close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОСВІД КУЛАК Р.В.

код для вставки
МАТЕРІАЛИ
ПЕДАГОГИЧНОГО
ДОСВіДУ
УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
Кулак Римми Віталіївни
СЕЛИДІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2
Селидівської міської ради
Донецької області
«ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА
УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ»
Три шляхи ведуть до знань:
шлях роздумів –
це шлях найбільш благородний,
шлях наслідування –
це шлях найбільш легкий
і шлях досвіду –
це шлях найбільш гіркий.
Конфуцій
Моя мета, як педагога, як вчителя математики навчити учнів думати, самостійно приймати рішення,
навчити
робити
наукові
відкриття,
самостійно
здобувати знання, оскільки в сучасному світі кожній
людині потрібно знову і знову вчитися. Саме тому моїм
педагогічним кредом є слова: «Навчаючи когось –
постійно сам учись…».
Урок в школі - це соціальне замовлення
суспільства в системі освіти, який
обумовлений соціально-психологічними
потребами суспільства, рівнем його розвитку,
етичними та моральними цінностями цього
товариства.
Залучення комп'ютерних технологій на різних етапах
навчання допомагає реалізувати основний принцип
особистісно-орієнтованого підходу в освіті – принцип
діяльності.
Мотивація уроку
Одного разу Сократ, оточений учнями, піднімався до храму.
Назустріч їм спускалася відома афінська гетера. "Ось ти
пишаєшся своїми учнями, Сократ, - посміхнулася вона йому, але варто мені тільки легенько поманити їх, як вони покинуть
тебе і підуть слідом за мною". Мудрець же відповів : "Так, але ти
кличеш їх вниз, в теплу веселу долину, а я веду їх вгору, до
неприступних, чистих вершин". Сьогодні ми живемо в
геометричний період. Світ, в якому ми живемо, наповнений
геометрією будинків і вулиць, гір і полів.
Маса Землі:
5 980 000 000 000 000 000 000т
Маса Місяця:
73 500 000 000 000 000 000т
Лунные либрации
Одним з основних завдань при
вивченні математики є усний рахунок
Степінь з натуральним
показником
Обчисліть :
1) (- 2 )4 + 33 =
2) ( - 5 )2 + ( - 1 )7 =
3) (- 0,4 )3 + ( - 0,2 )3 =
3
 2
4) 5·    =
 5
5) ( 32 – 7)4 =
6) (- 4 + 3 ) 10 =
Урок № 2
a
n
Степінь з натуральним
показником
Обчисліть :
1) (- 2 )4 + 33 = 16 + 27 = 43
2) ( - 5 )2 + ( - 1 )7 = 25 - 1 = 24
3) (- 0,4 )3 + ( - 0,02 )2 = - 0, 064 + 0, 0004 = - 0, 0636
5 8
8
 2

4) 5·    = 
125
25
 5
3
5) ( 32 – 7)4 = 24 = 16
6) (- 4 + 3 ) 10 = ( - 1 ) 10 = 1
a
n
№1 АВСDA1B1C1D1 – куб.
Найдите угол между векторами.
D1
A1
C1
0
В1В, В1С = 45
0
DА, B1D1 = 135
А1C1, A1B = 600
BC, AС =
B1
450
0
B1C, AD1 = 90
D
C
A
B
0
BB1, AC = 90
0
А1D1, BC = 0
AА1, C1C = 1800
Комплексне використання різних засобів навчання сприяє
створенню
сприятливого
пізнавального
Поєднання традиційних форм і видів
роботи на уроці з
комп’ютерною підтримкою дає можливість
диференціювати
навчання,
творчим, дослідницьким.
зробити
середовища.
максимально
процес
навчання
v за теч  33
3
? км/год
км / год
8
2
За течією
1
2
км / год
Проти течії
З одного міста одночасно в протилежних напрямах
виїхали 2 автомобілі. Один може проїхати всю
відстань між містами за 5 год, а інший – за 4 год. Яка
частина відстані буде між ними через 1 год?
А
?
(2)
КРУГОВІ ПРИКЛАДИ
«ПРИГАДАЙ ФІГУРУ» (5-7 клас)
Знайдіть на рисунку помилки.
«МАТЕМАТИЧНІ АНАГРАМИ»
«МАГІЧНІ КВАДРАТИ»
ЗАВДАННЯ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО
МИСЛЕННЯ
«Математика - наука для очей, а
не для вух»
К.Ф. Гаус
 1.Можливість
забезпечити
учневі
індивідуальний режим роботи.
 2.Більше
можливості оформлення інформації:
використання
кольорової
гамми
при
оформленні слайдів, різного роду шрифтів і,
звичайно, ефекти анімації.

- підтримку і розвиток системності мислення учнів,
формування понять, образного мислення;

- підтримку усіх видів пізнавальної діяльності у
процесі здобуття знань;

- реалізацію принципів індивідуальності (віку,
здібностей, інтересів, нахилів).
Фізкультхвилинка
«Не
вивчати, а відкривати»,
тобто дозволить це зробити
через можливості будувати
геометричні моделі точно,
швидко, наочно, а потім
використовуватись для
відкриття закономірностей.
Постройте график
функции:
y=
2
2x
х - 2 -1 0 1 2
у 8 2 0 2 8
Постройте график
функции:
y = 0,5x2
у
ух
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-3 -2 -1 0
х - 3 - 2 -1 0 1 2 3
у 4,5 2 0,5 0 0,5 2 4,5
у  2х
2
у  0,5х
1
2 3
2
2
х
Решаем двойное неравенство.
2  5  х  10
2  5   x  10  5
 3  x  5
:-1
3
5
 x
3
5
-5
3
х
Ответ:   5 ;3 
 пропоную учням на вибір різні види
навчальних
завдань і
форм роботи,
заохочуючи самостійність у досягненні
наміченого;
 вчу
дотримуватись
певних
алгоритмів
роботи;
 вчу
співпрацювати
колективно.
у
групі,
парі,
• При груповій роботі слабкі учні виконують
на 20—30 % більше вправ, ніж при
фронтальній роботі. Групова форма роботи
сприяє також організації більш ритмічної
діяльності кожного учня.
Взаємоперевірка
письмових
робіт,самостійних робіт.
домашніх
5=6
• Розгляд
софізмів
розвиває
спостережливість, вдумливе і критичне
ставлення до того, що вивчається, виховує в
учнів критичне мислення
5=6
• Для
доведення
цього
використовується
числова
35+10-45=42+12-54.
Отримаєм:
• 5(7+2-9)=6(7+2-9).
частини
на
Поділимо
спільний
Отримаємо 5=6. Де помилка?
рівність:
обидві
множник.
• 1. Мати, насамперед, виховний характер.
• 2. Формувати в учнів позитивне ставлення до навчання та
потребу в отриманні знань.
• 3.Розвивати
конкретні
здібності
кожної
дитини.
4.Проводитися з використанням сучасних технічних засобів
(найкраще для цього підходить комп'ютер).
• 5.Озброїти
учнів
міцними
й
глибокими
знаннями.
6. Формувати в учнів самостійність, активність, творчу
ініціативу, вміння самостійно навчатися, здобувати й
поглиблювати свої знання
практиці.
та творчо застосовувати їх на
• «Скажи мені - і я забуду.
• Покажи
мені
-
і
я
запам'ятаю.
• Дай мені діяти самому - і я
навчуся…»
Автор
qetuo789
Документ
Категория
Образование
Просмотров
12
Размер файла
42 146 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа