close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

люба

код для вставкиСкачать
Посадова інструкція провідного бібліотекаря відділу
автоматизації та інформатизації бібліотечних процесів
Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
(О/О^и
Загальні положення
•овідний бібліотекар-систематизатор:
роботу по складанню бібліографічного опису, є централізовану наукову
обробку літератури для усіх підрозділів бібліотеки.
А* \ 1.2.Входить до складу Ради з системи каталогів і картотек, готує і
виносить на розгляд питання, пов'язані з діяльністю централізованої
обробки.
—-Ь
1.3
.Забезпечує
практичну
й
методичну
сільськогосподарським бібліотекам методоб'єднання та підрозділам
бібліотеки з питань каталогізації.
1.4.
Керується своїй діяльності положеннями про
бібліотеку, сектор комплектування та^ехнічної обробки літератури і цією
інструкцією.
1.5. Призначається і звільняється з посади за наказом ректора
університету за представленням директора бібліотеки. Підпорядковується
безпосередньо зав.віддайемт-е б ^/ А/ ^-^/
Ректор професо
допомогу структурним
^іолмЄшлі*&оір& р 2.
\/2.1.Здійснювати систематизацію систематичного каталога (СК).
V
2.2.Розробляти робочі класифікаційні таблиці до
розділів СК. ^ V 2-3.Редагувати розділи СК.
^ /2.4.Здійснювати рекласифікацію розділів
СК. ^ V2.5.Поповнювати картками розділи СК.
V
2.6.Вилучати картки із СК на книги, які вибувають за актами
списання, й"' \/2.7.Вести службовий і читацький алфавітно-предметний
покажчик
(А1ІІ1) розділів СК, над якими він працює. У ч/ 2.8.Вести систематичну
контрольну картотеку до АПП. 2ЛЛаміщати систематизаторів у випадку
їх-відсутності. У \/2 ЛО.Надавати консультацію і практичну методичну
допомогу структурним підрозділам бібліотеки і бібліотекам
методоб'єднання з питань систематизації та організації СК. 2.44гЧ^ргутати у зальт
2.12.Вести облік довідкового-обслуговування читачів
\
1.6.
2.13.Виконувати тимчасову роботу за розпорядженням
керівництва!
/2
.14.Підвищувати свій загальноосвітній рівень та виробничу
кваліфікацію.
1.7.
2.15.Приймати участь у науково-методичній та дослідній роботі
за профілем роботи відділу. ІЛ-к ' ї'^г/
2.16.Вивчати і впроваджувати в практику роботи передовий досвід
вітчизняних бібліотек.
N/2.17.Приймати участь у системі підвищення кваліфікації.
\/2.18.Проводити планування індивідуальної роботи і вести її облік.
у 2.19.Приймати участь у складанні інструкцій, пов'язаних зі шляхом
книги і картки у відділі.
^/2.20.Вести картотеку методичних рішень з систематизації.
2.21.Додержуватися вимог керівника -відділу що до трудової і
виробничої дисципліни, правил з охороні праці, техніки безпеки,
протипожежного захисту на робочому місці.
з Права
Провідний бібліотекар-еистематизетвр має право:
3.1. Вимагати від директора бібліотеки, зав.відділом створення
необхідних умов праці.
А4. Відповідальність
Провідний бібліоте«ар-система'і^їз-ат@р несе відповідальність за:
1.8.
4.1. Дотримування терміну обробки нових надходжень у
відповідності до інструкцій і технологічних процесів "Шляху книги і
карток".
1.9.
4.2. Збереження нових надходжень у процесі наукової обробки.
4.3. Виконання задач і функцій у відповідності з "Положенням про
ВІДДІЛ .
1.10.
4.4. Своєчасне подання звіту.
^4.5. Виконання правил внутрішнього розпорядку, дотримування
трудової і виробничої дисципліни.
1.11.
4.6. Стан систематичного каталога. ^ ^ 5. Кваліфікаційні вимоги.
5.1. Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки
та підвищення кваліфікації. Стаж бібліотечної роботи не менше 1 року.
6. Обов'язки з охорони праці
6.1. Проходити інструктаж з охорони праці.
6.2. Дотримуватися вимог правил охорони праці та пожежної
безпеки в університеті.
6.3. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я студентів,
слухачів під час навчально-виховного процесу.
6.4. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці,
безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний
Автор
varvina216
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
38 Кб
Теги
люба
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа