close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

хат Үштілділік

код для вставки
Өте шұғыл
Білім мекемелерінің
бірінші басшыларына
Қалалық білім бөлімі облыстық білім басқармасының 2016 жылғы
05 шілдедегі №17/3990 хатының негізінде 2016 жылдың тамыз-желтоқсан
айлары арасында Алматы қаласында жалпы білім беретін мектептерде үш
тілді білім беруді енгізу бағдарламасы аясында физика, химия, биология,
информатика пәндері мұғалімдерінің (өндірістен қол үзе отырып) біліктілігін
арттыру курсы ұйымдастырылатынын хабарлайды (оқытушы жақ - Назарбаев
Университеті).
Тыңдаушыларға қойылатын талаптар:
- аталған пәндерді жоғары сыныптарда кем дегенде 3 жылдан кем емес
жүргізген еңбек өтілі;
- ағылшын тілін кем дегенде A2 (Elementary - қысқаша әңгімелесу)
базалық деңгейде меңгеруі.
Курсқа жіберілетін мұғалімдердің тізімін бөлу кестесіне және талап
етілген үлгіге сәйкес білім бөліміне ағымдағы жылдың 07 шілдесінен
кешіктірмей сағат 15-00-ге дейін мына эл.поштаға naralieva_s@mail.ru салып
жіберу қажет.
Тыңдаушылардың жатын орны, тамағы және жол ақысы Назарбаев
Университеті есебінен төленеді.
Қосымша 3 парақ тіркеледі.
Бөлім басшысының
орынбасары
Орынд.Ш.Наралиева
56-86-93
Ғ.Нысанов
Кесте 1
№ Аудан,
қала
атауы
№
Аты,жөні
Мектептің Пәні
толығымен атауы
Ағылшын Электронды
тілін білу мекендеңгейі
жайы мен
ұялы тел.
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о курсах повышения квалификации
педагогических кадров организаций среднего образования
по предметам «Информатика», «Физика», «Химия» и «Биология»
на английском языке в 2016 году
Цель курса: совершенствование уровня владения английским языком
педагогических кадров средних общеобразовательных школ, освоение ими
практических методов преподавания предметов на английском языке.
1) Задачи курса 1) обучение английскому языку согласно общеевропейским
критериям определения уровня владения иностранным языком (CEFR); 2) способствовать
повышению уровня знания английского языка педагогических кадров естественно –
математического цикла; 3) обучение преподаванию предметов на английском языке, с
использованием предметно-языкового интегрированного обучения (далее - CLIL).
Ожидаемые результаты:
1) владение английским языком на уровне определенному
общеевропейскими критериями определения уровня владения иностранным
языком (СEFR), необходимым для преподавания предмета;
2) понимание необходимости оказания языковой поддержки
учащимся, изучающих предмет посредством английского языка;
3) знание и понимание педагогическими кадрами предметной
терминологии
и академического языка;
4) владение педагогическими кадрами умениями и навыками,
необходимыми при CLIL, в том числе умение использовать педагогические
подходы, учебные материалы в соответствии с программой трехъязычного
обучения;
5) понимание и использование учителями методологического подхода
CLIL в преподавании предмета на английском языке;
6) умение планировать урок по принципам подхода CLIL;
7) умение разрабатывать и адаптировать материалы для преподавания
предмета на английском языке.
Модули курса:
1) Модуль 1 – 127 академических часов: интенсивный курс
английского языка посредством аудиторного и онлайн обучения;
2) Модуль 2 – 120 академических часов: интенсивный курс
английского языка для специальных целей (ESP – Subject language)
посредством аудиторного и онлайн обучения;
3) Модуль 3 – 137 академических часов: предметно – языковое
интегрированное обучение (CLIL) посредством аудиторного обучения.
Требования к слушателю: стаж работы в качестве учителя одного из
предметов («Физика», «Химия», «Биология», «Информатика») в старших
классах не менее 3 лет, базовый уровень владения английским языком (А1 Elementary)
Длительность курсов: 16 недель (август – декабрь, 2016 года)
Исполнитель (обучающая организация): Назарбаев Университет
Место проведения курсов: очное и онлайн обучение в 4 регионах
республики (Астана, Алматы, Актобе, Усть - Каменагорск).
Форма завершения: сертификаты Назарбаев Университета собственного
образца
Заказчик: Министерство образования и науки РК
Проживание, питание, проезд за счет Назарбаев Университета.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
127 Кб
Теги
үштілділік
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа