close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Келечинська ЗОШ І-ІІ ступенів

код для вставки
Візитна картка
• Келечинська загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Міжгірської
районної ради Закарпатської області.
• Юридична адреса закладу:
• 90022, Закарпатська область, Міжгірський район, с.Келечин, 148
• код ЄДРПОУ 25439561
• Заклад засновано 1946 року, рішенням виконкому Міжгірської
райради депутатів трудящих
• Чинний Статут закладу затверджено Міжгірською районною
радою, 27.01.2005 р.,
• Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00
№333532, реєстраційний №13141200000000099
• Свідоцтво про атестацію
• ЗД-П №070137, реєстраційний №131 від 04.06.2004 р.
Завдання сільської школи
Сільська школа була і залишається
стабілізуючим чинником села, практично
основним осередком культури, гарантом
виховання свідомих і компетентних
громадян України.
…
 забезпечення конституційних прав громадян на
здобуття базової загальної середньої освіти ;
 здійснення соціального захисту учасників навчальновиховного процесу;
 вдосконалення
методичної
та
педагогічної
майстерності вчителів;
 розвиток в учнів готовності до самоосвітньої
навчальної діяльності, виховання особистісних
якостей та соціальної активності громадянина
України.
1-4 класи
Робочий навчальний план розроблено:
За Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із
змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460; додаток 1.
1 клас ( 4 учні) навчальний план розроблено відповідно Положення про
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказами Міністерства освіти і науки від 20 грудня 2002 року
№ 732 та від 19 травня 2008 року №432.
5-9 класи
 Для 5-7-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
(додаток 10)
 Для 8-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від
23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
05.02.2009 № 66 (додаток 1)
“Даруй себе дітям! Будь терплячим в
чеканні дива і будь готовим до зустрічі з
ним в дитинстві!”
Ш.О.Амонашвілі
16
14
14
14
14
12
10
вчителі-предметники
8
вчителі -початківці
сумісники
6
5
4
4
4
3
2
3
3
0
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Кадрове забезпечення
Кваліфікаційний склад педагогів
кадрове
забезпечення
2013/2014 вища
категорія
6
1
2014/2015
4
2
1
11
10
1
вища
категорія
спеціаліст І
категорії
спеціаліст ІІ
категорії
спеціаліст
5
спеціаліс
тІ
категорії
вчителі
3
18
2
вчителіметодисти
старші вчителі
відмінник освіти
2015/2016
вища категорія
3
спеціаліст ІІ
категорії
3
12
спеціаліст
Організація атестації
педагогічних працівників
Атестація вчителів
Курси вчителів
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Завдання школи
•
•
•
•
•
•
•
творчі здібності
учнів
Педагогічна проблема:
“Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання
через формування ключових компетенцій учнів на основі
використання методів активного навчання та виховання”
Методична проблема:
«Формування професійної мобільності педагогічних
працівників школи
в умовах упровадження нових Державних стандартів
початкової, базової та повної загальної середньої освіти»
Виховна проблема:
“Виховання морально-духовної життєво компетентної
особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як
громадянин, сім'янин, професіонал ”
Впроваджувати
інноваційні методи
навчання і
виховання
Створити умови
для всебічного
розвитку дитини
Сприяти
самореалізації
творчого потенціалу
учня
Здійснювати
диференційне
навчання
• В школі діє:
 Методична рада
 Методичне об'єднання вчителів
початкових класів;
 Методичне об'єднання вчителів гуманітарного
циклу;
 Методичне об'єднання вчителів природничого і
математичного циклу;
 Міжшкільні методичні
об'єднання;
 Проводятся предметні і
методичні тижні
Шкільні методичні
об'єднання
семінари
Учителів початкових
класів
інструктивн
ометодичні
наради
круглі
столи
предметні
тижні
Вчителів природничоматематичного циклу
обмін
досвідом
педагогічні
практикуми
Вчителів гуманітарного
циклу
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Мета: підвищення якості та ефективності навчальновиховного процесу в школі.
Основні завдання науково-методичної роботи :
 безперервне підвищення кваліфікації вчителів через систему методичних
семінарів, конференцій, методичних читань, звітів на МО, творчих відкритих
уроків, самоосвіту з обраної теми;
 підвищення науково-теоретичного рівня вчителів на основі творчої співпраці з
науковцями;
 розвиток у членів педколективу нового педагогічного мислення для
впровадження інноваційних технологій навчання та виховання;
 організація науково-дослідницької роботи в школі серед вчителів та учнів;
 створення методичного комплексу з усіх дисциплін;
 проведення науково-методичної роботи з педкадрами на діагностикокорекційній основі з її психологічною підтримкою;
 впровадження системи моніторингу педагогічного процесу.
Робота педколективу по реалізації єдиної методичної
теми
Мета: модернізація навчально-виховного процесу та підвищення професійнокваліфікаційного рівня вчителів
Виконання програми
з охоплення дошкільною освітою
10
9
8
6
5
5
2012-2013
2013-2014
4
4
2
0
2014-2015
2015-2016
Виконання Інструкції
з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Контингент учнів
54
52
50
48
53
46
50
48
44
46
46
2012\2013
2013/2014
42
2011\2012
2014/2015
Інформація про продовження навчання випускників 9-го класу
Рік випуску
К-сть учнів
в ЗОШ ІІІ ст..
Продовження навчання
З них далі навчаються для здобуття
ПТНЗ
ВНЗ І-ІІ р.а.
вищої освіти у ВНЗ
І-ІІ р.а.
ІІІ-IV р.а.
х
1
х
х
2011
2012
2013
2014
2015
5
3
4
7
3
1
5
1
3
1
1 місце 1 місце1 місце 1 місце 1 місце
1 місце
2 місце
2 місце
3 місце
2 місце
3 місце3 місце
4 місце
4 місце
5 місце
20
01
-2
20 00
02 2
-2
20 00
03 3
-2
20 00
04 4
-2
20 00
05 5
-2
20 00
06 6
-2
20 00
07 7
-2
20 00
08 8
-2
20 00
09 9
-2
20 01
10 0
-2
20 01
11 1
-2
20 01
12 2
-2
20 01
13 3
/2
20 01
14 4
/2
20 01
15 5
/2
01
6
5
“Учень – це не посудина, яку потрібно
наповнити, а факел, який треба запалити”
К.Ушинський
Різноманітні конкурси
Конкурс ім.Т.Шевченка
Конкурс знавців рідної мови ім.П.Яцика
 Робота учениці 8 класу Сегляник Маріанни була визнана
другою в Міжнародному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка) і
третьою в ІІ етапі Міжнародного конкурсі серед знавців
української мови ім. Петра Яцика (вч.Задорожна Наталія
Іванівна)
 Призером (ІІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі «Лист
захиснику») стала учениця 9 класу Пиринець Ірина
(вч.Задорожна Наталія Іванівна)
“Навчання без міркування – даремне, міркування
без навчання – небезпечне”.
Конфуцій
Якісний показник навченості учнів по
предметах за І семестр 2015/2016 н.р.
Клас
Кількість
учні
Початковий
Середній
Достатній
Високий
3
5
-
-
4 (80%)
1 (20%)
4
5
-
-
3 (60%)
2 (40%)
5
6
-
4
2 (34%)
-
6
6
-
2(34%)
4 (66%)
7
4
-
-
4 (100%)
-
8
5
-
3 (60%)
2 (40%)
-
9
6
4
2 (34%)
-
(66%)
(66%)
-
Діти наші - квіти наші!
Роботи учнів
Позакласні заходи
Спорт,
екскурсії,відпочинок
Досягнення:
Коваль Василь- член національної
збірної,часник чотирьох
чемпіонатів світу, та п'яти
універсіад, багаторазовий чемпіон
України з лижних перегонів.
Чемпіони та призери
всеукраїнських змагань:
Пиринець Оксана - 2007рік.
Зубанич Володимир – 2009рік
Щур Вікторія- 2010рік
Гуралевич Андрій 2011рік
Учасники всесвітньої олімпіади
серед школярів в Швейцарії -2009
рік
ОЗДОРОВЛЕННЯ
ШКОЛЯРІВ
• При школі постійно діє табір
з денним перебуванням «Джерельце»
40
20
62%
60%
47%
50%
0
2012
2013
2014
2015
14
12
10
8
6
4
2
0
10
2012
12
2013
14
10
2014
2015
ДОВКІЛЛЯ, ЕКОЛОГІЯ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ,
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Замінено :
 27 вікон в класах
5 вікон в коридорах
3 дверей в школі
Утеплення повітряної ділянки теплотраси
Замінено лампи розжарювання на
енергозберігаючі.
Планується перехід на альтернативне
опалення.
Школа
Школо наша, школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло оминати,
Як добро чинити.
Бджілоньки — на квіти,
Дітоньки — до школи,
Там збирають мудрість,
Як мед в полі бджоли.
Автор
kelechin.zosh
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
45
Размер файла
34 440 Кб
Теги
зош
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа