close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Положення про комп'ютерний читальний зал бібліотеки

код для вставкиСкачать

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище" ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДПТНЗ "К-П ВПУ"
___________ Б.Ф.Чекригін (особистий підпис)
___________
(дата)
Положення про комп'ютерний читальний зал бібліотеки
1.Загальні положення
1.1 Комп'ютерний читальний зал (КЧЗ) є структурним підрозділом бібліотеки і підпорядковується завідуючій бібліотеки.
1.2 Комп'ютерний читальний зал здійснює інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального, виховного процесу та наукових досліджень на основі сучасних комп'ютерних технологій і сучасних засобів зв'язку.
1.3 Комп'ютерний читальний зал є центром збору, зберігання і доступу читачів до інформації на електронних носіях.
1.4 У своїй діяльності КЧЗ керується:
- чинним законодавством;
- урядовими документами з бібліотечної справи;
- наказами та розпорядженнями МОН України;
Статутом ДПТНЗ "Кам'янець-Подільське ВПУ"; ;
- Положенням про бібліотеку;
- наказами і розпорядженнями по училищу;
- регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки, даним Положенням. 2. Основні завдання
2.1 Забезпечення користувачам бібліотеки доступу до ресурсів Internet,
електронного каталогу, баз даних та бібліотеки училища у відповідності з інформаційними запитами, освітніми програмами та навчальними планами.
2.2 Формування фонду електронних документів що, здійснюється відповідно до профілю училища та інформаційних потреб читачів.
2.3 Організація електронних ресурсів і довідково-пошукового апарату.
2.4 Оперативне та повне обслуговування користувачів електронними документами.
2.5 Ведення методичної роботи з питань бібліотечного обслуговування читачів
бібліотеки. 2.6 3абезпечення якості та оперативності бібліотечних послуг на основі
автоматизації бібліотечних процесів.
3. Основні функції
3.1 Комп'ютерний читальний зал здійснює обслуговування користувачів завдяки організації локального доступу до електронних ресурсів.
3.2 Веде роботу по формуванню бази даних інформаційних ресурсів відповідно до навчальних планів і програм та інформаційних потреб користувачів.
3.3 Здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування:
3.3.1 Виконує тематичні, адресні, фактографічні та інші види довідок.
3.3.2 Консультує користувачів з питань пошуку інформації, роботи з інформаційними системами та електронними базами даних.
3.3.3 Вивчає та аналізує тематичні відмови на електронну інформацію і вживає заходів до їх ліквідації.
3.4 Забезпечує збереження інформаційних ресурсів, систематично проводить перевірку ресурсів на їх відповідність.
3.5 Використовує засоби масової інформації для оперативного повідомлений про нові надходження літератури на електронних носіях та пропаганду роботи комп'ютерного читального залу.
3.6 Проводить методичну роботу по удосконаленню всіх напрямів діяльності відділу.
3.6.1 Вивчає ступінь задоволення запитів користувачів з метою приведення у відповідність інформаційних потреб користувачів і складу інформаційних електронних ресурсів.
3.6.2 Аналізує ефективність використання довідкового апарату комп'ютерного читального залу.
3.7 Впроваджує передові інформаційні технології, результати науково-дослідних робіт з питань обслуговування користувачів електронними ресурсами.
4. Управління, штати
4.1 Координацію роботи та керівництво КЧЗ здійснює завідуюча бібліотекою, яка призначається директором училища.
4.2 Завідуюча КЧЗ несе відповідальність за весь комплекс робіт, забезпечує виконання правил техніки безпеки, протипожежних заходів, виробничої санітарії.
4.3 Робота КЧЗ будується на основі єдиного плану роботи бібліотеки училища.
5. Права
5.1 Залучати, за узгодженням з адміністрацією, для опрацювання певних програм і проектів та для виконання окремих робіт інших працівників.
5.2 Рекомендувати до заохочення працівників, які відзначилися в роботі.
5.3 Вносити на розгляд дирекції пропозиції про поліпшення роботи КЧЗ.
5.4 Знайомитись з передовим досвідом роботи з питань автоматизації бібліотечних процесів.
6. Обов'язки
6.1 Виконувати покладені даним Положенням завдання та функції, плани роботи.
6.2 Своєчасно подавати звітні та планові документи.
6.3 Дотримуватись трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
6.4 Виконувати накази і розпорядження адміністрації училища.
6.5 Забезпечити збереження та ефективне використання наявного парку технічних засобів та фонду електронних видань.
7. Порядок користування комп'ютерним читальним залом
7.1 Загальні положення.
Комп'ютерний читальний зал організовано з метою надання довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, яка міститься в електронній бібліотеці, каталозі, базі даних, на дисках та інших носіях інформації для самостійної роботи викладачів, майстрів в/н та учнів училища.
7.2 Права користувачів.
• Користувачами комп'ютерного читального залу є читачі бібліотеки.
• Перед початком роботи користувач повинен ознайомитися з правилами користування комп'ютерного читального залу, своїми правами та обов'язками.
Основні вимоги до кваліфікації користувачів - навички роботи на персональному комп'ютері
• Для непідготовлених користувачів комп'ютерний читальний зал пропонує допомогу бібліотекаря.
• Користувач отримує повну інформацію про фонд бібліотеки через електронний каталог та інші форми бібліотечного інформування.
• Користувачеві надається доступ до мережі Інтернет.
7.3 Обов'язки користувачів
• Користувач повинен бережливо ставитися до комп'ютерного обладнання.
• Забороняється самостійно змінювати програмне забезпечення.
• У разі виникнення труднощів із використанням обладнання необхідно звернутися по допомогу до бібліотекаря.
• До самостійної роботи допускаються користувачі, які мають навики роботи на комп'ютері.
• Запропонована техніка не може використовуватися для ігор.
• Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки.
• Забороняється розповсюдження матеріалів, захищених авторським правом. Відповідальність за порушення Закону України "Про авторське право" несе користувач.
• За порушення одного з перерахованих пунктів бібліотекар має право припинити роботу користувача або навіть виключити з числа читачів.
7.4 Порядок користування ресурсами електронного каталогу бібліотеки, який знаходиться в локальній мережі бібліотеки
• Доступ до ресурсів, що знаходяться в локальній мережі бібліотеки, організовано з автоматизованих робочих місць комп'ютерного читального залу відповідно до розпорядку роботи бібліотеки.
• Доступ до електронного каталогу бібліотеки надається через бібліографічний опис електронного каталогу з будь-якого автоматизованого робочого місця користувача бібліотеки.
• Інформацію, яку користувач отримав з електронного каталогу бібліотеки, користувач може зберегти на дискету або роздрукувати на паперовий носій.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
348
Размер файла
16 Кб
Теги
зал, ютерний, читальний, положення, бібліотеки, про, комп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа