close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наступність і перспективність державних стандартів початкової та дошкільної освіти.Організація співпраці дошкільних навчальних закладів та п

код для вставки
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту
Дубенської міської ради
Методичний кабінет
Наступність і перспективність
державних стандартів
початкової та дошкільної освіти.
Організація співпраці
дошкільних навчальних закладів
та початкової школи
Підготувала
вчитель
Навчально-виховного
комплексу
«загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний навчальний
заклад»
Мілясевич О.А.
- 2015 -
Слайд 2
Школа не повинна вносити різкого перелому
в життя дитини.
Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити
сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове
з'являється в її житті поступово і не збентежує
лавиною переживань.
В.О. Сухомлинський
Проблема наступності між початковою ланкою школи та старшою групою
дитячого садка завжди була актуальною і належить до числа найважливіших.
Ця проблема зорієнтована передусім на інтеграцію двох ланок освіти, на
усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями ДНЗ, на
необхідність враховувати специфіку дошкільної та початкової освіти.
Слайд 3
Завдання на сучасному етапі
Дошкільної освіти
Початкової освіти
• Розвиток особистості
• Здоров’язберігаюча компетентність
• Виховання особистості
• Загальнокультурна компетентність
• Навчання особистості
• Пізнавальна компетентність
• Освіта особистості
• Соціальна компетентність
Сучасні вчені визначають пріоритетні напрямки наступності.
Слайд 4
Перший напрямок – це узгодити мету на дошкільному і початковому
шкільному рівнях.
Другий напрямок – збагатити освітній зміст у початковій школі.
Третій напрямок – удосконалити форми організації і методи навчання як
у дошкільних закладах, так і в початковій школі.
Якщо запропоновані напрямки наступності будуть перетворені в дійсність,
буде створений загальний сприятливий фон для розвитку дітей – фізичного,
інтелектуального, емоційного – як у дошкільному закладі, так і в початковій
школі, збережеться і зміцниться їх фізичне і психічне здоров’я.
1
Слайд 5
Проблеми наступності і перспективності мають декілька наукових
аспектів. Розглянемо ці проблеми на теоретичному та практичному рівнях.
Слайд 6
Інформаційно-просвітницький аспект педагогічної освіти передбачає:
• визначення напрямків розвитку, освіченості та виховання дітей на кожній
наступній сходинці освіти;
• ознайомлення з новітніми технологіями, програмами навчання та
виховання обох ланок освіти (старша група дошкільного закладу та перший
клас початкової школи);
• встановлення доцільного співвідношення між загальною та спеціальною
підготовкою до школи, знаннями, вміннями і навичками.
З метою реалізації даного аспекту наступності використовуються такі
форми
взаємодії
педагогічних
колективів:
семінари-практикуми
щодо
обговорення програм, взаємний обмін лекціями, конспектами робота творчих
груп (вихователі старших груп, вчителі початкових класів) тощо.
Слайд 7
Психологічний аспект:
• вивчення особливостей розвитку дітей на перехідному етапі;
• визначення специфіки переходу від ігрової до навчальної діяльності;
• забезпечення психологізації навчально-виховного процесу як умови
формування особистості на двох рівнях.
Форми взаємодії педагогічних колективів: семінари, семінари-практикуми,
тренінги (педагогічного спілкування, комунікативних умінь), спільна робота
практичних психологів школи та дошкільного закладу тощо.
Слайд 8
Методичний аспект:
• взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи
в старшій групі дошкільного закладу та в 1-му класі школи;
2
• забезпечення наступності щодо методів та прийомів роботи з дітьми з
розвитку мовлення, математики, ознайомлення з навколишнім, фізичного,
естетичного, соціального виховання.
Цей аспект реалізується через взаємо-відвідування вихователями та
вчителями занять (уроків) з наступним спільним обговоренням, семінарипрактикуми з певних методик; проведення спільних педагогічних нарад,
виставок, конференцій; взаємо-консультування педагогами; обмін передовим
педагогічним досвідом роботи тощо.
Слайд 9
Практичний аспект:
• попереднє знайомство вчителів із своїми майбутніми учнями;
• кураторство вихователями своїх колишніх вихованців.
Конкретними формами реалізації змісту цього аспекту є: проведення днів
відкритих дверей в школі та дошкільному закладі; відвідування свят у школі
(День знань, Свято букваря, останнього дзвоника); система відвідування
вчителями старших груп, спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза
ними; бесіди з дітьми та їх вихователем; створення «школи майбутнього
першокласника»; організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт і
виготовлення іграшок дітьми тощо.
Щоб забезпечити реальну перспективність і наступність у роботі
дошкільного закладу та школи важливо дотримуватись певних умов:
співробітництво має бути довготривалим і нерозривним; робота – системною і
плановою, завдання – комплексними та інтегрованими.
Слайд 10
Складові наступності між дошкільною та початковою школою
• методична робота;
• спільна робота вихователів та практичного психолога школи;
• робота з батьками майбутніх першокласників;
• робота з майбутніми першокласниками;
3
• адаптація до початкової школи;
• психолого-педагогічні рекомендації щодо розв'язання проблеми шкільної
дезадаптації.
Слайд 11
Алгоритм роботи школи з питання наступності між дошкільною
та початковою ланками
• Знайомство вчителів із майбутніми учнями. Відвідування груп у
дошкільному закладі.
• Проведення спільних нарад, засідань педагогічних рад.
• Спільне МО вчителів початкової школи та дошкілля.
• Проведення загальних батьківських зборів.
• Консультування батьків щодо готовності дітей до навчання в школі.
• Взаємовідвідування занять та уроків учителями початкової школи та
вихователями.
• Екскурсія по школі вихованцями довкілля.
• Спільні виховні заходи.
• Підготовка рекомендацій для батьків.
• Діагностування майбутніх першокласників.
• Підсумкові збори батьків майбутніх першокласників.
Слайд 12
Поради вихователям дошкільних навчальних закладів
• Проблему наступності та підготовки дитини до школи розглядати з
позицій теоретичних і методичних аспектів сучасних компонентів дошкільної
та початкової освіти.
• Сприяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я дошкільнят.
4
Слайди 13 – 14
Поради для вчителів початкових класів
• Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.
• Дотримуватись беззаперечного виконання вимог навчальних програм до
знань, умінь і навичок учнів початкових класів.
• Досконало вивчити Базовий компонент дошкільної освіти.
• Вивчити індивідуальні особливості, навчальні та пізнавальні можливості
майбутніх першокласників, їх творчий потенціал з метою його подальшого
розвитку.
• Застосовувати ігровий метод навчання в 1-му класі.
• У засвоєнні предметних знань, умінь, навичок спиратись на сформовані в
дітей до школи пізнавальні вміння.
• Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на
оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування
предметних умінь.
• Поступово урізноманітнювати і ускладнювати форми, методи та прийоми
роботи з учнями, структуру уроків.
• Систематично формувати навички самостійної навчальної праці.
• Розвивати мислення, пам’ять учнів.
• Оптимально розвивати, розширювати й ускладнювати вимоги до учнів.
• Розвивати творчі здібності учнів.
5
Література
1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» // Наук.
Ред. та упоряд. О.Л. Кононко – 2-ге вид. – К.: Світич-2008.
2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Київ-2011.
3. Назаренко Г. І. Шестирічна дитина в школі: Методичні рекомендації для
вихователів дошкільних закладів; учителів початкових класів та батьків. –
Х.: ХОНМІБО, 2003.
4. Савченко О. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок
освіти // Дошкільне виховання – 2000 – №11
5. Уфімцева С. Наступність у навчально-виховному комплексі // Початкова
школа – 2005 – №12.
6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
53
Размер файла
58 Кб
Теги
наступність
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа