close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пам'ятка по вивченню питання ГПД

код для вставки
Пам'ятка
з організації роботи в групі продовженого дня»
____________________________________________________________________________
(дата)
(найменування закладу)
(ПІП керівника, заступника)
Найменування нормативних документів:
а) Наказ про створення ГПД (комплектування); ___________________________________
б) Наказ про призначення вихователів ГПД;
___________________________________
в) заяви батьків про прийом дітей в ГПД (завірені адміністрацією ЗНЗ); _______________
г) наявність календарних (перспективних) планів (затверджені директором ЗНЗ);
_____________________________________________________________________________
д) характеристика класу— групи, список вихованців (склад — по паралелях, клас—
группа, різновік.);______________________________________________________________
е) відомості про батьків, про сім’ю;_______________________________________________
ж) відомості про розвиток дитини; про стан здоров’я;________________________________
з) журнал;_____________________________________________________________________
и) заяви батьків — про відпрошення дитини із ГПД._________________________________
Відомості
про
вихователя:
освіта,
стаж,
категорія,
курсова
перепідготовка.________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Харчування вихованців:
Всього –
Охоплено - ______%_________чол.
Звільнено на 50% Звільнено на 100% Виконання санітарно-гігієнічних норм:
а) місцезнаходження;___________________________________________________________
б) графік провітрювання, чисте повітря в приміщеннях;______________________________
в) наявність режиму (распорядок дня);____________________________________________
г) розклад уроків, час;__________________________________________________________
д) взаємозв’язок з лікарем (м/с).__________________________________________________
Планування
1) календарні і щоденні плани занять;_____________________________________________
2) відповідність календарних планів і записів в журналі;_____________________________
3) відомість успішності вихованців;_______________________________________________
4) організація самопідготовки: наявність пам’яток для самостійної роботи
учнів;________________________________________________________________________
5) індивідуальна робота с учнями;________________________________________________
6) робота вихователів за інтересами розвитку творчих здібностей учнів;________________
7) інформація про інтереси дітей;_________________________________________________
8) які гуртки веде вихователь ГПД;_______________________________________________
9) які гуртки відвідують діти. Звіт;________________________________________________
10) Участь вихователя в методичній роботі;________________________________________
11) Де слухалось питання про роботу ГПД;_________________________________________
12) Наявність методичної літератури, наявність дидактичних ігор, спортивного
інвентаря;_____________________________________________________________________
13) контроль заступника директора за роботою ГПД_________________________________
Організація навчально-виховної роботи:
а) постійний зв'язок з учителем, з батьками;_______________________________________
_____________________________________________________________________________
б) робота в бібліотеці;__________________________________________________________
в) відвідування театрів, музеїв;___________________________________________________
г) пізнавальні і творчі прогулянки.________________________________________________
Пам’ятка перевірки журналу групи продовженого дня
1. Дата перевірки.______________________________________________________________
2. Група. ПІП вихователя._______________________________________________________
3. Виконання інструкції з ведення шкільної документації, правил ведення журналу
ГПД._________________________________________________________________________
4.
Культура
оформления
журналу,
своєчасність
заповнення
всіх
його
разділів.______________________________________________________________________
5. Відповідність списочного складу групи з наказом по школі (про зарахування та
вибуття).______________________________________________________________________
6. Відвідування групи учнями (відмітити учнів довго чи часто не відвідують групу,
звірити
з
відвідуванням
уроків
з
класним
журналом).____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Відповідність
режиму в групі продовженого дня вимогам СанПіН, віковим
особливостям молодших школярів._______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Аналіз змісту проведеної в групі роботи. Виконання плану виховної роботи в ГДП.____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Висновки і пропозиції.________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перевірка щоденників:
-регулярність опитування і виставлення оцінок учням (у відповідності з класним
журналом);____________________________________________________________________
-систематичний контроль за веденням щоденників з боку класного керівника і батьків;___
_____________________________________________________________________________
-об’єм, характер домашніх завдань, регулярність їх запису;___________________________
_____________________________________________________________________________
-виконання правил ведення щоденника.____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вивчення здійснив
_________
_________________
Ознайомлений
_________
_________________
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
256
Размер файла
44 Кб
Теги
гпд
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа