close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

703

код для вставкиСкачать
Copyright ??? ╚??? ╚??????╩ & ??? ╚A???????? K????-C?????╩
??сл╦ ╥ба ртк?бм
к а?йк??нсм
╩.©.юбблрсл
?
?н??блкб с?лбо лбо?нс ртсрс╥рз?с??нс зсош, ?зс╥?
?к? ?бнс?бм т??ос?с???кх (Homo
erectus, мсзс?с?с т?бй?б л?а???нк ткзбм?лз?стсо кнк ркл?лз?стсо) роблкнр? ?к?со ?бнс?бм ??ашол?х (Homo
sapiens). ╛б?с?злс, с?лбтсмнсллкмк Я
тб???б ?бнк?ксал?б н??к л? ╚бонб. ╛
╩л?кк ? ??б?лбх╞к? ?кол?? ╢?к??б??╙
?сртб??бзр? ©?лк Я ╥с? с?л?, ?со?╞лб?с с???? к йб?з?бллс?с мсрз??. ?с ?крнш штсокл?лкх ? ╢?к??б?б╙ ©?лк а?лко?бз ?зс?сб обрзс тсрнб ╩л???, ?н???
?рб? ╥с?с?. ╩обллс сз ??б?лб?с кл?сб??стбхрмс?с мс?л? т?скас╞нк к н?зклрмсб ignis, к л?╞б ╢с?сл╦╙; ?зсз мс?бл╦ ? зсо кнк клсо ?к?б брз╦ ?с ?рб?
рн???лрмк? ?а?м??, к лб зсн╦мс ? лк?
50
(тс-нкзс?рмк с?сл╦ Я ugnis, тс-н?з?╞рмк Я uguns, ?? к тс-?л?нкхрмк igneous Я
с?лблл?х).
?б???х кртсн╦ас??лл?х ?бнс?бмсо
с?сл╦ ╥?н лб?шмсз?с?л?о: б?с а?й?н? оснлк? кнк ??рм?нблл?? ?шнм?лк?брм?? н???. ╛л???нб ?к? с?л? ?снйбл
╥?н ??а???з╦ т?лк?брмкх шй?р ш ?рб?с йк?с?с. ╢???рл?о ??бзмсож л?а???нк с?сл╦, Я тк╞бз ?б?╦??? ?ктнкл?
? ╢?лк?б ?йшл?нбх╙, Я тсзсош ?зс лк
с?кл а?б?╦ ? ?йшл?н?? лб л?ас?бз
с?сл╦ б?с л?рзс??ко коблбо. ╛рб
а?б?к роб?збн╦лс ╥с?зр? с?л?╙. ?бнс?бм, ? сзнк?кб сз а?б?бх, ршобн
т?бс?снбз╦ рз??? к т?к?ш?кн с?сл╦.
цлс?кб окы? р??а???нк с?н??блкб
с?лбо р ??б?лкок ?б?с?ок, тс?кзк?╞кок б?с р лб╥?. ??о?х ка?брзл?х ка
лк? С окы с ??собзбб. ╩ з?м м?м
?рт??лш?╞бб сз ш???? оснлкк ?б?б-
?с Я ??нблкб с?бл╦ ?б?мсб, рс???лблкб с?л? ╥?нс ??йлбх╞ко ?кзш?нсо.
╛б?╦ б?с тсзб??, срс╥бллс ? ?снс?лсб ??бо?, ╥?н? тс?зк ???лс?блл?
тсзб?б йкалк. ?зр??? олс?кб ??б?лкб к рс??боблл?б ?кзш?н?: й?б?? ?
???о?? тс??б?йк??нк лбш??рко?х
с?сл╦, ? т?о?з╦ с тс?к╥╞к? ?с?кз ╛б?л?х с?сл╦, тб?б? с?б?б?л?ок ?нкоткхрмкок к???ок ка ??б?кк лбршз
снкоткхрмкх с?сл╦.
╩рмшррз?бллсб ?с╥???лкб с?л? ╥?нс
л?рш?лсх тсз?б╥лсрз╦? тб??с╥?злс?с
?бнс?бм?. ?с ╞мсн? о? ал?бо, ?зс ?
??б?лсрзк н??к ?с╥???нк с?сл╦ з?блкбо. ус о?нс мзс т?з?нр? ?срт?ска?брзк ?зс лб?кз?сб л? тб???х ?а?н?? ?бхрз?кб. © ка зб?, мзс ка н?╥ст?зрз?? ?рб
йб т?з?нр?, о?нс мсош ш????нср╦ ??айб?╦ мсрзб? ╥ба ртк?бм к ╥ба а?йк??нмк. ?шз лшйл? к ртб?к?н╦л?б о?зб?к?н?, к срс╥?? рлс?с?м? к шоблкб.
??срзс зб?бз╦ ??ш? с ??ш?? ??йб з?б???б к рш?кб ?с?б?мк Я а?л?зкб ╥бртснбалсб. ??м рсс╥??бз ?л?кмнстб?к?брмкх рнс???╦ ║?см??ша? к ?ы?сл? (з. ??I©,
р. 704), ртсрс╥с? ?с╥???лк? с?л? з?блкбо рш?брз?шбз з?к: р?б?нблкб, ткнблкб
к т?с?б?блкб ╥с?са??. ╩ ??нбб: ╢??б?нблкб, ? р?с? с?б?б?╦, т?ска?с?кзр?:
?) лбтср?б?рз?бллс ?шм?ок; ╥б?бзр? шам?? ?с?б?м? рш?с?с ?б?б??, мн??бзр? л?
абон?, л? лбб рз?лс?кзр? мснбл?ок ?бнс?бм к штк??бз ? лбб рш?ш? м?ш?нш? ?б?б??ллш? йб т?нс?мш; т?б????кзбн╦лс ?
?с?б?мб ?бн?бзр? лб╥сн╦╞?? (лб?нш╥см??) ?ом?, рссз?бзрз?ш???? ?к?обз?ш
т?нс?мк, к сз ?зсх ?омк т?с?с?кзр? м
╥смс?сош м??? ?с?б?мк лб╥сн╦╞?? ╥с?са?м?, тс мсзс?сх ос?нк ╥? ?????нк??з╦р? с╥??ашбо?б р?б?нблкбо ??б?брл?б сткнмк; ?рз??к? ? штсо?лшзш? ?омш
т?нс?мш, ?бнс?бм ?????бз бб обй?ш н??сл?ок, рз????р╦ ? зс йб ??бо? бб л?йко?з╦; н??слк б?с т?к ?зсо ртшрм??зр? тсрзбтбллс тс т?нс?мб ?лка к т?к?с?кзр? к? лбрмсн╦мс ??а ╥?рз?с ?рмк????з╦ м ?б??лбош мсл?ш, лс з?м, ?зс╥? ?са?ш? лб шртб??н тст?рз╦ тс? лкйлкх мслб? т?нс?мк. ?срнб лбт?б???лс?с ????блк? ? зб?блкб лбмсзс?с?с ??боблк,
??б?брл?? т?н╦ л???б??бзр? к, л?мслб?,
?сртн?обл?бзр?, т?к?бо лшйлс кобз╦
л??сзс?б ш?сн╦ к з?шз ?н? т?кл?зк? с?л?,
мсзс??х а?збо ??а?ш??бзр?. ?мс?сб ?с╥???лкб с?л? ?зко ртсрс╥со з?б╥шбз
нс?мсрзк к рлс?с?мк; сл штсз?б╥кзбнбл
ш ?рмкосрс? ю?╥???с??, ш кл?бх?б? срз?с?? ╛?лмш?б??, ш ╥ш╞облс? к ??ш?к?
тнбобл ©ы?кмк, ? з?мйб ╥?н ? ?с?ш ?
?тслкк, л? ц?????рм??б к ? ??ш?к? рз??л??╙.
??нбб ??зс? рз?з╦к, т?сыбррс? цсрмс?рмс?с шлк?б?ркзбз? тс м?ыб??б ?бс???ыкк к ?злс???ыкк ?окз?кх укмсн?б?к? ©лш?кл (рз?з╦? тс?ткр?л? б?с клк?к?н?ок ?.©.), т?к?с?кз ? тшлмз?? ╥) к
Copyright ??? ╚??? ╚??????╩ & ??? ╚A???????? K????-C?????╩
╛??╩ ╩ ╛?????╛©
р аснсх тснш?бллш? о?ррш т?сткз???нк ??рз?с?со рбнкз??. ?бнкз?? м?м
ркн╦л?х смкрнкзбн╦ ртсрс╥рз?шбз
зсош, ?зс з?шз нб?мс а??с??бзр? (?б?лбб,
л??кл?бз знбз╦) сз о?нбх╞бх крм??.
??к ??а?ш??лкк знб??кх з?шз осйбз
тс?йб?╦ рш?ш? нш?клш. ??мсх ртсрс╥
?с╥???лк? с?л? кртсн╦ас??нр? ? зб?блкб олс?к? рзснбзкх Я ? ???стб ?тнсз╦
?с рб?б?кл? XIX ?бм?.
╩ ?сз ык?о? ╢?мртб?к?к?╙ т?б?нсйкн? л?о ╢║?шрсм ?н? ?с╥??к с?л?╙,
??а??╥сз?лл?х лбоб?мсх мсот?лкбх
╢Ruyan GmbH╙ (GmbH ? тб?б?с?б р лбоб?мс?с С ?зс л?╞б ???). ╛сз ?зс рм?а?лс ? сткр?лкк ка?бнк?:
╢ц??лкб??х ╥?шрсм ?н? ?с╥??к с?л?
Я рс??бобллсб т?кртсрс╥нблкб, тсос????бб нб?мс ??а?брзк с?сл╦ ??йб ?
?сй?нк?ш? кнк ?бз?блш? тс?с?ш. ╛рб,
?зс ?н? ?зс?с лшйлс, ╥?шрсм к лсй. ╩а
?б?лс?с рзб?йл? ╥?шрм? (с?лк??) ??рбм??зр? крм?? (зботб??зш?? крм??
3000с?).
у?рз?с??хзб лсйсо лболс?с о??лкб?сх рз?шймк к ??рбм?хзб крм?? С слк
о?лс?бллс тс?сй?шз рз?шймш. ╚??с?б?╞??р? рз?шйм? с╥бртб?кз ??н╦лбх╞бб
??а?б?блкб с?л?. юб?мкх о??лкб??х
╥?шрсм ш?с╥лс ╥??з╦ р рс╥сх. ?л ?рб??? т?к?с?кзр? л? ткмлкмб к ? тс?с?б.
? тсос?╦? ?бтс?мк ╥?шрсм осйлс т?км?бткз╦ м тс?рш кнк ??ма?мш.
??м кртсн╦ас??з╦
1. у?рз?с??хзб лсйсо о??лкб?ш? рз?шймш ка ╥?шрм? рс рзс?сл?, т?сзк?стснсйлсх ?б?лсош рз?бйл? Я с?лк?ш. юба?кб
лсй? нш?╞б ?б?й?з╦ тб?тбл?кмшн??лс
╥?шрмш.
2. ?с╥б?кзб о??лкб?ш? рз?шймш ? лб╥сн╦╞ш? мш?мш к ?с╥??╦зб н?╥сх з?шз
(╥шо??ш, нкрз╦?, о?нбл╦мкб ?бзс?мк,
мс?ш к з. т.).
3. ??аобрзкзб с?лк?с л? ??ррзс?лкк
смснс 2 Я 3 ро сз рз?шймк тс? ш?нсо т?коб?лс 45с, тсрз??к? ш?сн с?лк?? л? абон?. ?бамс т?с?б?кзб лсйсо тс ?рбх
?нклб с?лк??. ?н? ?срзкйблк? о?мрко?н╦лс?с ?ыыбмз? ?б?йкзб нба?кб
лсй? тб?тбл?кмшн??лс с?лк?ш. ?снш?блл?б крм?? о?лс?бллс тс?сй?шз о??лкб?ш? рз?шймш, ? а?збо к з?шз╙.
╩а ?б?с йб р?бн?л ?б?л?х рзб?йбл╦?
??бй?б ?рб?с ?б?л?х сл зсн╦мс рл??шйк; брнк б?с тсрм?брзк кнк тс?крзкз╦
л?й???лсх ╥шо??сх, ?б?л?х рнсх кр?ба?бз к рзб?йбл╦ т?кс╥?бз?бз обз?ннк?брмкх ╥нбрм. ??????, ?б?ба лбрмсн╦мс
?лбх ╥нбрм кр?ба?бз к рзб?йбл╦ ст?з╦
зболббз. ?б?л?х рзб?йбл╦ нб?мс сз?бнкз╦ сз о??лкб?с?с ╥?шрм?: сл т?кмнббл
м йбнс╥мш ? ╥?шрмб. ?нбх зкт? ╢цсоблз?╙, сзс???з╦ рзб?йбл╦ лбз?ш?лс, м?м к
с?крзкз╦ б?с сз срз?змс? мнб?. ?н? ?саосйлсх к?блзкыкм??кк лшйлс ╥?нс каоб?кз╦ б?с тнсзлсрз╦, сл? см?а?н?р╦
смснс 6,5 ?/ро3. ?зс ?с?сн╦лс ╥нкамс м
тнсзлсрзк з?мк? тк?сыс?л?? обз?ннс?,
м?м ?б?кх (6,66 ?/ро3) к н?лз?л (6,19 ?/
ро3). ??л?мс ?крз?б обз?нн? к ?с?с?к, к
р?схрз?? к? ?н? ка?сзс?нблк? ╢с?лк??╙ лб
тс??с??з. ??м, мсот?мзл?х ?б?кх л? ?са?ш?б смкрн?бзр? а? лбрмсн╦мс ршзсм, т?к?бо мшрсм обз?нн? ??рр?т?бзр?, с╥??аш?
рб??х тс?с╞см ?к???зк?с??лл?? м??╥сл?зс? (? ?б?м?кк т?клко??з ш??рзкб мкрнс?с? ?са?ш??, ?с??л?б т??? к ш?нбмкрн?х ??а). ю?лз?л з?мйб ? т?кршзрз?кк ?с??л?? т??с? ?с?сн╦лс ╥?рз?с смкрн?бзр? л? ?са?ш?б, с╥??аш? ?к???зк?с??лл?х
смркм??╥сл?з. ??м ?зс с?б?к?лс, ?зс
рзб?йбл╦ ка?сзс?нбл ка ртн???. ╩а?брзлс, ?зс ртн??? ??рзс ал??кзбн╦лс облбб
?мзк?л?, ?бо к? мсотслблз?. у? ?сн╦ з?мс?с ртн??? ?с?кзр?, л?т?коб?, ыб??с?б?кх Я ртн?? 10% йбнба? к 90% ?б?мсабобн╦л?? ?нбоблзс?, ? срлс?лсо ?б?к?
к н?лз?л?, ? з?мйб о??лк?. ?зсз ртн??
(клс??? б?с л?а????з ок╞обз?ннсо, сз
лбоб?мс?с mischen Я роб╞к??з╦) ╞к?смс кртсн╦ашбзр? ? обз?ннш??кк ?н? шнш?╞блк? р?схрз? рз?нбх. © зслм?? ?б?л??
тнблм? л? тс?б??лсрзк рзб?йл? Я ?зс смрк??, ? срлс?лсо йбнба?. цк╞обз?нн,
рс?б?й??кх йбнбас, смкрн?бзр? л?олс?с об?нбллбб. ??м, ? мсннбм?кк ?кок?брмс?с ы?мшн╦збз? ц?? коббзр? рз????
рзбмн?лл?? рмн?лм? р т?кзб?зсх м??╞мсх, ? мсзс?сх а? лбрмсн╦мс ?бр?змс? нбз
╥сн╦╞сх мшрсм ыб??с?б?к? л?тснс?клш
??рр?т?нр? р с╥??ас??лкбо рб?с?с тс?с╞м? л? ?лб. ус ка срз??╞б?ср? обз?нн? осйлс ??рбм?з╦ крм?? лб ?шйб, ?бо
ка ╢?мртб?к?ксллс?с╙ рзб?йл?.
51
╢?кок? к йкал╦╙, 2009, ? 3, www.hij.ru
?) ??анк?л?б ???к?лз? сткр?ллс?с
??╞б ртсрс╥?, сзнк????кбр? збо, ?зс
л? т?нс?мш р?б??ш ???кз ??ша, ? р?о? сл?
?????бзр? лб н??сл?ок, ? ?б?б?мсх,
с╥б?лшзсх ?см?ш? т?нс?мк. ╛б?б?м? осйбз т?к??а???з╦р? м р?сбс╥??алсош
ншмш, м?м збзк??. ??мсх ртсрс╥ ал??кзбн╦лс с╥нб???бз ??╥сзш, лс сл ?рб ???лс лб ?н? лс?к?м?. ╛б?╦ лшйлс ??╥??з╦
тс??с???бб ?б?б?с, ? ?н??лсб Я ршобз╦
??а?шз╦ с?сл╦.
?с ??боблбо т?кокзк?л?х ртсрс╥
?с╥???лк? с?л? т?к тсос?к т?нс?мк
роблкнр? ╥снбб т?ска?с?кзбн╦л?о. ╛
?бнс тс╞нк м?бобл╦, м?бр?нс к з?шз.
??бобл╦ Я ?зс т?к?с?л?х оклб??н тк?кз (сз ??б?. pyr Я с?сл╦), мш╥к?брм??
ос?кыкм??к? ?кршн╦ык?? йбнба?
FeS2, аснсзкрзс-йбнз?б м?крз?нн? р
обз?ннк?брмко ╥нбрмсо; к? тнсзлсрз╦
5,03 ?/ро3. (?нб?шбз кобз╦ ? ?к?ш, ?зс
? с╥к?с?б рнс?с ╢м?бобл╦╙ осйбз сал???з╦ з?мйб м????б??х оклб??н ??н?б?сл. ?н? н?╥кзбнбх шм??╞блкх клзб?брл? ??ш???, ?со╥к?брм?? ос?кыкм??к? ?кршн╦ык?? йбнба? р тнсзлсрз╦? 4,87 ?/ро3. ?зс оклб??н о??м?акз.) ╛ ??ллбб ??б?лб?бмс?╦б лбоб?мкб ?ш?смст? а?обзкнк, ?зс т?к
ш???б рз?н╦лсх мк?мк с рш?сх тк?кз
?зсз оклб??н м?с╞кзр? к с?лс??бобллс сз обрз? ш???? ??рр?т?бзр?
?бн?х рлст ??мс-йбнз?? крм?. ?зс
р?схрз?с к рз?нк кртсн╦ас??з╦ ? т?кртсрс╥нблкк ?н? ?с╥???лк? с?л? Я
с?лк?б, мсзс?сб ?с?с╞с ка?брзлс тс
рм?амб ©л?б?рбл?. ?шрмсо м?бол?
ш????нк тс м?бр?нш Я тснсрмб с?бл╦
з?б??сх рз?нк р обнмсх л?рб?мсх.
??к ?зсо ка м?бол? ??нбз?нк обнмкб
??рзк??, мсзс??б зшз йб ?сртн?обл?нкр╦ л? ?са?ш?б (тс?сйбб ??нблкб
т?скр?с?кз, мс??? м ╥?рз?с ???????бошр? зс?кн╦лсош м?ол? т?кйко??з рз?н╦лсх т?б?обз). ?кок? а?бр╦ з?
йб, ?зс к т?к с╥йк?б тк?кз?; ?зсз т?с?брр т?кобл??з ? т?со?╞нбллсрзк к
каш???з ? ╞мснб л? ш?см?? ?кокк, ? л?
?рзшткзбн╦л?? ?ма?обл?? т?бтс????збнк ??рзс т?ср?з ?╥кзш?кблз? л?ткр?з╦ рссз?бзрз?ш??бб ш???лблкб к
тс?с╥??з╦ м лбош мс?ыык?кблз?:
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2.
ус тснш?кз╦ ?с?с╞кб крм?? С ?зс
б?б лб ?рб. уб з?м-зс нб?мс ??айб?╦ мсрзб?, ??йб брнк ш ??р брз╦ осзс? р зс?кн╦л?о м?олбо к лсй ка р?осх нш?╞бх
рз?нк. ?н? тснш?блк? л?рзс??б?с с?л?
лшйбл б?б с?кл тср?б?лкм С з?шз. ?зс
о?зб?к?н, ??рзс ?снсмлкрз?х, мсзс??х
л??кл?бз знбз╦ т?к тст???лкк л? лб?с
?с???к? крм?. ??шзсо осйбз рншйкз╦
?нстсм, ??рш╞блл?х ос?, н╦л?л?б ?снсмл?, ? м?соб зс?с, з?м л?а???бо?б
з?шзс??б ??к╥?, мсзс??б ? ?к?б л??срзс? ?рз?б???зр? л? ?ш╥б кнк ?рблб.
?срнб ?????к??лк? ?зк? ??к╥с? ? ?с?б
Copyright ??? ╚??? ╚??????╩ & ??? ╚A???????? K????-C?????╩
?зб?йбл╦ см?а?нр? ??штмко, сз лб?с
нб?мс осйлс сзмснсз╦ лб╥сн╦╞сх мшрс?бм. ?л об?нбллс ?б??к?шбз шйб р ?снс?лсх ?с?сх р ???бнблкбо обнмк? тша??╦мс? ?с?с?с??, р ?с???бх ?с?сх ?б?м?к? шрмс??бзр?. ??к ?с╥??нблкк рсн?лсх мкрнсз? т?скр?с?кз ╥ш?л?? ?б?м?к?, к шйб ?б?ба т??ш оклшз сз обз?нн? срз?бзр? лболс?с ?б?л?? ?нст╦б? Я
с?б?к?лс, ?зс ш?нб?с?. ║бр??бзл?х ??рз?с? рс ??боблбо рз?лс?кзр? ╥нб?лсабнбл?о, ? л? рнб?ш??кх ?бл╦ Я йбнз?о, с?б?к?лс, ка-а? смкрнблк? мкрнс?с?со ?са?ш??. ?срнб крт??блк? ал??кзбн╦лсх ??рзк ?с?? тснш?кнр? зболсмс?к?лб??х ??рз?с?, л? ?лб мсзс?с?с
╥?нк ╥бр??бзл?б м?крз?нн?. ??м ка?брзлс, ?нс?к?? з?б???нблзл?? ?б?к? к
н?лз?л? ╥бр??бзл?.
??ш?сх ?башн╦з?з тснш??бзр?, брнк м
??рз?с?ш ?л???нб ?с╥??н?з╦ тс м?тн?о
?оок?м. ???аш йб ??т???бз ╥бн?х ср??см, абнблб??кх, ? тсзсо ?б?лб??кх
л? ?са?ш?б. ??рз?с? йб т?кс╥?бз?бз
йбнз?х сззблсм. ?зс осйлс с╥??рлкз╦
??т??блкбо ?к??смрк?? йбнба?(II), ╥?рз?с смкрн???б?ср? л? ?са?ш?б, к ╥бнс?с ?к??смрк?? ?б?к? ?б(?у)3. ?с?бош ??т???бз ?к??смрк? йбнба?, тсл?злс: б?с ? ртн??б олс?с. © тс?бош кобллс ?б?кх? ?сзсош ?зс б?с ? ртн??б ?снйлс ╥?з╦ ╥сн╦╞б ?рб? срз?н╦л?? ?╚?.
?рнк рс?б?й?лк? ?б?к? ? аболсх мс?б
т?кл?з╦ а? 100, зс срз?н╦л?? см?йбзр?:
La Я 41, Pr Я 13, Nd Я 53, Sm Я 11, Eu Я 2,
Gd Я 11, Nb Я 6, Dy Я 7, Ho Я 2,5, Er Я 5,
Tm Я 0,5, Yb Я 5, Lu Я 1.
??к ка╥?змб ?оок?м? робр╦ рз?н?
?б?лсх к а??шрзбн?. ус тсрнб ?с╥??нблк? рсн?лсх мкрнсз? с╥??ас??нр? йбнзс-с??лйб??х ??рз?с?; тсрнб б?с крт??блк? т?к мсол?злсх зботб??зш?б с╥??ас??нкр╦ ??мс-м??рл?б ?с?с╞с
сыс?онблл?б м?крз?ннкмк к йбнзс??з?х тс?с╞см. ╛ ??-ртбмз?б м?крз?ннкмс? ыкмрк?шбзр? ╞к?см?? тснср? р о?мркошосо т?к 292,8 ло. ?бнзс??з?х тс?с╞см ??бз ? ртбмз?б с?бл╦ клзблрк?л?б шамкб нклкк т?к 210, 220, 238 к 253
ло. ??мкб нклкк ? ?зсх с╥н?рзк ???з
ксл? ?б?мсабобн╦л?? ?нбоблзс?, л?т?коб? ?б3+.
?н? шзс?лблк? рсрз??? рзб?йл? ╥?н
т?с?б?бл б?с ?блз?блсртбмз??н╦л?х
?л?нка. ?л срлс??л л? с╥нш?блкк с╥??а?? шрмс?блл?ок ?нбмз?сл?ок р ?б?крз???кбх ?лб??кк ????мзб?крзк?брмс?с ?блз?блс?рмс?с канш?блк?, кртшрм?бос?с ?зсо?ок ? ?башн╦з?зб ?нбмз?слл?? тб?б?с?с? ? лк?. ?зс тса?сн?бз
╥?рз?с к?блзкык?к?с??з╦ ╥сн╦╞клрз?с ?кок?брмк? ?нбоблзс?. ??к ш?бнк?блкк р?ба? рзб?йл? ? 400 ??а ?к?л?
лбс?лс?с?л?? рз?шмзш?? ртн???. ╛ лбо
т?кршзрз?ш?з м?штл?б ??рзк??, рс?б?й??кб 66,5% Fe, к 33,5% ?б. цбй?ш
?зкок ??рзк??ок рсрз?? ртн??? ??ш?сх:
52
йбнба? ? лбо л? тс???см обл╦╞б
(6,6%), ? срз?н╦лсб Я н?лз?л (51%), ?б?кх (35%) к лб╥сн╦╞кб т?кобрк о??лк?
к лбмсзс??? ??ш?к? ?нбоблзс? (??зс?
╥н??с???кз л?ш?л?? рсз?ш?лкмс? ?кок?брмс?с ы?мшн╦збз? ц?? ??бзн?лш ю?╞мб?к? к ©нбмрб? ???╞б?? а? тсос?╦ ?
рл?зкк ртбмз?с?). ??мко с╥??асо,
т?б?тснсйблкб с зсо, ?зс ртн?? Я ?зс
ыб??с?б?кх, тс?з?б??кнср╦.
?рз?нр? лб?б╞блл?о ?ст?ср с т?к?с?б м??рл?? м?крз?ннс?. ╩а?брзлс, ?зс
м??рл?х ??бз коб?з лбмсзс??б мсотнбмрл?б рсб?клблкх ?б(IV), л?т?коб?
(NH4)2Ce(NO3)6. ??к ??рз?с?блкк ?зсх
рснк ? ?снс?лсх мсл?блз?к?с??ллсх рсн?лсх мкрнсзб с╥??ашбзр? зболс-м??рл?х ??рз?с?, рс?б?й??кх у 2?бCl 6.
???рлс-с??лйб??х ??бз коб?з к м?крз?нн? ???шмз? р ?ксмр?лсо рсрз???
H2CeCl6. 4C4H8O2. ??м, осйбз ╥?з╦, т?к
крт??блкк ??рз?с?? с╥??ас??нр? ?бмр??нс?с??бз?з ?оослк? (NH4)2CeCl6?
??л?мс з?мсб рсб?клблкб ? нкзб??зш?б лб сткр?лс. ╛ 1968 ?. ©.?.║??лс? к
?.╩.?н??мкл?, ??╥сз??╞кб л? м?ыб??б
с╥?бх к ?л?нкзк?брмсх ?кокк ?к╥к?рмс?с обз?ннш??к?брмс?с клрзкзшз? ?
ус?смшалб?мб (л?лб ?к╥к?рмкх ?срш???рз?блл?х кл?шрз?к?н╦л?х шлк?б?ркзбз), тшзбо л?р??блк? ртк?зс?с?с
??рз?с?? ?б(?у)4 ??рз?с?со CsCl ?
мсл?блз?к?с??ллсх рсн?лсх мкрнсзб
рклзбак?с??нк CsCeCl6 ? ?к?б йбнзс?с тс?с╞м?, мсзс??х ??ан???нр? ?с?сх
р ???бнблкбо ?нс?? к с╥бр??б?к??лкбо (тш╥нкм??к? 1970 ?с??). ??м ?зс лшйлс крм?з╦ ??ш?сб с╥??рлблкб с╥??ас??лк? ?тснлб шрзсх?к??? м??рл?? м?крз?ннс?. ?с?зс?л?х ?мртб?коблз тсм?а?н, ?зс слк с╥??аш?зр? зсн╦мс т?к
ка╥?змб кслс? Fe3+ ? ??рз?с?б. ?рнк
тс?зк лбхз??н╦л?х йбнзс-с??лйб??х
??рз?с?, с╥??ас???╞кхр? тсрнб ??рз?с?блк? ?б?лс?с ср??м? ? оклко?н╦лсо мснк?брз?б HCl, срз??кз╦ ? збтнсо
обрзб, ка лб?с ? ?башн╦з?зб ?к??снка?
??т???бз лбм?крз?ннк?брмкх ср??см
Fe(OH)3, ??рз?с? р?бзнббз к тсрнб крт??блк? ?с?? ка сзыкн╦з?с??ллс?с
??рз?с?? ??т????з р?бзнс-мс?к?лб??б, йбнз?б кнк ??йб ╥бр??бзл?б м?крз?нн? ?нс?к?с? ?б?к? к н?лз?л?. ??мко с╥??асо, м??рл?б м?крз?нн? Я ?зс,
?б?с?злс, т?срзс ?нс?к?? ?б?к? к н?лз?л?, см??╞блл?б ксл?ок Fe3+.
© осйлс нк сз?бнкз╦ йбнбас сз ?б?мк? абобн╦? ??с?б ?рб?с ?зс р?бн?з╦ р
тсос?╦? ???бнб?сх мкрнсз? кнк бб
рснбх. ??к ?с╥??нблкк м кр?с?лсош рсн?лсмкрнсош ??рз?с?ш ???бнб?сх мкрнсз? к смр?н?з? л?з?к? ??т???бз з?с?сйкрз?х м?крз?ннкаш??кхр? рс ??боблбо ср??см ц2(?2?4)3.10у2? (ц = ?б,
La), т??мзк?брмк лб ??рз?с????кхр? ?
?с?б. ╛ зс йб ??бо? FeCl3 тб?б?с?кз ?
??рз?с? ? ?к?б ??мс-абнблс?с мсотнбмрлс?с смр?н?з? [Fe(C2O4)3]3Я. ?сзс?кокм?о ?с?с╞с ка?брзбл мсотнбмрл?х
ыб??ксмр?н?з м?нк?, мсзс??х кртсн╦аш?з ? м??брз?б ?мзклсобз?? ?н? каоб?блк? клзблрк?лсрзк р?бз?: т?к ср?б?блкк б?с ??рз?с?? смр?н?з-ксл? ?сррз?л??нк???з Fe(III) ?с Fe(II), ? тсрнб?лкх ??бз р с?зс-ыбл?лз?снклсо ??мсм??рл?х мсотнбмр; каоб?к? б?с мсл?блз???к?, нб?мс шрз?лс?кз╦, рмсн╦мс
м??лзс? р?бз? тс?нсзкнср╦ ??рз?с?со.
?рлс?лсх йб ╥?шрсм, ╥ба рсолблк?,
о??лкб??х. ??с тнсзлсрз╦, ст?б?бнблл?? ╢тс ©??коб?ш╙, зс брз╦ ?а?б╞к??лкбо л? ?са?ш?б к ? ?с?б, тс?зк лб сзнк??н?р╦ сз тнсзлсрзк ?крзс?с о??лк?
(1,74 ?/ро3). ??????, р с?лко зш?крзсо
т?скас╞н? з?м?? крзс?к?. ╩рт?з????
мштнбллсб ╢с?лк?с╙, сл срзс?сйлс л?рз?ш??н р ╥?шрм? лб╥сн╦╞ш? ?с?мш к тст?з?нр? бб а?йб?╦, ??рбм?? крм??. ?с?м? лб а??с??н?р╦! ╛ ?бо зшз ?бнс? ╛лко?збн╦л?х сросз? тсм?а?н, ?зс ?к? лс?с?с ╥?шрм? ркн╦лс сзнк??бзр? сз зс?с,
м?мсх ?снйбл кобз╦ ?крз?х о??лкх.
?м?а?нср╦, ?зс ╥?шрсм тсм??з зслмко
рнсбо рб?с??зсх т?рз?, тс?б?? мсзс?сх Я б?б с?кл рнсх р?бзнсх м??рмк (л?
?зш м??рмш л?лбрбл нс?сзкт ык?о? ╢?м-
Copyright ??? ╚??? ╚??????╩ & ??? ╚A???????? K????-C?????╩
??а: лсй, мсзс??о рнб?шбз тсн╦ас??з╦р? тс клрз?шм?кк, рсрм?б╥?бз рс рзб?йл? л?олс?с обл╦╞б, ?бо ??ш╥?? ╞мш?м?. ??о йб ╥?шрсм ?бркз ╥снбб 40 ?, к,
??йб мс??? сл а?мсл?кзр?, осйлс ╥ш?бз
??а?с?кз╦ мсрзб? ╥ба о??лк? Я м?м ?зс
н??к ?бн?нк ? зб?блкб рсзбл з?р?? нбз.
╛ а?мн??блкб рнб?шбз рм?а?з╦ ?рб йб
лбрмсн╦мс рнс? с зсо, ?зс ыкакм осйбз
т?б?нсйкз╦ тснш??з╦ с?сл╦ р тсос?╦?
рс╥к????бх нкла?, зс??? м?м ?кокм
осйбз ?с╥?з╦ с?сл╦, лб кртсн╦аш? лк
нклаш (сл? ?с?кзр? зсн╦мс ? ?рл?х рснлб?л?х ?бл╦), лк з?блкб, лк тк?сыс??,
лк ртк?мк, лк а?йк??нмш. ?л тснсйкз ?
ы??ыс?с?ш? рзштмш лбрмсн╦мс м?крз?ннкмс? тб?о?л??л?з? м?нк?, м?тлбз л?
лк? рб?лсх мкрнсзсх к мсрлбзр? абнблс??зсх йк?мсрз╦? (сл? рс?б?йкз
Mn2O7) ??змк, рос?бллсх ртк?зсо. ╛?з?
зшз йб а??с?кзр?: о????л?б??х ?л?к??к? Я ркн╦лбх╞кх смкрнкзбн╦, мсзс??х
лбоб?нбллс ?сртн?обл?бз ртк?з. ?шоо??лсб ш???лблкб ?б?м?кк: C2H5OH +
╛??╩ ╩ ╛?????╛©
2Mn2O7 = 4MnO2 + 2CO2 + 3H2O (рл???н?
ртк?з смкрнкзр? ?с шмршрлс?с ?л?к??к??: 3C 2H 5OH + 2Mn 2O 7 = 2MnO 2 +
3CH3CHO + 3H2O, мсзс??х тсзсо р?с?кз). ???осзл?х ?кокм нб?мс т?б?нсйкз б?б ?бр?зсм ?л?нс?к?л?? ртсрс╥с?, л?т?коб? ?сртн?облкз╦ рмктк???
мсл?блз?к?с??ллсх ?асзлсх мкрнсзсх,
? робр╦ лбрмсн╦мк? м?штклсм р????? к
╥б?зснбзс?сх рснк Я м?тнбх рб?лсх
мкрнсз? к з. т.
53
╢?кок? к йкал╦╙, 2009, ? 3, www.hij.ru
ртб?к?к?╙). ?рнк рсрмс╥нкз╦ м??рмш к
рнсх т?рз?, зс сзм?сбзр? рб?б╥?крз??
╥нбрз???? тс?б??лсрз╦ ?крзс?с обз?нн?. ╩ а??с???зр? бб обнмкб рз?шймк
т?бм??рлс. ?т?з тсм?а?н, ?зс, ? сзнк?кб сз о??лкб?сх рз?шймк, мсзс?ш?
з?ш?лс тс?йб?╦ ртк?мсх, с?лс?с ркн╦лс?с ╢?к?м?╙ л? ?с?мш о??лк? ?тснлб
???з?бз, ?зс╥? бб а?йб?╦. ╛ тс?с?л??
шрнс?к??, брнк лсй? лбз, осйлс ?сртсн╦ас??з╦р? срз??о мшрмсо ??рмснсзс?с м?ол?. ║снбб зс?с, осйлс ?сс╥?б
с╥схзкр╦ ╥ба о??лк? к а?йб?╦ крм??ок
мшрсм лбт?смнббллсх ╥шо??к (л?т?коб?, зш?нбзлсх) кнк ??з?ж
?мсн╦мс осйбз рншйкз╦ ╥?шрсм? ?с??? рзб?йлбо (?н? ?бослрз???кк мсннб??о) ??а ??????з╦ ркн╦лс ?к?млшнк тс
м?штлсаб?лкрзсх л?й???лсх ╥шо??б,
з?м ?зс м?й??х ??а ╥шо??? ╥шм??н╦лс
╢?рт??к??н?╙ сз олсйбрз?? крм?, о?рр? ╥?шрм? шобл╦╞кн?р╦ ?рб?с л? 46 о?.
╚л??кз, тс?йк??з╦ о??лкх ?н? мсрз??
осйлс ╥ш?бз олс?с рсзбл (? зс к з?р??)
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
661 Кб
Теги
703
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа