close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Алгебра 10 клас

код для вставкиСкачать
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ
ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 10 КЛАСІ
І СЕМЕСТР
№
уро
ку
№
урок
за
тем
ою.
Тема уроку
КДата
сть проведен.
год уроків
Тема 1. Функції, рівняння і нерівності (8 год.)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
5
6
7
8
Числові функції. Властивості функцій: область визначення,
область (множина) значень функції
Способи задання числових функцій. Властивості і графіки
основних видів функцій
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних
перетворень відомих графіків функцій
Монотонність функції. Нулі функції. Парні й непарні
функції, найбільше та найменше значення функції
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки
Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів
Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Контрольна робота № 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Тема 2. Степенева функція (11 год.)
9
1
10
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня,
його властивості
Корінь п–го степеня. Арифметичний квадратний корінь
Функція y  x та її графік
3 Перетворення коренів. Дії над коренями
4 Ірраціональні рівняння
5 Розв´язування ірраціональних рівнянь
6 Розв´язування систем ірраціональних рівнянь
7 Розв´язування систем ірраціональних рівнянь
Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік
8
степеневої функції
Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік
9
степеневої функції
10 Систематизація та корекція знань і умінь учнів
11 Контрольна робота № 2
n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Тема 3. Тригонометричні функції (13 год.)
20
21
22
1
2
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
28
29
8
9
10
30
11
31
32
12
13
Синус, косинус, тангенс, котангенс кута
Радіанне вимірювання кутів
Тригонометричні функції числового аргументу
Властивості тригонометричних функцій. Періодичність
тригонометричних функцій.
Властивості й графіки тригонометричних функцій
Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості
тригонометричних функцій
Основні співвідношення між тригонометричними функціями
одного аргументу
Формули зведення
Формули додавання
Формули подвійного кута
Формули суми і різниці однойменних тригонометричних
функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій
на суму
Систематизація та корекція знань і умінь учнів
Контрольна робота № 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ІІ СЕМЕСТР
Тема 4. Тригонометричні рівняння (8 год.)
33
34
1
2
35
3
Найпростіші тригонометричні рівняння.
Найпростіші тригонометричні рівняння.
Розв’язування тригонометричних рівнянь способом розкладання
на множники
36
4
Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники
1
37
5
Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться
до квадратних
1
38
6
Розв’язування однорідних рівнянь
1
39
7
1
40
8
Розв’язування тригонометричних рівнянь виду f ( x )  0
Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь
і систем тригонометричних рівнянь
41
42
9
10
1
1
1
1
Систематизація та корекція знань і умінь
Контрольна робота № 4
1
Тема 5. Похідна та її застосування (22 год.)
43
1
Задачі, що приводять до поняття похідної
1
44
2
Геометричний та фізичний зміст похідної
1
45
3
Правила диференціювання.Таблиця похідних
1
46
4
Правила диференціювання. Похідна добутку
1
47
5
Похідна частки
1
48
6
Похідна складеної функції
1
49
7
Похідна складеної функції
1
50
8
Систематизація та корекція знань і вмінь
1
51
9
Контрольна робота № 5
1
52
10 Ознаки сталості, зростання і спадання функції
11 Ознаки сталості, зростання і спадання функції
1
12 Екстремуми функції
13 Екстремуми функції
1
14 Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків
15 Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків
1
16 Найбільше і найменше значення функції на відрізку
17 Найбільше і найменше значення функції на відрізку
1
18 Найбільше і найменше значення функції на відрізку
19 Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці
1
1
63
20 Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці
21 Похідна та її застосування
64
22 Контрольна робота № 6
1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
1
1
1
1
1
1
Повторення, узагальнення та систематизація навчального
матеріалу, розв′язування задач (6 год)
65
1
Функції, рівняння і нерівності
1
66
2
Степенева функція
1
6768
3-4 Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння
2
69-
5
Похідна та її застосування
1
70
6
Контрольна робота № 7
1
Автор
24   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
19
Размер файла
67 Кб
Теги
алгебра, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа