close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виступ на творчу групу

код для вставкиСкачать
 Виступ вчителя української мови та літератури Новокарлівської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів Сараки Г. М. Проектні технології на уроках української мови та літератури.
Теоретичні основи
Недостатньо лише отримувати знання;
треба знайти їм застосування.
Недостатньо тільки бажати, треба творити.
В.Гете
З історії виникнення навчального проектування
метод проектів, або “метод проблем”, виник у 20
-
ті роки ХХ століття у США;
розробником ідеї активізації доцільної діяльності учня у співвідношенні з його особистим інтересом є Джон Дьюї (1859
-
1952) американський філософ, педагог і психолог; метод проектів поширений і популярний у Бельгії, Ізраїлі, Італії, Німеччині, Нідерландах, Фінляндії;
на межі 1910
-
1920 років метод проектів входить і в практику вітчизняної школи;
включає раціональне поєднання теоретичних знань з їх практичним застосуванням;
є інтегрованим компонентом розробленої і структурованої
системи освіти;
питанням проектних технологій займались Є.Полат, О.Пометун,
Л.Ващенко, С.Москвін, П.Архангельський, Л.Переверзєв тощо Визначення поняття “проект”
Проект -
комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного та теоретичного розв
’
язання значущої проблеми
Є.Полат
Проект
–
задум, план
С.Ожогов Проект
–
це форма організації діяльності у взаємозв
’
язку її теоретичних і практичних аспектів
С.Кримський Проект
–
задум, план дій
Тлумачний словник української мови Визначення поняття “технологія”
комплекс
запланованих
результатів
засобів оцінки для корекції та вибору методів, прийомів навчання
набор моделей навчання
Актуальність методу проекту
Участь у проектній діяльності сприяє
становленню особистості;
розвитку пізнавального інтересу;
використанню знань у конкретній діяльності;
розвитку дитини через розв
’
язання проблем;
дає їй відчуття успіху й власної значущості від результатів своєї праці;
формування активної, самостійної й ініціативної позиції учнів у навчанні;
реалізації принципу зв
’
язку навчання з життям;
формуванню не лише вміння, а й компетенції Метод проектів -
це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного “продукту” під контролем вчителя Роль учителя в проектній діяльності
учитель
учень
консультант
порадник
координатор особистісно
-
орієнтована
освіта
В основі методу проекту лежить
Орієнтація в інформаційному
просторі
Мислення
високого
рівня
Пізнавальні
навички
Ситуація
успіху
Конкретна
діяльність
Навики
публічного
виступу
Науково
-
дослідницька
діяльність
Соціальний
досвід
Досвід
творчості
Переваги
методу
проектів
Найбільш доцільним та ефективним метод проектів є
на уроках української літератури Результатом такого проекту можуть бути твори різних літературних жанрів
казка фольклорне свято оповідання альбом
вірш газета
стаття екскурсія
сценарій альманах
Підготовка проекту з мови
орієнтує більше не на пошукову,
а творчу діяльність
У мовному проекті можуть міститися
правила вправи
на повторення визначення з обраної теми творчі завдання схеми
ребуси
таблиці
кросворди алгоритми
акровірші Структура
проекту
Формулювання мети
Робота з різними
джерелами
інформації Обробка
матеріалів
Презентація
Оформлення
результату
Учні виконують такі розумові та практичні дії:
П
Виявлення потреби в удосконаленні світу
Р Розуміння поставленого завдання
О Планування остаточного
результату
Е Виконання алгоритму проектування
К Внесення корективів у рішення
Т Конструктивне обговорення
Вираження задумів
Пошук і знаходження інформації
Складання схем
Оцінювання результатів
Розуміння критеріїв оцінювання
Психологічні бар
’
єри
(що заважає успішному проектуванню)
Незвичне дидактичне середовище
Завдання не мають єдиного правильного розв
’
язання
Учні очікують або потребують від учителя пояснення
Велика боязнь зробити щось не так
Відсутність чіткої авторської позиції
Недостатній словниковий запас (малий обсяг синонімів, обмежений вибір прислівників, прикметників)
Дефіцит ресурсів (часових, фінансових, інформаційних тощо)
Під час проектної діяльності учні
навчаються:
Планувати свою роботу
Використовувати багато джерел інформації
Самостійно відбирати й накопичувати
матеріал
Аналізувати факти
Аргументувати думки
Приймати рішення
Здійснювати дослідження
Встановлювати соціальні контакти
Розподіляти обов
’
язки, взаємодіяти один з одним
Презентувати створене перед аудиторією
Оцінювати себе та інших Етапи навчального проекту
Порт
фоліо
Корекція і впровадження
Презентація Продукт Пошук інформації
Планування дій щодо розв
’
язання проблеми
Наявність соціально значущої задачі (проблеми)
дослідної, інформаційної, практичної Тільки та людина творча,
яка навчилася пристосовуватись
і змінюватися, усвідомила той факт
що жодні знання не є гарантією успіху, лише процес пошуку знань створює його основу
К. Роджерс
“У серце ввійде тільки те, що йде від серця”
Ж.
-
Ж. Руссо
“Хто не осягнув науки добра, будь
-
яка інша наука завдає тільки шкоди…”
Монтень
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
196
Размер файла
139 Кб
Теги
виступ, творч, групп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа