close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Створення оптимальних умов для самореалізаці та саморозвиткуї

код для вставкиСкачать
Ми виховуємо учня не як носія
знань, а як людину, яка має жити в
суспільстві і приносити йому
користь
В.О. Сухомлинський
Створення оптимальних умов
для самореалізації,
саморозвитку та творчої
реалізації гімназиста
Л.Фейербах писав:
«Людина лише там чогось
домагається, де вона сама
вірить у свої сили»
«Створення
умов для
розвитку й самореалізації
кожної особистості як
громадянина України,
формування покоління,
здатного навчатися впродовж
життя, створювати й
розвивати цінності
громадянського суспільства»
(Національна доктрина
розвитку освіти України)
Високий професіоналізм
педагогічного колективу гімназії:
Із 42 педагогів:
• 13 - вчителів – методистів
• 10 – мають звання «старший
вчитель»;
• 32 - вищу кваліфікаційну категорію
• 8 - першу категорію
• 1 - другу категорію
Основні умови для розвитку та
самореалізації особистості вчителя і
учня:
* створення умов для самореалізації і
подолання розриву між реальним
результатом і потребою в отриманні
якісних освітніх послуг;
*створення та функціонування динамічної
системи виховання, яка б сприяла
формуванню соціально зрілої особистості;
* впровадження профільного навчання, що
передбачає індивідуалізацію навчання;
* підготовка педагогічних кадрів, здатних
працювати у режимі інновацій
В.О.Сухомлинський :
«Щоб знайти у кожному
учневі найсильнішу його
сторону, відкрити в ньому
золоту жилку, всі вчителі
повинні бути людьми,
пристрасно закоханими в
свою працю, що вміють
запалити вогник такої
самої любові у своїх
вихованців»
Терези людських
цінностей
«Добро».
«Зло».
Любов
Доброта
Гідність
Мудрість
Чесність
Щедрість
Толерантність
Терпимість
Заздрість
Жадібність
Грубість
Ненависть
Підлість
Брехня
Помста
Злоба
Чесноти- найкращі порадники
доброта
гідність
людяність
милосердя
Моральні
цінності
чесність
скромність
любов
мудрість
толерантність
Основні принципи побудови
виховної системи гімназії:
 Принцип перший – «не зашкодити»
(збереження психологічного і фізичного
здоров’я дитини)
 Принцип другий - духовна насиченість
життєдіяльності дітей в гімназії.
 Принцип третій-реалізація розвитку через
принципи співпраці, толерантності, підтримки,
спрямовані на становлення особистості.
 Принцип четвертий - удосконалення
професійної компетентності та педагогічної
майстерності вчителів.
«Гарна та технологія, яка дає
гарні результати»
Один з головних напрямків
діяльності гімназії є розвиток
творчих здібностей дітей. Якщо
творча дитина + творчий
вчитель, то результат також буде
творчого характеру = творчість в
квадраті.
«Люди разом можуть
здійснити те, що не в змозі
зробити самотужки;
єднання умів і рук,
концентрація їхніх сил може
стати майже всемогутньою»
Д.Уебстер
Людина, яка хоче досягти успіху в
сучасному світі, повинна мати такі здібності:
1. Швидко діяти в нестандартних ситуаціях.
2. Вчитися все життя.
3. Працювати в сучасних інформаційних системах.
4. Вміти працювати в команді.
5. Бути мобільним, конкурентноздатним, уміти
інтегруватись у динамічне суспільство.
6. Критично мислити.
7. Використовувати знання як інструмент для
розв’язання життєвих проблем.
8. Генерувати нові ідеї, приймати нестандартні
рішення, нести за них відповідальність.
9. Бережливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я
інших як до найвищої цінності.
10. Пам’ятай: життя довге, якщо воно повне… Вимірюй
його вчинками, а не часом.
Учити дитину пізнавати свій внутрішній світ,
свої потенційні можливості, вживатися в
оточення, пізнавати реальність – невід’ємна
складова діяльності педагога. І найкраща
винагорода для вчителя – це бачити своїх
колишніх випускників, які твердо стоять на
ногах і відчувати, що в кожному з них є
часточка і твоєї душі, твого материнського
серця.
«Найголовнішим у вихованні має бути
особистість безпосереднього
вихователя, який віч на віч знаходиться
з учнями. Вплив особистості педагога на
молоду душу становить ту силу, яку не
можна замінити ні підручниками, ні
моральними повчаннями, ні системою
покарань чи заохочень. Важливе значення
має дух закладу, але цей дух живе не
серед стін, не на папері, а в характері
більшості вчителів і від них переходить
у характер вихованців».
(К.Д.Ушинський)
Ми маємо все необхідне і достатнє для
успішної реалізації задуманого: ідеї,
технології і менеджмент – як
триєдину складову успіху будь-якої
справи.
►Призначення гімназії:
1. Досягнення учнями високого рівня розвитку,
вихованості.
2. Створення умов для розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей особистості.
3. Створення : - позитивної психологічної атмосфери,
життєдіяльності в гімназії;
- створення ситуації свободи вибору різних видів
діяльності.
«Умови для самореалізації та
саморозвитку»
Самоврядування
Самоврядування
Індивідуальні
форми роботи
Проект
КТС
Колективні
форми роботи
Цілеспрямований
розвиток
особистості
КТС дає можливість учню:
1. Реалізувати і розвивати свої
креативні здібності.
2. Розширити знання про
оточуючий світ.
3. Проявити організаторські
вміння.
4. Закріпити комунікативні вміння.
5. Сформувати здатність до
рефлексії.
Колективні творчі справи
реалізують:
Взаємодовіра
Встановлення стосунків
Повага
Виконання
соціальної
ролі
Нестандартні рішення
КТС
І
ПРОЕКТ
Активна
позиція
Праця і гра
Формуван-ня
колективу
Творчість
Позитивний
мікроклімат
Ш.О.Амонашвілі
«Силоміць збагачувати
духовний світ дитини – все
одно, що зловмисно
висаджувати райські яблука
в отруєний грунт»
Якими ж якостями володіє
творчий учитель? За
допомогою чого він
запалює очі дітей?
Очі - цікавістю, душі – добром, серце –
щедрістю. Готовність допомогти,
надихнути, зрозуміти – це якості
творчого вчителя і кожної порядної
людини!
Сім золотих правил наших вчителів:
1. Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за
кроком.
2.Інтелегентом не можна прикинутись.
3. Ввічливість виховується ввічливістю і нічим
іншим.
4.»Магічна десятка»:порахуйте до 10, перш ніж дати
волю своєму гніву і він видасться вам безглуздим.
5.Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна людина
– в іншому.
6.Жодна перемога неможлива, якщо їй не передує
мала перемога над самим собою.
7. Перші кроки завжди найважчі.
Дякую за увагу!
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
283
Размер файла
1 808 Кб
Теги
оптимальное, саморозвиткуї, умов, самореалізації, створення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа