close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Синевирсько-Полянський ДНЗ

код для вставкиСкачать
Синевирсько-Полянський
дошкільний навчальний
заклад СиневирськоПолянської сільської ради
(далі - ДНЗ) знаходиться за
адресою:
90040,с.Синевирська
Поляна,147а Міжгірського
району Закарпатської
області
Розрахований на 55 місць,
працює за Базовою
програмою розвитку
дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля» та
«Впевнений старт» для
дітей п'ятирічного віку.
Садок відкрито в кінці
2007 року на 2 групи, які
відвідувало 40 дітей.
Так як цих місць було
недостатньо, головою
сільської ради
Горватом Ю.І. прийнято
рішення про відкриття 3ї групи. Завдяки
підтримці керівництва
Міжгірської РДА на
початку 2011 року
зафункціонувала
ясельна група, яка
прийняла ще 15 діток.
№
Відомості
Показники
1.
Мова навчання
2.
Кількість груп усього
3.
українська
3
ясельні
1
дошкільні
2
Режим роботи груп:
10,5 годин
3
4.
Кількість вихованців
60
5.
Кількість
усього
працівників
17
педагогічний персонал
10
обслуговуючий персонал
7
Синевирсько-Полянський
дошкільний навчальний
заклад
Функціонує
3 групи
в них: 65 дітей
40 дітей
раннього
віку
25 дітей
дошкільно
го віку
10 педагогічних працівників:
1 завідувач
1 музичний
керівник
8
вихователів
Підберецька Г.В. – завідувач;
Львівський педагогічний коледж
від університету ім.І.Франка,
8 років педагогічного стажу
Рябич Л.І.- вихователь;
Мукачівський державний
Університет, 8 років стажу,
спеціаліст ІІ категорії
Нанинець О.І. –вихователь;
Мукачівське педагогічне училище,
21 рік стажу,
старший вихователь
Тернавчук М.В. – вихователь;
Уманський ДПУ ім. П.Тичини,
8 років стажу,
спеціаліст ІІ категорії
Руснак О.І. – вихователь;
Уманський ДПУ ім. П.Тичини,
8 років стажу,
спеціаліст ІІ категорії
Горват Т.І.– музичний
керівник;
Львівський педагогічний
коледж
Скира Т.І. – вихователь;
Уманський ДПУ ім. П.Тичини,
8 років стажу,
спеціаліст ІІ категорії
Мокрянин. М.М.- медична
сестра;
Міжгірське медичне училище
Підберецька В.В. – вихователь;
Львівський педагогічний коледж
від університету ім.І.Франка,
5 років педагогічного стажу,
9-ий т.р.
Методична робота з педагогічними кадрами у
2014-2015 навчальному році була спрямована на
підвищення професійного рівня педагогів
№
з/п
Вид діяльності
Планова
кількість
вихователів
Фактична
кількість
вихователів
%
1
Курси підвищення
кваліфікації
1
1
100
2
Атестація
3
3
100
3
Самоосвіта
10
10
100
4
Участь у роботі
творчої групи
10
10
100
5
Участь у підготовці та
проведенні
методичних заходів
10
10
100
Упродовж 2015-2016 навчального року навчальновиховний процес дошкільного закладу був спрямований
на вирішення головної методичної мети :
«Забезпечення повноцінного психофізичного та
особистісного розвитку дошкільника у світлі Базового
компоненту дошкільної освіти»
та головних річних завдань:
Розпочати роботу зі створення умов для мовленнєвого
розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів,
інноваційних технологій, методик виховання та навчання для
розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей,
самостійної мовної творчості дошкільників.
Розпочати роботи з проблеми модернізації підходів у роботі з
родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та
сім'єю.
Художньо-естетичний розвиток дошкільників у світлі Базової
програми розвитку дошкільників «Українське дошкілля».
Фізичний розвиток та оздоровлення дошкільників.
Атестація педкадрів
Нанинець Олена
Іванівна
Підберецька Ганна
Володимирівна
Руснак Марія
Юріївна
“Сучасні підходи
до екологічного
виховання
в дошкільному закладі”
Матеріально-технічна база
Співпраця з НПП «Синевир»
Співпраця з Управлінням ДСНС
України у Закарпатській області
Співпраця зі школою
Медичне обслуговування
Виконання дітоднів:
2014
15608
2015
13 705
2016
(5 міс.)
7804
Виконання норм харчування
160
140
120
100
2014
80
2015
60
40
20
0
м’ясо
риба
масло
вершк.
молоко
сир твердий
сметана
овочі
фрукти
Порівняльний аналіз
захворюваності
250
200
150
ГРВІ, грип
100
Пневмонія
50
0
2012
2013
2014
2015
Бронхіт
Взаємодія родини та
дошкільного закладу
Форми роботи з батьками:
КОЛЕКТИВНІ
ІНДИВІДУАЛЬНІ
НАОЧНОІНФОРМАЦІЙНІ
Батьківські збори
(загальні, групові)
Бесіди, консультації
Виставки дитячих
робіт
Вечори запитань,
відповідей
Організаційногосподарська
допомога
вихователю
Спільне
виготовлення
іграшок, посібників
Виставки
літератури, реклама
літератури для
батьків
Свята, розваги
Дні відкритих
дверей
Заняття-тренінги,
засідання «круглого
столу»
Підготовка до свят,
розваг
Конференції
Анкетування,
тестування
Виставки спільних
робіт батьків та
дітей
Спільна організація
екскурсій,
культпоходів
Папки-пересувки
Кутки для батьків,
інформаційні
вісники, стінгазети,
тощо
Презентація в
системі Інтернет
Публікації в
місцевій газеті
Наступність ДНЗ і школи
У роботі з старшими дошкільниками
керуємось такими документами:
- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
- Програма для старших дошкільників “Впевнений
старт”
-Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України №1/9, від 19.08.2011 р. “Про забезпечення
взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого
дошкільного та молодшого шкільного віку”
-Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України №1/9-666, від 27.10.2010 р. “Про організацію
роботи з дітьми п’ятирічного віку”
Працюємо за такими розділами:
Фізичний
розвиток
Пізнавальний
розвиток
“Впевнений
старт”
Мовленнєвий
розвиток
художньоестетичний
розвиток
Ігрова
діяльність
Фізичний розвиток
Фізкультурні заняття
• Фізкультхвилинки, фізпаузи
• Гімнастика пробудженя
• Загартовуючі процедури
• Пальчикові вправи
• Психогімнастика
• Спортивні свята, розваги,
• день здоров’я
Пізнавальний розвиток
У світі
природи
Дитина у
соціумі
У світі чисел і
цифр
У світі
предметів
У світі форм
та величин
У світі людей
Мовленнєвий розвиток
Заняття
Дидактичні
ігри
Пальчикові
вправи
Художнє
слово
Сюжетнорольові ігри
Підготовка руки до
письма
Звукова
культура
Елементи грамоти
Лексичний запас
Художньо-естетичний
розвиток
Заняття
Робота в ІІ
половину
дня
Робота в
куточках
образотворчої
діяльності
Свята,
розваги
Малювання
Аплікація
Ліплення
Художня праця
Музика
Конструюванн
я
Ігрова діяльність
Заняття
Дидактичні ігри
Сюжетно-рольві
ігри
Час між
заняттями
Театралізовані ігри
Прогулянка
Ігри з правилами
ІІ половина
дня
Розваги
Ігри драматизації
Рухливі ігри
Спортивні ігри
Настільні ігри
Автор
mvof2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
28 641 Кб
Теги
полянська, днз, синевирсько
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа