close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Використання шкільного сайту

код для вставки
Використання шкільного сайту на уроках інформатики
та в позаурочний час.
Переваги використання ІКТ у шкільній освіті очевидні. Застосування
сучасних інформаційних технологій створює нові можливості для
навчання, відкриває нові перспективи для підвищення ефективності
освітнього процесу. ІКТ надає учням доступ до величезної кількості
інформації, що міститься в різноманітних електронних джерелах, а
вчителям дає змогу краще викласти матеріал, зробити його цікавішим,
швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання.
Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно
спілкуватися з колегами. Завдяки цьому підвищується його авторитет, він
дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового. З’являються
нові, практично необмежені педагогічні можливості для індивідуалізації
навчального процесу. Впровадження у навчальну діяльність ІКТ часто
вимагає змін форм організації класно-урочної системи, призводить до змін
у діяльності учнів, вчителів, керівників навчальних закладів і тому має
охоплювати всі сфери їх діяльності.
Сьогодні є досить актуальним використання у навчально-виховному
процесі шкільних сайтів, на сторінках яких накопичується, обговорюється
та розповсюджується освітня інформація, методичні матеріали, розробки
уроків з різних дисциплін тощо. Сайт навчального закладу в мережі
Інтернет — порівняно новий освітній засіб. У зв'язку з бурхливим
розвитком інформаційних технологій його роль в діяльності шкіл зростає.
Від змісту, організаційної структури і функціонування освітнього сайту
залежить не тільки успіх взаємодії школи із зовнішнім світом, а й освітні
процеси, що відбуваються всередині навчального закладу.
Сайт
нашого
навчального
закладу
(http://bssh5.at.ua/) був створений у 2010 році. З
того часу він постійно розвивається та
наповнюється інформацією. Контент сайту
містить інформацію для всіх учасників навчальновиховного процесу: вчителів, учнів та їх батьків. У
2010 році сайт був визнаний переможцем
обласного конкурсу сайтів закладів освіти та
нагороджений Дипломом управління освіти і
науки Кіровоградської облдержадміністрації ІІІ
ступеня.
Шкільний сайт було створено за допомогою
безкоштовного конструктора сайтів uCoz. Даний
веб-сервіс працює за принципами Web 2.0 і дозволяє створювати сайти
різного рівня складності та використовувати хмарні технології.
Великою перевагою шкільного сайту є його використання на уроках,
зокрема на уроках інформатики.
Так, на форумі шкільного сайту створений спеціальний розділ
«Матеріали до уроків для учнів» (http://bssh5.at.ua/forum/2), який містить 3
форуми: «Растровий графічний редактор Gimp» (http://bssh5.at.ua/forum/4),
1
«Векторний графічний редактор Inkscape» (http://bssh5.at.ua/forum/8) та
«Інтернет-технології» (http://bssh5.at.ua/forum/9). Матеріали, розміщені на
цих форумах, можна використовувати на уроках інформатики у 9-11
класах.
Учні мають можливість самостійно опрацьовувати теоретичний
матеріал, виконувати завдання за електронною інструкцією та розміщувати
у відповідній темі форуму власні роботи. Електронний варіант практичної
роботи сприяє кращому опануванню навчального матеріалу, стимулює до
якісного виконання практичної роботи та підвищує самооцінку учнів.
Форум «Растровий графічний редактор Gimp» містить 25 тем, що
дозволяє учням вдосконалювати навички роботи з цим графічним
редактором і в позаурочний час.
Особливо зацікавлює учнів створення анімацій. Це такі уроки, як
«Кола на воді» (http://bssh5.at.ua/forum/4-50-1), «Контури-блискітки»
(http://bssh5.at.ua/forum/4-37-1),
«Ефектна
поява
аватара»
(http://bssh5.at.ua/forum/4-77-1) тощо.
Розміщення власних робіт на форумі
шкільного
сайту
сприяє
творчому
самовираженню учнів, надає широкі можливості
оцінки їх творчих досягнень, а також дозволяє
максимально
використовувати
індивідуалізований підхід у навчанні.
Під час вивчення деяких тем курсу
інформатики кращі роботи учнів розміщуються
на спеціальних сторінках сайту. Прикладами
таких сторінок можуть бути «Новорічна
анімашка» (http://bssh5.at.ua/index/0-146) та «Малюнок з Автофігур»
(http://bssh5.at.ua/index/0-48).
Використання хмарних технологій у навчанні реалізовано в окремих
темах на форумі «Інтернет-технології».
Так, вже стало традицією під час вивчення у 11 класі теми «Спільна
робота з онлайновими документами» створювати спільну візитку класу та
заповнювати анкету випускників (http://bssh5.at.ua/forum/9-81-1). Учні
працюють з двома видами гугл-документів: презентацією та електронною
таблицею. При роботі з такими документами відіграє роль і виховний
2
момент. Учні вчаться акуратності при роботі з документами, толерантному
відношенню до своїх однокласників, усвідомленню того, що це є
колективна праця і недопустимо псувати роботу інших.
З метою набуття учнями навичок веб-публікації документів, на форумі
була створена тема «Публікація документів в Інтернеті». Спочатку учні
розміщують свою роботу в Інтернеті, скориставшись онлайновим
сховищем даних Гугл-диск. Потім заповнюють запропоновану вчителем
форму, де вказують посилання на опубліковані документи. Крім цього,
учні мають змогу переглянути правильність розміщення своїх документів
у мережі Інтернет за допомогою таблиці відповідей, яка автоматично
укладається після заповнення ними форми.
До речі, подібна форма та відповіді використані у темі форуму
«Створення кросвордів онлайн» (http://bssh5.at.ua/forum/9-83-1). Спочатку
учні створюють кросворд за допомогою спеціального сервісу, а потім
розміщують посилання на нього. Таким чином, школярі можуть
переглядати не лише власні кросворди, а й кросворди однокласників.
Досить популярним на сьогодні є створення хмар тегів та карт знань.
Тому вважаю за доцільне ознайомлення учнів з ресурсами для їх
створення. Для цього на шкільному форумі були створені відповідні теми:
«Створення карти знань» (http://bssh5.at.ua/forum/9-86-1), «Створення
хмарки тегів» (http://bssh5.at.ua/forum/9-84-1)
Хмарні технології мають своє місце і на головній сторінці сайту. За
допомогою Інтернет-сервісу Простоплеєр (http://pleer.com/) було
розміщено посилання на пісню О.Винника «Перлина Україна». Даний
сервіс дозволяє прослуховувати та скачувати музичні записи, розміщувати
на своєму сайті за допомогою звичайного html-коду.
3
Шкільний форум можна вдало використати для проведення
опитування. Однією з таких тем є «Електронна скринька». Учні мають
змогу не лише проголосувати за свій варіант поштового серверу, а й
прийняти участь в обговоренні переваг та недоліків кожного з них. Таким
чином намагаюся розвивати в учнів критичне мислення.
При написанні повідомлень на шкільний форум учні мають
можливість розміщувати зображення не лише як файл-прикріплення, а й
скористатися безкоштовним хостингом для завантаження фотографій
http://radikal.ru/. Навички роботи на шкільному сайті знадобляться їм і в
подальшому, коли вони будуть приймати участь в інших тематичних
форумах.
Звісно, робота зі шкільним сайтом не обмежується лише уроками.
Сайт активно використовується і в позакласній роботі.
З 2006 року у школі випускається газета «Шкільне слово». Усі
випуски шкільної газети (по роках) розміщені на відповідній сторінці
шкільного сайту: http://bssh5.at.ua/index/0-111. Для публікації газет на сайті
було використано веб-сервіс http://www.calameo.com/.
Окремий пункт меню присвячений учнівській творчості. Це і виставка
малюнків
«Стежками
казок
Василя
Сухомлинського»
(http://bssh5.at.ua/index/0-139),
і
«Режисерські
спроби»
(http://bssh5.at.ua/index/0-112) та ін. Відео на сторінці «Режисерські
спроби»
було
завантажено
за
допомогою
відеохостингу
http://www.youtube.com/.
Часто в школі проводяться різноманітні заходи. Інформацію про них
можна прочитати на головній сторінці в розділі новин.
Застосування ІКТ суттєво впливає на підвищення культури й
результативності педагогічної праці. Розвиток і поширення ІКТ у шкільній
освіті надають учителеві значні можливості щодо узагальнення,
презентації та поширення власного педагогічного досвіду. Одним із
ефективних засобів є створення персональних сайтів або блогів учителів у
мережі Інтернет. Перевагою такої форми портфоліо є оперативність та
актуальність: учитель постійно поповнює власну веб-сторінку розробками
уроків, контент сайту відображає досвід учителя і може бути корисним не
тільки учням, але й колегам-предметникам. Адреси персональних сторінок
наших учителів можна знайти на сайті школи в розділі Методична робота.
4
Таким чином, робота учнів на шкільному сайті заохочує їх до
вивчення шкільної дисципліни, викликає у дітей емоційний підйом та
зацікавленість, підвищує мотивацію, сприяє розвитку творчих здібностей,
стимулює до самостійної роботи.
5
Автор
zosh10
zosh1036   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
17
Размер файла
259 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа