close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация студентки 4курса, группы ЗР-21з Борисенко Н.Н.

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Інститут мистецтв
Кафедра режисури
Презентація
з дисципліни:
“Психологія художньої творчості”
на тему: “Поняття про уяву. Види й
прийоми уяви.”
Виконала:
cтудентка IV курсу
заочної форми навчання
групи ЗР-21
Борисенко Н.М.
Викладач:
проф. Дорогих Л.В.
ПЛАН
•
•
•
•
•
•
Поняття про уяву.
Принцип роботи уяви.
Види уяви.
Прийоми уяви.
Форми уяви.
Уява та творчість.
Поняття про уяву
• Уява - психічний (інтелектуальний) процес
створення образів предметів, ситуацій,
обставин шляхом установлення нових
зв'язків між відомими образами та знаннями.
• Учені вважають, що уява виникла в людини
як відповідь на потребу передбачати
результат своєї праці і, крім того, пояснити
незрозумілі події та явища природи.
Принцип роботи уяви
Перетворення
Образи та
уявлення,
одержані у
попередньому
досвіді
Створення
нових образів
(уявлень)
Створює образи
результату діяльності
Тому творча уява є
психологічною основою
багатьох видів творчої
діяльності, що теж
характеризується
новизною як процесу, так і
одержаного продукту.
Уява
Забезпечує розробку
стратегії діяльності,
зокрема розумової, у
ситуаціях
невизначених та
ймовірних.
Види уяви
Активна
В активній уяві можна виділити два типи:
Відтворююча
Відтворююча уява створює образи на
основі опису , який може проводитися в
різних знакових системах, скажімо в
словесній, числовій, формульній,
графічній, нотній та ін. Забезпечує
перекодування інформації з однієї
репрезентативної системи сприймання в
іншу, наприклад із зорової в слухову, і
навпаки.
Людина, по-перше,
має розуміти
принципи
функціонування
відповідної
знакової системи
(мову, ноти,
формули та ін.)
А також
доповнювати
цей процес
відтворення
своїми
знаннями та
відомими
образами
Творча уява
Вимальовує нові,
оригінальні образи
та ідеї. Саме вона,
доповнюючи
творче мислення і
взаємодіючи з ним,
становить основу
людської
творчості.
Продуктом
творчої уяви є
художній образ
Пасивна
Щось на зразок сурогату реальності, її
заміни в уяві. Ця уява пов'язана з
аутичним мисленням, вона створює
образи та програми, які не
здійснюються або є взагалі
нездійсненними.
Може виникати:
Довільно
(ідеться про
образи, створені
спеціально,
однак ніяк не з
метою втілення
їх у життя)
Мимовільно
(в умовах
бездіяльності
свідомості, під
час сну, в стані
афекту,
галюцинацій
тощо)
Схематизація
(окремі уявлення зливаються, відмінності
стираються, а риси схожості виступають чітко)
Гіперболізація
(характеризується збільшенням або
зменшенням предмета, а також аналогічною
зміною окремих частин; крім того, може
змінюватися і кількість окремих частин (Змій
Горинич з трьома та більше головами тощо)
Прийоми уяви
(синтез в уяві
здійснюється у різних
формах, які називаються
прийомами уяви)
Загострення
(підкреслювання окремих ознак. Саме на базі
загострення створюються шаржі та
карикатури)
Типізація
(виділення суттєвого, яке повторюється в
однорідних образах (так створюється, як
правило, художній образ)
• Є важливим прийомом
створення творчого образу,
коли будується образ, чимось
схожий на реально існуючу річ,
організм, дію.
• Дуже поширений прийом у
технічній творчості - буває
близькою, безпосередньою і
віддаленою.
Аналогія
На цьому принципі
ґрунтується спеціальна
галузь знання біології та
інженерної справи біоніка.
• Біоніка виділяє певні
якості живих організмів і
застосовує їх для
створення механізмів.
• Так було створено багато
нині діючих приладів
(наприклад, локатор аналог органів орієнтації
кажана).
Володіння цим
прийомом - один із
провідних
компонентів
здатності до
конструювання,
інженерної справи
та винахідництва.
Форми уяви
Мрії
• Мрії на відміну від галюцинацій - це нормальний стан психіки, і
представляє з себе фантазію, пов'язану з бажанням.
• Особливе місце в уяви займає мрія, яка виступає як реальна чи
абстрактна можливість бажаного майбутнього. Відрізняється вона тим,
що вона більш реалістична і більшою мірою пов'язана з дійсністю.
• Сновидіння можна віднести до розряду пасивних і мимовільних форм
уяви.
• Відомо, що в сновидіннях людини знаходять вираження і задоволення
Сновидіння
багато життєво важливі потреби, які в силу ряду причин не можуть
отримати реалізації в житті.
Дрімотний стан
Галюцинації
• Галюцинаціями називають фантастичні видіння, що не мають ніякого
зв'язку з навколишнім людини дійсністю. Зазвичай вони - результат тих
чи інших порушень психіки або роботи організму
Уява і творчість
Політ фантазії у творчому
процесі
супроводжується емоційним
тоном
стимулюється
цілеспрямованістю
забезпечується знаннями
підкріплюється здібностями
Уява тісно пов'язана з творчістю, і
залежність ця зворотня, тобто саме
уява формується в процесі творчої
діяльності, а не навпаки. Таким
чином, творча уява - вид уяви,
спрямований на створення нових
образів, що становить основу
творчості.
Особливість творчої уяви полягає в
тому, що вона є процесом свідомим у
своїй основі. Можливість образного
передбачення результатів власних дій
надає спрямованісті.
Список використаної літератури
• Ермолаева-Томина Л.Б. Психология
художественного творчества: Учеб. пособие для
вузов. - 2.е изд. - М.: Академический проект:
Культура, 2005. - Гл.10, 13.
• Клименко В.В. Психологія творчості: Навч. посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2006. - С.319-364.
• Основи психології/ За ред. О.В.Киричука,
В.А.Роменця, - 3 вид. - К.:Либідь, 1997. - С.275-277,
281.
• Пономарёв Я.А. Психология творчества. - М.,1976.
• Психологія: Підручник/ За ред. Трофімова Ю.Л. К.,1999.
• Роменець В.А. Психологія творчості. - К.,2001.
Автор
pikinesssss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
182 Кб
Теги
21з, группы, студентка, 4курса, борисенко, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа