close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Використання IKT для створення сучасного уроку музичного мистецтва» Ревтов Іг.Bяч.

код для вставкиСкачать
Опис досвіду роботи вчителя музичного мистецтва Ревтова Ігоря Bячеславовича
Тема досвіду: "Використання IKT для створення сучасного уроку музичного мистецтва"
Використання комп'ютерних технологій на уроках музичного мистецтва забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів, розуміння поняття ритму в природі і мистецтві. Використання комп'ютера на уроці створює можливості для розвитку зорової пам'яті, фантазії, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття Актуальність і перспективність досвіду:
* забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
* сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
* сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в
самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
* дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти;
* забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;
* робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку музичного мистецтва.
Три основні чинники обумовленності досвіду:
Перше - це швидкі темпи інформатизації суспільства. Сучасний учень повинен вміти орієнтуватися і знаходити потрібну інформацію в просторі інформації.
Друге - необхідність підвищення інтересу учнів до занять музикою.
Третє - це ефективне використання ресурсів матеріально-технічної бази навчального закладу
Отримання й обробка через Інтернет різноманітної музичної інформації стає новим напрямом у розвитку пізнавального інтересу учнів до музики, а також однією з форм вивчення світового та вітчизняного музичного мистецтва. Мережа Інтернет може застосовуватися в шкільному музичному навчанні для: − отримання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів; − значного посилення індивідуалізації навчання; − забезпечення інформаційної діяльності викладача й учнів; − розвитку музичного інтересу школярів. Практична значимість і мета даного досвіду:
створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках музичного мистецтва;
створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;
розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини;
створення навчально-методичного комплексу, дидактичних матеріалів та системи використання інформаційних технологій і мультимедійних засобів навчання, яка базується на комплексному використанні у навчальному процесі уроків музики всіх можливостей технічного забезпечення гімназії.
Запровадження ІКТ на уроках музики забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних та творчих здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів; розуміння поняття ритму в природі і мистецтві; відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри.
Весь процес оволодіння музичними уявленнями, поняттями, термінами умовно можна поділити на 3 етапи:
1 етап - чую (спостереження за музичним матеріалом, цілеспрямоване свідоме сприйняття музики);
2 етап - бачу (висновок із цих спостережень у вигляді теоретичного узагальнення - визначення, терміну, знаку, поданого на мультимедійній дошці; схеми, нотного прикладу, таблиці, ілюстрації, які сприяють кращому усвідомленню, запам'ятовуванню теоретичного поняття) ;
3 етап - виконую (практичні види діяльності - спів, музикування, рухи, творчість).
Основна ідея досвіду Інноваційна значущість досвіду полягає в тому, що використання ІКТ на уроці створює можливості для розвитку зорової пам'яті, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття. Сучасні інформаційні технології сприяють засвоєнню знань на основі моделі навчальної комунікації "учитель - комп'ютер - учень", що є ще одним дидактичним засобом організації навчального процесу, підтверджує необхідність вивчення мистецьких дисциплін за допомогою методів порядку навчальних дій на основі наочно-ілюстративної системи знань засобами технології мультимедіа. Цей підхід є надзвичайно ефективним у підготовці та проведенні уроків музики, пошуку репродукцій картин, портретів композиторів, відомостей про їх життя і творчість, матеріалу для слухання музики, нотного тексту пісень, та інших видів діяльності, то технологія мультимедіа значно полегшила процес підготовки до уроку. А для учнів подорожі у захоплюючий світ музики з нотками Наткою та Антоном стали ще одним засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності
Теоретична база передового педагогічного досвіду:
Розгорнута форма подання дидактичного матеріалу наведена в роботах Горемичкіна А. І. "Введення в комп'ютерну педагогіку", та " Основи музичної мови". Управління якістю освіти з застосуванням ком'ютера розкрили Войтенко В.І., Лавренюк А.О., Малинич Л.М. Петелін Р.Ю. в своїй праці "Музичний комп'ютер у школі" розглянув принципи дії комп'ютерних музичних програм. Концепція музичного виховання Дмитра Кабалевського Технологія реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових:
На уроках музичного мистецтва треба використовувати комп'ютер, інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання в поєднанні з традиційними засобами навчання під час засвоєння нових знань (уроки вивчення нового матеріалу, урок - концерт, розробка пісенного репертуару), узагальнення і систематизації знань (захист творчих тем, ансамблеві заняття тощо), розробці голосових партій, проведенні демонстраційного експерименту, при здійсненні контролю знань, вмінь і навичок (використання фонограм, акапельний спів з метрономом тощо). Результати досвіду:
КласПрізвищеШкільний смотрРайонний смотрОбласний смотр2009-2010 н.р.8-аБабаніна Л.І місцеІ місце8-аДьяченко В.І місцеІ місце8-бЗаворотня Н.І місцеІ місце8-аРоманенко Д.І місцеІ місце І місце11-аМовсесян М.І місцеІ місце
Результати досвіду:
Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання музичного мистецтва дають бажаний результат: високий рівень виконавчої майстерності й усвідомлення їх практичного застосування.
Дана система апробується протягом 3-х років в ...-х класах гімназії Викладання здійснюється за віповідними програмами для класів .... напрямку. Реалізація досвіду дозволила досягти позитивних результатів ....
Труднощі реалізації досвіду
- затрати часу вчителя на розробку відповідного методичного інструментарію для супроводу комп'ютерно-орієнтованих уроків.
- розробка відповідних дидактичних матеріалі (схем, пам'яток, алгоритмів та планів діяльності учнів при роботі з комп'ютером на уроці музики)
- часом складні умови пошуку необхідної інформації в мережі інтернету та навчання учнів прийомам роботи з відповідним програмними ресурсами - необхідності накопичення фотоматеріалів та відео-уроків для супроводу уроків, їх систематизація та складання пісенної фонотеки;
- в розробці вчителем електронного дидактичного забезпечення: файлів-пісень з вкладеними текстами творів за допомогою відповідних редакційних програм, електронних презентацій для супроводу уроків.
Автор
igrew
Документ
Категория
Другое
Просмотров
2 323
Размер файла
48 Кб
Теги
мистецтва, ревтов, музичного, уроку, використання, bяч, сучасного, ikt, створення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа