close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

план підвищення каліф.педпраців.

код для вставкиСкачать
Затверджую
Директор ДПТНЗ "К - П ВПУ"
___________Чекригін Б. Ф
"_____" ____________2012р.
ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДПТНЗ "К - ВПУ"
на 2012 - 2013 н. р.
ІХ. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Згідно з планом роботи, адміністрацією училища, керівниками методичних комісій проводиться цілеспрямована робота щодо розвитку, вдосконалення й підвищення професійної компетентності педпрацівників: формування їхньої здатності до швидкої адаптації в умовах переходу на новий зміст освіти, формування вмінь творчого використання новацій у навчальному процесі, підвищення науково - методичного рівня, активізація роботи з упровадження новітніх методів навчання, спрямованих на підвищення успішності учнів. №
п/пЗміст роботиДата викон.Виконавці Прим.1.- Аналіз результатів роботи з педпрацівниками в 2011 - 2012 н.р.,
- Методика вивчення навчальних програм та пояснювальних записок, методичних рекомендацій до вивчення предметів, професій у 2012 - 2013н. р.Вересень 2012р.Методист, педпрацівники2.Здійснення аналізу виконання індивідуальних планів розвитку професійної компетентності педагогів за попередній рік.Вересень 2012р.Методист, голови м/к4.Оформлення індивідуальних планів науково-методичної роботи.Вересень 2012р.Методист, голови м/к5.Коректування навчальних планів, вивчення та оновлення навчально- програмної документації з професій та предметів відповідно до науково - технічних досягнень у галузях виробництва та потреб роботодавців у відповідності ДСТ ПТОВересень 2012р.Методист, голови м/к6.Співпраця педагогів наставників та молодих педагогів:
- взаємне відвідування уроків, позакласних заходів з наступним обговоренням;
- спільне відвідування уроків досвідчених педагогів;
- ознайомлення з науково - методичною літературою;
- обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших викладачів та майстрів в/н.Згідно плануГолови м/к7.Забезпечити планову курсову перепідготовку викладачів та майстрів в/н.Вересень 2012р.Тітенок А. В. 8.Розгляд системи опитування учнів, перевірки їхніх знань, умінь і навичокПротягом рокуМетодист, голови м/к9.- Вивчення типів уроків теоретичного та виробничого навчання, їхня структура та методика проведення.
- відкриті уроки молодих викладачів та майстрів в/н, їхній самоаналіз.Жовтень - січень за графікомМетодист 10.Організація методичної роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання в навчально-виховному процесу.щомісяцяМетодист11.Організувати стажування майстрів в/н на виробництві.Жовтень - січень 2012 - 2013р.Ст.. майстер12.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого - педагогічної літератури.Протягом року Методист 13.Роль та місце індивідуальної, методичної та самоосвітньої роботи майстра в/н у підвищенні якості роботи.Постійно Методист, м/к,
14.Продовжити науково - дослідницьку роботу педагогів за індивідуальними планами науково - методичної роботиПостійно Викладачі 15.Підготовка та участь педагогів у всеукраїнських, обласних виставках, конкурсах:
- "Педагогічні ідеї та знахідки";
- Обласний конкурс фахової майстерності майстрів в/н з професії "Кравець";
- Фахових семінарах
- "Сучасні заклади освіти 2013";
- Огляд конкурс на кращу електромонтажну майстерню.
Листопад 2012р - Січень - 2013р.
Методист Голови м/к
Ст.. майстер16.Організація стажування новітніми педагогічними технологіями, формування інтересу позитивного ставлення до інноваційної діяльності. Опрацювати на засіданнях методичних комісій питання:
- Сучасні педагогічні технології;
- Обмін досвідом роботи з удосконаленням навчально- виробничого процесу (взаємо відвідування уроків);
- Про роботу над створенням або удосконаленням комплексно - методичного забезпечення викладання предметів і професій на основі ІКТ;
- Педагогічна суть інноваційного уроку;
- Обговорення питань, які висвітлюють роботу з обдарованими учнями і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях;
- Обговорення питань організації позаурочної роботи з учнями у розрізі предмета, професії;
- Удосконалення професійного навчання. Організація та проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів.
- Підвищення кваліфікації та фахової майстерності ІПП засобами впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в навчальний процес.Постійно Методист, голови м/к17.Запровадити щомісячні семінари - практикуми для викладачів та майстрів в/н з питань:
- звіт кожного викладача, майстра в/н про власні творчі досягнення;
- розв'язання проблемного питання, над яким працює педагог;
- цікаві педагогічні знахідки, що розкривають творчість педагога
- робота з обдарованими учнями та учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень;
- вклад педагога в покращення навально - матеріального забезпечення кабінету, майстерні (виставка дидактичних, методичних матеріалів, підготовлених педагогом, виставка творчих робіт учнів з предмета);
- презентація видань;
- підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах фахової майстерності (складання планів, розробка завдань)Протягом рокуМетодист, творча група
18.Проведення майстер класів педагогів: Крушановської Л. М., Танасійчука А. А., Городецького А. С., Сопільник М. П., Дранічнікової В. А.Згідно графікуМетодист, голови м/к19.Проведення тижня педагогічної майстерності: "Інформаційно - комунікаційні технології в методиці проведення сучасного уроку".Згідно графікуМетодист, творча група20.Впровадження досвіду роботи педагогів училища в навчально - виховний процес: Сопільник М. П., Кравченко Т. М., Лихобабіна В. М., Дранічнікової В. А., Крушельницької Л. М., Чекригіної Г. Б., Щегельської А. М. Постійно Творча група21.Узагальнення методичними комісіями досвіду впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання. Проведення методичного вернісажу "Обмін досвідом з питань впровадження інновацій".постійноВикладачі, майстри в/н22.Підготувати науково - методичний посібник "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до стандартів ПТО"Протягом І
півріччяМетодист, Сопільник М. П.23.Провести психолого - педагогічний семінар на тему "Особливості інтерактивних технологій та врахування при цьому психологічних особливостей учнів"Березень 2013р.Бондаренко І. В.24.Провести виставку педагогічної творчості майстрів в/н;
"Методична палітра інноваційної діяльності". педагогічної творчості майстрів в/н;Лютий - березень 2013р.Майстри в/н25.Провести анкетування педагогів з діагностики сучасних технологій навчання.Протягом ІІ півріччяТворча група, методист26.Організація підготовки та проведення атестації педагогів.Протягом рокуметодист
Методист Чекригіна Г. Б.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
171
Размер файла
80 Кб
Теги
план, підвищення, педпраців, каліф
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа