close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Схема аналізу уроку за особистісно-орієнтованим методом навчання

код для вставки
Схема аналізу уроку
за особистісно-орієнтованим методом навчання
Назва ЗНЗ - __________________________________________________________________________
ПІП вчителя - ________________________________________________________________________
Клас - _______________________________________________________________________________
Загальна кількість учнів у класі - ________________________________________________________
Кількість присутніх учнів у класі - ______________________________________________________
Дата проведення - ____________________________________________________________________
Тема: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Мета: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Тип уроку: __________________________________________________________________________
Форма: _____________________________________________________________________________
Обладнання:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
№з/
п
Етапи уроку
Зміст етапу уроку
Відміт
ка про
відпов
ідність
змісту
етапу
уроку
Відміт
ка про
невідп
овідні
сть
змісту
етапу
уроку
(«+»)
(«+»)
1.
Організаційний момент: Включення до діяльності (хочу
самовизначення
до працювати).
діяльності.
Змістовний
момент
(можу
працювати).
2.
Передбачувана мета.
Відсутня.
Формулює вчитель.
Спільно з учнями.
3.
Мета уроку (конкретна Не
можна
визначити
1
чи
Примі
тка
як
засіб
досягнення продіагностувати
передбачуваної мети).
Можна
визначити
продіагностувати.
4.
Створення
мотиваційного поля.
та
Відсутнє.
На
етапі
формулювання
передбачуваної мети.
На окремих етапах уроку.
5.
Зміст уроку.
Немає
зв’язку
з
життям
практичною діяльністю.
і
Простежується зв'язок з життям і
практичною діяльністю.
Простежується зв'язок з життям,
практичною діяльністю. Наявна
інтеграція змісту.
6.
Фізкультхвилинка.
Відповідність санітарно-гігієнічним
нормам.
7.
Форми
організаційної Неактивні.
діяльності учнів на уроці.
Активні.
Інтерактивні.
Фронтальні.
Групові.
Парні.
Індивідуальні.
8.
Використання методів та Використання
прийомів.
методи
та
репродуктивні.
не
виправдане;
прийоми
–
Вибір виправданий, відповідає меті
уроку, використовуються методи та
прийоми
репродуктивні
та
продуктивні.
Передбачають залучення учнів як
суб’єктів діяльності на деяких
етапах
уроку;
характер
–
особистісно-орієнтований.
Передбачають залучення учнів як
суб’єктів діяльності на всіх етапах
2
уроку; характер
орієнтований.
9.
Рефлексія.
–
особистісно-
Відсутня.
Емоційна рефлексія.
Оцінка діяльності.
Оцінка результату.
Рефлексія вчителя.
10.
Результативність уроку.
Результат не досягнутий
досягнутий учителем.
або
Сформований напрям на предметні
компетентності
(вказати
які);
наявність результату. Результат
досягнутий окремими учнями.
Сформований напрям на предметні,
загальнопредметні компетентності
(вказати які); наявність результату
діяльності,
знань
про
його
практичне використання. Більша
частина класу досягли результату.
Сформований напрям на предметні,
загальнопредметні компетентності
розвиток
ключових
компетентностей (вказати яких).
11.
Оцінювання.
Якісне, вербальне.
Інші види оцінювання.
12.
Висновок: принципи
особистісноорієнтованого підходу
Не реалізовуються.
Частково реалізовуються.
Реалізовуються.
ПРОПОЗИЦІЇ:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
58
Размер файла
98 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа