close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Катар

код для вставки
Катар
?????
??????????: 25�?10? ?. ?. 51�?46? ?. ?. /
25.26944� ?. ?. 51.21278� ?. ?.
??? ???[5] (????. ??[ ????q?t??r], ?????. [?it?ar][6] ), ?????????? ? ??????????? ????? (????. ? ???? ???????????
??????) ? ??????????? (??????) ?? ??????? ???????,
????????????? ?? ????????? ??????????? ? ??????????????? ????? ??????????? ???????????. ????????
? ?????????? ??????? ?? ???, ?? ???? ????????? ?????? ????????? ?????????? ??????? (??-?? ???????
??????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ?
??? ?? ?????? ?????? ????? ????????? ??????????
????? ? ???). ?? ??????-?????? ????? ??????? ??????? ? ????????? ???????, ?? ???-??????? ? ??????? ??????? ? ???. ??????? ? ????? ????.
????? ? ???? ?? ?????????? ?????????? ????, ??
?????? ??? ??? ?????? ????????? ????????? ??? ?
??????? ??????? ???????? ? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ??? ?? ???? ?????????. ????? ? 3? ? ???? ?? ??????? ?????????? ????, 6-? ? ???? ????????? ?????????? ???? ? ??????? ?????????
????? ? ?????????????? (21-? ????? ? ????). ?????? ?????? ??????
? ??????????? ?????-??????????? ?????.
2. ???????
??????? ? 1992 ???? ????? ????? ???????????? ?
??? ? ??????? ?????. ?? ????????????? ?????????? ?? ????????? ??? ?????? ???? ??? ????? ???????????? 609-? ????? ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????? ???????????? ????????????
??????????? ??? ??? (???? ?? ??????? ????????
?????????? ??????? ????? ???).
? VII ?. ? ???????? ????????. ? XIII-XIV ??. ??? ??????? ?????? ????????; ? ???. XVI ?. ? ????????????,
????? ????????? ???????. ? 1916?1971 ??. ???
?????????? ?????????????. ????? ? ???? ?? ?????
�???????� ???????? ?????????. ????????? ??????????? ???????? ???????????? ????? ????????? �?????????�.
???????? ??????? ? ???? ??????. ????????????
???????? ? 18 ??????? (???? ?????????????).
1. ???????
????? ??????????????? ????????? ? ??????????
?????????? (??????????? ? ???? 1 ??????? 1988 ??????? ??? ?????????? ?????? ???????????? ????? ??).
???????. ?? ?????? ? ?????? ???????? ??????? ? 16 ?????? 2012 ???? ????????? ???????????? ?????
??????? ????????, ???????? ??????????? (??????- ?????? ? ???????? ?????, ????????? ??????? ??????) ???????; ? ????????? ????? ??????????? ? ??- ???? ??????????, ??????? ???????????[7] . ?? ???? ?????????? ??????? ? ????????? ??????????; ?? ??? ? ????? ???????? ???????????? ????????? ?????-??,
??????? ???????? ?????. ?????? ??????????????? ? ????? ??? ???????? ???.
???????????, ?????. ????? ??????????? ??????? ??????????? ?? 50 癈. ?????????? ????? ?????. ?????????? ??? ???, ??????? ????? ???? ?????????? ???????? ????? ?????????? ???????. ????????? ?????- 3. ??????????????? ??????????
???? ??????? ???? ? ?????? ?????????, ? ????????,
?? ?????? ??????. ???????? ??? ?????, ??????????? ???????? ???????????, ???????? 29 ?????? 2003 ???????????????? ? ???????.
??, ????? ???????? ?????????? ?????????.
1
2
5
?????????
Al Shamal
Al Khor
Al Daayen
Umm Salal
???? ?????? ????? ??? ?????? ???-????
Doha
?????? ??????????? ? 27 ???? 1995 ???? ??? ????
????? ??? ?????? ??? ????, ???????, ?????? ??????????? ????????, ????? ?????? ???? ????? ??????
??? ????? ??? ???? ? ?????????? ??????????? ??????????.
Al Rayyan
? 24 ???? 2013 ????. ???? ?????? ???? ?????
??? ?????? ??? ???? ??????? ? ??????? ???????? ?? ???????? ? ?????? ?????? ????, ?????????? ?????? ????? ??????[8] .
Al Wakra
? 25 ???? 2013 ????. ???? ????? ??? ??????
??? ???? ???????? ?? ??????????? ?????????? ? ?????? ????? ??????. ???? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ? ???????? ?????? ?????? ???????????????? ????? ?????? ????? 2004 ????.
??????????????????? ???? ? ?????????? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ??? ????. ????? 5. ?????????
????????? ? ??????? ????????????? ????????.
? ??? ????? 25 ???? ? ?????? ????????? ?????40 % ????????? ?????????? ?????. ? ?????? ???????? ????[9] .
???? ????? ??????? ?? ????????? (18 %), ?????
(18 %), ????? (10 %), ?? ?????? ????? (14 %). ??????? ????????? ???????-????????, ?????? ?????? ???????? ???? ? ????????, ?????? ??????????????????? ? ???????????????? ??????. ?????? ????? ??? ??????????. ??????????????? ??????? ? ?????
??????????? ?????, ?????? ? ?????. ?? ????????
?????????? ?????? ??????? ???????.
2004 ????: ?????????? 77,5 %, ????????? 8,5 %, ???????????? ??????????????? ????? (????. ????? ???????, ??? 14 %. ????? 90 % ????????? ????????????? ? ?????????? ??-????), ????????? ?? 35 ??????, ????- ???? ? ?? ??????????.
??? ??? ??????????? ??????. ? ??????? ?????????????? ????????? ??????????????? ????? ?? 45 ??????, ????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ????????????? ?? ???? ???????????, ??????? ?? ?????????? ??????? 30 ????? ??????????.
?????? ? ? ?????? ?????? ?????????, ? ????? ?? ????
? ?????? ????????? ???????? ???????????? ??????, ???????? ????????????? ???????? ?????????. ? 2009
??????????, ?????????? ????????????[10] .
???? ???????????? ??????? ????????? ???????? ??
1,3 %, ? ????????? ?? ?????? ??????????? ?? 0,36 %.
????? ???????, ??????? ??????? ? ????? 1 %.
4. ???????????????? ???????
????? ????? 2004 ???? ???????? ??
???????????????[11] (????. ? ? ????????????????).
??????????? ?????????
7
?? ?????? ????? ??????????? ???????????? ????? ? ??????? ???????????????, ????? ???????????
3
????????? ?????? ? 2011 ???? ????????? 1,9 ??? ???????, ? ??? ????? 1,4 ??? ?????? ? 0,5 ??? ??????;
???? ?????????? ????????? 96 %, ???? ????? ????????? ? 2010?2015 ????? ???????? 2,9 %, ?????????
????????????????? ????? ???????? 79 ??? ??? ?????? ? 78 ??? ??? ??????[12] .
6. ?????????
???????? ?????????? ? ??? 12,3 %, ???????? 9,2
%, ?????? 9,1 %, ?????? 8,1 %, ??????? 6,3 %.
? ?????????? ??????? ?????? ?????? 16 ???????????? ?????? (??????? ????????? (???????) ??????????? ??????).
? ????????, ???????????? ???????????? ????????
Forbes , ????? ????? ?????? ??????? ?? ??????????
�?????? ????? ?? ???? ?????????�, ??????? ???????? 88222 ???????? ???[13] .
7. ??????
? 2009 ???? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????
???? ? 2010 ???? ?????? ?????? ?????????????? ?????? 10 %, ??????? ??????? ????? ??????????????
????????????? ?????? 10-35 %[14] .
????
?????? ????? ? ???? ???? ????? 50 % ???, 85 %
????????? ???????? ? 70 % ???????? ????? ???????????????? ???????. ????? ? ??? ??????? ?????
?????? ??????? ? ???? ?? ??? ?? ???? ?????????.
??????[??????] ????????????? ???????? ?????? ????????????? ?? ?????????? ????????? ??????? ? ??????????? ?????????? ? ???????????????? ??????.
???????? ?????? ?????????????? ?????? ????????
????? ?? ???????? ??????? ?????????????? ????????? ??????, ???????????? ?? ????? ?? ??????? ?
???????????????????? ?????????, ? ??????? ? ??????????? ??????????? ?????????? ? ?????? ???????????.
??????????? ? ????????? ????? ????????????? ????? ????? ???? ??????. ?????????????????? ??????? ?????????? 500 000 ????????? ?????? (137 000
????. ???) ? ?? ????? ??? ???????????? ?????? 35
% ??????????? ? ???????, ??????????? 5 000 000
????????? ??????.
? ????????? ??? ???????????? ????? ???????????- 8. ??????????? ????
??? (75 %), ????? ???????????? ???? 25 % ???, ???????? ????????? 0,1 %.
??????????? ? 12 330 ??????? (11 800 ?? JCSS)
??????? ?????????????????????, ???????????????, ?????????? ????
??????????, ???????????????? ??????????????
(??????? ??????????????? ???????? ? ???-????? ??????????? ? 8500 ???????
???????? ?? ????????? ?????). ? ???????? ????? ??- 1 ???? ???????? ??????? (3 ???????? ?????????),
???? ??????????? ?????????? ????????????????????? 1 ????????????? ???? (1 ???????? ? 1 ????????????????????? North ??? ????????.
???????? ?????????, 1 ?????????????? ????????),
???????? ????????? ??????? ????? ? ???????????- 6 ????????? ?????????? (1 ????????, 1 ???????????? ???? 10 % ???????????? ?????? ? ?????????- ?? ?????????? (????. ???????) ? 4 ????????????), 1
?????. ?????????? ????????????? ? ??????? (????- ???? ??????? ??????????, 2 ????????? ??????????????? ??????, ???????????? ? ???????????). ?????- ???? ????????? (?????????? ? ???????????????), 1
?????????? ?????? ??????? ? ??????????? ???????, ???????? ???????.
??????? ???????? ?????????, ???? ? ???.
????? ? 44 ????30S, 62 ??????? 2[15]
??????? ? 2008 ???? ? 55 ???? ????.: ????????? ???, ??? ? ??? ? 400 ?? (? ??? ????? 160 VAB), 6
???, ?????????????, ?????????, ?????.
????
???????? ?????????? ? ?????? 40,8 %, ????? ??- ??? ? 28 155 ?? ?? F-3, 24 PzH 2000
??? 16,3 %, ???????? 11,8 %, ??????? 4,6 %, ?????
??????????? ??????????: 12 155?? G-5
4,4 %.
?????? ? 2008 ???? ? 21,2 ???? ????.: ?????? 4 180?? ???? �?????� (SS-40/SS-30)
? ????????????, ???????????? ????????, ?????????- ???????? ? 45-49 (15 ? 120 ??; 4 ??????????
VRM)
?????, ?????????? ????????.
4
11 ??????????
??????????????? ???????? ? ?????? ?????????:
100?150 ???? �??� ? �????� (? ??? ????? 24
?????????, ?? ???? VAB)
84 ?? ?????? ??????????? ?????? �??? ??????�
40 ?? ??????????????? ??????????? ?203
???
??????????? ? 2100 ???????
?????? ????????: 9 �?????2000-5?D?� ? 3
�?????2000-5DDA� ??????-?????? ????????: 6
�???? ????�, 15 �??� ??100 ???????????? ????????: 7 ?????? ?????????: ?? 30 (? ??? ????? 10-12
SA-342L �?????� ? ???? �??�)
?????? ??? ? 1-? ?????????????? ????? (7-?
?????????????-???????????????? (�?????20005�) ? 11-? ????????? (�???? ????� ? �??�)
??????????) ? 2-? ??????????? ????? (6-? (�?????�), 8-? (??????????????????, �??????�) ? 9-?
(�??????�) ??????????) ? ???????????? ?????????? ? ???????-???????? ???????? (9 ??? �?????�)
? ????? ???? ? ??? (24 ???? �???????�, 12
???? �??????�, 6-10 ???? �???????�, 20 ????
�??????2�)
???
??????????? ? 1730 ??????? (1800 ?? JCSS ? Jane?s)
??????????? ??????:
???????? ??????: 7 ??. ?????????? ??????: ??. 50
??. ????????? ???????: 4 ??????? (12?4 ??) ???
???40 Exocet
?????? ??????????? ????????????: ???????????
??????? ? 8000 (????? ???, ?????????, ??????; ??????? ??????????? ????)
9. ????? ? ????????????? ????????????????? ?????????????
????? ?? ????????? ???? ???????????? ?????????
?????????? ??????????[16] , ??? ? ?????????????
????????? ?????? ?????[17][18][19][20] ? ?????????????
? ????????? ????????? ???????????? ???????????????? ???????????, ????? ???: ???-?????, ?????? ??????????, ???????, ?????, ????????? ??????????? ?
??????-???-?????.
?????[21] . ? ?????? 2013 ???? ?????????? ??????? ? ????????? ??????? ?????? ???? ??? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ???? 2022
????.
? ??????? ? 1984 ???? ????? ?????????
????????? ??????? ? ?????? ???????????
?????. ?? ??? ??? ????? ?????????? ?? ??????
????????? ?????? ????????? ??????. ? ??????
??????????? ????? ????? ???? ?? ??????????.
? ? ?????? ??? ???????? ????? ???? ?? ???????
? 1988 ? 2011 ?????.
? ?????? ???-????? ???????? �??????????????� ???????????, ????????? ?? ????????? ??
???? ?????? ????? ? ???? ????? ?????? ? ?????????? ? ????????? ????????, ?????? ???????: ? 2011 ???? ???-????? ??????? ?????? ?
????? ????? ? ?????? ?????????????, ? ? ????????? ???? ???????? ????????? ?????? ??
??????????? ????? ? ???????.
? ? ???? ???????? ?????????? ????????? ???????
ATP ? WTA.
? ? 2014 ???? ??????? ?????? ?? ?????????? 3�????????? ?????? ????????? ???? ?? ????????? ? ?????? ?????????? ????.
? ? 2015 ???? ????? ?????? ????????? ???? ??
???????? ????? ??????, ??? ??????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ?????. ?????????????,
??? ???? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????????????? ??????????? ?? ?????? ?????.
????? ???? ????? ??????? ??????, ??? ?? ???????? ????????? ? 2022 ???? ?? ?????????? ?????????? ????[22] .
? ? ???? ? ??????? 2015 ???? ?????? ?????????
???? ?? ????? ????? ?????????.
? ????? ? 2015 ???? ????? ???????? ?????????
????????? ???????.
11. ??????????
[1] ??????? ????????? ??????, ?????? ?? 17 ???????
2013 ?..
[2] ???????? ???????? ????????? ?????? (2010)
10. ?????
? ????? ??????? ????? ?? ?????????? ??????????
???? ?? ??????? 2022 ????. ????? ????????????? ???? ????? ????? ?????????? ?????? ??
???????????? ???? ????????? ??????????????
???? ? ?????????? ?????????? ?????? ???
[3] Human Development Report 2011 (????.). United
Nations Development Program (2011). ????????? 30
???? 2012. ???????????? ?? ?????????????? 2 ??????? 2012.
[4] Human Development Report 2014. United Nations. ????????? 15 ?????? 2014. ???????????? ?? ?????????????? 18 ??????? 2015.
5
[5] ???????? ????????: ??????? ??????????? ???? ???????? ?????
[6] ?????????? ?????? ???????? ???????????? ???????? ???????????. ????????? ?? ??? ?????? ? ???????????? ??????? ???????, ?????? ????????? ?????????? (?? ????? ??? ???????????? ???????????). ???
????????? ?? ???:
[q?.t???], [?k?.t??], [?k?.t?], [?k?t.?], [k?.?t??]
? ????????? ???????? ???????? ?????? ?? ?????????
????, ?????? ?????? ????????, ??? ??? ??????????, ???
??? ? ???????? ????? ?? ???? ??????? ???? ?????
�????� ?? ???????????, ? ?????????? ?????? ?????
?????????? ????????.
????? ????? ??????????, ??? ????? �????� ?????????? ?????????? ?? ????????? ????? ????? ?????.
[7] ? ?????? ????? ????? ??????? ??????????
[8] ???? ?????? ??????? ?? ???????? ? ?????? ????. ????????? 24 ???? 2013. ???????????? ?? ?????????????? 29 ???? 2013.
[9] ? ?????? ????????? ? ???????? ?????? ?????? ?????.
????????? 25 ???? 2013. ???????????? ?? ?????????????? 30 ???? 2013.
[10] Democracy? That?s for other Arabs
[11] Qatar Municipalities. Qatar Ministry of Municipality and
Urban Planning. ???????????? ?? ?????????????? 22
??????? 2011.
[12] ??????????????? ???? ? 2011 ????
[13] ????? ??????? ??????????? ?? ?????? ???????
Forbes, 24.02.2012
[14] ??????? ?. ?. ????? ????????? ?????? 10 % ????????????? ?????, 09.11.2009
[15] http://www.ag-friedensforschung.de/themen/export/
anfrage-gruene.pdf
[16] ????? ????? - ?????????? ???????.
[17] ??? ? ????? ??????????? ???????????? ???????????????? ????????????.
[18] ??????? ??????: ????? ?????? ?????????? ????????????? ?????.
[19] ???? ?????? ???????, ??? ???????? ??????????? "????????? ???????????", ??????? ? ????????? ?????
????????????? ????????? ?????, ??????????? ?????.
[20] ???????? ? ?? ???????? ?? ?????? ????? ???????????
?????? ???????? ?? ???? ????? ??????, ??????? ?????
? ????????? ???????????.
[21] ????????? ???? ? 2022 ???? ????? ???????? ?????
[22] ??????? ??????????? ?????, ??? ??????? ?? ????????? ??????? ?????? ?? ???????????????? ???????
(5.02.2015).
12. ??????????
? ???????? ?. ?. ?????? ????????? ???????. ?
?.: ????????????, 2007. ? 352 ?. ? (????????????????? ??????????). ? 2000 ???. ? ISBN
978-5-478-00729-4.
13. ??????
?
? ????? ? ???????? ?????? Open Directory Project
(dmoz).
? ???? ? ??????
? ????????????????????? ??????
? ??????? ????????????? ???????? (?????)
? Municipalities of Qatar, Statoids.com
6
14
????????? ??????? ? ???????????, ?????? ? ????????
14. ????????? ??????? ? ???????????, ?????? ? ????????
14.1. ?????
? ????? ????????: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80?oldid=78091229 ??????: Suisui,
Drbug, Romanm, Robbot, Ctac, Monedula, Maximaximax, Yegorm, HedgeBot, Ochkarik, Jinma, Serguei S. Dukachev, Melirius,
YurikBot, Butko, Al Silonov, ????? ????????, APTEM, Eugrus, Chobot, Rustam, Avala, Volkov, Cheops, Neon, VanHelsing.16,
Vlad2000Plus, Illythr, Dime, Edwardspec TalkBot, RuED, Gosh, Nejron, ????????, ManN, ????? ?? ???, Golddim, ZZ, Escarbot,
ZsergheiBot, ????????, Thijs!bot, Kartmen, JAnDbot, Moscvitch, Andrey Kartashov, Dzerod, Dr. Fatman, CommonsDelinker,
Rimond, Soul Train, Elkost, Fire Wire, Rei-bot, Nickst, VolkovBot, ??????? ????????, Idioma-bot, ButkoBot, TXiKiBoT,
Vs64vs, Vizu, Synthebot, ????? ?????, SieBot, YonaBot, Loveless, Arseny1992, AlleborgoBot, Viplux, Nickpo, Anahoret,
UMNICK, PipepBot, HORD, ToePeu.bot, Talusha, DragonBot, Savinsasha, Jeka3000, ?????????, Adaykz, Petrov Victor, Paveleon,
BratvaNavsegda, BOTarate, Volk59, BodhisattvaBot, Ya-number1, Tat1642, Desmortum, SilvonenBot, Vong, Bff, VlsergeyBot,
Alecs.bot, MelancholieBot, ???????? ????????, Hamelia, Luxorient, LaaknorBot, Amirobot, E2v, MystBot, Luckas-bot, ??????
????????????, Ptbotgourou, ???? 70, Rubinbot, Andron64, Obersachsebot, ArthurBot, Umclidet, GNA 601, Xqbot, ??????????? ??????????, SassoBot, Master Shadow, GhalyBot, Tutaishy, Valerytembi4, MastiBot, Pliskin, Golden Bell, Odessey, Gudbrud,
Boodjoom85, Kobac, VAP+VYK, TobeBot, RYUS, PjotrMahh1, TjBot, Valdis72, EmausBot, Arbnos, KKKair, Adavyd, Sentinel R,
??? ??????, Gerard, GrouchoBot, Z閞oBot, HRoestBot, Pereslavtsev, J vekilov, Andrushinas1985, Yegor Osin, ARumyantseva, MurzaZade, ????? ??????????, OneLittleMouse, ErikhovaT, ChuispastonBot, H2Bot, Habilis, WikitanvirBot, Mjbmrbot, ?????? ??????
1967, Diatarveden, Tobby72, Zirhowk, KrBot, Maqivi, Vestnik-64, WebCite Archiver, Kamolan, Lightfairy, SpaceRu, MerlIwBot, ??????, KPu3uC B Poccuu, Equitier, HiW-Bot, JhsBot, Gipoza, Kaban777, S URALA, StanTRC, Stas1995, KeepOptions, Bloodyritual,
Tihon Asdop, Docmast, Zoombazoom, Wadim P, Vqchko, Iich1960, YegorZ, Poti Berik, Andropov, ????????, Phone86, L� L?i (bot),
Torvalent, Glovacki, Ghiutun, Fenikals, ??????, Lingveno, Swerigen, Jetgun, Alex NB IT, Abay m, Holopoman, ???????????? ? ??????: 155
14.2. ???????????
? ????:Emblem_of_Qatar.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Emblem_of_Qatar.svg ????????:
Public domain ??????: symbol adopted in 1978. ????????: Tonyjeff, based on national symbol.
? ????:Emblem_of_the_Arab_League.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Emblem_of_the_Arab_
League.svg ????????: GFDL ??????: ??????????? ?????? ????????: Jeff Dahl
? ????:Flag_of_Algeria.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_Algeria.svg ????????: Public
domain ??????: SVG implementation of the 63-145 Algerian law "on Characteristics of the Algerian national emblem" ("Caract閞istiques
du Drapeau Alg閞ien", in English). ????????: This graphic was originaly drawn by User:SKopp.
? ????:Flag_of_Bahrain.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flag_of_Bahrain.svg ????????: Public
domain ??????: http://www.moci.gov.bh/en/KingdomofBahrain/BahrainFlag/ ????????: Source: Drawn by User:SKopp, rewritten by
User:Zscout370
? ????:Flag_of_Djibouti.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Flag_of_Djibouti.svg ????????: CC0
??????: From the Open Clip Art website. ????????: ?
? ????:Flag_of_Egypt.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Egypt.svg ????????: CC0 ??????: From the Open Clip Art website. ????????: Open Clip Art
? ????:Flag_of_Iran.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Flag_of_Iran.svg ????????: Public domain
??????: URL http://www.isiri.org/portal/files/std/1.htm and an English translation / interpretation at URL http://flagspot.net/flags/ir'
.html ????????: Various
? ????:Flag_of_Iraq.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg ????????: Public domain
??????:
? This image is based on the CIA Factbook, and the website of Office of the President of Iraq, vectorized by User:Militaryace ????????:
Unknown, published by Iraqi governemt, vectorized by User:Militaryace based on the work of User:Hoshie
? ????:Flag_of_Jordan.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Flag_of_Jordan.svg ????????: Public
domain ??????: ? ????????: ?
? ????:Flag_of_Kuwait.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_Kuwait.svg ????????: Public
domain ??????: ??????????? ?????? ????????: SKopp
? ????:Flag_of_Lebanon.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flag_of_Lebanon.svg ????????:
Public domain ??????: ? ????????: Traced based on the CIA World Factbook with some modification done to the colours based on
information at Vexilla mundi.
? ????:Flag_of_Libya.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Libya.svg ????????: Public
domain ??????: File:Flag of Libya (1951).svg ????????: ???????? ??? ????? SVG-????? <a data-x-rel='nofollow' class='external
text' href='//validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FSpecial%3AFilepath%2FFlag_of_
Libya.svg,<span>,&,</span>,ss=1'>?????????</a>.
? ????:Flag_of_Mauritania.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Mauritania.svg ????????:
Public domain ??????: ? ????????: ?
? ????:Flag_of_Morocco.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flag_of_Morocco.svg ????????:
Public domain ??????: Flag of the Kingdom of Morocco
<a data-x-rel='nofollow' class='external text' href='http://81.192.52.100/BO/AR/1915/BO_135_ar.PDF'>Moroccan royal decree (17
November 1915), BO-135-ar page 6</a>
????????: Denelson83, Zscout370
14.3
????????
7
? ????:Flag_of_Oman.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Flag_of_Oman.svg ????????: CC0 ??????: ? ????????: ?
? ????:Flag_of_Palestine.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Flag_of_Palestine.svg ????????:
Public domain ??????: ??????????? ??????. Based on Law No. 5 for the year 2006 amending some provisions of Law No. 22 for the
year 2005 on the Sanctity of the Palestinian Flag ????????: Orionist, previous versions by Makaristos, Mysid, etc.
? ????:Flag_of_Qatar.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Qatar.svg ????????: Public
domain ??????: Drawn by User:SKopp ????????: (of code) cs:User:-xfi? ????:Flag_of_Saudi_Arabia.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg
????????: CC0 ??????: the actual flag ????????: ??????????<a href='//www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:
Q4233718'><img
alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.
svg/20px-Wikidata-logo.svg.png'
width='20'
height='11'
srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/
Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/
40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-file-width='1050' data-file-height='590' /></a>
? ????:Flag_of_Somalia.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Flag_of_Somalia.svg ????????: Public
domain ??????: see below ????????: see upload history
? ????:Flag_of_Sudan.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Flag_of_Sudan.svg ????????: Public
domain ??????: www.vexilla-mundi.com ????????: Vzb83
? ????:Flag_of_Syria.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Flag_of_Syria.svg ????????: Public
domain ??????: see below ????????: see below
? ????:Flag_of_Tunisia.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Flag_of_Tunisia.svg ????????: Public
domain ??????: http://www.w3.org/ ????????: entra頽eur: BEN KHALIFA WISSAM
? ????:Flag_of_Yemen.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_Yemen.svg ????????: CC0 ??????: Open Clip Art website ????????: ?
? ????:Flag_of_the_Arab_League.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Flag_of_the_Arab_League.
svg ????????: Public domain ??????: ??????????? ?????? ????????: Flad
? ????:Flag_of_the_Comoros.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Flag_of_the_Comoros.svg ????????: Public domain ??????: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). ????????:
???????? ?? ?????? ??????????? ??? ?? ???????? ??????????. ???????????????? Nightstallion (??????????? ?? ????????? ??
????????? ?????).
? ????:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_
United_Arab_Emirates.svg ????????: Public domain ??????: ? ????????: ?
? ????:Flag_of_the_United_Kingdom.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_
Kingdom.svg ????????: Public domain ??????: ??????????? ?????? per data at http://flagspot.net/flags/gb.html ????????: Original
flag by Acts of Union 1800
? ????:GCC_Flag.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/GCC_Flag.svg ????????: Public domain ??????: Image:Int-GCC-flag.gif and Image:GCC Logo.svg ????????: Rico Shen
? ????:LocationAsia.png ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/LocationAsia.png ????????: Public
domain ??????: own work - map adapted from PDF world map at CIA World Fact Book ????????: Dado
? ????:Majlis_Al_Tawoon_street_(12544617325).jpg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Majlis_Al_
Tawoon_street_%2812544617325%29.jpg ????????: CC BY 2.0 ??????: Majlis Al Tawoon street ????????: Francisco Anzola
? ????:QAT_orthographic.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/QAT_orthographic.svg ????????:
CC BY-SA 3.0 ??????: ??????????? ?????? with Natural Earth Data ????????: Addicted04
? ????:Qatar_municipalities_map_after_2004_reorganization_english.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/88/Qatar_municipalities_map_after_2004_reorganization_english.svg ????????: CC0 ??????: Self-made using
OpenJUMP and Inkscape. Based on Explore Qatar GIS. ????????: Bamyers99
? ????:Searchtool.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Searchtool.svg ????????: LGPL ??????: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz ????????: David Vignoni,
Ysangkok
? ????:Secretary_Kerry_Meets_With_Amir_Hamad_bin_Khalifa_al-Thani.jpg
????????:
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/72/Secretary_Kerry_Meets_With_Amir_Hamad_bin_Khalifa_al-Thani.jpg ????????: Public domain ??????:
http://www.flickr.com/photos/statephotos/9116003698/sizes/o/in/photostream/ ????????: U.S. Department of State
? ????:Star_and_Crescent.svg ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Star_and_Crescent.svg ????????:
Public domain ??????: Transferred from en.wikipedia.org ????????: Original uploader was Kbolino at en.wikipedia.org
? ????:??????_??????.png ????????: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%B5%D1%84_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0.png ????????: CC BY-SA 3.0 ??????: http://en.
wikipedia.org/wiki/Image:Qatar_Topography.png ????????: Sadalmelik (??????? ???????: ????? ?. ?.)
14.3. ????????
? Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Автор
TFT
TFT74   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
778 Кб
Теги
ката
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа