став підставою для заміни паспорта (копію свідоцтва про
шлюб, тощо). Під час процедури ліквідації неплатоспроможного банку,
вказані документи вкладнику потрібно надсилати на адресу Фонду.
В такому випадку відшкодування за вкладом може бути виплачене її
законним представникам – батькам (усиновлювачам) або опікунам
(піклувальникам). При цьому, додатково до паспорта громадянина
України та ІНН одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів
(піклувальників), надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва
про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа,
що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду
тощо).
15. Чи може довірена особа вкладника ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ» отримати суму відшкодування за його
вкладом за допомогою довіреності?
16. Як отримати гарантовану суму відшкодування за вкладом
на правах спадщини через банк-агент?
17. Якщо строк дії договору закінчується після
встановленого строку ТА, коли вкладник отримає свої
кощти?
Так. Довіреність на отримання коштів має містити, зокрема, але не
виключно, фразу про те, що довірена особа має право «отримувати
кошти в будь-яких фінансових та банківських установах, а також
відшкодування коштів за вкладами від Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб».
Відповідно до «Положення про порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами», затвердженого
рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.08.2012 року № 14 (даліПоложення), протягом процедури здійснення тимчасової адміністрації в
банку уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову
інформацію про вкладників, яким необхідно здійснити виплати у зв’язку зі
зміною особи вкладника на підставі свідоцтва про право на спадщину. Для
отримання коштів на правах спадщини з метою внесення відповідних змін
до реєстру вкладників, під час роботи ТА спадкоємцю слід звернутись до
уповноваженої особи із заявою, копіями паспорту та документа про
присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(ідентифікаційний код) та нотаріально засвідченою копією документа, що
дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.
В період дії ТА, виплати здійснюються за договорами, строк дії яких
закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Кошти
повертаються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день
початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200
тисяч гривень. Виплати коштів вкладникам, термін дії договору яких ще
не закінчився або закінчується після дії ТА, здійснюватимуться в період
ліквідації, якщо не буде прийнято інших рішень стосовно способу
виведення неплатоспроможного банку з ринку. Детальну інформацію про
порядок та подальші виплати можна відслідковувати на сайті
Фонду www.fg.gov.ua, за номером «гарячої лінії» Фонду:0-800-308-108,
на сайті неплатоспроможному банку, та у його відділеннях.
18. Яким чином фізичні особи-підприємці можуть отримати кошти, що
розміщені на їхніх рахунках у неплатоспроможному банку?
19. Чи здійснюються виплати коштів вкладникам за договорами
банківського рахунку (поточного та карткового рахунку)?
Фізичні особи-підприємці, які мають документально підтверджені
вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань, є кредиторами банку
у визначенні Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб». Задоволення таких вимог кредиторів банку
здійснюється, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок коштів, одержаних в
результаті ліквідації і продажу майна банку. Відповідно до 52 статті
Закону, вимоги фізичних осіб-підприємців відносяться до VII черги
кредиторів.
*Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 6 Розділу ІІ
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення
неплатоспроможних банків з ринку», відшкодування коштів за
вкладами фізичних осіб - підприємців здійснюється Фондом незалежно
від дня відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків,
віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.
Так. Під час ТА виплати коштів здійснює неплатоспроможний банк за
договорами, строк дії яких закінчився та за договорами банківського
рахунку (поточного та карткового рахунку). Зазначені виплати
здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом,
в національній валюті. Для отримання коштів вкладникам необхідно
звернутися до будь-якого відділення визначеного для виплат коштів
банку з паспортом і документом органу державної податкової служби
про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків (ідентифікаційний номер). Звертаємо Вашу увагу на те, що
виплата вкладів за договорами карткового банківського рахунку буде
здійснюватись тільки після отримання у повному обсязі інформації про
операції, здійснені міжнародними платіжними системами.
Оголошення про найменування банку, через який здійснюватимуться
виплати, і про час та порядок виплат розміщується на сайті Фонду в
мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, на сайті і в головному офісі та
відділеннях банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.
20. Чи гарантує Фонд виплату особам, які здійснили платіж через
неплатоспроможний банк до введення та під час роботи ТА у
випадку, якщо платіж не дійшов до адресата?
20. Питання щодо умов повернення коштів клієнтів ТОВ
«Інвестиційно-розрахунковий центр»,за договорами «Капітал
+», «Суперкапітал» тощо, укладеними між ТОВ
«Інвестиційно-розрахунковий центр» та фізичними особами
через повіреного ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».
Звертаємо Вашу увагу, що гарантії Фонду не поширюються на здійснені
фізичною особою платежі через касу банку. Згідно з пунктом 3 статті 2
Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вкладом є кошти
в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті,
які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на
умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи відсотки,
нараховані на такі кошти. Виходячи з вищенаведеного, здійснені фізичною
особою розрахункові операції
через касу банку не підпадають під
вищезазначене поняття вкладу, а тому – не гарантуються Фондом.
Кредитором банку у визначенні Закону України «Про банки і банківську
діяльність» є юридична або фізична особа, яка має документально
підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань. У разі
прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку,
кредитори матимуть право письмово звернутися до уповноваженої особи
Фонду протягом 30 днів з дня публікації у газеті «Голос України»
оголошення про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи
Фонду із заявою про визнання кредитором даного банку з наданням копій
платіжних документів з відміткою банку, за якими було здійснено
перерахування коштів. Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за
рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку,
в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і класифікуються як VIII
черга кредиторів.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» (далі-Закон), Фонд гарантує кожному вкладнику банку
відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі
вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення
Національним банком України про віднесення банку до категорії
неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку,
але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами,
встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості
вкладів громадянина в одному банку, але не більше 200 тисяч гривень.
Згідно з пунктом 3 статті 2 Закону вкладом є кошти в готівковій або
безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені
банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору
банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі
іменного депозитного сертифіката, включаючи відсотки, нараховані на такі
кошти. Відповідно до частини 1 статті 17 Закону, учасниками Фонду є банки.
Звертаємо увагу, що ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» не є
банківською установою, не є учасником Фонду і, відповідно, кошти, залучені
цією компанією, не гарантуються.
21. На які реквізити здійснювати погашення кредитної
заборгованості позичальникам в ПАТ «БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ»?
Звертаємо увагу, що здійснювати погашення кредитної заборгованості
в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам необхідно
виключно за реквізитами банку,а саме:
отримувач: ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Рахунок :
29092038619024, МФО:380935, ЄДРПОУ: 38619024, призначення
платежу: погашення заборгованості по кредитному договору №…
від…. (ПІБ, ІПН).
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
70
Размер файла
239 Кб
Теги
1464589927
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа