close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ВИХОВНА СИСТЕМА

код для вставки
І. ЗАГАЛЬНІ ДАННІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Приморська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів №3
Адреса: 72101, Україна, Запорізька обл., м. Приморськ, вул.40 років Жовтня, 110
Контактний телефон: +306137-74219 E-mail: primorsczow3@rumbler.ru Skype: school_number_three Адреса веб сайту: http://primschool3.ucoz.com/ Директор школи: Вєльчев Анатолій Степанович Педагог - організатор: Пейчева Олена Володимирівна У зв'язку з географічним положенням міста Приморська, та беручи до уваги статус нашого міста (місто - курорт) тільки 32% батьків мають постійне працевлаштування, всі інші працюють тимчасово, та їх заняття пов'язані з соціальною сферою. 38% батьків є робітниками кухні на базах відпочинку, батьки - продавці складають 25%, охоронців серед батьків наших дітей - 13%, деякі з них працюють прибиральницями, медичними працівниками, офіціантами. Є серед батьків учнів школи приватні підприємці, юристи та ті які займаються сільським господарством (додаток А, В).
Досліджуючи етнічний склад сімей можна зробити такий висновок, що переважна кількість сімей української національності, невеликий відсоток росіян та болгар, а також білоруси, греки, молдовани та поляки (додаток Б).
Серед джерел позитивного впливу на учнів нашої школи у нашому мікрорайоні можна виділити лише два: КНДВЗ я/с "Ромашка" та пошта. Серед негативних значно більше - це торговельні пункти, які розташовані поряд зі школою. Приморська ЗОШ І - ІІ ступенів тісно співпрацює з КНДВЗ я/с "Ромашка".
Станом на 1 січня 2012 року у Приморській ЗОШ І - ІІ ступенів №3 навчається 131 учень, т. б. 9 класів. В школі працюють гуртки:
1. Вокальний 2. Спортивний 3. Цікава англійська мова
4. Умілі рученята
5. Еколого - туристичний ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ
Ми - частина великого народу, великої історії, великої землі... Знати свою історію, козацьку славу, звитяжні подвиги земляків - обов'язок громадянина України, справжнього патріота.
Свято берегти пам'ять, полягти за долю Батьківщини за її незалежність ...
Знати і любити рідну мову, бо як писав В.О. Сухомлинський: "Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, - це людина без роду і племені".
Саме цим високим цілям підпорядкована робота педагогічного колективу Приморської ЗОШ №3 з патріотичного виховання.
Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально - виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно - культурне відродження України, у розбудову держави.
На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:
1. Визнання того, що школа - навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби.
2. Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
Вирішуючи ці завдання школа забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери - гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини. Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору .
Дана модель є результатом науково-педагогічного та методичного узагальнення пошуково творчої діяльності всього педагогічного колективу.
Головна виховна задача, яку ставить перед собою колектив нашої школи: виховання соціально-активної, високоморальної, фізично розвинутої особистості.
2.1. Педагогічна ідея, що лежить в основі будови виховної системи
Ми прагнули, щоб у кожного підлітка поступово формувалося особисте ставлення до Батьківщини: бажання, духовний порив утвердити її гідність, велич, честь, славу, могутність.
В.О.Сухомлинський
В основі будови виховної системи Приморської ЗОШ №3 лежить педагогічна ідея В. Сухомлинського - український педагог, публіцист, письменник, поет.
В.О.Сухомлинський вважав, що Батьківщина починається із сім'ї, що найважливіші риси і якості радянського громадянина-патріота зароджуються в сімейному вихованні, що діти - продовження не тільки нашого роду, а й нашого соціального ладу, наших завоювань і благородних намірів. І від того, які духовні цінності візьме від нас молодь, залежатиме майбутнє нашого народу і суспільства. От чому в світі йде така запекла непримиренна боротьба за оволодіння умами й серцями молодого покоління, за його світоглядну та ідейно-політичну орієнтацію. А тому через усі праці В.О.Сухомлинського проходить головна ідея громадянського виховання, патріотичного та інтернаціонального обов'язку, формування гармонії морального та інтелектуального, героїчного і естетичного, особистого і соціального.
Проблема виховання молоді на героїчних і трудових традиціях нашого народу посідає провідне місце в творчості В.О.Сухомлинського. Ідея вірності і відданості Батьківщині, пише Сухомлинський, стає переконанням лише тоді, коли Батьківщина постає перед дитиною в ореолі героїчного і прекрасного. Вже самі наголовки першої частини "Батьківської педагогіки", а саме: "Нехай попіл героїв стукає в серця дітей", "Чи знають діти, якою ціною здобуто їхню радість", "Загін носить ім'я героя" красномовно говорять про це.
Переживання краси героїчного - це духовна сила, що возвеличує людину в її очах. Це не сліпі почуття, а поєднані із свідомістю і переконанням благородні поривання людської душі, що кличуть на подвиги, героїчні вчинки. Це нова проблема в теорії і практиці виховання, що потребує пильної уваги дослідників. До В.О.Сухомлинського ніхто в теорії педагогіки не підносив на таку висоту проблеми формування особистості через красу героїчного і величного. Василь Олександрович приділяє велику увагу патріотичним ритуалам і традиціям, присвяченим героїчним подіям у житті нашого народу, як засобу ідейно-політичного виховання, джерела моральних та естетичних почуттів.
Розвиваючи ідеї А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинський збагатив радянську педагогіку новими формами високоідейних ритуалів і традицій, показав чудові зразки й способи організації естетичного і патріотичного виховання учнів.
В.О.Сухомлинський, як і А.С.Макаренко, високо цінив роль традицій і звичаїв у вихованні радянського патріотизму, громадянському вихованні, формуванні ідейних переконань і моральних почуттів.
В.Сухомлинський вважав, що школа повинна виховувати в учнів прагнення до беззавітного служіння Батьківщині, до активної трудової і суспільної діяльності. Він зазначав, що одним з головних виховних завдань школи є підготовка учнів до повсякденної праці для суспільства як до патріотичної діяльності, причому сама діяльність дітей, організована педагогами з даною метою, представляє рушійну сил виховання підростаючого покоління. 2.2. Цілі виховання, діяльність спрямована на забезпечення реалізації цілей виховної системи
Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати та забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов'язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.
Мети патріотичного виховання можна досягти шляхом реалізації таких виховних завдань:
- утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
- визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
- усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її відповідальністю;
- формування етнічної та національної самосвідомості, любові до родини, рідного краю, народу, держави; - визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- формування мовної культури, оволодіння українською мовою як духовного коду нації.
Патріотичне виховання молоді здійснюється за такими напрямами:
* державний - базується на забезпеченні державою системи героїко-патріотичного та патріотичного виховання;
* соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні та орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей й інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;
* військовий - передбачає вивчення військової історії України, підвищення фізичної загартованості молоді в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;
* психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, урахуванні їх у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду героїко-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
* правовий - передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.
* 2.3. Суб'єкти діяльності Учителі Приморської ЗОШ І - ІІ ступенів №3 - це ті особи, які через традиційні та нетрадиційні, загальноприйняті та сучасні заходи організовують діяльність учнів у рамках виховної системи національно - патріотичного напрямку. До суб'єктів діяльності слід віднести також батьків, музичну школу, художню школу, РЦДТ, ДЮСШ, ветеранів Великох Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Учні 1 - 9 класів Приморської ЗОШ №3 - особи, які приймають участь у діяльності вихоної системи патріотичного напрямку.
2.4. Пріорітетні види діяльності, їх організація
Пріорітетними видами діяльності виховної системи є традиціоні розповіді, бесіди, лекції, диспути, дискусії і ін., а також нові форми виховної роботи. Серед них:
1. "Чарівний стілець"
2. Презентація світу
3. Соціодрама
4. Відкрита кафедра
5. П'ять хвилин з мистецтвом
6. Захист проекту 7. Корзина грецьких горіхів
8. Театр-експронт
9. Час тихого читання
10. Дискусійні качелі
11. Вільна розмова
12. Смішинка (цікавинка)
13. Конверт дружніх питань
14. Випускний ринг
15. Розкидання думок
16. Калейдоскоп
17. Маски
18. Філософський стіл
19. Запрошення до чаю
20. Сократівська бесіда
21. Дерево, посаджене тобою
22. Пори року
23. Динозавр
24. Погляд
25. Білка в колесі
26. П'ять хвилин до....
27. Дубляж
28. Хочу і "потрібно"
29. "Я знайшов на дорозі...."
2.5. Традиції
Почесна справа - традиції шкільні пам'ятати.
Про них нема коли нам забувати Школа являється соціально - культурним центром міста. Школі належить особливо велика роль у відродженні національних традицій, просвітницької діяльності серед громадськості міста, вивченні історій і природи рідного краю (створено історико - краєзнавчий музей, працює еколого - туристичний гурток), його видатних людей (Шилов О. В.); у вихованні загальнолюдських цінностей.
За багато років в ЗОШ №3 склалися немало хороших і стійких традицій, спортивних свят і тематичних тижнів, пов′язаних не тільки з навчанням, але і з позаурочним життям.
Кожного ранку о 8.15 годин у теплу пору року учні школи виходять на ранкову зарядку.
Квітень - травень місяць - період висадження учнями школи молодих саджанців дерев, озеленення та впорядкування не тільки теріторії шкільного подвіря, але і пришкільного парку, присвяченного загиблим воїнам ВВВ.
14 жовтня - день Українського Козацтва. Кожен клас представляє курінь, а учні - козаків та змагаються у спортивних естафетах.
Перша неділя жовтня - День учителя. Доброю традицією нашої школи стало запрошення учителів - пенсионерів на святковий концерт. Свято нового року традиційно святкуємо у вигляді КВК. Змагаються команди 7 - 9 класів. 23 лютого - День захисника Вітчизни - свято воєнної пісні у ЗОШ №3.
2.6. Об'єднання Методичне об'єднання класних керівників - структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Клуб "Патріот" - добровілна організація, члени якої допомагають ветеранам ВВВ та літнім людям, вітають їх зі святами листівками та подарунками, доглядають за обеліском.
Загін ЮІР - добровільне об'єднання учнів, основна мета якого виховання в учнів мужності, благородства, фізичної загартованості а також пожежно -технічної професійної орієнтації. Загін ДЮР - добровільне об'єднання учнів, мета якого залучення школярів до участі у роботі, спрямованій на запобігання дитячому дорожньо - транспортному травматизму, виховання навичок дисциплінованої поведінки на вулицях та дорогах, прищеплення неповнолітнім поваги до професії працівника міліції.
Загін "Діти сонця" пропагандують здоровий способ життя.
Екологічне об'єднання "Паросток" - шкільне екологічне обєднання, діяльність якого розповсюджується на м. Приморськ та Приморський район. Основною метою екооб'єднання є формування в учнів емоційно-ціннісного ставлення до природи, активної життєвої позиції щодо охорони природи і збереження природи рідного краю.
2.7. Організація учнівського самоврядування
Опираючись на соціальне замовлення держави виховати здорову, працелюбну, всебічно розвинену особистість, майбутнього господаря своєї землі і держави, людину, здатну не розгубитися в умовах ринкових реформ, демократизації суспільства та нових форм господарювання.
Для вирішення цієї проблеми створена вдосконалюється діюча модель системи самоврядування, яка складається з центрів розвитку учнів. Роботою центрів керують учні-лідери, об'єднані в Раду лідерів.
Навчальний центр "Ерудит" організовує роботу по вихованню в учнів відповідального ставлення до навчання і розвиток пізнавальних інтересів, залучає школярів до участі в предметних олімпіадах, у проведенні предметних тижнів.
Центр "Здоров'я" веде активну пропаганду здорового способу життя. Організовує роботу по залученню учнів до спортивних секцій, до участі у спортивних змаганнях, святах. Організовує роботу сан постів, які разом з медсестрою здійснюють контроль за санітарним станом класних кімнат, за проведенням єдиного санітарного дня,випуск санбюлетнів.
Центр "Милосердя" ставить перед собою завдання охопити своєю увагою літніх самотніх людей,що проживають у нашому мікрорайоні. Надавати їм посильну допомогу у міру необхідності.
Центр "Еколенд" ставить перед собою завдання вести боротьбу за чистоту оточуючої нас природи, проведення екологічних свят,організовує роботу у пришкільному парку, березовому гаю, на клумбах.
Центр служби новин випускає шкільну газету "Дзвоник"
Завдяки роботі Ради профілактики, яка організовує контроль стану дисципліни підчас перерви,уроків,відвідання учнями школи, повинна зменшитись кількість учнів,схильних до правопорушень. Рада проводить роботу по боротьбі зі шкідливими звичками. Учнівське самоврядування у ЗОШ №3 - це не засіб звільнення педагогів від їх обов'язків і завантаження ними учнів. Це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливостей для їх об'єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства , де існують гуманістичні відносини між людьми.
Учнівське самоврядування має на меті:
* через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;
* зробити мету і завдання реформування виховної роботи особливо значущими для кожного учня;
* сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму та відкритості.
Учнівське самоврядування- це спосіб організації життя учнівського колективу, воно дозволяє учням відчути себе господарями в школі, класі, розвиває навички організаторської роботи в управлінні справами колективу.
Головне завдання учнівського самоврядування ЗОШ №3- це розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок .
2.8. Характеристика відносин
В процесі роботи педагогічний колектив школи намагається сформувати такі емоційно-комфортні "справедливі спільноти", які б характеризувалися: наявністю кодексу поведінки,який грунтувався б на справедливості і турботі учасників навчальне-виховного процесу одне про одного; демократизмом стосунків на трьох рівнях - "учитель-учитель","учитель- учень","учень-учень";
високою мірою узгодженості з діях педагогів;
готовністю конструктивного розв'язання будь-якої конфліктної ситуації
На підставі аналізу та прогнозу впливу на школу навколишнього середовища, виходячи з даних діагностики між особистих взаємовідносин у системі "вчитель-учень","сім'я-учень","колектив-учень","учень-учень" визначена проблема учнівського самоврядування,спрямована на розвиток у дітей та підлітків активної життєвої позиції, творчих здібностей, ініціативи.
2.8. Опис найбільш оригінальних винаходів у житті школи
Музей - це пам'ятка про те, що було колись і чого вже нема. Музей - це минуле, це історія, це душа, серце наших предків, а для нас - величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з найглибшим поважанням і глибокою любов'ю до всього того, чим жили
наші батьки, діди і прадіди, що ми повинні нести з собою як заповіт і чому повинні учитися і всі ми, і покоління наших нащадків, поки стоїть земля і світить сонце.
Відкриття кожного музею - це результат кропіткої роботи колективу педагогів та юних пошуковців, які збирають, зберігають, вивчають нашу історію, залучають до цієї роботи рідних та близьких. Музей школи - це осередок, у якому зібрано все те, що є історією школи, міста, країни.
Музей - один із найоригінальніших винаходів ЗОШ №3. (Додаток Г )
Кожного року у музеї проходять велика кількість заходів патріотичного напряму. Одне з найбільш яскравих заходів цього навчального року це усний журнал "Обереги рідного дому" (додаток Д).
В шкільному музеї зібрав великий фактичний матеріал про Велику Вітчизняну війну та ветеранів ІІ Світової війни. (Додаток Е).
2.9. Перспективи розвитку виховної системи
Враховуючи результати діяльності педагогічного колективу ЗОШ №3 конкретними шляхами патріотичного виховання учнівської молоді можуть бути: * проведення практично-методичних нарад з актуальних проблем патріотичного виховання;
* підвищення професійної кваліфікації педагогів на базі РМК з метою проведення науково-методичних семінарів, нарад, засідань методичних об'єднань, створення творчих колективів з проблем патріотичного виховання;
* приділення значної уваги питанню вивчення, узагальнення й поширення на шкільному та районному рівнях кращого досвіду з патріотичного виховання, представлення його на обласному та всеукраїнському рівнях;
* використання засобів масової інформації з метою висвітлення кращого досвіду патріотичного виховання дітей та молоді. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Административное управление воспитательным процессом /Сост. Н.П.Кузнецова, Е.В. Мейснер. - Волгоград: Учитель, 2006. - 250 с.
2. Амеліна О. Школа-родина: від концепції до практичної реалізації// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №6. - С. 168-171.
3. Аспекти управлінської діяльності в школі. - Частина 1 / Упоряд. Н. Мурашко. - К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
4. Виховні системи освітніх закладів: досвід та проблеми: Методичний посібник \ Укладачі Л.М. Архипенко, Л.Л. Маркіна. - Дніпропетровськ: Промінь, 2000.-216 с.
5. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. - М.: Сентябрь, 2001. - 160 с.
6. Димитрієв А.С. Громадське самоврядування в школі - основний чинник державно-громадського характеру внутрішкільного управління //Освіта Донбасу. - 2003. - № 4 (99). - С. 84-89.
7. Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт формирования. - М.: МП "Новая школа", 1992. - 125 с.
8. Класний керівник: грані пошуку і творчості: Методичний посібник / За ред. Л.Л. Прокопенко. - Дніпропетровськ: НМОШ "Альфа", 1998. 183 с.
9. 27.Корж Н.М. Управління виховним процесом // Управління школою. - 2005. - №6 (90). - С. 35-37.
10. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. - Харків: Основа, 2004. - 240 с.
11. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 144 с.
12. Перелік нормативних документів з управління загальноосвітнім навчальним закладом / Сост. Г.Л. Галіцина. - К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2005. -112 с.
13. Серджіованні Т. Керування освітою і шкільне врядування: Пер. с анг Львов: Літопис, 2002. - 440 с.
14. Сибирцова Г.Н. Настольная книга заместителя директора школы по воспитательной работе. - Ростов-на-Дону: Феникс. 2003. - 352 с.
15. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології: навчально-методичний посібник для керівників шкіл, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО. - Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2002. - 128с.
16. Спутник классного руководителя. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2002. - 193 с.
17. Сухомлинська О. Національна система виховання // Педагогічна газета. - 2000. - № 5. - С. 4
18. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: В 5 т. - К., 1976. - Т. 2. - С. 554. 19. Хриков Є. Внутрішкільний контроль // Рідна школа. - 1996. - №6.-С. 69-
20. Хрыков Е.Н. Теоретические основы внутришкольного управления. - Луганск: Альма матер, 1999. -118 с.
21. Черкашенко В.С. Формування виховної системи школи. - Харків Освіта, 2004.-112 с.
22. Шевченко С. Управління сучасними системами виховної роботи Рідна школа. - 1998. - № 3. - С. 73-76
ЗМІСТ
І. ЗАГАЛЬНІ ДАННІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД .....................................3
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ...............................................4
2.1. Педагогічна ідея, що лежить в основі будови виховної системи .....................................................................................5
2.2. Цілі виховання, діяльність спрямована на забезпечення реалізації цілей виховної системи......................................................7
2.3. Суб'єкти діяльності ...............................................................9
2.4. Пріорітетні види діяльності, їх організація..........................................9
2.5. Традиції......................................................................................10
2.6. Об'єднання .................................................................................13
2.7. Організація учнівського самоврядування.............................................14
2.8. Характеристика відносин.........................................................17
2.9. Опис найбільш оригінальних винаходів у житті школи.........................18
2.10. Перспективи розвитку виховної системи ...................................19
ДОДАТКИ ........................................................................................20
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Відділ освіти Приморської районної державної адміністрації Приморська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів №3
Огляд - конкурс виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів
Приморськ, 2012
Автор
Elena.peycheva
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 378
Размер файла
4 371 Кб
Теги
система, виховна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа