close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

К.р.№2 Морфологія (Іменник.Прикметник)

код для вставкиСкачать
Контрольна робота №2
Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1. До першої відміни належать:
а) іменники жіночого роду на приголосний;
б) іменники середнього роду на -а, (-я) з суфіксами -ат-, -ят-, -ен- у непрямих відмінках;
в) іменники чоловічого, жіночого та спільного роду на -а (-я).
2. Іменники середнього роду типу колосся, волосся, обличчя належать до
а) I відміни; б) II відміни; в) ІV відміни.
3. Іменники плем'я, тім'я, ім'я належать до тієї самої відміни, що й іменники
а) теля, лоша, пташеня; б) пір'я, подвір'я, сузір'я; в) плече, море, озеро.
4. Не мають форми множини іменники
а) степ, простір, насип; б) жовч, паморозь, любов; в) сирота, староста, каліка.
Іменник, що вживається тільки в формі однини, поставити у формі орудного відмінка.
5. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають іменники:
а) вальс, теніс, футбол; б) ліс, ситець, інститут; в) Київ, Миколаїв, Дніпро.
Дібрати іменник, який у формі родового відмінка однини має закінчення -а.
6. Апостроф у формі орудного відмінка ставиться у таких іменниках:
а) повість, радість, гордість; б) любов, кров, верф; в) піч, міць, ніч, мідь.
7.Суфікси -ичок, -ичк вживаються в іменниках
а) іншомовного походження; в) що походять від іменників із суфіксами -ик, -иц; б) що мають негативно-емоційний відтінок значення. г) що означають збірні поняття;
8. Суфікс -ив- вживається в іменниках, що означають
а) опредмечену дію; в) назву живих істот; б) матеріал або продукт праці; г) пестливу назву.
9. З не разом завжди пишуться іменники:
а) неволя, недруг, неделікатність; в) незлагода, нелад, необачність;
б) недолюдок, недопалок, недогляд; г) непокора, непевність, нетерплячість.
10. Правильно утворені та записані такі імена по батькові:
а) Петрович, Петровна; в) Анатолієвич, Анатоліївна;
б) Андрійович, Андрієвна; г) Олексійович, Олексіївна.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
11. Запишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи пропущені літери.
Товариші з (не)довірою глянули в зелені провал..я незна..омих лісів (О.Гончар). (Не)баран..ці, а білі коні по морю син..ому л..тять (М.Рильський). Поезія - це завжди (не)повторність, якийсь бе..смертний дотик до душі (Л.Костенко). У злиднях і (не)вдачах не кляв ніколи долі (Б.-І.Антонич). Не годи мені, погод.., я з (не)годами дружу (П.Усенко).
12.Як потрібно розглядати іменники листопада і листопаду? Відповідь обґрунтуйте.
А) паралельні форми родового відмінка однини одного і того ж слова листопад;
Б) форми родового відмінка різних слів.
13. Запишіть іменники в орудному відмінку однини. Вкажіть відміну іменників.
Вдача, подорож, ніж, обличчя, земля, вежа, кров, верф, мідь, радість, галузь.
14. Запишіть словосполучення, вставляючи пропущені закінчення прикметників.
Справедлив... рефері (суддя спортивних змагань), напружен... лібрето (словесний текст опери), вечірн... шосе, маленьк...поні, стрімк... Оріноко (річка в Південній Америці), смачн... манго, сонячн... Сочі (місто).
15. Утворіть від поданих власних назв чоловічі та жіночі імена по батькові, позначте суфікси.
Богдан, Сергій, Ілля, Василь, Григорій, Сава.
16. Запишіть, взявши, де потрібно, у лапки іменники - власні назви.
Поема Енеїда, гора Говерла, газета Українське слово, річка Дністер, готель Україна, теплохід Леся Українка, озеро Сиваш, вулкан Фудзіяма, печиво Літо.
17. Визначити спосіб творення поданих іменників.
Юнь, юність, кінофільм, затінок, пралісок, пролісок, монетник, переклад, теплохід.
18. Записати слова, вставляючи пропущені літери. Позначте суфікси.
Сон..чко, жит..чко, стеж..чка, вузл..чок,, журавл..чок, діж..чка, міш..чок, кор..ння, ход..ння, звільн..ння, озбро..ння, гарбуз..ння, квасол..ння, пал..ння, вар..во, мел..во, добр..во, мар..во.
Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1. Вкажіть прикметник.
а) світло; б) світлиця; в) світити; г) світлий.
2 Що означає прикметник як частина мови?
а) ознаку дії; б) ознаку предмета; в) назву предмета; г) ознаку ознаки.
3. Виділіть якісний прикметник.
а) сестрин; б) синів; в) холодний; г) батьків.
4. Позначте відносний прикметник.
а) темний; б) гарячий; в) чорний; г) нічний.
5. Знайдіть присвійний прикметник.
а) обласний; б) швидкий, в) другів; г) сонячний.
6. Вкажіть прикметник у простій формі вищого ступеня порівняння:
а) щонайкращий; б) найтвердіший; в) гіркий; г) рухливіший.
7 Виділіть прикметник у простій формі найвищого ступеня порівняй:
а) сильніший; б) найбільш вдалий; в) найдобріший; г) добріший.
8 Знайдіть прикметник у складеній формі вищого ступеня порівняння:
а) більш глибокий; б) глибший; в) найбільш глибокий; г) найглибший.
9. Вкажіть коротку форму прикметника:
а) добрий; б) червоне; в) зелен; г)біла
10. Позначте прикметник м'якої групи:
а) дужий; б) білий; в) синій; г) крилатий.
11. Виділіть прикметник чоловічого роду в родовому відмінку однини:
а) високе (дерево); б) високий (дуб);
в) високого (дерева); г) високого (дуба).
12. Вкажіть прикметник жіночого роду в орудному відмінку однини:
а) широкої; б) широкій; в) широкому; г) широкою.
13. У якому рядку при утворенні вищого ступеня порівняння у всіх прикметників відбуваються звукові зміни приголосних основи г, ж, з у сполученні з суфіксом -ш-?
а) свіжий, важкий, тугий; б) дорогий, низький, близький; в) пізній, страшний, дешевий.
14. Укажіть словосполучення, у яких вжито коротку форму якісних прикметників:
а)далека дорога; в) повен місяць;
б) дрібен дощик; г) червона калина
15. Вкажіть речення, у якому прикметник виступає у ролі складеного іменного присудка:
а) Крізь пелену туману проступали якісь (не)виразні силуети. в) Душа народу (не)сліпа.
б) (Не)боязкий звернувся до мудрого. г) (Не)широка, а глибока річка тече долиною.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
16. Утворіть від поданих іменників присвійні прикметники, запишіть їх у називному відмінку однини чоловічого роду і називному відмінку однини жіночого роду.
Зразок: Сергій - Сергіїв - Сергієва.
Олексій, Надія, тесляр, свекруха, невістка, орач, Олег,Ольга.
17 .Утворіть від наведених іменників відносні прикметники. Виділіть суфікси. Одеса, Прага, казах, велетень, ткач, Умань, Кременчук, Острог.
18. Розподілити у три колонки: у першу - що пишуться через дефіс, у другу - разом, у третю - окремо.
Українсько/російський, бурий/бурий, військово/полонений, всесвітньо/історичний, народно/визвольний, водо/ провідний, лісо/степовий, 40/градусний, червоно/гарячий, віце/президентський, віце/адміральський, світло/захисний, жовто/гарячий, мало/досліджений, сліпо/глухо/німий, зерно/бобовий, науково/технічний, водно/спортивний, кінець/кінцем, ясний/ясненький, вокально/інструментальний, вагоно/ремонтний, старо/церковно/слов'янський, кисло/солодкий, військово/інженерний, жовто/зелений,трохи вище/зазначений, зерно/очисний, зерново/тваринницький, біло/сніжний, сніжно/білий, мало/сніжний, чорно/волосий, кілька/годинний, десяти/поверховий, вельми/шановний, унтер/офіцерський, південно/східний, темно/коричневий, народно/визвольний, механіко/математичний, воєнно/політичний, військово/зобов'язаний.
Автор
231   документ Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 246
Размер файла
22 Кб
Теги
морфология, іменники, прикметник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа