close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

7 клас_Урок 14_Складання алгоритмів з повторенням і розгалуженням_Для учнів

код для вставки
Урок 14
7
Складання та
виконання
алгоритмів з
повторенням і
розгалуженням у
середовищі Scratch
За новою програмою
Розділ 3
§ 3.4
Ти дізнаєшся:
Як створювати
проекти, що
реалізовують
складні
алгоритми
© Вивчаємо інформатику
7
Як описати
алгоритми із
вкладеними
розгалуженнями
teach-inf.at.ua
Як описати
алгоритми із
вкладеними
циклами
Розділ 3
§ 3.4
Як створювати проекти, що
реалізовують складні алгоритми?
7
У середовищі Скретч можна створювати
складні проекти, наприклад, мультиплікації за
мотивами відомих казок або власних історій,
розробляти комп'ютерні ігри чи тренажери,
моделювати процеси, що відбуваються у
природі, або взаємодію частин механізмів.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як створювати проекти, що
реалізовують складні алгоритми?
7
Перш ніж створювати проект у середовищі
Скретч, у тому числі і складний, слід:
1
• визначити об'єкти проекту та їх зображення;
2
• виділити події проекту та дібрати відповідні
команди для їх реалізації;
3
• задати метод розв'язування завдання, розділити
завдання на під-задачі, у яких виділити базові
алгоритмічні структури;
4
• створити алгоритм і подати його словесно чи у
вигляді схеми.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як створювати проекти, що
реалізовують складні алгоритми?
7
Далі
алгоритм
слід
описати
мовою
середовища виконання алгоритмів, перевірити
його правильність і зберегти разом з усіма
об'єктами у файлі проекту.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як створювати проекти, що
реалізовують складні алгоритми?
7
В алгоритмах, які описують складні проекти,
можуть використовуватися базові структури
алгоритмів:
Слідування
Розгалуження
а тож різні їх комбінації.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Повторення
Розділ 3
§ 3.4
Як описати алгоритми з
вкладеними розгалуженнями?
7
Складні алгоритми часто поєднують декілька
алгоритмічних
структур,
які
можуть
бути
вкладеними одна в іншу.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як описати алгоритми з
вкладеними розгалуженнями?
Ще один приклад складного алгоритму:
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
7
Розділ 3
§ 3.4
Як описати алгоритми з
вкладеними розгалуженнями?
7
Розглянемо приклад. Нехай напрямок руху
виконавця
Кіт,
який
за
замовчуванням
переміщується вперед, можна змінити за
допомогою відповідних клавіш клавіатури.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як описати алгоритми з
вкладеними розгалуженнями?
7
Зазначені
дії
можна
реалізувати
за
допомогою таких фрагментів двох програм у
середовищі Скретч.
Приклад 1 демонструє
послідовне
використання чотирьох
команд
неповного
розгалуження.
Рух
виконавця в певному
напрямі буде здійснено
тільки
за
умови
натиснення відповідної
клавіші.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як описати алгоритми з
вкладеними розгалуженнями?
7
Зазначені
дії
можна
реалізувати
за
допомогою таких фрагментів двох програм у
середовищі Скретч.
У
прикладі
2
використано
три
команди розгалуження
повної форми, у яких
тричі
перевіряється,
яка клавіша натиснута.
Рух
буде
здійснюватися
без
натиснення
клавіші
Стрілка вправо.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як описати алгоритми з
вкладеними розгалуженнями?
7
Алгоритм, застосований для складання фрагменту
програми для прикладу 2, можна подати графічно.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як описувати алгоритми із
вкладеними циклами?
7
При розв'язуванні задач часто необхідно
деякі дії повторити кілька разів. Один із
способів написання такої програми — включити
повторення в набір команд, що повторюються
всередині іншого циклу.
Така
структура,
що
складається
з
циклу в циклі,
називається
вкладеними
циклами.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Як описувати алгоритми із
вкладеними циклами?
7
Наприклад, щоб у проекті Вітраж, реалізованому в
середовищі
Скретч,
отримати
зображення
з
15
різнокольорових квадратів, використовують два цикли.
15 разів забезпечує побудову об'єкта
різними кольорами в деякому місці
Забезпечує
побудову
сторін квадрата
У програмі, що містить вкладені цикли,
обов'язково
спочатку
виконується
«внутрішній» цикл, а потім — «зовнішній».
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Розділ 3
§ 3.4
Фізкультхвилинка
7
www.teach-inf.at.ua
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Урок 14
7
За новою програмою
Автор
Лариса
Документ
Категория
Образование
Просмотров
412
Размер файла
2 232 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа