close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl okhorona pryrody v ukraini

код для вставкиСкачать
Презентацію підготувала вчитель –
методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна
Актуалізаці́ опорних знань. Оголошенн́ теми уроку.
Робота з кросвордом
А про що ми будемо говорити на уроці дізнаємос́, коли відгадаємо кл̀чове слово ось цього кросворду.
Сидить баба серед літа в 100 сорочок одіта.
Біла латка, чорна латка по дереву скаче.
У вінку зеленолистім, у червоному намисті, видивл́єтьс́ у воду на сво̀ чарівну вроду.
По дворах стрибає, крихти збирає,
Ростом він маленький, сірий, чепурненький.
Справжній молодець. Хто він?
Що воно за дивна птиц́?
Світла денного боїтьс́...
Дзьоб кр̀чком, великі очі і не спитьс́ їй щоночі.
Влітку наїдаєтьс́, а взимку відсипаєтьс́.
Хто це сплів акуратні сіті
н
а густих, зелених вітах?
Кажуть, майстер той без рук -
звичайнісінький ...
К А П У С Т А
С О Р
О К А
К А Л И Н А
Г О Р О Б Е Ц Ь
С О В А В Е Д М І Д Ь
П А В У К
Поетичне слово
•
Природа ... Це слово сповнене глибокого, хвил̀̀чого змісту. Перед кожним із нас постає неос́жний різноманітний світ тварин і рослин, чарівні краєвиди, чисті озера, дрімучі ліси та високі гори. Поетичне слово
•
Зачаровує солов’їна пісн́, вабить голубінь ріки, зворушує шепіт пшениці. Природа не жаліє нічого дл́ л̀дей, да̀чи їм свої щедрі дари. А чи завжди ми з вами жаліємо природу? Всі ми -
діти природи, та не всі однаково добре ставимос́ до неї. Поетичне слово
•
Тому природа потребує постійної уваги і турботи. Не вперше за роки навчанн́ ми говорили про природу і про те, ́к її потрібно охорон́ти. І сьогодні на уроці ми будемо вчитис́ оберігати природу, охорон́ти її багатства. Опрац̀ванн́ нового матеріалу
Розгл́д книги скарг природи
•
До нас в клас потрапила дуже незвична книга -
це книга скарг природи. З кожного куточка її до нас долітає такий сигнал. Хто знає, що це за сигнал? S O S
Опрац̀ванн́ нового матеріалу
Розгл́д книги скарг природи
•
Сама природа подає нам сигнал SOS
-
це сигнал, ́кий подаєтьс́ з кораблів, ́кі тонуть і прос́ть про допомогу. Тепер проханн́ про допомогу все частіше звучить в природі. S O S
Сигнал SOS
подає повітр́
•
В мене потрапл́̀ть шкідливі речовини від роботи транспортних засобів, особливо автомобілів, роботи фабрик та заводів; дим від спал̀ванн́ смітт́, т̀т̀новий дим.
•
Що ми можемо зробити, щоб зберегти повітр́ чистим?
Сигнал SOS
подає вода
•
Мої водойми потерпа̀ть від забрудненн́ отруйними речовинами, побутовими відходами. В мої води потрапл́є бензин і нафта післ́ аварій танкерів, велика кількість різного смітт́. •
Якої допомоги від нас чекає вода?
SOS
-
чути від землі
•
На моїй поверхні величезні ́ми залиша̀тьс́ післ́ видобуванн́ корисних копалин. Мені шкод́ть ́ри та балки. З водо̀ потрапл́̀ть отруйні речовини. На •
поверхні накопичуєтьс́ велика кількість смітт́. •
Як ми можемо допомогти землі? Рослини і тварини промовл́̀ть -
SOS
•
Вирубу̀тьс́ великі діл́нки лісів заради деревини -
знищу̀тьс́ домівки тварин. Знищу̀ть тварин під час пол̀ванн́. •
Чим ми можемо зарадити рослинам і тваринам?
Розгл́д книги скарг природи
•
А ще непоправної шкоди природі завда̀ть екологічні катастрофи та аварії. Трагедіє̀ в житті українського народу стала аварі́ на Чорнобильській атомній станції, внаслідок ́кої забруднилос́ навколишнє середовище, а це негативно позначилось на флорі і фауні нашої країни.
Піклуванн́ держави про природу
•
Держава постійно про́вл́є турботу про нашу природу. В Конституції України є статт́ 16 , в ́кій говоритьс́: “
Забезпеченн́
екологічної
безпеки
і
•
підтриманн́
екологічної рівноваги на території
України,
подоланн́
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
катастрофи
•
планетарного
масштабу,
збереженн́ генофонду українського народу є обов'́зком держави». •
Піклуванн́ держави про природу
•
Щоб ́кось покращити ситуаці̀, держава прийн́ла р́д законів і програм, спр́мованих на охорону і збереженн́ природи. Серед них Закон „ Про охорону
•
навколишнього природного середовища”
прийн́тий в 1992 році. А ще дл
́
збереженн́ рідкісних видів рослин і тварин створено спеціальну „Червону книгу” в ϭ9ϳϲ році.
Піклуванн́ держави про природу
•
Назва книги „ Червона”, бо вона подібна до червоного сигналу світлофора -
він має будити в л̀дей тривогу за дол̀ природи. Це жива постійно оновл̀вана книга: види, ́ким перестала загрожувати небезпека зникненн́, перенос́тьс́ на зелені сторінки у сво̀ чергу на червоні занос́тьс́ зника̀чі види.
Фізхвилинка
“Чом
-
Чомуча”
«Мозковий штурм»
•
Що, крім Червоної книги, створено, щоб зберегти природу країни?
•
Національні природні парки, заказники, заповідники
•
Який заповідник створено, щоб зберегти природу зони мішаних лісів?
•
Поліський
«Мозковий штурм» •
Який заповідник створено, щоб зберегти природу степової зони? •
Аскані́
-
Нова
•
Який заповідник створено, щоб зберегти природу південного берега Криму? •
Карадазький, мис Марть́н
«Мозковий штурм» •
Який заповідник створено, щоб зберегти природу Карпат? •
Карпатський і Горгани
•
Який заповідник створено, щоб зберегти природу Кримських гір? •
Кримський, Ялтинський
Самостійне опрац̀ванн́ с. ϭϰϭ
-
143
•
А зараз ви опрац̀єте другу частину тексту, тільки перед цим звернемо увагу на записані слова з цього тексту, значенн́ ́ких можливо буде дл́ вас незрозумілими.
Робота над природознавчими термінами
•
Ландшафт -
…
•
складний природно
-
географічний комплекс, в ́кому всі основні компоненти:
рельєф
,
клімат
,
вода
,
•
ґрунти
,
рослинність
і
тваринний світ
знаход́тьс́ у великій та складній взаємодії, утвор̀̀чи однорідну за умовами розвитку нерозривну систему. Робота над природознавчими термінами
•
Ботаніка -
…
•
розділ
біології
, що вивчає
рослини
,
гриби
і
водорості
: їх будову, життєді́льність, розмноженн́, хвороби, історі̀ розвитку, географічне поширенн́, класифікаці̀ тощо, а також структуру, розвиток і розміщенн́ на земній кулі рослинних угруповань. Робота над природознавчими термінами
•
Зоологі́ -
…
•
вивчає навколишній світ
тварин
та їхні взаємозв'́зки з довкілл́м. •
Геологі́ -
…
•
комплекс
наук
про
Земл̀
, її історі̀ та процеси, що її створили. Робота над природознавчими термінами
•
Гідрологі́ -
…
•
наука
, що вивчає природні води в межах
гідросфери
Землі
, ́вища і процеси, ́кі в них відбува̀тьс́. Обговоренн́ прочитаного, вибіркове читанн́
•
Що таке національний природній парк?
•
Що створ̀єтьс́ в парках?
•
Які природні парки ви запам’́тали?
•
Карпатський, Шацький, Азово
-
Сиваський, Синевір.
•
Що таке заказник?
•
Які об’єкти охорон́̀тьс́ в заказниках?
•
Об’єкти живої і неживої природи.
Обговоренн́ прочитаного, вибіркове читанн́
•
Хто слідкує за додержанн́м прийн́тих •
природоохоронних законів?
•
Не може екологічна міліці́ прослідкувати за кожно̀ л̀дино̀ та її поведінко̀ в природі. Обговоренн́ прочитаного, вибіркове читанн́
•
Хто слідкує за додержанн́м прийн́тих •
природоохоронних законів?
•
Потрібно пам’́тати, що охорона й поліпшенн́ довкілл́ в нашій країні і на всій планеті залежить від кожної л̀дини -
від її бажанн́ та певних зусиль зберегти красу і неповторність природи. І спільними зусилл́ми держави і кожного з нас ми збережемо природу дл́ майбутніх поколінь.
Робота в групах
Ось конверт туди загл́немо
і завданн́ відгадаємо.
ϭ група З окремих слів скласти реченн́
•
1. красо̀, нас, захопл̀є, Природа, своє̀.
•
2. природу, Хто, той, шкодить, сам, не жаліє, собі.
•
3. другом, природі, ́, вірним, Буду.
Робота в групах
Ϯ група
Поділити на окремі слова.
•
Природаодномуматиаіншомумачуха.
•
Охорон́типриродузначитьохорон́ти
•
батьківщину.
•
Природузнищитилегкоавідновитиважко.
Робота в групах
ϯ група
З’єднати початок та продовженн́ речень.
•
Охорон́ти природу / то буде вона тобі на службі.
•
Природа одному мати / значить охорон́ти Батьківщину.
•
З природо̀ живи у дружбі / а іншому мачуха.
Робота в групах
ϰ група
Доповнити реченн́ словами з довідки.
•
Дим фабрик, заводів, шахт забрудн̀є _____________.
•
Стічні води отру̀̀ть ______________. Через те, що стає менше лісів, через забрудненн́ повітр́, води, ґрунту зника̀ть _______________ і ________________.
•
Це може призвести до їх _________________. Тому природа потребує _________________.
•
Слова дл́ довідок:
рослини, тварини, охорони, •
вимиранн́, повітр́, ґрунти.
Робота в групах
ϱ група
Поділити на окремі слова і прочитати вірш.
•
Природаріднанашавтіха,
•
Тожхайвонанезнаєлиха.
•
Мивсігосподаріприроди,
•
Тожбережімоїївроду. Підсумок уроку
•
Про що ми говорили на сьогоднішньому уроці?
Буду ́ природі вірним другом.
•
А тепер прочитайте девіз, під ́ким ми повинні були провести наш урок і скажіть:
•
Чи слідували ми на уроці цьому девізу?
•
Якщо ви вважаєте що так, то доведіть.
Підсумок уроку
•
Нам випало щаст́ жити серед чудової природи. •
Вона від нас чекає допомоги. Щоденно просить лише одного -
щоб ми до неї були добрими. Тож будьте природі справді вірними друз́ми. Прислухайтесь до природи і вона сама підкаже, за ́кими законами ви повинні жити:
Закон співучого солов
’
́
•
Будемо оспівувати красу рідної землі, ́к соловей!
Закон червоної калини
•
Будемо прикрашати земл̀ добрими справами, •
́к калина -
гай.
Закон турботливої білочки
•
Будемо брати від природи лише необхідне, •
́к білочка.
Закон мудрої сови
•
Будемо спостерігати, навчатис́, •
ді́ти і відповідати •
за свої вчинки.
Закон золотого сон́шника
•
Кожна істота має право •
на сонце, чисте •
повітр́ і воду.
Закон доброго дельфіна
•
Будемо допомагати •
кожному, хто цього •
потребує, ́к дельфін •
у морі.
Закон наполегливого д́тла
•
Будемо невтомними, •
́к д́тли і побачимо •
Земл̀ здорово̀.
Домашнє завданн́
•
Читати текст на сторінці 140 -
143 і відповідати на запитанн́ післ́ тексту.
•
Як бачите природа чекає від нас не зла, а мудрості. Будьте ж мудрі ́к сама природа, багаті ́к земл́, здорові ́к вода. Завжди л̀біть та бережіть рідну природу.
•
Конспект уроку:
Кірик Світлана Іванівна, вчитель початкових класів, •
Хмельницька СЗОШ №12
•
Матеріал для презентації взято з сайту http
://
metodportal
.
net
/
node
/13314
•
Шаблон: Головач М. В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 722
Размер файла
18 526 Кб
Теги
ukraine, pryroda, okhorona
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа